Integrale jeugdhulp

Nieuws

Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede

Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede

1/10/2019
Het Netwerk tegen Armoede kan niet anders dan teleurgesteld zijn over het regeerakkoord dat N-VA, Open VLD en CD&V na lange onderhandelingen afklopten. Armoedebestrijding lijkt verworden tot een strijd tegen mensen in armoede. Met deze plannen lijkt hooguit een groep mensen uit de statistieken te verdwijnen, zonder dat armoede teruggedrongen wordt. “Deze regering heeft meer dan ooit nood aan de stem van mensen in armoede”, zegt coördinator David de Vaal. “Hoog tijd om hun kennis en ervaring mee te nemen in het beleid.”

Armoedebestrijding als prioriteit lijkt totaal afwezig in dit regeerakkoord en ook in de verschillende beleidsdomeinen ligt de ambitie om armoede terug te dringen, bijzonder laag. Positief is wel dat de regering de schooltoelagen meer in verhouding wil brengen tot de reële kosten per studierichting. Het Netwerk tegen Armoede voert nog tot 17 oktober campagne voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Om alle leerlingen te doen excelleren, moet je onderwijs betaalbaar maken. Dat kan via een maximumfactuur, een vast bedrag in de eerste graad en een aangepast bedrag per richting in de tweede en derde graad. Wij zullen dit voorstel blijven op tafel leggen.

De geleidelijke uitdoving van de woonbonus schept perspectieven om meer te investeren in de sociale en private huurmarkt. Ook daar ontbreekt het de regering jammer genoeg aan ambitie.. We zien geen verhoging van het bouwritme voor sociale woningen, hoewel de wachtlijsten jaar na jaar blijven groeien. Wel zien we dat bepaalde doelgroepen, de drempel naar sociale huisvesting drastisch zien verhogen. Als nieuwkomers 10 jaar moeten wachten op een sociale woning, belanden ze quasi zeker in armoede. Bovendien treft de voorwaarde van 5 jaar lokale binding ook kwetsbare Vlaming, die noodgedwongen vaak verhuizen.
De Vlaamse regering belooft om de energieprijzen niet verder te laten stijgen. Voor mensen in (energie)armoede klinkt dat als een pleister op een houten been. Duizenden Vlamingen kampen met energieschulden of moeten zich verwarmen en verlichten met een budgetmeter. Zij hebben er weinig aan dat de prijzen niet stijgen. Energie is voor hen nu al onbetaalbaar.

In de Vlaamse sociale bescherming lijkt het erop dat de persoonsvolgende financiering (nu voor mensen met een beperking) doorgetrokken wordt naar veel andere zorgsectoren. Het is onduidelijk welk budget daar tegenover staat. Wij vragen garanties dat de factuur voor het terugdringen van de wachtlijsten niet bij de zorgbehoevende terecht komt, in de vorm van een hogere persoonlijke bijdrage. Voor zorgbehoevenden met een laag inkomen vragen we volwaardige sociale correcties. Voor nieuwkomers worden nog extra drempels ingebouwd in de vorm van extra wachttijd. Dit zal de integratie bemoeilijken en mensen bij voorbaat in een precaire situatie duwen, zeker gecombineerd met de drempels voor sociale huisvesting.

Het hardvochtige beleid ten aanzien van werkzoekenden dat deze regering naar voor schuift, met onder andere een verplichte gemeenschapsdienst, nochtans een maatregel waarvan in het buitenland al gebleken is dat hij niet werkt. Volwaardige jobs creëren, ook en vooral in de sociale economie, daarmee kunnen mensen stappen vooruit zetten in hun leven. Helaas, ook hier stellen we een gebrek aan ambitie vast.

Het is positief dat de beloofde evaluatie van het groeipakket (kinderbijslag) in het regeerakkoord staat. Wij betreuren echter dat eventuele vrijgekomen middelen niet naar een versterking van de sociale toeslagen gaat of naar groepen die in het groeipakket achteruit gaan ten opzichte van de vroegere kinderbijslag. Nochtans was dat gevraagd in de armoedetoets op het groeipakket. Dat men dit niet doet, is een gemiste kans in de strijd tegen kinderarmoede.

Deze regering voorziet veel te weinig structurele maatregelen in de strijd tegen armoede en focust teveel op de individuele verantwoordelijkheid van mensen. Wie armoede echt wil terugdringen, maakt andere keuzes: maximumfactuur in het secundair onderwijs, voldoende betaalbare huisvesting en kwaliteitsvolle jobs.

Beluister het interview in De Ochtend op Radio 1.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees meer over "Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede"
Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid

Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid

13/06/2019

Armoedig beleid betekende vooral bijkomende taksen en prijsstijgingen. Kwetsbare groepen moeten elke dag de onverbiddelijke keuze maken tussen verwarming en voedsel, tussen huur en schoolgeld betalen. Kinderarmoede is de top van de ijsberg van het onbarmhartige beleid, zo staat in een brief van Decenniumdoelen aan de Vlaamse parlementsleden.


Toch had Vlaanderen andere keuzes kunnen maken. Bea Cantillon en Wim Van Lancker wezen al op het gebrek aan moed om van het Groeipakket een instrument tegen armoede en ongelijkheid te maken. Canada opteerde voor zo een beleid. Hun kinderarmoedeplan is ambitieus en bevat voldoende middelen met een genereus Groeipakket voor de kwetsbare groepen.


Het huidige Vlaamse Groeipakket zal, zoals Leen Dubois van K&G zegt, inderdaad een effect hebben op armoede en ongelijkheid, maar niet voldoende. Vandaag is amper 6 % van het budget voor het Groeipakket bestemd voor sociale toeslagen. Optrekken tot 10% zou een wereld van verschil maken.

Decenniumdoelen, in haar campagne Komafmetarmoede, heeft aangetoond dat mits een heroriëntering van het huidige budget, echt ingezet kan worden op armoedebestrijding. Een hoger bedrag voor elk kwetsbaar gezin is mogelijk. Armoedeorganisaties als het Netwerk tegen Armoede en Welzijnszorg verwittigden de regering al in de armoedetoets. Zij bleef echter doof voor wat leeft bij mensen in armoede.


De toekomstige regering kan een nieuwe blamage vermijden. Inzetten op kinderarmoede vraagt meer dan een lik-op-stuk beleid, het vraagt een moedig beleid dat gaat voor investeren in kinderen en gezinnen. Wanneer gaan de regeringsonderhandelingen over zaken die er echt toe doen?

 
Lees meer over "Stijgende kinderarmoede is een blamage voor het beleid"
Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim

7/06/2019
De verkiezingsuitslag van 26 mei doet de alarmbellen afgaan. Dat zoveel mensen hun toevlucht zoeken tot extreemrechts heeft verschillende redenen. Dit is geen resultaat om vrolijk van te worden, wel een alarmsignaal om te kijken waarom mensen zich afkeren van de politiek, waarvan ze niet meer geloven dat die een oplossing kan bieden voor hun problemen. Zeker is dat armoedebestrijding de voorbije jaren allesbehalve een prioriteit was, wel integendeel. Wie nu geen absolute topprioriteit maakt van de strijd tegen armoede, pleegt schuldig verzuim.

Daarom is het een goede zaak dat het Netwerk tegen Armoede en ook de Belgische en Waalse netwerken op gesprek konden gaan bij de informateurs. Wij hebben daar nogmaals het belang en de dringende noodzaak benadrukt van het optrekken van alle inkomens en uitkeringen tot de Europese armoedegrens.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees het artikel op vrtnws.
Lees meer over "Wie nu geen werk maakt van armoedebestrijding, pleegt schuldig verzuim"
Hack Kinderarmoede levert drie winnaars op voor strijd tegen kinderarmoede

Hack Kinderarmoede levert drie winnaars op voor strijd tegen kinderarmoede

29/04/2019

Een gadget om de taalontwikkeling van baby’s en peuters te stimuleren, een app die sociale informatie in de eigen taal en in het Nederlands aanbiedt en een ontmoetingsplek voor kinderen en ouders die naar je toekomt: twee dagen van intensief brainstormen, ideeën uitwerken tot businessmodellen en pitchen leverden drie projecten op die in de praktijk zullen worden uitgevoerd. Hack Kinderarmoede bracht ondernemers, IT-specialisten, hulpverleners én ervaringsdeskundigen samen om oplossingen te creëren tegen kinderarmoede. Het Netwerk tegen Armoede verleende coaching en advies aan de deelnemers over hoe structurele armoedebestrijding best vorm krijgt. Het Kinderarmoedefonds kijkt terug op intensieve maar inspirerende dagen en zal de geselecteerde projecten bijstaan en financieel ondersteunen in hun incubatietraject.
 

Het Kinderarmoedefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten die meer kansen bieden aan jonge gezinnen in armoede. Zo wil het Fonds kansarme kinderen al van bij de start van hun leven meer mogelijkheden tot een goede ontwikkeling bieden, ouders ondersteunen en de uitsluiting van deze gezinnen tegengaan. Door het organiseren van Hack Kinderarmoede, dat op 26 en 27 april plaatsvond in de gebouwen van Start it @KBC in Brussel, wilde het Kinderarmoedefonds niet enkel inspireren, maar ook tot concrete, innovatieve acties komen die de gevolgen van het leven in armoede terugdringen. 

Er kon gedacht worden aan zowel technische als niet-technische oplossingen, als ze maar een meerwaarde bieden voor mensen in armoede én professionals in het werkveld, zoals hulpverleners en leerkrachten. Deze oplossingen kwamen na streng beraad door de vakjury onder voorzitterschap van Kristel Verbeke uit de bus om in de praktijk te worden uitgevoerd:

- Storytab won de eerste prijs van het Kinderarmoedefonds van 7.500 euro en een golden ticket voor begeleiding van Start it @KBC: een gadget die de taalontwikkeling van baby’s en peuters stimuleert. Kinderen in kansarmoede horen minder woorden, horen minder variaties in woorden en zinnen, en horen vaker negatieve woorden dan positieve. Om taal toegankelijk te maken voor elk kind, én om de band ouder-kind te versterken, bevat dit gadget een reeks interactieve verhalen, met een rijke woordenschat, gevuld met positieve affirmaties. Soms een verhaaltje voor het slapengaan, soms eentje bij het badmoment, … 

- Stapp is de tweede winnaar met een applicatie met vertaalsoftware in verschillende talen. Taal verbindt mensen. Met deze applicatie krijgen mensen toegang tot info in hun eigen taal, over gezondheid, voeding, onderwijs, …
Zo blijven ze niet met vragen zitten en kunnen zij mee participeren aan onze maatschappij en leefwereld. Via kennis in de moedertaal versterkt de tool mensen, zodat zij onze samenleving mee kunnen versterken. Zij krijgen hiervoor 5.000 euro met een begeleiding op maat. 

