Netwerk tegen Armoede mikt op verder constructief overleg over lokaal sociaal beleid

15/12/2017
Het ontwerp van decreet lokaal sociaal beleid ligt voor in het Vlaams parlement.  Het Netwerk tegen Armoede en de sector Samenlevingsopbouw waren betrokken in de armoedetoets hierop.  Het Netwerk hoopt op verdere constructieve dialoog met minister van Welzijn Vandeurzen in functie van de besluiten en toekomst van dit decreet. Heel wat belangrijke thema's zoals rechtentoekenning, de regierol van lokale besturen, de concretisering van het geïntegreerd breed onthaal, gegevensdeling en vermaatschappelijking zullen hopelijk ook voor mensen in armoede de juiste vorm aannemen. 
 
Wat mensen in armoede zelf verwachten van hun lokaal bestuur met betrekking tot de aanpak van armoede kan u lezen in het Jaarboek van Oases en in de checklist met vragen en uitdagingen, samengesteld door mensen in armoede.

Download hier het Jaarboek (met onze bijdrage op blz. 187-203).

Lees hier de checklist.