Politiek draagvlak groeit voor inkomens boven de armoedegrens

21/5/2014
Sinds 17 oktober vorig jaar, Werelddag van Verzet tegen Armoede, voert het Netwerk tegen Armoede de campagne Geen federale regering zonder optrekken inkomens en uitkeringen tot de armoedegrens. 3733 personen en maar liefst 319 organisaties schaarden zich achter onze campagne. Daarmee creëerden we al een breed draagvlak. Steeds meer mensen ondervinden aan den lijve hoe moeilijk het is om pakweg met een leefloon, een minimale werkloosheidsuitkering, een invaliditeitsuitkering of een laag pensioen te moeten rondkomen. Maar niet alleen in de publieke opinie, ook politiek groeit het draagvlak.
 
We zien bij verschillende partijen voorstellen waarin onze eis in meer of mindere mate vervat zit. “Wij hopen dat die voorstellen na de verkiezingen vertaald worden in een concrete timing en budget in de federale begroting. Tegelijk blijven we op onze hoede, want inkomens verhogen tot de Europese armoedegrens wordt niet door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
 
Het Netwerk tegen Armoede benadrukt dat de verhoging van bij de start in de meerjarenbegroting moet ingeschreven worden. Frederic Vanhauwaert: “De voorbije jaren hebben we gezien, zowel in de Vlaamse als de federale regering, dat een draagvlak vinden voor herverdelende maatregelen tijdens de regeerperiode heel moeilijk is. Armoedebestrijding wordt al te makkelijk ondergesneeuwd door andere prioriteiten.”
 
Wij kanten ons bovendien tegen bijkomende voorwaarden die door sommige partijen aan de optrekking verbonden worden. Zo heeft een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd geen zin. Sommige kunnen nog bij het OCMW terecht en daar een leefloon en begeleiding naar werk ontvangen. Het probleem wordt zo niet opgelost, simpelweg verschoven (naar het lokale). Bovendien zijn er daarnaast nog vele andere werkzoekenden die niet (kunnen) aankloppen bij het OCMW. Zij dreigen geïsoleerd te geraken. Zonder uitkering en begeleiding naar werk staan zij nog verder van huis in hun zoektocht naar werk.
 
Ook gemeenschapsdienst, een soort verplicht vrijwilligerswerk, kan voor ons geen voorwaarde zijn om een menswaardige uitkering te krijgen. De Europese armoedegrens ligt op 1.000 euro voor een alleenstaande en 2.100 euro voor een gezin. Dat is nog altijd maar het absolute minimum om menswaardig te kunnen leven.
 
Bovendien biedt zo’n gemeenschapsdienst geen enkele meerwaarde. Voorbeelden in Nederland bewijzen dat het systeem niet werkt. Mensen worden vernederd en geculpabiliseerd. Wij willen geen Nederlandse toestanden waar straatvegers ontslaan worden en nadien verplicht worden om ‘vrijwillig’ hun oude job te doen, bij wijze van gemeenschapsdienst. Frederic Vanhauwaert: “Wij vragen dat mensen geactiveerd worden op maat, niet vanuit een plicht maar vanuit een recht.  We zijn ervan overtuigd dat dit, in combinatie met een menswaardig inkomen, kan leiden tot echte maatschappelijke participatie die zowel voor het individu als de maatschappij een win-win is.”
 
Meer info op www.netwerktegenarmoede.be/petitie