- Caravan d’expérience: een ontmoetingsplek in een caravan met verschillende activiteiten in dorpen, waar er vaak minder activiteiten zijn die bewoners met elkaar verbinden, dan in steden. Met dit initiatief wil men kinderen en ouders in een dorp verenigen en hen met elkaar laten kennismaken op een laagdrempelige manier, in samenwerking met lokale initiatieven en organisatoren. Ze verdienen een startsteun van 1.500 euro met eveneens een begeleiding voor de realisatie van hun concept. 


www.hackkinderarmoede.be

www.kinderarmoedefonds.be, omdat geen enkel kind het verdient in armoede te moeten opgroeien!

Lees meer over "Hack Kinderarmoede levert drie winnaars op voor strijd tegen kinderarmoede"
Alleenstaande moeders stigmatiseren lost drempels kinderopvang niet op

Alleenstaande moeders stigmatiseren lost drempels kinderopvang niet op

19/04/2019

Burgemeester D'haese van Aalst kreeg terecht een storm aan kritiek te verwerken toen hij op Facebook trots meldde dat hij een 'allochtone moeder de mantel had uitgeveegd'. Die had haar kinderen alleen thuis gelaten omdat ze moest werken en geen opvang vond. Pijnlijke stigmatisering van alleenstaande moeders én van een hele gemeenschap in zijn stad. Bovendien een gemiste kans om te kijken welke financiële en andere drempels er zijn voor eenoudergezinnen om gepaste opvang te vinden voor hun kinderen. Ja, burgemeester, ook alleenstaande ouders zijn hardwerkende Vlamingen.
 

Lees het artikel in De Standaard.

Lees meer over "Alleenstaande moeders stigmatiseren lost drempels kinderopvang niet op"
VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

7/02/2019
Het VN-kinderrechtencomité wijst ons land in haar nieuwste rapport op een aantal pijnpunten in de strijd tegen kinderarmoede. Het rapport gaat na in welke mate België zijn verplichtingen nakomt in het kader van het kinderrechtenverdrag. Dat bevat ook een aantal engagementen rond onder meer recht op waardig leven, onderwijs, inkomen en vrije tijd. Het rapport kwam er met inbreng van de Kinderrechtencoalitie, het Kinderrechtencommissariaat en Unicef.

Kinderen in kwetsbare gezinnen zien hun rechten op verschillende manieren geschonden. Ze worden uitgesloten in het onderwijs en komen in verhouding veel vaker in beroeps- en technisch onderwijs terecht. Ook rond huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en recht op zinvolle vrijetijdsparticipatie blijven de uitdagingen groot.

Ons land moet dringend meer investeren in de strijd tegen (kinder)armoede, en met name tegen de vroegtijdige schooluitval, nog altijd een groot probleem, ook in Vlaanderen, ondanks een lichte daling het voorbije schooljaar. Het gebrek aan betaalbare, kwaliteitsvolle huisvesting blijft een groot probleem. Opvallend, het comité benadrukt dat uitkeringen te laag zijn om kwetsbare gezinnen, en hun kinderen, een waardig leven te garanderen.

Lees hier het volledige rapport.
Lees meer over "VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede"
(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten

(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten

14/12/2018
Kinderarmoede in België ligt een stuk hoger dan in onze buurlanden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Koning Boudewijnstichting. De onderzoekers leggen heel duidelijk de vinger op de wonde. Er moet werk gemaakt worden van (veel) meer sociale woningbouw, gelijke onderwijskansen en inkomens boven de armoedegrens. De regeringen in ons land hebben geen enkel excuus meer om dit links te laten liggen. Helaas zien we op vlak van armoedebestrijding een stuitend gebrek aan ambitie, in Vlaanderen én in België.

Lees het verhaal van Femke uit Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen Aalst in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "(Kinder)armoede is een voortdurende schending van grondrechten"
1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede

1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede

27/11/2018
1 op 10 Vlamingen blijft kampen met een nijpend armoedeprobleem. Ondanks de zeer lichte daling van de cijfers zien we geen kentering. Het beleid faalt op alle vlakken en heel wat kwetsbare groepen zien hun armoederisico verder stijgen. Dat blijkt uit de Armoedebarometer van Decenniumdoelen, het samenwerkingsverband van sociale bewegingen, waar Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt.
 • Armoede dringt door in de lagere inkomensgroepen. Het armoederisico bij mensen die boven de 60% armoededrempel maar onder de 70% drempel leven stijgt sinds 2015 in België. De Vlaamse cijfers zijn navenant: 40% van de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel heeft in 2017 een subjectief armoederisico (een stijging van 2 pcp).
 • De kinderarmoede stijgt zorgwekkend, jaar na jaar. Bijna 14% van de jonge kinderen worden geboren in een gezin in armoede. De belofte om kinderarmoede te halveren is weggemoffeld achter een verhaal van onmacht
 • 1 op 2 mensen zonder werk in België leven in armoede. Wie zonder werk valt en moet leven van een werkloosheidsvergoeding verdwijnt in de armoede. Voor Vlaanderen zijn deze cijfers even weinig rooskleurig. 54% van de gezinnen met een lage werkintensiteit heeft een subjectief armoederisico, sinds 2015 blijft dit cijfer stijgen.
 • Wie laaggeschoold is heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt ondanks de bloeiende conjunctuur: we zien stijgende werkzaamheidsgraden voor hooggeschoolden (van 85,7% in 2006 tot 87,2% in 2017), maar dalende werkzaamheidsgraden voor laaggeschoolden: van 52,2% naar 51,5% in 2017!
 • Verontrustend is dan ook dat sinds 2014 de daling van de ongekwalificeerde uitstroom, dwz jongeren zonder diploma, stopt en in 2017 opnieuw stijgt (tot 7.2%, een stijging van 0.2 pcp). Meer dan 8.000 jongeren hebben de schoolbanken verlaten onder het kwalificatiecriterium.
 • De sociale economie zou mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt komen met een gepaste ondersteuning aan de slag helpen. Maar een steeds kleinere groep wordt aan de slag geholpen. Tegenover 2014 zijn er 1.000 plaatsen minder. De sociale economie, die net voor kansengroepen als kortgeschoolden of mensen met een migratieachtergrond zinvol is, biedt steeds minder kansen.
 • Een laatste indicatie: de energiearmoede. Het aantal budgetmeters voor elektriciteit stijgt terug: vanaf 2014 groeit het aantal huishoudens met een budgetmeter aan tot 32.300; een stijging met meer dan 2.400 dossiers. Voor gas is er eveneens een stijging merkbaar: van 24.000 huishoudens in 2012 tot meer dan 28.000 in 2017.
Deze enkele cijfers tonen een schrijnende werkelijkheid achter dalende armoedecijfers :  een verbreding van armoederisico, een groeiende armoedekloof tussen mensen zonder werk en met werk, een blijvende en groeiende kloof tussen kortgeschoolden en hoger geschoolden, een stijgende energiearmoede.

Armoede kan je niet wegmoffelen achter simpele strategieën. De job, job, job-strategie werkt zelfs averechts: armoede stijgt bij verschillende groepen, de strategie werkt niet voor kortgeschoolden, er zijn steeds minder kansen voor groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En het aantal baanloze gezinnen blijft hoog.

Achter dalende cijfers schuilt andere werkelijkheid, een werkelijkheid van meer mensen en gezinnen die het moeilijk hebben. Zij tonen vandaag in gele hesjes een andere realiteit.
Lees meer over "1 op 10 Vlamingen blijft gekneld in armoede"
Sociale rechten zijn mensenrechten

Sociale rechten zijn mensenrechten

19/10/2018
Richting de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lanceert Hart Boven Hard (het samenwerkingsverband van middenveldorganisaties waar ook Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt) een oproep om terug te gaan naar sociale grondrechten van mensen, want die worden al te vaak vergeten in het debat. Sociale rechten zijn mensenrechten: werk, sociale bescherming, gezondheid, huisvesting, ... Hopelijk zal het politieke debat daarover gaan. Hoe zorgen we ervoor dat deze rechten gegarandeerd zijn voor elke inwoner van dit land.

Lees de tekst in De Standaard.
Lees meer over "Sociale rechten zijn mensenrechten"
Hoe onderbescherming vermijden bij toekenning kinderbijslag/groeipakket

Hoe onderbescherming vermijden bij toekenning kinderbijslag/groeipakket

25/09/2018
De kinderbijslag werd door de zesde staatshervorming een regionale bevoegdheid. Vlaanderen doopte de kinderbiijslag om tot het 'groeipakket', waarbij de toekenning helemaal anders zal gebeuren dan nu het geval is. Het huidige systeem is behoorlijk succesvol in het toekennen van de juiste bedragen aan de gezinnen die er recht op hebben, een voorbeeld zelfs voor andere uitkeringssystemen, ook al zijn er nu hiaten, bijvoorbeeld in het tijdig toewijzen van sociale toeslagen.

Voor het Vlaamse groeipakket moet een volledig nieuw administratief systeem op poten gezet worden, waarbij elk gezin zelf een kinderbijslagfonds zal moeten kiezen. Vroeger gebeurde dit automatisch via de werkgever of op basis van het inkomensstatuut. Met name de Huizen van het Kind krijgen een centrale rol om gezinnen naar het juiste aanbod door te verwijzen. Het groeipakket zit op zich ook een stuk complexer in elkaar dan de vroegere kinderbijslag. Daardoor dreigt de onderbescherming, waarbij gezinnen niet de kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben, toe te nemen. Het Netwerk tegen Armoede analyseerde de nieuwe administratieve procedure, onder meer via de armoedetoets, en wijst op een aantal mogelijke knelpunten, in de hoop dat die nog kunnen aangepakt worden vooraleer het groeipakket in werking treedt (vanaf 1 januari 2019).

Lees hier de volledige nota.
Lees meer over "Hoe onderbescherming vermijden bij toekenning kinderbijslag/groeipakket"
Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij

13/09/2018
De Pano-reportage ‘Arm Vlaanderen: 5 jaar later’ toont de onthutsende realiteit achter de verontrustende (kinder)armoedecijfers. De harde, maar terechte conclusie? Op vijf jaar tijd heeft het beleid op vlak van armoedebestrijding bitter weinig gerealiseerd. Het armoedebeleid van de verschillende regeringen faalt. Nochtans liggen de recepten klaar om (kinder)armoede structureel terug te dringen.

Lees het opiniestuk op vrtnws.be.
Lees meer over "Na de Pano-reportage: Tijd voor gerommel in de marge is voorbij"
#lokaalsociaal: Mijn stem telt

#lokaalsociaal: Mijn stem telt

30/08/2018
In samenwerking met verschillende armoedeorganisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, werd een applicatie ontwikkeld die verduidelijkt wat de politieke partijen in de verschillende gemeenten willen ondernemen in de strijd tegen armoede. De app laat je in de schoenen van mensen in armoede stappen en keuzes maken op lokaal vlak. Neem ik een slecht betaalde, onregelmatige job aan of geef ik toch de voorrang aan zorg voor de kinderen? Huur ik een huis of doe ik met mijn laatste geld een noodkoop? Betaal ik de schoolfactuur of de energiefactuur? Op het einde van de rit blijkt dat goede keuzes vaak onmogelijk zijn en dat leven in armoede een dagelijkse strijd is om te overleven.

