Wij zijn geen robots

31/1/2018

Vlaanderen kampt met een armoedeprobleem. Mensen blijven in de kou staan. Sociaal werkers zitten met de handen in het haar. Toch wordt er vooral over cijfers en statistieken gesproken. Waar is de menswaardigheid? De West-Vlaamse armoedeverenigingen namen met steun van de provincie West-Vlaanderen het initiatief om samen een duidelijk signaal te geven. Ze schreven een waardigheidsmanifest 'We zijn geen robots!'.

Op 22 februari 2018 trekken ze naar Brussel voor een waardigheidsmars.

Dit is het programma van de manifestatie (alle actuele informatie vindt u steeds op www.geenrobots.be):

  • 11u.30: Verzamelen op het grote plein voor station Brussel-Noord (zijde Simon Bolivarlaan)
  • 12u.00: Vertrek waardigheidsmars
  • 12u.15: Passage aan het Ellipsgebouw en afgifte van het manifest aan minister Jo Vandeurzen
  • 13u.00: Aankomst op het Martelarenplein en collectieve symbolische actie: we marcheren als robots in een cirkel rond het centrale standbeeld
  • 13u.15: Afgifte van het manifest aan de ministers op het Martelarenplein
  • 13u.30: Solidaire lunch: potluck (iedereen brengt iets mee voor zichzelf en deelt met een ander)
  • 14u.30: Einde van de waardigheidsmars

Deelt u onze oproep voor meer waardigheid? Kom dan mee actie voeren op 22 februari.