Integrale jeugdhulp

Nood aan duurzaam partnerschap tussen pleeggezinnen, natuurlijke ouders en kinderen in pleegzorg

23/1/2017
Sinds enige tijd wint pleegzorg als de beste manier van uithuisplaatsing terrein in het wetgevende kader. Dat zien we in hoe pleegzorg wordt benaderd in de Vlaamse wetgeving rond Integrale Jeugdhulp en de uitbouw van de Pleegzorginitiatieven. Dat zien we in de voorstellen rond de kinderbijslag ( waarin pleegouders bovenop de reguliere kinderbijslag het stuk zouden krijgen dat nu nog voor de natuurlijke ouders bestemd is) en dat zien we ook in het federale wetsvoorstel rond rechten van pleegouders en natuurlijke ouders. In de praktijk stellen we bovendien vast dat het aantal uithuisplaatsingen toeneemt, terwijl dit voor het Netwerk tegen Armoede de allerlaatste optie zou moeten zijn, nadat alle mogelijkheden op vlak van preventie uitgeput zijn.

Lees hier ons uitgebreide standpunt.