Cultuurcentrum De Kollebloem heeft de laagste drempel

7/12/2012
Vandaag presenteerden een tiental verenigingen waar armen het woord nemen hun cultuurparticipatieprojecten aan een publiek van cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en welzijnspartners. Meteen ook het moment om de Prijs voor de Laagste Drempel uit te reiken aan Cultuurcentrum De Kollebloem in Puurs. Het zijn mensen in armoede uit de verenigingen van het Netwerk tegen Armoede die de laureaat verkozen. De nadruk lag op samenwerking mét mensen in armoede.

Nog teveel cultuurprojecten worden van bovenaf gemaakt voor onze achterban. De Kollebloem krijgt lof voor structurele samenwerking met mensen in armoede op alle niveaus; er zijn  bijvoorbeeld heel wat acties om drempels te verlagen (rondleidingen, toelichting bij het programma door medewerkers van het CC, voorverkoop aan verlaagde prijzen..). Daarnaast loopt er in 2012-2013 een uitgebreide programmatie met armoede als rode draad. Het project ‘Om-armen’ bood bv voorstellingen met armoede als thema, een ontbijt, een fototentoonstelling.. En ten slotte wordt vooral de menselijke en hartelijke omgang van al het personeel geprezen, waardoor een samenwerking met een vereniging een plezier wordt.

Kloof tussen cultuurhuizen en mensen in armoede

Verenigingen waar armen het woord nemen bieden vaak zelf laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten aan, maar zijn evengoed partners in sociaal-artistieke projecten, verstrekkers van advies of vorming, deelnemers aan het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.. Redenen te over om een toonmoment te organiseren voor een publiek van beleidsmakers en cultuuraanbieders. We deden dit samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie, partner in vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Meteen ook het moment om de kloof tussen cultuurhuizen en mensen in armoede bloot te leggen …én te tonen dat het anders kan.

In 2013 staan we op de drempel van heel wat nieuwe lokale beleidsontwikkelingen, die ook voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bepalend zullen zijn. Er is het project van de UITpas, een proefproject dat nagaat of het mogelijk is om een Vlaamse UITpas uit te rollen vanaf 2014. Er zijn de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie waarin stadsdiensten, ocmw’s en sociale organisaties afspraken maken over het vrijetijdsparticipatiebeleid in hun stad, die vernieuwd moeten worden eind 2013. Er is de nieuwe strategische meerjarenplanning voor steden en gemeenten waarbij ook het vrijetijdsbeleid een plaats krijgt.

Bekijk hier de fotoreportage op onze Facebook-pagina.