Protest tegen afwijking op het beroepsgeheim

10/2/2017
Het Netwerk tegen Armoede sluit zich aan bij het protest van andere organisaties tegen de afwijking op het beroepsgeheim van Ocmw-medewerkers. Dat is zo voorzien in een wetsvoorstel van Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA), dat volgende week wordt voorgelegd. In de toekomst zullen medewerkers verplicht worden hun beroepsgeheim achterwege te laten wanneer ze 'tekenen van radicalisering' vaststellen bij hun cliënten. Dit leidt tot rechtsonzekerheid en zet de vertrouwensrelatie tussen medewerker en cliënt onder druk. Het Netwerk tegen Armoede verwijst naar de tegenvoorstellen die VVSG deed in naam van de lokale besturen om de wetgeving aan te passen en te verfijnen.

Het Netwerk tegen Armoede protesteert mee tegen de buitenproportionele beperking van het beroepsgeheim op donderdag 16 februari. Meer info vindt u hier.