Basisbereikbaarheid: betaalbare tarieven, toegankelijk reisadvies en professionele chauffeurs

7/5/2015
Vandaag  organiseerde de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement het tweede deel van de hoorzitting met experts en middenveldorganisaties over de concrete invulling van het begrip basisbereikbaarheid, als alternatief voor de huidige basismobiliteit. Basismobiliteit hanteert het principe dat elke Vlaming een halte openbaar vervoer moet hebben op wandelafstand van zijn woning. Basisbereikbaarheid vertrekt van het principe dat een aantal essentiële bestemmingen bereikbaar moeten zijn voor elke Vlaming. Het Netwerk tegen Armoede wil hier actief mee over nadenken en ziet ook wel kansen in basisbereikbaarheid, maar ook risico's. In het kader van basisbereikbaarheid wordt nagedacht over aanvullende transportmiddelen, voor regio's waar het reguliere aanbod ontoereikend is. Mogelijke aanvullingen zijn buurtbussen, collectieve taxi's, of ook bestaande formules zoals de belbus of de mindermobielencentrale.

Positief is dat men vraaggestuurd werkt, op basis van welke vervoersnoden iemand heeft (in tegenstelling tot basismobiliteit dat aanbodgestuurd is, een halte op wandelafstand, los van de vervoersnoden). Wij blijven evenwel waakzaam. Basismobiliteit had en heeft zijn beperkingen, maar heeft tegelijk de verdienste dat er een objectief recht op mobiliteit is. De doelmatigheid laat vaak te wensen over, maar het principe van een gegarandeerd recht op mobiliteit moet behouden blijven. In het geval van basisbereikbaarheid ziet het Netwerk tegen Armoede dat liefst gekoppeld aan de sociale grondrechten (werk, gezondheid, participatie, onderwijs, ...). Basisbereikbaarheid moet de toegang tot die grondrechten garanderen.

Het Netwerk tegen Armoede baseerde zich voor zijn toelichting op een eigen evaluatie door mensen in armoede van eventuele aanvullende vervoersmodi op het reguliere vervoer met lijnbussen. En verder ook op het geleverde werk binnen Mobikansen (met Mobiel 21) en Ikgeraakerniet (met Mobiel 21 en Welzijnsschakels). In het algemeen hebben wij volgende bemerkingen, vragen, bezorgdheden:

- Er dreigt een wirwar aan systemen te ontstaan. Voor de gebruiker, en zeker voor mensen in armoede, is het belangrijk dat reisinformatie op een duidelijke manier beschikbaar is, niet alleen via internet, maar ook via een gratis telefoonnummer 

- De tarieven van die aanvullende vervoersmodi mogen zeker niet hoger liggen dan de prijs voor een lijnbus. Die tarieven zijn onlangs nog verhoogd en hebben de financiële drempel voor mensen in armoede al aanzienlijk verhoogd

- Bij onder meer buurtbussen en dorpsauto's wordt gedacht aan vrijwilligers om het vervoer te verzekeren. Het Netwerk tegen Armoede is hier heel sterk tegen gekant. Wij zien hier integendeel mogelijkheden om dit te verbinden met projecten in de sociale economie. Openbaar of collectief vervoer is een job met een grote maatschappelijke meerwaarde, waarbij veiligheid en continuïteit van de dienstverlening centraal staan. Je kunt niet van vrijwilligers vragen dat zij dat allemaal voorzien.

- Basisbereikbaarheid mag niet als finale doelstelling hebben om te besparen, wel voor een betere en meer betaalbare dienstverlening aan de reiziger. Daarom vinden wij het onaanvaardbaar dat nu al in verschillende regio's buslijnen en belbussen afgeschaft worden, zonder dat er een alternatief is.

Lees het artikel in De Standaard

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Lees de nota 'Modellen voor basisbereikbaarheid' van het Netwerk tegen Armoede.

Bekijk de presentatie van het Netwerk tegen Armoede voor de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement.

Bekijk de hoorzitting van de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement op 7 mei.

Lees het dossier Vervoersarmoede van Mobiel 21.