Maak hier kennis met Mijn stem telt.
Lees meer over "#lokaalsociaal: Mijn stem telt"
Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen

13/06/2018
De halvering van de kinderarmoede, beloofd door bevoegd minister Homans, blijkt verder weg dan ooit. De kinderarmoede schoot in 2017 verder de hoogte in tot 14 %. Het Netwerk tegen Armoede is niet verrast door die verdere stijging. Coördinator David de Vaal: “Wij hebben al langer concrete voorstellen klaar om de kinderarmoede terug te dringen. De stijgende cijfers zijn geen fataliteit, maar vragen wel om krachtige maatregelen. Jammer genoeg hebben de Vlaamse en federale regering de kans gemist om hier het verschil te maken. Het goede nieuws is dat kinderarmoede geen fataliteit is. Mensen in armoede hebben voorstellen (voor zowel de Vlaamse als de federale regering) die de cijfers effectief naar beneden kunnen krijgen:
 
 • Breid de maximumfactuur uit naar het secundair onderwijs
Kosten in het secundair onderwijs lopen hoog op, vooral in technische en beroepsrichtingen. De maximumfactuur in het lager onderwijs heeft haar nut als ruimschoots bewezen en scholen doen nadenken over een kostenbewust beleid. Die lijn doortrekken naar het secundair onderwijs zal financiële ruimte voor gezinnen met schoolgaande kinderen aanzienlijk doen toenemen en meer onderwijskansen bieden aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
 
 • Veralgemeende derdebetalersregeling in de eerstelijnszorg, inclusief tandzorg
Op dat vlak heeft de federale regering al een belangrijke stap vooruit gezet, met de derdebetalersregeling voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming bij de huisarts. Wij vragen dat hierin verder gewerkt wordt richting een veralgemeende derdebetalersregeling, ook voor andere disciplines zoals tandzorg. Het preventieve consult wordt terugbetaald, maar die maatregel werkt onvoldoende. Zo moeten ouders het geld eerst voorschieten ompas achteraf terugbetaling krijgen, worden andere kosten wel aangerekend,….
 
 • Maak werk van een correcte toekenning van de hervormde kinderbijslag
De hervorming van de kinderbijslag was voor het Netwerk een gemiste kans om meer te herverdelen richting gezinnen in armoede. Door een iets lager standaardbedrag (nu €160 voorelk gezin) en hogere sociale toeslagen had men de kinderarmoede een stuk verder kunnen terugdringen. Nu blijft de impact beperkt.
Het Netwerk tegen Armoede dringt er wel op aan om werk te maken van een correcte toekenning, want de hervorming brengt een heel nieuw administratief systeem met zich mee, waarbij gezinnen mogelijk uit de boot kunnen vallen. Bijvoorbeeld bij de aansluiting bij een uitbetalingsactor, de sociale toeslag op basis van inkomen,…
 
 • Verhoog uitkeringen en inkomens tot boven de Europese armoedegrens
Uitkeringen blijven ver verwijderd van de armoedegrens, ondanks bescheiden inspanningen om die te verhogen. Daarmee breekt de federale regering een duidelijke belofte bij haar aantreden. Het geeft mee aanleiding tot de huidige kinderarmoedecijfers.
 
 • Investeer in betaalbare woningen
Meer dan 100.000 mensen wachten nog steeds op een sociale woning. De wachtlijsten blijven groeien, ondanks extra investeringen in sociale woningen. Wie op de wachtlijst staat, moet overleven op een bijzonder krappe en precaire private huurmarkt, met woningen die slechte kwaliteit koppelen aan hoge huurprijzen. Het zorgt ervoor dat kinderen gezondheidsproblemen ontwikkelen en zich sociaal isoleren.

Lees het opiniestuk in Het Belang van Limburg.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Stijgende kinderarmoede vraagt om krachtige maatregelen"
Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding

Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding

6/12/2017
In 2018 zal het lokale beleid centraal staan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk gaat daarbij ook veel aandacht uit naar lokaal sociaal beleid, want dat gemeentes en Ocmw's hebben belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. Het Netwerk tegen Armoede is dan ook zeer tevreden dat het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Oases (Universiteit Antwerpen) daarop focust. Wij schreven ook zelf een hoofdstuk met recepten voor een lokaal sociaal beleid dat armoede kan terugdringen.

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. We zien dat lokaal beleid soms sterk focust op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Dergelijke projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, ... Nochtans kan het lokaal beleid veel betekenen om die rechten te realiseren.

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Een maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn: rond huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, ... Verder kunnen lokale besturen op heel veel domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling ingang doen vinden in eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk maken, investeren in sociale economie en wijk-werken, correcte toekenning van het leefloon, ...

Wij hopen en zijn ervan overtuigd dat het Jaarboek een waardevolle inspiratiebron kan zijn voor lokale besturen om werk te maken van structureel sociaal beleid. De recepten zijn er alvast.

U kunt hier het Jaarboek downloaden. Het hoofdstuk van het Netwerk tegen Armoede is te lezen op blz. 187-203.
Lees meer over "Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding"
Kinderen in armoede dupe van falend beleid

Kinderen in armoede dupe van falend beleid

21/11/2017
Bij het begin van deze regeerperiode uitte Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans de ambitie om de kinderarmoede te halveren.Zij blijft daaraan vasthouden, hoewel het probleem de voorbije jaren alleen maar groter werd. Het ziet er naar uit dat we bij het einde van de regeerperiode (2019) niet eens een daling (wel integendeel) zullen vaststellen, laat staan een halvering. Kinderen in armoede zijn de dupe van een falend beleid door de Vlaamse en federale regering, dat vooral een aaneenschakeling is van gemiste kansen.Nochtans deden mensen in armoede vanuit hun verenigingen al heel wat voorstellen die wél het verschil kunnen maken.

Lees het artikel in Sampol.
Lees meer over "Kinderen in armoede dupe van falend beleid"
Armoedeorganisaties in beroep tegen nieuwe wet pleegouders

Armoedeorganisaties in beroep tegen nieuwe wet pleegouders

15/11/2017

De federale wetgever heeft zich in een nieuwe wet gebogen over het statuut van pleegouders die aan een geplaatst kind het recht kunnen bieden op een veilige omgeving. Dat statuut bestond tot op heden niet. Daarvoor werd terecht het standpunt van verenigingen die de pleegouders vertegenwoordigen, ingewonnen. Ondanks de herhaaldelijke vragen van verschillende verenigingen die strijden tegen armoede, hebben de politieke verantwoordelijken nagelaten om de mening van de ouders van geplaatste kinderen te horen. Door een beroep aan te tekenen tegen de wet van 19 maart 2017 willen de verenigingen alsnog hun bezorgdheden en argumenten uiten.

Het is een evidentie: elk kind heeft het recht om op te groeien in een veilige omgeving die het de nodige mogelijkheden tot ontplooiing biedt. Kinderen opvoeden is echter niet altijd gemakkelijk. Voor ouders die het hoofd moeten bieden aan een leven in armoede, die geen toegang hebben tot adequate huisvesting of al hun wilskracht nodig hebben voor de dagdagelijkse beproevingen is die taak nog moeilijker.

Er bestaat een correlatie tussen grote armoede en uithuisplaatsing van kinderen. Of beter gezegd, ondanks de vele initiatieven van de Gewesten en Gemeenschappen, belemmert armoede nog steeds het recht op een gezinsleven. In naam van het recht van ieder mens op een gezinsleven, moet alles in het werk gesteld worden om ouders de mogelijkheid te geven hun kinderen op te voeden. In extreme gevallen kan worden overgegaan tot een plaatsing bij pleegouders. Maar een dergelijke plaatsing moet in essentie altijd tijdelijk en voor een zo kort mogelijke periode zijn. Tijdens deze periode moet ook de band tussen ouders en kind behouden blijven en aangemoedigd worden. Alle maatregelen in omgekeerde zin zouden een schending zijn van het recht op gezinsleven, zoals dat gegarandeerd wordt door het artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Met de wet van 19 maart riskeren we echter af te glijden naar een verborgen adoptie die de band tussen natuurlijke ouders en hun kinderen kan schaden en hun raakt in hun familiale intimiteit. Pleegouders en ouders kunnen ermee instemmen om pleegouders de bevoegdheid te geven om alle belangrijke beslissingen, zelfs met betrekking tot religie of levensbeschouwing, over het kind te nemen. De familierechtbank kan deze schriftelijke overeenkomst slechts homologeren, tenzij dit in strijd is met de belangen van het kind.

Bewust van de ervaringen van zeer kwetsbare families, die dagelijks strijd moeten voeren voor hun fundamentele rechten, willen onze verenigingen de nadruk leggen op twee belangrijke punten.

We vragen dat alles in het werk wordt gesteld om de gelijkheid te garanderen tussen de verschillende partijen die willen overeenkomen om het ouderlijke gezag te delen. Ouders van geplaatste kinderen zijn vaak erg kwetsbaar. Bij afwezigheid van echte steun tijdens een dialoog die inherent moeilijk is, zouden ze kunnen worden gediscrimineerd en als onbekwaam worden bekeken. Alleen een evenwichtige dialoog kan de eerbiediging van het recht op gezinsleven garanderen.

Daarnaast schept ook de bijkomende bevoegdheid van de familierechter naast de bevoegdheid van de jeugdrechter verwarring. Wij vragen dat de jeugdrechter, die immers het dossier al kent, bevoegd blijft en niet de familierechter. Wij vragen dat de jeugdrechter ook competent zou zijn om beslissingen te nemen en niet enkel om te homologeren.


Ondertekenaars: ATD Vierde Wereld België, het Netwerk Tegen Armoede, Le Forum Bruxelles contre les inégalités, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté en le mouvement Luttes Solidarités Travail.


Lees meer over "Armoedeorganisaties in beroep tegen nieuwe wet pleegouders"
Libelle maakt (voor)lezen toegankelijk voor kwetsbare kinderen

Libelle maakt (voor)lezen toegankelijk voor kwetsbare kinderen

10/10/2017
Deze week brengt Libelle een stevig dossier rond kinderarmoede. Mensen in armoede, Peter Adriaenssens, Kind & Gezin, ... geven hun kijk op de zaak.  Naar aanleiding van de Boekenbeurs ontwikkelt Libelle, samen met  Kind & Gezin en Netwerk tegen Armoede een actie om de aandacht te vestigen op kinderarmoede en het belang van (voor)lezen voor kwetsbare kinderen. Voorlezen is niet alleen goed voor de ontwikkeling van de kinderen zelf, het stimuleert ook de band tussen ouder en kind. Helaas ontbreekt bij kwetsbare gezinnen vaak de financiële en emotionele ruimte om dat in de praktijk te brengen. Geldgebrek, de dagelijkse stress om brood op de plank te krijgen, onverwachte tegenslagen, het zorgt ervoor dat veel gezinnen er niet toe komen om een voorleesmoment met hun kinderen in te lassen

Lees meer.
Lees meer over "Libelle maakt (voor)lezen toegankelijk voor kwetsbare kinderen"
Hervorming van de kinderbijslag, een historische gemiste kans

Hervorming van de kinderbijslag, een historische gemiste kans

4/10/2017
Vandaag werd het Netwerk tegen Armoede gehoord in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Op de agenda: het nieuwe Vlaamse ‘groeipakket voor elk kind’.

