Vlaams Netwerk pleit voor menswaardig leefgeld bij collectieve schuldenregeling

10/10/2011
Het Vlaams Netwerk is gewonnen voor het nieuwe wetsvoorstel collectieve schuldenregeling, dat momenteel voorligt in de kamercommissie Volksgezondheid, mits enkele aanpassingen. Wij hopen dat de Kamer nu snel werk maakt van een meer humane wetgeving voor collectieve schuldenregeling. Het Vlaams Netwerk blijft ook pleiten voor een wet die garanties biedt op een menswaardig leefgeld en degelijke informatie.

Dat bleek op 28 september in de commissie Volksgezondheid, Leefmilieu & Maatschappelijke Vernieuwing, waar het nieuwe wetsvoorstel besproken werd. Het Vlaams Netwerk kwam er zijn standpunt toelichten namens het platform Dag zonder Krediet. U vindt ons standpunt hier.