Medische regularisatie: knelpunten in kaart gebracht

17/11/2016
De federale Ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werking van de afdeling 9ter van de Dienst Vreemdelingenzaken. Die afdeling behandelt de aanvragen voor een verblijfsvergunning om medische redenen.  Het onderzoek bevestigt heel wat knelpunten die we reeds kennen uit de ervaringskennis van deze uiterst kwetsbare doelgroep, zoals de soms lange wachttijden en het gevoel van willekeur.  We hopen dan ook dat de aanbevelingen ter harte worden genomen.

Lees hier het volledige rapport.

Lees hier de samenvatting.