Ter herinnering: de Vlaamse regering besliste in juni dat elk kind geboren na 2019 160 euro krijgt, dat de kinderbijslag voor die kinderen niet meer stijgt als ze ouder worden en ook niet meer hoger wordt naarmate een gezin meer kinderen krijgt. Tegelijk is er voor kinderen in een gezin met een laag inkomen maar 1 soort sociale toeslag meer, nl. op basis van een inkomensgrens, en worden de schooltoelagen –voor wie dáár recht op heeft- in 1 ‘pakket’ gestopt met de kinderbijslag. Die laatste 2 dingen gelden meteen voor alle kinderen, dus ook voor de kinderen geboren vóór 1 januari 2019. Tegelijk zijn er ook nieuwigheden in de wezentoeslag, voor kleuters, voor geplaatste kinderen, wordt er op een andere manier naar de samenstelling van het gezin en het gezinsinkomen gekeken…

De Vlaamse overheid heeft maar een beperkt aantal bevoegdheden waarmee ze rechtstreeks het verschil kan maken in het budget van gezinnen met kinderen, zeker wanneer die in armoede leven of er nog net in slagen uit armoede te blijven. Dan hebben we het vooral over wonen en werk. De woon- en energiekosten nemen nog altijd de grootste hap uit het gezinsbudget van mensen met een laag inkomen, maar extra investeringen in sociale huisvesting, huursubsidies en sociale correcties op de energietarieven blijven uit. Met het arbeidsmarktbeleid is het niet veel beter gesteld: goed betaalde, kwaliteitsvolle en voor een kwetsbaar publiek toegankelijke jobs creëren, veel vooruitgang zien wij niet.

Met de hervorming van de kinderbijslag, goed voor een budget van 3,4 miljard euro, mist de Vlaamse regering andermaal een historische kans om een belangrijke stap vooruit te zetten in de strijd tegen armoede. Amper 6% van het budget wordt ingezet om ‘sociaal te corrigeren’. Vlaanderen blijft zweren bij een halvering van de kinderarmoede (in de laatste 10 jaar is die blijven stijgen, tot 12% van de kinderen vandaag), dan moest er toch méér mogelijk zijn?

Als je beslist om het grootste deel van je middelen te geven aan steun voor kleine gezinnen met heel jonge kinderen (die ook groot worden en waar nog broertjes en zusjes bij kunnen komen), is het logisch dat er minder overblijft voor grote gezinnen, voor ouder wordende kinderen (waarvan iedereen weet dat ze zwaarder wegen op het gezinsbudget), om extra inspanningen te doen voor gezinnen met een laag inkomen, voor de zeer kwetsbare groep van eenoudergezinnen.

Maar daarmee is het verhaal niet rond. Het berekende positieve effect op armoede –wij spreken met dit soort cijfers liever van een status quo- is een globaal effect, over alle gezinnen heen. Iets waar wij ons ernstig zorgen over maken. Het verhult dat er, naast ‘winnaars’ (bv. een deel van de werkende armen, wat we toejuichen), ook ‘verliezers’ zullen zijn. Het zal eventjes wachten zijn tot ze er zijn, maar voor grote gezinnen met kinderen die allemaal geboren zijn na 2019 zal er in de toekomst zeker minder kinderbijslag zijn. Gezinnen met volwassenen met arbeidsongeschiktheid (nu een hogere sociale toeslag voor het eerste kind), gezinnen met kinderen geboren vóór én na januari 2019 (dus met een combinatie van de oude kinderbijslag en de nieuwe in hetzelfde gezin), zelfs kleinere gezinnen met ouder wordende kinderen… omdat er zoveel verschillende gezinssituaties denkbaar zijn, was het onmogelijk om er wetenschappelijk uitspraken over te doen die voor die volledige groepen opgaan, maar het is wel zeker dat er voor een deel van hen minder kinderbijslag zal voorzien zijn in de toekomst.

Het Netwerk tegen Armoede vindt dit onaanvaardbaar. Het kan niet dat gezinnen in armoede -of die daarin dreigen te verzeilen- morgen op minder kinderbijslag recht zullen hebben dan vandaag. Wij braken daarom opnieuw een lans om van bij de start van de hervorming dan toch minstens te monitoren wie die verliezers zijn en om prioritair op een betere kinderbijslag voor hen in te zetten als daar extra budget voor vrijkomt. We zegden er ook meteen bij hoe we dat zien: door niet nuttige onderdelen van dit nieuwe systeem, waar vele miljoenen naartoe gaan, te schrappen (zo is er een extraatje voor gezinnen die gebruik maken van de duurdere, niet-gesubsidieerde kinderopvang; zo zijn er de nieuwe kleutertoeslagen bedoeld om alle kleuters naar school te krijgen, terwijl 94% van die groep daar al zit en de overblijvende groep die die toeslag écht kan gebruiken hem mogelijk misloopt, want om andere redenen dan financiële de school niet opzoekt …), maar ook door budget dat in de toekomst vrijkomt wanneer minder en minder gezinnen van de oude kinderbijslag zullen genieten –Kind&Gezin heeft hier de verwachting dat dit zal gebeuren- te gebruiken.

Dan hebben we het nog niet over het schrappen van de kleine toeslag die biologische ouders nog kregen om de relatie met hun geplaatst kind te kunnen verzorgen, over het waarschijnlijk deels verschuiven van een deeltje maandelijkse kinderbijslag naar de jaarlijks of halfjaarlijks uitbetaalde schooltoelagen, over het feit dat men de bedragen niet welvaartsvast heeft gemaakt, dat de inkomensgrenzen voor sociale toeslagen voor sommige gezinstypes nog onder de armoedegrens zitten, dat we nog altijd niet weten wie in de toekomst welk bedrag aan schooltoelagen zal krijgen,…

Na de teleurstelling over de gemaakte keuzes komt de ongerustheid over de uitvoering. Al het voorgaande staat of valt immers met een correcte toekenning van de kinderbijslag. Hoe gaat men het gezinsinkomen precies berekenen? En de gezinssamenstelling? Hoe zorgen dat die gegevens up to date zijn zonder een enorme administratieve last bij de gezinnen zelf te leggen? Ook de uitbetaling is een zorg. Tegelijk met het nieuwe systeem komt een deel van de federale administratie naar Vlaanderen, fusioneren kleinere kinderbijslagfondsen tot 4 grotere, moeten samenwerkingsakkoorden worden gesloten met de andere regio’s (je zal maar verhuizen…), worden ‘efficiëntiewinsten’ gevraagd van de uitbetalingsinstellingen, komt er een ‘vrije keuze’ door de ouders van het kinderbijslagfonds –het wordt geminimaliseerd, maar komt er een ‘jacht’ op de interessantste ouders bij de private fondsen en moeten de ‘moeilijkere’ ouders het doen met minder service bij het publieke fonds? Wat met de know-how van het personeel, in zo’n onzeker klimaat kiezen mensen al gauw voor zekerder oorden…

Veel gaat over denkwerk dat nog moet gebeuren, over uitvoeringsbesluiten. Het Netwerk tegen Armoede kreeg, samen met andere organisaties, de toezegging dat het daar mag over mee praten. Er komt ook een armoedetoets op de besluiten.
We hopen dat men dan met ons advies ook effectief aan de slag gaat. Op dit moment worden de beslissingen van de Vlaamse regering in juni –de fameuze ‘conceptnota’- ondanks een zeer kritische armoedetoets waar ook wij aan meewerkten en waarin veel van voorgaande kritiek terugkomt- gewoon vertaald in een decreet, zonder noemenswaardige wijzigingen. Neem daarbij dat het Netwerk tegen Armoede al 3 jaar geleden klaar was met haar ervaringen, aandachtspunten en verwachtingen vanuit mensen in armoede, dat ook andere middenveldorganisaties dat waren, maar dat het overleg daarover –de ‘armoedetoets’- er pas is gekomen nadat de belangrijkste beslissingen waren genomen… er zijn betere werkwijzen als men op het vlak van armoedebestrijding resultaat wil boeken. 
Lees meer over "Hervorming van de kinderbijslag, een historische gemiste kans"
10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

22/09/2017
De armoedecijfers zijn in 10 jaar tijd nauwelijks gedaald. Op sommige domeinen is de situatie voor mensen in armoede zelfs nog slechter geworden. Dat is de trieste balans van 10 Armoedebarometers door Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van sociale organisaties waartoe ook het Netwerk tegen Armoede behoort. Het wordt tijd dat de oplossingen die die organisaties aanreiken ernstig genomen worden en dat de Vlaamse en federale regering daarmee aan de slag gaan.

Er zijn amper 30.000 Vlamingen minder in armoede na 10 jaar (falend) armoedebeleid. Het Decenniumdoel was een halvering, of 346.000 minder mensen in armoede. De kinderarmoede is zelfs fel gestegen tussen 2008 en 2015, van 7 naar 12 %.Het beleid heeft met andere woorden grandioos gefaald, zowel langs links als langs rechts.

Lees meer.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Knack.


Lees meer over "10 jaar armoedebeleid heeft gefaald"
Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin

Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin

16/06/2017
De nieuwe kansarmoedecijfers die Kind en Gezin samenstelt zijn alarmerend. Een nieuwe stijging, ditmaal van 12% naar 12,81%, stelt een grondige bijsturing in het Vlaams Actieplan Armoede in het vooruitzicht. Vooral in de centrumsteden en bij kinderen met een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had, neemt de armoede sterk toe. Het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw doen samen alvast enkele voorstellen.

“Het is duidelijk dat het Vlaamse armoedebeleid stevig herbekeken moet worden,” klinkt het bij het Netwerk tegen Armoede, Caritas Vlaanderen en Samenlevingsopbouw na de bekendmaking van de kansarmoedecijfers van Kind & Gezin. “Momenteel wordt een bijsturing van het Vlaams Actieplan Armoede voorbereid. Dit is een moment dat de Vlaamse Regering niet kan laten liggen wil ze haar eigen doelstellingen, met als speerpunt een halvering van de kinderarmoede tegen 2020, überhaupt nog halen.”

De meest preventieve oplossing is het verzekeren van voldoende kwaliteitsvolle, energiezuinige en betaalbare woningen voor gezinnen in armoede. “De bouw van extra sociale woningen moet versneld worden, waarbij rekening gehouden wordt met de huidige noden”, zegt Thijs Smeyers (Caritas Vlaanderen). “Het sociaal objectief, een afgesproken aantal sociale woningen dat een gemeente moet realiseren, moet afdwingbaar worden. Zo kunnen  gemeenten die de afspraken niet naleven daarvoor bestraft worden”.

