Driedaagse vorming over armoede

2/6/2016
Het Netwerk tegen Armoede organiseert opnieuw een driedaagse vorming over armoede voor externen. Armoede is een containerbegrip met veel inhouden en gezichten. Volgende thema’s komen zeker aan bod:

-       Stilstaan bij de binnen- en buitenkant van armoede
-       Binding met de maatschappelijke context van armoede
-       ‘De dialoog’ om tot een bredere kijk te komen
-       Hoe kan je ermee aan de slag in de eigen werkcontext

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoede te maken heeft en zich hierin wil verdiepen, is van harte welkom. We vertrekken van de ervaringen van deelnemers, brengen theoretische kaders en het leefwereldperspectief van mensen die in armoede leven in.  We creëren een plek waar ieder (cursisten en mensen met armoede-ervaring) op een gelijkwaardige manier eigen kijk en ervaringen met elkaar kunnen delen en bespreken.  

Deze vorming zal begeleid worden door Centrum Kauwenberg in samenspraak met het Netwerk tegen Armoede. Mensen die in armoede leven uit de vereniging onderbouwen vanuit eigen ervaringen en inzichten de vorming.  

Afspraak op donderdag 24 november 2016, donderdag 15 december 2016 en donderdag 12 januari 2017, telkens van 9.30 tot 16 uur, bij Centrum Kauwenberg, Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen. Kostprijs: €250, broodjesmaaltijd inbegrepen, verplaatsingskosten niet;

Meer info en inschrijvingen bij Wouter Cox (wouter.cox@netwerktegenarmoede.be, 0492 72 52 39). Hier vindt u alle info.