Goed Gevoel Stoel - Psycho-educatie voor mensen in armoede

6/7/2016
Psycho-educatie heeft als doel om personen competenties te laten verwerven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid. Dit kan beperkt zijn tot kennisoverdracht, maar kan ook uitgebreid worden tot het aanleren van vaardigheden.

De Goed Gevoel Stoel is een methodiek ontwikkeld voor mensen in armoede die op psychisch vlak een hoge druk ervaren. De methodiek bestaat uit drie à vier praatsessies waarbij er in groep gewerkt wordt aan de draaglast en draagkracht van kwetsbare mensen. Het is een vorm van psycho-educatie om mensen inzichten te bieden in de krachten die achter de lasten schuilen. Op deze manier tracht de methodiek een stevige stoel onder het ‘goede gevoel’ van de mensen te plaatsen.

Recht-Op, een Antwerpse vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, vindt het belangrijk dat mensen in armoede kunnen participeren aan een aanbod psycho-educatie. We weten echter dat, ook al is er een aangepast aanbod, het niet vanzelfsprekend is om de stap te zetten. Om drempels en aanbevelingen in kaart te brengen hebben zij zelf een cursus ‘Goed Gevoel Stoel’ georganiseerd voor mensen in armoede.

Ze maakten een  draaiboek waar ze vanuit deze praktijk tips en aanbevelingen verzamelden om met deze methodiek of andere (psycho-educatie) activiteiten aan de slag te gaan. 

Het draaiboek vindt u hier.