Raad van State doet helaas geen uitspraak over versnelde degressiviteit werkloosheidsuitkeringen

7/12/2015
Eind 2012 startte het Netwerk tegen Armoede een juridische procedure tegen de invoering van de degressiviteit van de werkloosheid door de toenmalige federale regering. We deden dit als organisatie omdat het als individu niet gemakkelijk is om zo’n procedure te dragen.  Als organisatie die opkomt voor alle mensen in armoede  vonden we dat we het recht hadden om deze maatregel in vraag te stellen. Ondertussen wijst de praktijk ook duidelijk uit dat deze maatregel heel wat mensen daadwerkelijk in armoede doet vervallen.

In de drie jaar durende procedure kwam telkens opnieuw ons belang als organisatie onder druk te staan. In de uiteindelijke uitspraak vorige week werd het duidelijk dat de Raad van State vindt dat het Netwerk tegen Armoede geen duidelijk belang kan aantonen waarom wij als organisatie die opkomt voor mensen in armoede ten strijde trekken tegen deze maatregel. Een wereldvreemde uitspraak, gezien zowel het Netwerk tegen Armoede als haar Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) door de overheden als belangenverdediger /gesprekspartner van mensen in armoede erkend zijn en talloze verenigingen van mensen in armoede groeperen.

Een hele jammere zaak vooral, want dit maakt dat de rechtbank geen uitspraak moet doen over het feit of de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering inderdaad bijdraagt tot meer armoede. Bovendien is er in België nog steeds geen sprake van een mogelijkheid tot collectief vorderingsrecht ( of slechts voor enkele materies ) voor armoedeorganisaties om maatregelen die bijdragen tot het vergroten van armoede aan te kaarten langs juridische weg. Dit zou immers maken dat niet elke rechtbank op zich moet afwegen of er een belang is of niet in de zaak en dit brengt heel wat rechtsonzekerheid mee.

Het Netwerk tegen Armoede blijft strijden voor waardige inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens. Uitkeringen en inkomens onder de armoedegrens zijn onwaardig en brengen mensen dieper in de problemen. De kost aan de gehele samenleving loopt zo verder op.