Netwerk tegen Armoede bouwt aan partnerschappen met bedrijven

12/4/2016
Met de steun van Cera zet het Netwerk tegen Armoede de komende drie jaar stevig in op de uitbouw van partnerschappen met bedrijven.
Deze samenwerkingen kunnen verschillende vormen aannemen: ontwikkeling van producten en diensten, coalitievorming om wetgeving aan te passen, advisering rond armoedeproblematieken,…Met deze mogelijke sporen van co-creatie spreekt het Netwerk tegen Armoede bedrijven aan die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, bedrijven die samen met mensen in armoede een structurele, maatschappelijke verandering willen creëren. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met de Corporate Partnerships Manager van Netwerk tegen Armoede via annelies.storme@netwerktegenarmoede.be.