Sociale organisaties vragen realistische afbetalingsplannen voor fiscale schulden

21/3/2017
De fiscus hanteert sinds 1 december 2016 een nieuwe invorderingsstrategie. Dat houdt onder meer in dat fiscale schulden binnen maximaal twaalf maanden na het ontstaan van de schuld betaald moeten worden. Het Netwerk tegen Armoede, het Vlaams Centrum Schuldenlast, Gezinsbond en andere sociale bewegingen zetten hier grote vraagtekens bij. Het verbaast ons sterk dat een overheidsdienst, die toch het goede voorbeeld zou moeten geven, zo’n rigide maximale afbetaaltermijn invoert en dit bovendien doet op een eenzijdige manier, zonder enig overleg te plegen met organisaties zoals schuldbemiddelingsdiensten, armoedeorganisaties of de Gezinsbond.

Daarom schrijven wij gezamenlijk een brief  aan minister van  Financiën Van Overtveldt, waarin wij beklemtonen dat een dergelijke werkwijze heel wat mensen en gezinnen op een onaanvaardbare manier onder druk zet, vooral omdat een gerechtelijke invordering (via een gerechtsdeurwaarder) wordt opgestart wanneer een afbetaalplan van maximaal 12 maanden niet haalbaar is voor de schuldenaar. In de brief staan ook een aantal bekommernissen van hulpverleners vermeld, o.m. het feit dat ontvangers totaal onrealistische maandelijkse afbetalingen eisen, die op geen enkele wijze rekening houden met de reële uitgaven van de betrokken schuldenaar en diens gezin.

Tot slot uiten wij in de brief ook onze bezorgdheid over de bijlage die de FOD Financiën aan schuldenaren verstuurt wanneer een afbetaalplan geweigerd wordt.  Bijzonder stuitend is dat deze bijlage o.m. expliciet de suggestie bevat om voor de schuldenproblemen een lening aan te vragen bij een financiële instelling. Dit is regelrecht aanzetten tot onvoorzichtige kredietafsluiting, hetgeen voor mensen met betalingsproblemen een verzwaring van de schuldenproblemen tot gevolg kan hebben. Het toestaan van consumentenkredieten aan personen die die niet tijdig kunnen terugbetalen, is bovendien verboden door de wetgeving op het consumentenkrediet. Wij hopen dat minister Van Overtveldt hierover met de betrokken organisaties de dialoog wil aangaan.

De brief werd ondertekend door:
  • Vlaams Centrum Schuldenlast
  • Netwerk tegen Armoede
  • VVSG - afdeling OCMW’s
  • SOM de federatie van sociale ondernemingen - sector CAW
  • Gezinsbond
  • Welzijnszorg
  • Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest