Lokaal sociaal beleid: het ene Ocmw is het andere niet

26/2/2016
Het Netwerk tegen Armoede werd uitgenodigd op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen ter voorbereiding van het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid.  Voor het Netwerk is het cruciaal dat de doelstelling van dit decreet gaat over het waarborgen van grondrechten.  Verder moeten lokale besturen ondersteund worden om meer behoeftegericht te werken. Dat betekent dat zij vertrekken van de noden van cliënten en daar het aanbod en de hulpverlening laten op aansluiten in plaats van andersom.

Het Netwerk tegen Armoede vindt het verder zeer belangrijk dat het beleid geëvalueerd wordt via een gerichte monitoring: in welke mate zorgt het lokaal beleid ervoor dat mensen een menswaardig bestaan leiden? Door een aantal facturen en beslissingen op Vlaams niveau kunnen lokale besturen immers meer dan ooit eigen accenten leggen; inkanteling OCMW in gemeente, financiering via gemeentefonds,…
 
De actualiteit illustreert de verschillen tussen lokale besturen. Zo besliste het OCMW Antwerpen om de bijdrage voor zorgverzekering en aanvullende verzekering van hun cliënten niet langer ten laste te nemen.  De OCMW’s van Mol, Balen, Retie en Dessel daarentegen gingen op zoek naar projectmiddelen om samen extra te kunnen inzetten op toegankelijkheid van gezondheidszorg. Lokaal beleid dus met erg verschillende effecten op het leven van mensen in armoede.