Iedereen heeft recht op een waardige uitvaart

28/10/2013
Steden en gemeenten moeten iedereen een waardige uitvaart aanbieden, ook wie daar de middelen niet voor heeft. De VVSG Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten) maakte een leidraad voor alle gemeenten en ocmw's. De richtlijnen komen er nadat de Beweging voor Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen uit Gent een jaar geleden uitpakte met een dossier rond uitvaart voor mensen in armoede.

Al te vaak worden mensen eenzaam en alleen, soms zelfs zonder bloemen of bidprentjes, ten grave gedragen. In andere gevallen moeten familieleden hun dierbare in erbarmelijke omstandigheden begraven omdat er geen geld is. Uit schrik voor zo'n scenario sluiten mensen soms toch een uitvaartverzekering af, waardoor ze (nog meer) in financiële problemen komen.

Lees het artikel in De Standaard.