Verslag Steunpunt Armoedebestrijding zet nood aan hogere uitkeringen in de verf

18/12/2013
Het tweejaarlijks verslag van het Steunpunt Armoedebestrijding, waar het Netwerk tegen Armoede aan meewerkte, windt er geen doekjes om. De sociale bescherming in België schiet schromelijk te kort. Steeds meer mensen vallen door de mazen van het net. Met name de uitkeringen en inkomens dringen de armoede niet langer terug, maar laten mensen hooguit overleven in hun armoedesituatie. Het Netwerk tegen Armoede startte op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, een campagne om in het federaal regeerakkoord van volgend jaar een verhoging te voorzien van de laagste  uitkeringen en dit minstens tot de Europese armoedegrens.
 
Om een idee te geven: een  alleenstaande met een uitkering als invalide zou dan niet meer moeten ‘rond komen’ met €817,78 per maand, zoals nu, maar beschikken over €1.000 per maand, wat ook al niet breed is, voor een gezin gaat het al gauw over € 1000 extra per maand (€ 2100 tegenover € 1090.37 nu). Het hangt af van de gezinssituatie en het type uitkering hoe groot de verschillen zijn, maar ook bij de Inkomensgarantie voor Ouderen, het leefloon en de werkloosheidsuitkeringen gaat het over een serieuze inhaalbeweging.  “In totaal zou zo’n operatie €1,5 miljard per jaar kosten”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede Een ambitieuze, maar zeker haalbare eis en een kwestie van politieke wil. Ter vergelijking, de notionele intrestaftrek kost ons land elk jaar €6 miljard.” Wij vragen dan ook dat dit in het volgende federaal regeerakkoord (ook budgettair) ingeschreven wordt. En dat de omgekeerde beweging die men momenteel maakt –deze federale regering verlaagde bv. de uitkeringen voor langdurig werkzoekenden tot ver onder de armoedegrens- wordt teruggedraaid .
 
Uit het verslag van het Steunpunt blijkt bovendien dat er een groot probleem blijft van onderbescherming. Veel mensen krijgen niet waar ze recht op hebben. Dat gebeurt om verschillende redenen: omdat ze onvoldoende informatie krijgen, omdat ze niet door de administratieve mallemolen raken, op slecht op elkaar afgestemde, onderbemande, soms klantonvriendelijke diensten en hulpverlening stuiten, de regelgeving zelf voor uitsluiting zorgt…
 
Het Netwerk tegen Armoede pleit heel nadrukkelijk voor automatische toekenning van rechten waar dat mogelijk is (waar wacht men bv. op om de Verhoogde Tegemoetkoming voor medische zorgen (OMNIO) of de Vlaamse studietoelagen op die manier toe te kennen? Men weet de rechthebbenden zitten…). Daarnaast moeten diensten zoals OCMW, vakbond, ziekenfonds, een sociale dienst van een gemeente… veel meer zelf naar de mensen stappen en hen begeleiden bij het toekennen van hun rechten. Vroeger waren bepaalde diensten daarop georganiseerd (denk aan de bode van de mutualiteit die in de wijk rond liep), nu moeten mensen de weg vinden naar een loket of kunnen ze zelfs dat niet meer en worden ze doorverwezen naar digitale dienstverlening.

Beluister het interview in Vandaag op Radio 1.