Een ander aspect dat versterking verdient is het voorzien van werkbaar werk voor mensen in armoede. “De Vlaamse Regering zet hard in op activering”, duidt Kristel De Vos (Samenlevingsopbouw). “Maar deze mensen moeten ook aan de slag kunnen. We denken daarbij vooral aan het versnellen en uitbreiden van het afgesproken groeipad voor de sociale economie.”
Op korte termijn zijn vooral maatregelen nodig die de factuur voor elektriciteit, gas en water voor mensen in armoede duurzaam verlagen, aldus Frederic Vanhauwaert (Netwerk tegen Armoede). Daar zien we op het terrein meer en meer problemen.” Ook in het onderwijs zijn nog kansen tot verbetering. “We blijven pleiten voor de invoering van een maximumfactuur  in het secundair onderwijs”, zegt Vanhauwaert.

Een andere preventieve oplossing is het stevig inzetten op rechtentoekenning. Naast automatische rechtentoekenning, moeten hulp- en dienstverleners op de eerste lijn veel proactiever rechten voor mensen in armoede in orde maken.
Tot slot moet de Vlaamse Regering ook durven nadenken om haar beslissing over de kinderbijslag te herbekijken. De stijgende kinderarmoede is er al meer dan 10 jaar. Het zal dan ook noodzakelijk zijn meer daling van de kinderarmoede te realiseren via het nieuwe kinderbijslagsysteem.
Lees meer over "Grondige bijsturing Vlaams Actieplan Armoede nodig na nieuwe stijging kansarmoede-index Kind & Gezin"
Hervormde kinderbijslag gaat niet ver genoeg in de strijd tegen kinderarmoede

Hervormde kinderbijslag gaat niet ver genoeg in de strijd tegen kinderarmoede

2/06/2017
Het Netwerk tegen Armoede blijft bij zijn eerdere vaststelling dat de ambitie omtrent armoedebestrijding in de hervormde kinderbijslag veel te beperkt is. Uit de meest recente berekening blijft die daling beperkt tot 1 a 1,5 procentpunt. Binnen het beschikbare budget van 3 miljard was er een veel grotere impact op kinderarmoedebestrijding mogelijk. Zeker tegenover de vaststelling dat de kinderarmoede in Vlaanderen jaar na jaar blijft stijgen en de doelstelling de halvering van kinderarmoede tegen 2020 is. Ook de voorwaardelijkheid bij de participatietoeslag is geen goed idee. Om kleuters sneller naar school te krijgen moet men vooral verder inzetten op kwaliteitsvol onderwijs en begeleiding. Voor oudere kinderen blijft de koppeling aan spijbelen en mogelijke terugvordering een heikel punt.

Positief aan de nieuwe regeling is de koppeling van de kinderbijslag aan de schooltoelage, wat ervoor moet zorgen dat er een automatisering van de schooltoelages komt.

Omtrent de uitgevoerde armoedetoets (door zowel wetenschappers als armoede-experts) betreurt het Netwerk tegen Armoede dat die niet leidde tot meer wijzigingen in de finale beslissing van de Vlaamse Regering. Op de vraag naar een mogelijke verschuiving van het armoederisico binnen de groep mensen in armoede kwam geen afdoend antwoord: zijn er groepen die er op achteruitgaan, bv. arbeidsongeschikte ouders of ouders met zowel kinderen in het oude als nieuwe systeem?

Bovendien is de armoedetoets nog niet volledig gelopen: het nieuwe systeem is veel complexer dan het huidige kinderbijslagsysteem. De grootste uitdaging is dan ook om non-take up te vermijden zodat alle kwetsbare gezinnen een kinderbijslag met sociale toeslagen ontvangen. Het Netwerk tegen Armoede rekent er op dat de Vlaamse Regering hier volop op inzet.

Lees onze reactie in De Tijd.
Lees meer over "Hervormde kinderbijslag gaat niet ver genoeg in de strijd tegen kinderarmoede"
Internet is een grondrecht

Internet is een grondrecht

3/05/2017
De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Daarom wil minister Schauvlieghe bij nieuwbouw en verbouwingen opleggen dat standaard de mogelijkheid voor internetaansluiting voorzien wordt. Dat zou internet toegankelijker moeten maken, onder andere ook voor huurders. Op zich is daar niets op tegen, maar om de digitale kloof te verkleinen is (veel) meer nodig. Kwetsbare gezinnen hebben vaak niet de middelen om een computer aan te schaffen of een internetaansluiting te betalen. Bovendien kunnen heel wat mensen, en lang niet alleen ouderen, moeilijk omgaan met allerlei digitaal aanbod, ook bijvoorbeeld vanuit school, gemeente of VDAB.

Dat leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting. Scholen die oudercontacten enkel nog online laten reserveren via tijdslots, VDAB die Werkwinkels sluit en werkzoekenden doorverwijst naar online begeleiding, of De Lijn die het goedkoopste ticket enkel nog aanbiedt via een smartphone-app. Het zijn maar enkele van vele voorbeelden die maken dat mensen hun rechten (nog) moeilijker kunnen opnemen, wegens geen computer, geen internetaansluiting of een gebrek aan digitale vaardigheden. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breed toegankelijk sociaal tarief voor internet en bijkomende investeringen in openbare computerruimtes, waar mensen onder begeleiding leren omgaan met internet en digitale toepassingen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees onze uitgebreide nota over digitalisering.
Lees meer over "Internet is een grondrecht"
Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

24/04/2017
Acht Kempense gemeenten engageren zich om de komende jaren nog sterker in te zetten op armoedebestrijding. Ze doen dat onder impuls van Spaak, het samenwerkingsverband tussen de 4 Kempense verenigingen waar armen het woord nemen: Al-arm in Geel, Ons Huis in Mol, De Fakkel in Herentals en T'ANtWOORD in Turnhout. Die hadden de gemeenten in novenber tijdens een debat opgeroepen om hierrond een gemeenschappelijke intentieverklaring te tekenen.

Vandaag gebeurde dat formeel. In de verklaring engageren de gemeenten zich onder meer om werk te maken van meer en betere sociale en betaalbare huisvesting, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en loketfuncties die mensen stimuleren om hulp te zoeken en hun rechten waar te maken. De burgemeesters en/of Ocmw-voorzitters van Herentals, Mol, Turnhout en Geel kwamen hun engagement toelichten. Ondertussen hebben ook Dessel,Vorselaar, Olen en Hoogstraten zich hierbij aangesloten. De vier verenigingen binnen Spaak rekenen erop dat dit inspirerend werkt voor nog meer Kempense gemeenten en zullen dit op de voet volgen.

"Bij alle besturen zijn er acties die betrekking hebben op de bestrijding van kinderarmoede", stelt Marthe Rombouts van T'ANtWOORD vast. "We blijven hierbij echter benadrukken dat kinderarmoede op zich niet bestaat. Kinderen groeien op in een gezin. Een integrale aanpak hierbij is belangrijk en daarom vragen wij aan de verschillende lokale besturen om kinderarmoede vanuit dit perpectief te bestrijden."

"Ziek maakt arm en arm maakt ziek, het is een realiteit die we binnen de verenigingen maar al te goed vanuit de praktijk kennen.", zegt Petra Beyens van Ons Huis. "3 van de 4 gemeenten hebben ook op vlak van gezondheid acties uitgewerkt. Dat stemt ons positief, zeker omdat gezondheid het centrale thema is van het Netwerk tegen Armoede in het kader van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede."

"De lokale besturen willen de moeilijkheden die mensen in armoede ervaren op vlak van wonen aanpakken", stelt Patricia Janssen van Al-arm vast. "Wonen is een basisbehoefte en een betaalbare, kwaliteitsvolle woning maakt een groot verschil in het leven van mensen in armoede."

"Armoede in de Kempen stijgt", benadrukt Denise Verhaert van De Fakkel. "Ondanks de geleverde inspanningen wordt de groep van mensen die het moeilijk hebben steeds groter. We hopen dat deze acties een verschil zullen maken. Wij blijven het van dichtbij opvolgen, want armoede is en blijft een schande in onze maatschappij."
Lees meer over "Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding"
Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen

Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen

4/04/2017
Bij de tussentijdse rapportage over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) bracht de Vlaamse overheid de Armoedemonitor 2017 naar buiten. De cijfers tonen aan dat er geen verbetering is wat armoede betreft. Nochtans heeft Vlaanderen voor 2020 stevige ambities naar voor geschoven, niet in het minst de halvering van het aantal kinderen in armoede. Voor juli moet coördinerend minister Homans een evaluatie en bijsturing van dit VAPA aan de Vlaamse Regering voorleggen. Het Netwerk tegen Armoede zet de komende weken volop in om vanuit de dialoog met mensen in armoede tot aanpassingen te komen. Er is nood aan een grondige bijsturing van het plan en aan de nodige budgetten om de ambities waar te maken. De bijsturing zal nodig zijn op verschillende domeinen.
 
In het woonbeleid:
Minister Homans kan in haar eigen bevoegdheden voor veel gezinnen echt het verschil maken. De wooncrisis in Vlaanderen woedt al vele jaren en heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen en kinderen. Kinderen die opgroeien in te dure woningen van slechte kwaliteit zijn de generatiearmen van morgen. De minister herhaalde het eerdere engagement (van de vorige Vlaamse regering) om 23.000 extra sociale woningen bij te bouwen. De deadline werd daarvoor al bijgesteld van 2020 naar 2025. We roepen de regering dan ook op tot een ambitieuzer en socialer woonbeleid. Wachtlijsten voor sociale woningen en bij sociale verhuurkantoren blijven groeien, huursubsidies bereiken nog steeds slechts een erg beperkte groep huurders. Ondertussen blijven de betaalbaarheidsproblemen bij die groep toenemen. Er is dringend nood aan een herverdeling van het woonbudget, dat nu voornamelijk eigenaars bereikt.

In sociale correcties:
Decenniumdoelen berekende dat mensen uit de laagste inkomensgroepen gemiddeld minstens 50 euro per maand meer bijdragen sinds de start van de Vlaamse en Federale regering. Deze gezinnen hadden het voordien al heel moeilijk. De regering heeft altijd vooropgesteld dat er sociale correcties  voorzien werden bij besparingsmaatregelen. Het Netwerk tegen Armoede roept op om hier eindelijk werk van te maken zodat de balans omgedraaid wordt, dat er geïnvesteerd wordt in de laagste inkomensgroepen, dat deze mensen er op het einde van de maand op vooruitgaan. De plannen van de Vlaamse regering om de energiefactuur naar beneden te halen bieden een kans om prioritair de meest kwetsbaren een sociale correctie toe te kennen.
 
In de kinderbijslag:
De ambitie om na deze hervorming 1% van de Vlaamse kinderen uit armoede te halen stelt teleur. Binnen het beschikbare budget is veel meer mogelijk. De kinderbijslag is een van de belangrijkste bevoegdheden die Vlaanderen nu zelf in handen heeft om een verschil te maken. Het Netwerk tegen Armoede rekent er dan ook op dat de Vlaamse regering alsnog de kans aangrijpt om alternatieve scenario’s (een lager standaardbedrag en meer budget voor gezinnen die het nodig hebben) te onderzoeken en in werking te zetten.

