Aanbevolen voor scholen - Mensen in armoede bundelen de krachten in Krachtenmuur

14/3/2017
Leven in armoede: dat zijn altijd problemen…toch? Maar zien we ook nog de krachten, de inzet of de potenties van gezinnen in armoede? Welzijnsschakel Ommekeer, vereniging binen Netwerk tegen Armoede, lanceerde in oktober 2016 de "krachtenmuur", een muur met meer dan 200 concrete krachten van mensen in armoede die scholen, hulpverlening en Welzijnsschakels samen willen delen. De muur kwam tot stand door een samenwerking van mensen in armoede die actief zijn in de oudergroep van de vereniging, en scholen uit de omgeving.
 
Ze gingen een traject aan rond positief opvoeden, en krachten benoemen werd een van de sterkste punten van deze vorming. Krachten zien, benoemen en samen gebruiken, zorgt voor vertrouwen en een positieve aanpak van problemen. Mensen in armoede krijgen het respect dat ze net als iedereen verdienen. Ze zoeken mee, beslissen mee, organiseren mee aan een beter en menswaardiger leven. Mensen zonder armoede in hun leven, krijgen een positiever beeld. Vooroordelen kunnen wegvallen. Reden genoeg om krachten van mensen in armoede in de kijker zetten.

Deze muur gaat momenteel op tournee langs de verschillende scholen die hebben meegewerkt. De muur wordt opgesteld op de speelplaats of refter van de school.  Aan de krachtenmuur is ook een vorming verbonden voor het schoolpersoneel. Vanuit concrete krachten op de muur en duiding door ouders met armoede-ervaring proberen we samen tot een positieve beeldvorming van armoede op school te komen. Er is ook een lege muur voorzien. De muur is nooit af en kan aangevuld worden. We vragen aan het schoolpersoneel gedurende de periode dat de muur is opgesteld op school op zoek te gaan naar concrete krachten bij ouders met armoede-ervaring en deze op de muur te noteren.  De muur wordt op de scholen goed onthaald omdat scholen hebben bijgedragen aan de inhoud en omwille van de positieve invalshoek. 

Scholen die meer info willen of de Krachtenmuur willen boeken, kunnen terecht bij info@welzijnsschakelommekeer.org of www.welzijnsschakelommekeer.org