Lokale voorzieningen zijn een recht

28/4/2015

Vanaf 2016 laat de Vlaamse regering de steden en gemeenten vrij om al dan niet de Vlaamse subsidies voor lokaal beleid inzake jeugd, sport, cultuur, onderwijsflankering, kinderarmoede, ontwikkelingssamenwerking en integratie ook voor die beleidsdomeinen te gebruiken.
 

Door de bestemming van de subsidies – de “oormerking” – af te schaffen, verdwijnt de Vlaamse garantie dat lokale besturen nog investeren in sportkampen of jeugdbeleid, in bibliotheek of cultureel centrum, in naschoolse kinderopvang of integratie. Lokale besturen kunnen er vanaf 2016 voor kiezen die middelen in te zetten voor wegenonderhoud, riolering… of om hun financiële toestand in evenwicht te brengen.


Maar de toegang tot collectieve voorzieningen voor informatie, cultuur, jeugd, sport enzovoort is een basisrecht. Dat recht staat nu op de helling. Hiermee zullen de verschillen tussen betrokken, gedreven gemeenten en andere, tussen rijke en arme gemeenten nog verder groeien.


Vlaanderen mag niet overhaast de bestemming van zijn subsidies aan de lokale besturen afschaffen. Daarmee geeft men alle sturende en stimulerende instrumenten uit handen die het recht van alle burgers op de lokale dienstverlening garanderen.


Nog vóór de zomervakantie stemt het Vlaams Parlement over deze hervorming.


Hart boven Hard vraagt het Vlaams Parlement om een toekomstgerichte hoorzitting en een debat over een beleidskader dat de rechten van alle burgers op lokale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening garandeert. Netwerk tegen Armoede steunt die vraag en roept mee op om de spoedpetitie te ondertekenen.