Voedselbanken zijn het gevolg van falend armoedebeleid

2/4/2015
Opnieuw het zoveelste cijfer dat meer mensen een beroep doen op voedselbedeling. Verrassend is dit cijfer allerminst, het feit dat morgen iedereen weer tot de orde van de dag overgaat helaas ook.
Voor de duidelijkheid: voedselbedeling zou in een rijke regio als Vlaanderen niet mogen bestaan en mag dus enkel onder blijvend protest georganiseerd worden. Tegelijkertijd dient er aan een samenleving gewerkt te worden die voldoende herverdeelt en die voor iedereen een waardig leven mogelijk maakt.

Lees het opiniestuk van het Netwerk tegen Armoede op deredactie.be.