In rechtentoekenning:
Veel mensen in armoede nemen niet al hun rechten op. Een voorbeeld bij uitstek is het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het Netwerk tegen Armoede gelooft sterk in automatisering van rechten en in een proactieve werking van alle hulp- en dienstverleners op de eerste lijn. Net zij dienen bij iedereen die bij hen over de vloer komt sterker in te zetten op rechtentoekenning. We vragen de Vlaamse Regering om iedereen op de eerste lijn hier meer toe aan te zetten. De plannen van minister Vandeurzen rond breed geïntegreerd onthaal zijn hiertoe een goede start.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen"
Netwerk tegen Armoede en VVSG vormen lokale mandatarissen over aanpak kinderarmoede

Netwerk tegen Armoede en VVSG vormen lokale mandatarissen over aanpak kinderarmoede

23/03/2017
Op de Ronde van Vlaanderen van VVSG voor lokale mandatarissen verzorgde het Netwerk tegen Armoede samen met VVSG de workshop over de lokale aanpak van kinderarmoede. Meer dan 150 mandatarissen uit heel Vlaanderen kozen de voorbije weken voor deze sessie. 

Bekijk hier de presentatie.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede en VVSG vormen lokale mandatarissen over aanpak kinderarmoede"
Jeugdwerk strijdt tegen armoede

Jeugdwerk strijdt tegen armoede

16/02/2017
De Ambrassade onderzocht met het project ‘Oog voor armoede’ hoe jeugdwerk een rol kan opnemen in armoedebestrijding. In een dialoogtraject met onder andere de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede,  werd gezocht naar manieren om als jeugdwerk radicaal de kaart van álle jongeren te trekken. Ze pleiten voor jeugdwerk dat luistert naar kinderen, hun signalen doorgeeft, hun stem versterkt, verder kijkt dan enkel een spelaanbod..
Een manier van werken die binnen het Netwerk tegen Armoede actief wordt toegepast en uitgedragen. 

Lees het artikel op sociaal.net
Lees meer over "Jeugdwerk strijdt tegen armoede"
Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede"

Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede"

9/02/2017
Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen houdt in zijn boek 'Spelen in zwarte sneeuw' een krachtig pleidooi voor een doorgedreven strijd tegen kinderarmoede en dus tegen armoede in het algemeen. De twee kun je immers niet los zien van elkaar. Het Netwerk tegen Armoede gaf mee input voor het boek. De kinderrechtencommissaris pleit daarom onder meer voor meer investeringen in sociale woningbouw, een uitbreiding van de maximumfactuur naar het secundair onderwijs en een meer herverdelende kinderbijslag. Allemaal broodnodige maatregelen die (kinder)armoede echt kunnen terugdringen en waar het Netwerk tegen Armoede al langer voor pleit. Kinderarmoede is niet de schuld van de kinderen, maar ook niet van de ouders. Armoede is een schending van grondrechten en vanuit dat perspectief moet je ze ook proberen tegengaan. Vanuit de rechten van mensen, en niet vanuit een schuldmodel.

Tijdens de voorstelling van het boek in het Vlaams Parlement gaf Cindy Van Geldorp, vrijwilliger bij Recht-Op in Antwerpen, aan hoen we armoede kunnen bestrijden door te luisteren naar de kennis en de ervaring van kinderen en jongeren die erin opgroeien. Cindy heeft zelf aan den lijve ondervonden wat het betekent om in armoede op te groeien, tegen muren te botsen en elke dag te moeten vechten om je rechten toegekend te krijgen.

Bestel het boek hier
Lees meer over "Kinderrechtencommissaris: "Geef ouders niet de schuld van kinderarmoede""
Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen

Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen

3/02/2017
Het Netwerk tegen Armoede schreef samen met Pleegzorg Vlaanderen en Ouderparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen een gemeenschappelijke brief aan de minister van Welzijn rond het afschaffen van de forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen bij perspectiefbiedende pleegzorg. Om de band tussen ouders en kinderen te versterken  is het behoud van deze kinderbijslag belangrijk. Uiteraard is dit slechts één van de belangrijke elementen uit de conceptnota van het groeipakket van de Vlaamse regering.  De vernieuwde kinderbijslag toont te weinig ambitie als instrument in het verminderen van de kinderarmoede en een degelijke armoedetoets met alternatieve pistes kan hier een verschil maken.

Lees hier ons uitgebreide standpunt.
Lees meer over "Pleidooi voor behoud van forfaitaire kinderbijslag voor ouders van pleegkinderen"
Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg

Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg

23/01/2017
Sinds enige tijd wint pleegzorg als de beste manier van uithuisplaatsing terrein in het wetgevende kader. Dat zien we in hoe pleegzorg wordt benaderd in de Vlaamse wetgeving rond Integrale Jeugdhulp en de uitbouw van de Pleegzorginitiatieven. Dat zien we in de voorstellen rond de kinderbijslag ( waarin pleegouders bovenop de reguliere kinderbijslag het stuk zouden krijgen dat nu nog voor de natuurlijke ouders bestemd is) en dat zien we ook in het federale wetsvoorstel rond rechten van pleegouders en natuurlijke ouders. In de praktijk stellen we bovendien vast dat het aantal uithuisplaatsingen toeneemt, terwijl dit voor het Netwerk tegen Armoede de allerlaatste optie zou moeten zijn, nadat alle mogelijkheden op vlak van preventie uitgeput zijn.

Lees hier ons uitgebreide standpunt.
Lees meer over "Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg"
Hervormde kinderbijslag toont te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede

Hervormde kinderbijslag toont te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede

21/01/2017
De hervormde kinderbijslag, zoals op tafel gelegd door de Vlaamse regering (met een relatief hoog basisbedrag van €160 gekoppeld aan sociale toeslagen), kan de kinderarmoede licht terugdringen. Dat moet blijken uit berekeningen van de KU Leuven in het kader van de armoedetoets op de hervormingsplannen. Voor het Netwerk tegen Armoede is dit niet het einde van het verhaal, er is nog veel werk aan de armoedetoets. Een daling na 2019 van de kinderarmoede bij dan bestaande gezinnen met kinderen van 8,6% naar 8,1% (0.5 procentpunt) en bij nieuwe gezinnen van 8,6% naar 7,7%  (0.9 procentpunt) is maar een beperkte impact, zeker in verhouding tot de grote ambitie die de Vlaamse regering toonde bij haar aantreden: een halvering van de kinderarmoede tegen 2020. En zeker in verhouding tot het gigantische budget voor de kinderbijslag: 3,5 miljard (budget zonder de schooltoelage). Het effect op de kinderarmoede blijft beperkt tot een cijfer na de komma. De ambitie kan en moet hoger liggen.
 
Daarom blijft het Netwerk tegen Armoede pleiten voor een meer herverdelende kinderbijslag in het verdere overleg rond de armoedetoets. Wij vragen dat ook alternatieve modellen berekend worden, bijvoorbeeld met een lager basisbedrag en hogere sociale toeslagen. Wij maken ons sterk dat de kinderarmoede daarmee veel sterker kan teruggedrongen worden.
 
Volgens onze eigen ramingen blijft er voor een aantal groepen grote onduidelijkheid over welk effect de hervorming zal hebben, ook nu duidelijk is wat de Vlaamse regering plant rond de versterkte schooltoelagen. Niet alle scenario’s zijn in detail berekend.
Zeker is dat ook de kwetsbare gezinnen die in het huidige systeem al een sociale toeslag krijgen koopkracht verliezen door de twee indexsprongen, geld dat mee zou moeten dienen om het nieuwe systeem te financieren.

Werkende armen
 
De berekende daling bij bestaande gezinnen lijkt grotendeels te wijten aan het feit dat ook werkende armen, mensen die pas werkloos werden en vooral zelfstandigen met een laag inkomen van bij de start van het nieuwe stelsel een sociale toeslag zullen kunnen krijgen. Voor de gezinnen in armoede in die groep –zeker bij de zelfstandigen is niet altijd duidelijk of ze dat ook zijn- valt dit absoluut toe te juichen.  Bij gezinnen met kinderen geboren na 2019 zijn het vooral de een-kindgezinnen en deels ook de twee-kindgezinnen die er op vooruitgaan. Daar zijn ook kwetsbare gezinnen bij en ook voor hen is de hervorming een goede zaak.
 
Maar het ziet er naar uit dat er bij andere arme gezinnen ook verliezers zijn én dat het ook daar over véél gezinnen gaat.
 
Zo doet de hervorming niets extra voor bestaande eenoudergezinnen met een laag inkomen. Sommige onder hen zullen zelfs hun recht op sociale toeslagen en schooltoelage verliezen omdat ze net boven de gebruikte inkomensgrens vallen. Bijzonder pijnlijk als je weet dat 1 op 3 (35.7%) van deze gezinnen momenteel in armoede leeft. Bij de gezinnen met kinderen geboren na 2019 is dan weer duidelijk dat ook grote gezinnen in armoede minder kinderbijslag zullen ontvangen dan mocht het oude systeem blijven bestaan. Dat effect speelt voor gezinnen met iets oudere kinderen al vanaf 3 kinderen en versterkt naarmate het gezin groter wordt en de kinderen groeien.  Opvallend is ook dat het nieuwe systeem bijzonder nadelig uitvalt voor toekomstige gezinnen waar een van de ouders arbeidsongeschikt zal zijn. Vandaag is dat een niet onbelangrijke en bijzonder kwetsbare groep, die ook elders in de sociale zekerheid een slechte bescherming geniet. Voor bestaande gezinnen waar er nog kinderen bij komen na 2019, de zogenaamde ‘mix’gezinnen, is het helemaal onduidelijk of ze bij de hervorming winnen. Alvast gezinnen waar er maar 1 kind is vóór 1 januari 2019 verliezen tegenover het huidige systeem.  
 
Maar er is meer.
 
Deze berekeningen kloppen maar als alle gezinnen na de hervorming ook écht de hele kinderbijslag krijgen waar ze recht op hebben. En vooral daar dreigen nu bijkomende problemen.

Non take-up
 
In het huidige systeem zijn sociale toeslagen gekoppeld aan het sociale statuut. Het maakt van de huidige kinderbijslag een performant systeem met een zeer lage non take-up. In het nieuwe systeem wordt met inkomensgrenzen gewerkt.
Het grote nadeel daarvan is dat de administratieve last veel meer bij (kwetsbare) gezinnen komt te liggen. Zeker bij kwetsbare gezinnen wijzigen zowel de inkomenssituatie als de gezinssamenstelling zeer veel. Om sociale toeslagen en schooltoelagen te kunnen krijgen dreigen zij in de toekomst veel meer dan vandaag het geval is zelf hun inkomen te moeten bewijzen.
 
