Mensen in armoede willen brede dienstverlening

20/3/2014
Bestaande hulpverlening is vaak zeer specialistisch georganiseerd. Men vertrekt vanuit één deeldomein en stelt het eigen aanbod aan producten en diensten centraal. Daartegenover staat dat mensen in armoede hun rechten niet kennen, niet weten wat ze van bepaalde organisaties kunnen of mogen verwachten en niet weten waar ze met hun vragen kunnen aankloppen. Recht-Op bracht in 2013 een aantal mensen in armoede samen rond het thema van toegankelijke hulp- en dienstverlening. De groep formuleerde een aantal knelpunten en aanbevelingen met als speerpunt: meer generalistisch sociaal werk.

De ervaringen en aanbevelingen werden samengebracht en gekoppeld aan de wetenschappelijke inzichten van Peter Raymaeckers, onderzoeker verbonden aan het centrum Oases van de Universiteit Antwerpen. Dat resulteerde in een boeiend artikel in Alert.

Lees hier het artikel in Alert.