Schulden en de rol van de schuldbemiddelaar

19/6/2009
Onze Antwerpse vereniging Centrum Kauwenberg is erg actief rond de thematiek van de schulden. Vanuit de ervaringen van mensen in armoede bouwde ze veel kennis op over wat er goed en slecht loopt in de schuldbemiddeling.
Daarom wordt Centrum Kauwenberg vaak uitgenodigd om haar expertise in te brengen. Centrum Kauwenberg en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen hopen dat er dan ook verbeteringen zullen komen die in functie staan van het vermijden van overmatige schuldenlast en en een menswaardige aanpak die mensen helpt om opnieuw greep op hun situatie te krijgen.
Zo nam Centrum Kauwenberg deel aan een interministeriële conferentie, georganiseerd door Staatssecretaris voor armoedebestrijding, Jean-Marc Delizée, over de relatie tussen de schuldbemiddelaar en de schuldenaar. Er werd actief gebruik gemaakt van de kennis van Centrum Kauwenberg. Kauwenberg werd ook gevraagd om mee te discussiëren samen met de ministeriële kabinetten en de balies van advocaten, over de aanbevelingen.
Centrum Kauwenberg nam ook deel aan een rondetafel over de collectieve schuldenregeling, die georganiseerd werd door Ceder. Centrum Kauwenberg stond stil bij de knelpunten bij deze maatregel.
Begin april nodigde de balie van Brugge Centrum Kauwenberg uit om, naast de bevoegde arbeidsrechter, een toelichting te geven over collectieve schuldenregeling, samen met mensen in armoede. Er waren 100 aanwezigen. Het is de eerste keer dat men vanuit de Balie vorming organiseerde rond de collectieve schuldenregeling en dat ook ervaringsdeskundigen of mensen in armoede met ervaringen rond de collectieve schuldenregeling, werden uitgenodigd. Hopelijk volgen er nog in de toekomst.
Op 21 april nam Centrum Kauwenberg ook deel aan een focusgroep rond schulden die werd georganiseerd door de Hoge School Leuven. Ervaringen inbrengen en bundelen vanuit de mensen in armoede blijft noodzakelijk om die invalshoek niet uit het oog te verliezen, bij deze toch heel technisch-juridische materie .
Samen met Grepa (Brussels steunpunt voor diensten schuldbemiddeling ) schreef Kauwenberg een resolutie rond de wet op de collectieve schuldenregeling . In deze resolutie vertrokken we vanuit de leefwereld van mensen in armoede om in te gaan op de rol van, en de communicatie met de advocaat-schuldbemiddelaar, om dan een aantal beleidsbevelingen te doen rond de collectieve schuldenregeling.
Onze eisen in een notedop : investeer genoeg in het sterker maken van mensen in armoede om opnieuw greep te krijgen op hun financiële situatie , maak vormingen voor advocaat-schuldbemiddelaars verplicht en maak een grondige kwalitatieve evaluatie van de wet op de collectieve schuldenregeling.