Antwerpenaren dienen klacht in bij gouverneur tegen wijziging missie OCMW Antwerpen

24/2/2015
Enkele  inwoners van Antwerpen dienen formeel klacht in bij de Antwerpse gouverneur Cathy Berx tegen de gewijzigde missie die het Antwerpse OCMW op de zitting in januari goedkeurde. Nadat eerder protest, in aanloop naar de raadszitting, in dovemansoren viel, steunen Netwerk tegen Armoede, ACV Antwerpen, ABVV-regio Antwerpen, ACLVB en Uit De Marge de indieners.
 
De vorige missie luidde:
‘Het OCMW van Antwerpen garandeert -voor iedereen die gewoonlijk op haar grondgebied verblijft en dit met eerbiediging van de bestaande regelgeving- op duurzame wijze de sociale grondrechten. Ze vormen een eerste opstap naar een volwaardige integratie die zowel voor het individu als de samenleving noodzakelijk en zinvol is.’
 
De wijziging zegt:
‘Onze organisatie draagt maximaal bij aan de realisatie van sociale grondrechten van iedereen die gewoonlijk op het grondgebied van de stad Antwerpen verblijft’. We streven naar een volwaardige maatschappelijke integratie en een verhoogde sociale mobiliteit waarbij actieve deelname van het individu aan de maatschappij voorop staat.’
 
De verantwoording bij het voorstel:
‘Het OCMW is momenteel een veel kleinere organisatie dan 14 jaar geleden. We kunnen in onze huidige vorm niet alles zelf verwezenlijken maar werken meer samen met verschillende partnerorganisaties om onze doelstellingen te behalen’.
 
Zowel de organieke wet op de OCMW’s als de RMI-wet  (wet betreffende recht op maatschappelijke integratie) stellen nochtans duidelijk dat het de opdracht is van een OCMW om een dienstverlening te verzekeren met als doel de menselijke waardigheid te garanderen. Het OCMW heeft dus volgens de wet de eindverantwoordelijkheid. Het Antwerpse OCMW legt hier haar wettelijke plicht naast zich neer en schuift de verantwoordelijkheid door naar andere ‘partnerorganisaties’.
 
Vandaag is in Antwerpen iedereen en niemand meer eindverantwoordelijk om de menselijke waardigheid van elke inwoner te garanderen. De maatschappelijke dienstverlening bij de OCMW’s is het ‘laatste vangnet’ in de bijstand. Iemand moet daarvoor de eindverantwoordelijkheid dragen en dat is tot op heden bij wet nog steeds de opdracht van de OCMW’s!
 
Het OCMW heeft nu wel zijn eigen missie gewijzigd, maar geeft of heeft geen enkele garantie dat andere hulp- of dienstverlenende organisaties het juiste aanbod kunnen garanderen. Tegelijk dreigen sommige van die organisaties gedwongen te worden om in de eerste plaats als onderaannemer van het OCMW te fungeren. Zij willen hun onafhankelijke rol blijven spelen ten dienste van de meest kwetsbaren in de samenleving en weigeren de rol van onderaannemer. Samenwerking kan en moet, maar dan als gelijkwaardige partners. Het is veelbetekenend dat het Antwerpse OCMW expliciet verwijst naar samenwerking met andere organisaties, zonder enig voorafgaandelijk overleg.
 
Wat werd aangekondigd als een noodzakelijke ‘actualisering’ wegens gewijzigde omstandigheden is allesbehalve onschuldig en dreigt de kwetsbare Antwerpenaar hard te treffen. Nu al bereiken ons talloze ervaringen van mensen die hulp geweigerd wordt, van torenhoge voorwaarden en verwachtingen die gesteld worden… Dat lijkt met deze missietekst enkel te zullen worden aangescherpt en het is reden genoeg om luid te protesteren!
 
Daarom krijgen de Antwerpenaren die klacht indienen de volle steun van het Netwerk tegen Armoede, ACV Antwerpen, ABVV-regio Antwerpen, ACLVB en Uit De Marge.

Lees het artikel op knack.be.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees het artikel in Metro.