Reken daarbij het feit dat sommige gezinnen in de toekomst iets meer schooltoelage zullen ontvangen, maar minder maandelijkse kinderbijslag en dat die schooltoelage voorwaardelijker wordt dan vandaag; dat er nu ook problemen dreigen bij verhuis van Brussel of Wallonnië naar Vlaanderen, of bij co-ouderschap met beide ouders in een ander gewest, omdat daar andere voorwaarden zullen gelden; dat bij scheiding anders dan vroeger een deel van de onderhoudsgelden en het inkomen van de nieuwe partner mee zal bekeken worden om uit te maken of er nog sociale toeslagen en schooltoelagen kunnen worden toegekend, dat in ‘mix’gezinnen een deel van de kinderen volgens het oude systeem wordt uitbetaald (met ook daar soms te leveren bewijs van recent inkomen) en een ander deel volgens het nieuwe systeem...

Niet alleen via kinderbijslag
 
Minister Vandeurzen wees erop dat de strijd tegen kinderarmoede niet alleen via de kinderbijslag kan gevoerd worden. Dat klopt, maar helaas zien we ook op andere terreinen weinig beweging. De woonnood voor arme gezinnen neemt dag na dag toe, maar de hervorming van de woonbonus bleek niet meer dan een besparing. De vrijgekomen middelen zijn niet geherinvesteerd in de sociale en private huurmarkt. De prijs van gas en elektriciteit steeg aanzienlijk en de beloofde sociale correcties bleven vooralsnog uit. Op het ogenblik dat de factuur voor gezinnen in armoede oploopt door allerlei besparingen, dat ook de federale regering op zich laat wachten met haar belofte om de laagste uitkeringen in sociale zekerheid en bijstand op te trekken tot de armoedegrens, laat de Vlaamse regering na om haar belangrijkste hefbomen tegen financiële armoede –haar woon- en energiebeleid en nu ook de kinderbijslag- écht in te zetten voor armoedebestrijding.
 
Wij roepen de Vlaamse regering daarom op om dringend meer ambitie aan de dag te leggen in de strijd tegen (kinder)armoede. Minister van Armoedebestrijding Homans stelde vorig jaar zelfs nog dat de halvering van de kinderarmoede al tegen het einde van deze bestuursperiode, in 2019, een feit zou zijn. De realiteit is dat de kinderarmoede jaar na jaar blijft stijgen. De regering moet dus dringend enkele versnellingen hoger schakelen.

Herbekijk het debat met minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Lees ons standpunt.
 
Lees meer over "Hervormde kinderbijslag toont te weinig ambitie in strijd tegen kinderarmoede"
Inspiratiedag 'Good Practices in de strijd tegen kinderarmoede'

Inspiratiedag 'Good Practices in de strijd tegen kinderarmoede'

12/12/2016
Op maandag 12 december kwam Elke Sleurs, federaal staatssecretaris voor armoedebestrijding, de inspiratiedag 'Good Practices in de strijd tegen kinderarmoede' openen. De dag werd georganiseerd door BAPN, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding waar Netwerk tegen Armoede deel van uit maakt. Onder meer de schoolpoortwerking van Vrienden van het Huizeke uit Brussel en de BébéBus uit de provincie Namen werden voorgesteld. Vanuit deze voorbeelden zochten we samen met mensen in armoede naar succesfactoren en aanbevelingen in de strijd tegen kinderarmoede. Deze worden aan staatssecretaris Sleurs doorgegeven met het oog op de opmaak van het Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan.
Lees meer over "Inspiratiedag 'Good Practices in de strijd tegen kinderarmoede'"
Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk

Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk

3/11/2016
Wijland, de gezinswerking van de RuimteVaart, is genomineerd voor de Cera-Prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2017! Wijland is de nieuwe gezinswerking van de RuimteVaart, een Leuvense vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede.

In Wijland komen ouders en kinderen op de basisschoolleeftijd samen om nieuwe dingen te ontdekken, samen te spelen, met elkaar te praten en de onderlinge band te versterken. Bouwen aan de brug tussen kinderen en hun ouders of hun gezin (het eerste levensdomein) staat bij deze gezinswerking centraal. Van daaruit worden bruggen gebouwd naar de andere levensdomeinen.
 
Wijland is ontstaan vanuit de zoektocht naar hoe we ouders dichter bij de speelactiviteiten van kinderen kunnen brengen. De kinderen van Wijland verwoorden het gemis aan ontspanning en leuke vrije tijd doorbrengen met het gezin. Zij willen net als andere kinderen op vakantie gaan, samen iets doen in het weekend, … . Door een gebrek aan fysieke en financiële ruimte, een gebrek aan sociale netwerken en een hoofd vol zorgen, lukt het voor veel gezinnen niet om rustig en aandachtig samen te spelen of samen een uitstap te doen. Samen met ouders en kinderen ontwikkelde de RuimteVaart een nieuwe werking die ruimte en ondersteuning biedt om activiteiten voor elk gezin mogelijk te maken.
 
“Het allerleukste aan het gezinskamp vond ik dat wij met ons eigen gezin samen in één tent mochten slapen. Het was net alsof we op vakantie waren met ons gezin. Ik had dat nog nooit gedaan.”
 
Omdat de Ruimtevaart de doelgroep veranderde van kinderen naar hele gezinnen, , herschoolden ook de jongerenwerkers zich tot gezinswerkers.
De jury prijst de werking omwille van haar intergenerationele en integrale werking. Het is een unieke werking die niet vaak voorkomt binnen het jeugdwelzijnswerk door een opvallende focus. Wijland vraagt namelijk aandacht voor iets wat voor velen vanzelfsprekend lijkt, zoals samen met je ouders op vakantie gaan, maar wat voor vele kinderen geen optie is. Wijland vraagt ook voor deze kinderen en jongeren de nodige aandacht.

Over de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk
Met de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk vragen Cera en Uit De Marge aandacht voor de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Jeugdwelzijnswerk kan een belangrijke rol spelen zowel bij het signaleren van risico’s als bij de uitwerking van oplossingen.

Bekijk het filmpje.

Lees meer over "Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk"
Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing

Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing

20/10/2016
Onderzoek bevestigt wat het Netwerk tegen Armoede al signaleerde voor aanvang van het nieuwe decreet voorschoolse kinderopvang. Het idee ‘bestelde opvangdagen moet je betalen’ zorgt voor heel wat struikelblokken bij ouders, zeker ook bij ouders in armoede.  Als men kinderopvang ook voor gezinnen in armoede meer toegankelijk wil maken, is er nood aan bijsturing.  Het Netwerk denkt mee na over voorstellen en vindt onder andere dat men maximum het persoonlijk IKT-tarief mag aanrekenen als de korf met respijtdagen leeg is. 
 
Ook buiten het bijsturen van ‘bestellen is betalen’ zijn er mogelijkheden om kinderopvang meer toegankelijk te maken.  Denken we bijvoorbeeld maar aan onze vraag om – voor mensen met een inkomen onder de armoedegrens - automatisch het sociaal tarief toe te passen. 
Lees meer over "Kinderopvang 'Bestellen is betalen': nood aan bijsturing"
Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe

Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe

4/10/2016
De jaarlijkse Armoedebarometer van de Decenniumdoelen, waarbij Netwerk tegen Armoede een van de partners is samen met andere sociale bewegingen, kleurt opnieuw donkerrood. In onze campagne Investeren in wonen trokken wij eerder al aan de alarmbel over de toenemende wooncrisis in Vlaanderen. De cijfers van de Armoedebarometer bevestigen die alarmerende situatie. Volgens de meest recente cijfers staat met 120.500 een recordaantal Vlamingen op de wachtlijst voor een sociale woning.

Verder heeft 26 % van de huurders problemen om de (sterk stijgende) woonlasten te betalen. Bij de eigenaars is dat amper 2 %.  Daarmee is de kloof tussen huurders en eigenaars op 9 jaar tijd met 6 procentpunt gestegen tot 24 procentpunt. De energiefactuur weegt steeds zwaarder door in het gezinsbudget. Zelfs in 2014, toen de energieprijzen naar hun bodemprijs gezakt waren, hadden gezinnen problemen om de factuur te betalen. Sindsdien zijn de prijzen sterk gestegen als gevolg van allerhande taksen die de Vlaamse en federale regering ingevoerd hebben, van de verhoogde btw over de Turteltaks tot de vennootschapsbelasting voor energie-intercommunales. Het doet vrezen dat de cijfers van mensen in woonnood de komende jaren alleen maar verder de hoogte in schieten.

Opvallend ook is de sterk stijgende kinderarmoede. Die is gestegen tot 11,4 %. In 2009 bedroeg die nog 8 %. Deze Vlaamse regering had nochtans de ambitie om het cijfer tegen het einde van haar bestuursperiode (2019) te halveren tot 4 %. Daar zit ze dus mijlenver van verwijderd. Een halvering is verder weg dan ooit. In plaats daarvan blijft het aantal kinderen in armoede pijlsnel groeien.

Conclusie? (Meer) Investeren in wonen is dringend nodig. Meer sociale woningbouw, sterkere sociale verhuurkantoren, beter toegankelijke huursubsidies en een versterking van de private huurmarkt zullen niet alleen de wooncrisis bestrijden, maar even goed de kinderarmoede. Kinderen die opgroeien in een betaalbare, kwaliteitsvolle woning, zullen minder gezondheidsproblemen kennen en beter presteren op school.

Bekijk onze campagneblog Investeren in wonen.

Bekijk het overzicht van de Armoedebarometer.

Beluister het interview met Frederic Vanhauwaert in De Ochtend op Radio 1
Lees meer over "Armoedebarometer Decenniumdoelen: Wooncrisis neemt nog toe"
Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring

Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring

26/09/2016
In een ironische speech geeft een lookalike van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois de fouten toe van zijn regering. De privatiseringen in de zorgsector, het gebrek aan investeringen in sociale woningbouw, het komt allemaal aan bod in deze bitterzoete persiflage.

Bekijk de speech.
Lees meer over "Geert Bourgeois geeft fouten toe in Alternatieve Septemberverklaring"
Jordy

Jordy

5/09/2016
Net als Jordy zijn er velen, zeer velen in onze verenigingen.
Net als Jordy werden ze lange tijd geconfronteerd met jeugdhulp, al dan niet opgelegd aan kind of ouders, al dan niet gevraagd door kind of ouders.
Net als Jordy zijn er velen die op 18 jaar instellings- en hulpverleningsmoe zijn, die niet meer zitten te wachten op controle en nog meer opgelegde hulp.
Niet als Jordy, kunnen zij terecht in een vereniging, in een jongerenwerking, waar men onvoorwaardelijk, niet verplicht en vol vertrouwen kan komen , samen met anderen en waar men van daaruit stappen kan zetten in de wereld op zijn of haar maat.
Onderschat niet het belang van deze plekken ( luister naar de reportage over onze Antwerpse jongerenwerking Betonne Jeugd in Bonus op Radio 1).

Lees hier onze armoedetoets over wat Integrale Jeugdhulp kan doen.
Lees meer over "Jordy"
Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

6/06/2016
Op 6 mei namen 134 deelnemers deel aan het live gedeelte van het burgerkabinet Jeugd, een initiatief van Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz. De eindaanbevelingen zijn nu bekend gemaakt. Het Netwerk tegen Armoede vaardigde 7 personen af vanuit haar jongerenwerkingen. Zij konden putten uit het beleidsparticipatietraject met jongeren in armoede, dat al enkele jaren loopt over verschillende thema’s.

