Hervorming rijopleiding: gemiste kans om rijbewijs toegankelijker te maken voor kwetsbare groepen

1/4/2017
Het Netwerk tegen Armoede reageert teleurgesteld op de hervormingsplannen voor de rijopleiding die Vlaams minister van Mobiliteit Weyts onlangs bekend maakte. De financiële en andere drempels die er al waren, blijven even hoog in de hervormde opleiding. Helaas bleek er geen ruimte om de knelpunten die het Netwerk tegen Armoede tijdens het armoedetoets-overleg blootlegde, verder te bespreken. De prijs voor kandidaat-bestuurder en eventuele vrije begeleider gaat zelfs nog omhoog (door het ingelaste terugkommoment en de extra opleiding die vrije begeleiders verplicht moeten volgen en betalen). Nochtans is dat rijbewijs een belangrijke sleutel tot de arbeidsmarkt. Het gros van de vacatures stelt nog steeds het bezit van een rijbewijs B als voorwaarde. Bovendien hebben laaggeschoolde jongeren vaak een wagen nodig om te kunnen solliciteren en zeker om zich te kunnen verplaatsen van en naar het werk. Jobs voor laaggeschoolden situeren zich vaker dan gemiddeld in ploegenarbeid en op industrieterreinen die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

In het kader van de armoedetoets op dit dossier had het Netwerk tegen Armoede enkele voorstellen gedaan die enerzijds het rijbewijs toegankelijker kunnen maken voor kwetsbare groepen en anderzijds niet afdingen op veiligheid. De drempels voor jongeren (en oudere kandidaat-bestuurders) in armoede blijven bijzonder hoog. De rijopleiding via de rijschool (€60 per uur) blijft even duur en even onbetaalbaar voor wie een laag inkomen heeft. Het terugkommoment betekent dus nog een bijkomende kost. Het praktische examen wordt zelfs nog een heel stuk duurder zodat de totale factuur nog hoger komt te liggen. Wij hadden gepleit voor een sociaal tarief voor rijlessen via een rijschool, maar dat werd helaas van tafel geveegd.

De enig mogelijke optie voor kwetsbare jongeren is de vrije begeleiding, maar ook dat is niet vanzelfsprekend. Veel jongeren beschikken niet over een wagen om die vrije begeleiding mee te doen en vinden ook vaak moeilijk een begeleider. Als er geen wagen in het gezin is, zijn er meestal ook geen mensen met de nodige rij-ervaring die dit voor hun rekening zouden kunnen nemen. Het Netwerk tegen Armoede zal daarom, samen met enkele partners, onderzoeken of er formules zijn die dit wel toegankelijk kunnen maken. We zullen op basis van dat onderzoek een concreet voorstel overmaken en hopen dat we daar de nodige steun voor krijgen.