Wanpraktijken bij Samusocial shockeren daklozen

7/6/2017
De rijkelijke vergoedingen die bestuurders bij Samusocial ontvingen, en andere financiële wanpraktijken, shockeren de Brusselse daklozen. Bij onze eigen vereniging Bij Ons/Chez Nous worden daklozen opgevangen met zeer beperkte middelen en nemen bestuurders hun engagement geheel vrijwillig op. Het Netwerk tegen Armoede en het Brussels Platform Armoede stellen bovendien elk jaar vast dat er in de kwaliteit van de opvang nog veel ruimte is voor verbetering. Het is dan ook ontstellend dat politici op die manier middelen aan zichzelf uitkeren, terwijl nog zoveel acute noden zijn op het terrein.

Wij zullen de capaciteit en de kwaliteit van de opvang van daklozen kritisch blijven opvolgen, in het belang en vanuit de ervaringen van de daklozen zelf. Het is hoog tijd voor meer transparantie en dialoog met organisaties die de daklozen zelf vertegenwoordigen.

Lees het artikel in De Standaard.

Bekijk de reportage in Terzake op Canvas.