Mensen in armoede hebben recht op waardige uitvaart

21/1/2014
De Beweging voor mensen met een laag inkomen en kinderen uit Gent en Oostende hebben een dossier samengesteld rond Waardige Uitvaart. De Beweging vindt het belangrijk om ook andere gemeenten en OCMW’s gevoelig te maken voor dit thema. Daarom heeft ze haar bevindingen voorgelegd aan VVSG. Dit resulteerde in een leidraad met kwaliteitsvoorwaarden. Op basis daarvan werd een conceptnota opgesteld en een hoorzitting georganiseerd binnen de commissie Binnenlands bestuur.

De Beweging pleitte in deze commissie voor een gelijkvormig minimumbedrag en vooral voor een gelijkvormige dienstverlening, zeker in tijden van besparingen. Mensen die in armoede sterven, moeten het recht hebben op een waardige uitvaart. Dit mag niet afhangen van het toeval of van de goede wil van een ambtenaar of een begrafenisondernemer. Via een systeem van cofinanciering zou de gemeente er kunnen voor zorgen dat familieleden zich betrokken kunnen voelen zonder dat ze in schulden raken . De Beweging pleit eveneens voor een grafrust langer dan tien jaar, rekening houdend met de financiële mogelijkheden van een gezin. Voor de begravingen ten laste van de gemeenten moeten een aantal kwaliteitsvoorwaarden worden vastgelegd, decretaal of in een rondzendbrief.

De gemeenten en OCMW’s zien liever de gemeentelijke autonomie behouden en pleiten ervoor enkel een leidraad bij gemeenten en OCMW’s te verspreiden. Dit biedt echter geen enkele garantie.