Oproep aan politici om wetswijziging collectieve schuldenregeling snel te behandelen

25/5/2011
Schuldoverlast in Vlaanderen is een probleem. Dat blijkt maand na maand uit de cijfers van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank of het aantal schulden bij huur, elektriciteit- of gasrekeningen. Mensen in armoede, die moeten overleven met lage inkomens, blijken ook in verband met schulden een extra kwetsbare groep.

Naast de budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling bij OCMW’s en CAW’s is er sinds 1999 ook het wettelijk kader voor Collectieve Schuldenregeling. De collectieve schuldenregeling is een gerechtelijk procedure die als doel heeft de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, in de mate van het mogelijke de schulden af te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat de schuldenaar en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden. Verschillende dossiers, van verenigingen waar armen het woord nemen of andere organisaties, tonen echter aan dat deze wetgeving en de controle erop te wensen over laat. Vele mensen in armoede ervaren vele hiaten in de wet en de controle er op, de relatie met advocaat-schuldbemiddelaars is het grootste pijnpunt.

Op 28 april 2011 dienden enkele parlementsleden een wetsvoorstel tot wijziging van deze collectieve schuldenregeling in. Wij vinden hier heel wat positieve elementen in terug, zoals het garanderen van een menselijk leefgeld en een betere informatieverstrekking aan de schuldenaar. Het wetsvoorstel vind je hier. Wij vragen alle politici dan ook om hun expliciete steun en medewerking bij de vermenselijking van deze collectieve schuldenregeling.