Kleurrijk vrijwilligerswerk, ook iets voor jou?

3/3/2015
Het voorbije jaar werkte Samen DiVers vzw met de deelnemers van een themagroep rond vrijwilligerswerk. Uit deze ervaringsuitwisselingen kwamen enkele opmerkelijkevaststellingen naar boven. Vrijwilligerswerk is in andere culturen een onbekend gegeven. Er is een grote solidariteit binnen families en met buren, vrienden en kennissen. Elkaar helpen vanuit een organisatie is vreemd voor mensen met een migratieachtergrond.
 
Toch staat deze doelgroep heel positief ten aanzien van vrijwilligerswerk. Het betekent voor hen oefenkansen Nederlands, een opstapje naar werk, kennismaking met een nieuw netwerk, … Hoe graag ze ook vrijwilligerswerk willen doen, toch zetten ze de stap niet. Alle interessante verschillen die naar boven kwamen en diverse knelpunten werden gebundeld in een nota, hierin werden ook een aantal tips geformuleerd.

De nota “Kleurrijk vrijwilligerswerk, ook iets voor jou?” kun je hier downloaden.