De deelnemende jongeren in armoede waren goed voorbereid en dat was ook nodig, want een volledige dag vergaderen in het Vlaams parlement op een zonovergoten vrijdag was nu niet meteen het meest laagdrempelige concept voor jongeren die minder mondig of belezen zijn.

Ook op andere vlakken vonden we het Burgerkabinet Jeugd een minder geslaagde editie dan haar culturele voorganger.
Ten eerste werd het thema diversiteit al bij voorbaat ingevuld vanuit de doelstelling inclusie en ontmoeting, wat zowel in de moderatie van de tafels als de uitwerking van de aanbevelingen te merken was. Het Netwerk tegen Armoede pleit al jaren voor de erkenning van specifiek jeugdwerk voor jongeren in armoede, maar dit leek een taboe dat zelfs niet mocht worden uitgesproken zonder er in één zin voorwaarden als ‘samenwerking, ontmoeting en integratie’ aan te koppelen. We zijn uiteraard niet tegen samenwerking, maar jongeren in armoede moeten in de eerste plaats een plek krijgen waar ze zichzelf mogen zijn. Vragen naar diversiteit zonder eerst uit te gaan van gelijke rechten, blijft een onrecht.

Ten tweede blijven de aanbevelingen vaag en op de vlakte, wat enigszins begrijpelijk is als met willekeurige vrijwilligers een gesprek wordt aangevat in een halve dag, waar de jeugd(welzijns)sector zelf ondertussen al jaren expertise over heeft. We verwijzen dan ook graag naar de visienota over diversiteit van de Ambrassade, waar vanuit expertise en praktijk heel degelijke aanbevelingen worden gedaan inzake jeugdwerk voor iedereen. We hopen dat de Minister minstens even veel waarde hecht aan deze uitgewerkte adviezen en aan gesprekken met jongeren in armoede zelf, dan aan de eerder vrijblijvende adviezen van het burgerkabinet.
 
Bekijk hier de onderwerpen die de jongeren zelf belangrijk vonden om aan te brengen in het burgerkabinet.
 
Aanbevelingen Burgerkabinet jeugd: 16 concrete ideeën
Eindrapport Burgerkabinet jeugd:  link
Lees meer over "Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger"
Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag

Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag

3/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede reageert tevreden op de aankondiging dat er een armoedetoets komt op de conceptnota kinderbijslag die werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. Wij hopen daarmee de kinderbijslag sterker in de richting van de strijd tegen kinderarmoede te sturen.
 
De armoedetoets zal gebeuren op basis van de kennis en ervaring van mensen in armoede, gekoppeld aan wetenschappelijke inzichten. De verenigingen waar armen het woord nemen hebben in dit dossier al heel wat expertise opgebouwd.  De hervorming van de kinderbijslag biedt veel kansen om grote stappen vooruit te zetten in de strijd tegen kinderarmoede. Die kansen moet de Vlaamse regering met beide handen grijpen.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel op vtm.be

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
 
Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Vandeurzen over armoedetoets kinderbijslag"
Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp

Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp

1/06/2016
Vandaag nam het Netwerk tegen Armoede samen met Centrum Kauwenberg deel aan de hoorzitting in de commissie Welzijn.
Op tafel lag de conceptnota over cliëntenorganisaties en de oprichting van een cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp.
We benadrukten de expertise omtrent dit thema binnen de vereniging en de unieke manier van werken met gezinnen binnen een vereniging. We benadrukten hoe wij participatie zien en wat wij als opportuniteiten en valkuilen zien van de oprichting van een cliëntenforum.

Bekijk hier onze presentatie

Herbekijk de hoorzitting in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.
Lees meer over "Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp"
Kinderopvang na het nieuwe decreet

Kinderopvang na het nieuwe decreet

25/05/2016
Kind en Gezin geeft de eerste cijfers die de effecten van het nieuwe decreet kinderopvang illustreren.  Uit de cijfers die Kind en Gezin geeft, blijkt dat gezinnen met een lager inkomen verhoudingsgewijs minder kinderopvang gebruiken dan gezinnen met een hoger inkomen. Verder zijn er onder andere eerste cijfers over gekregen afwijkingen op het verhoogde minimumtarief en stelt men dat er nog een opvolging komt van ‘bestellen is betalen’.
 
De invoering van de nieuwe regelgeving betekende een enorme verandering voor de kinderopvang in Vlaanderen. Om dat op te volgen, werd het voortgangsoverleg gestart. Via dit overleg gaat Kind en Gezin samen met vertegenwoordigers van ouders, organisatoren en andere partners na of er elementen zijn die moeten bijgestuurd worden.  Het Netwerk tegen Armoede maakt deel uit van dit overleg en wil op die manier de sociale functie van kinderopvang mee verbeteren . In ieder geval denkt het Netwerk dat het noodzakelijk zal zijn om het minimumtarief te verlagen en het principe ‘bestellen is betalen’ bij te sturen.
 
 
Lees hier het volledige persbericht van Kind en Gezin
Lees meer over "Kinderopvang na het nieuwe decreet"
Hervorming kinderbijslag is keuze: minder kinderarmoede of niet

Hervorming kinderbijslag is keuze: minder kinderarmoede of niet

14/05/2016
De Vlaamse regering nam zich bij haar aantreden voor om de nieuwe bevoegdheden, in het kader van de zesde staatshervorming, 'maximaal in te zetten in de strijd tegen armoede'. Met de nakende hervorming van de kinderbijslag heeft ze nu de kans om de daad bij het woord te voegen. Toch is het Netwerk tegen Armoede er niet gerust op. Eerder maakten wij onze bezorgdheid al over aan bevoegd minister Vandeurzen. Echt overleg met het middenveld blijft vooralsnog uit. Betrouwbare informatie over wat op tafel ligt is er niet. De signalen die wij krijgen over de krijtlijnen waarbinnen de kinderbijslag zou hervormd worden, stellen ons allerminst gerust.

- De kinderbijslag is een van de meest efficiënt uitbetaalde uitkeringen. De non take-up ligt er veel lager dan bij andere uitkeringen. Rationalisering bij de uitbetalingsinstellingen mag niet leiden tot verlies van know-how of een minder vlotte uitbetaling

- De kinderbijslag is voor gezinnen in armoede een onmisbaar deel van het gezinsinkomen. Bij tijdelijke schorsing, uitstel van betaling door administratieve problemen ... zien we nu al dat dit vrijwel onmiddellijk tot betalingsproblemen leidt, vaak met bijkomende, structurele schulden als gevolg. Wij zien ook geregeld gezinnen die enkel nog de kinderbijslag als enige inkomen overhouden, bvb. wanneer men geen aansluiting vindt op hulpverlening, in afwachting van de toekenning van een uitkering, ... Voorwaarden koppelen aan de kinderbijslag (aanwezigheid op school, Nederlandse lessen, integratie met andere tegemoetkomingen zoals schooltoelage, ...) kunnen wij alleen daarom al absoluut niet aanvaarden, ze zijn contraproductief en duwen net de gezinnen die men zegt te willen helpen dieper in armoede.  

- Als kinderbijslag een recht van het kind is, geldt dat ook voor de kleine groep kinderen die nu nog uit de boot vallen, zo bv. in de gewaarborgde gezinsbijslag, als zij minder dan 4 jaar in België verblijven, hun ouders niet de Belgische nationaliteit hebben, er geen verwante volwassene is om het recht op kinderbijslag te openen.

- Er blijft veel onduidelijkheid rond het basisbedrag, de sociale toeslagen die men wil toekennen aan gezinnen met een laag inkomen en een eventuele compensatie daarin voor het afschaffen van leeftijds- en rangtoeslagen (grote kinderen, grote gezinnen). Wie komt daarvoor in aanmerking en hoe zullen die bedragen berekend worden? Voor ons kan het niet dat gezinnen in armoede of met armoederisico erop achteruitgaan, met andere woorden, dat hun kindergeld zou zakken ten opzichte van de huidige situatie.

- Wij willen geen achteruitgang, maar ook meer dan een standstill. De huidige sociale toeslagen maken slechts 6,5 % van het budget uit en doen de kinderarmoede maar dalen met 4,4 % (afgezien van leeftijds- en rangtoeslagen die ook voor gezinnen in armoede impact hebben op hun gezinsbudget). Als het budget voor kinderbijslag gelijk blijft en min wil zijn engagement van (kinder)armoedebestrijding nakomen, moet de herverdeling groter.

- Wij vragen dat de kinderbijslag welvaartsvast wordt gemaakt.

Lees hier ons volledige standpunt.

Bekijk het debat in De Vrije Markt op één.
Lees meer over "Hervorming kinderbijslag is keuze: minder kinderarmoede of niet"
Netwerk tegen Armoede pleit voor kwaliteit en financiële toegankelijkheid van buitenschoolse opvang

Netwerk tegen Armoede pleit voor kwaliteit en financiële toegankelijkheid van buitenschoolse opvang

4/05/2016
Het Netwerk tegen Armoede bracht vandaag een tussenkomst op de hoorzitting van de commissie welzijn over de conceptnota ‘Nieuwe organisatie opvang en vrije tijd van schoolkinderen’. We pleiten voor handvaten om het ondergebruik van kwetsbare gezinnen van opvang en vrije tijd voor schoolkinderen recht te trekken. We wensen criteria voor kwaliteit, vorming, financiële toegankelijkheid en het belang van toeleiding naar het aanbod.

Lees hier onze volledige nota.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede pleit voor kwaliteit en financiële toegankelijkheid van buitenschoolse opvang"
Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie

Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie

21/10/2014
Integrale jeugdhulp wil de jonge gebruiker van hulp en ondersteuning meer centraal plaatsen. Participatie is daarbij één van de
leitmotieven. De overheid richt allerlei participatiestructuren op en spreekt vertegenwoordigers van cliënten aan om deze structuren te bevolken. Klinkt mooi, maar in de praktijk is zo'n geprefabriceerd vertegenwoordigingsmodel tot mislukken gedoemd. Het mondt uit in georganiseerde schijnparticipatie die voorbijgaat aan de jongere zelf.

Lees het volledige artikel in Alert.
Lees meer over "Integrale jeugdhulp: gebetonneerde schijnparticipatie"
Huizen van het Kind zijn een gemiste kans

Huizen van het Kind zijn een gemiste kans

24/10/2013
Vorige week organiseerde de Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid een hoorzitting over het decreet preventieve gezinsondersteuning.  Dit nieuwe decreet schetst het kader voor de Huizen van het Kind.  Ook het Netwerk in Armoede was vertegenwoordigd op de hoorzitting.  Het Netwerk vindt het een gemiste kans dat men niet vertrekt vanuit de vragen en noden van ouders, maar gewoon het bestaande hulpverleningslandschap subsidieert en vraagt om samen te werken. Het decreet blijft erg algemeen, dus er blijven vele vragen onbeantwoord.

Lees onze volledige reactie.
Lees meer over "Huizen van het Kind zijn een gemiste kans"