Participatie - Nieuws

Nieuws

Mensen in armoede: "Vlaamse regering kan werk maken van betere rechtentoekenning"

Mensen in armoede: "Vlaamse regering kan werk maken van betere rechtentoekenning"

10/01/2020
De Vlaamse regering heeft nog veel marge om rechten beter toe te kennen voor mensen in armoede. Dat laten ze zelf blijken in de jaarlijkse eindejaarsbevraging van het Netwerk tegen Armoede. Positief is dat de regering rechten beter wil toekennen. De automatische toekenning van de schooltoeslag (participatietoeslag) door de vorige Vlaamse regering is alvast een stap vooruit. Maar ook in toekenning van sociale tarieven (energie, water) of sociale abonnementen (openbaar vervoer) kunnen nog belangrijke stappen vooruit gezet worden.

Het Netwerk tegen Armoede bevraagt elk jaar zijn 59 verenigingen waar armen het woord nemen over waar mensen in armoede van wakker liggen. Dit jaar focuste de bevraging op het Vlaamse en federale beleid, omdat de Vlaamse regering inmiddels enkele maanden aan de slag is en we (hopelijk) binnenkort ook een nieuwe federale regering mogen verwelkomen.

Op de vraag ‘welke kansen zie je bij de nieuwe Vlaamse regering?’ geeft drie kwart van de verenigingen aan dat een betere toekenning van sociale rechten een goede zaak is. Dat voornemen staat in het regeerakkoord en het Netwerk tegen Armoede hoopt dan ook dat deze regering daar werk van maakt. De eerste stap moet zijn om mensen met statuut verhoogde tegemoetkoming effectief hun rechten te laten opnemen. Daar zijn al stappen vooruit gezet, maar nog altijd valt een grote groep uit de boot. Daarnaast moet gekeken worden of een bredere groep ook nood heeft aan betere sociale bescherming, bijvoorbeeld mensen die net boven de inkomensgrens zitten, maar grote kosten of schulden hebben. Het Netwerk tegen Armoede is geen voorstander om enkel nog het inkomen als basis te nemen. Dat maakt de toekenning veel complexer en dreigt dus voor meer onderbescherming te zorgen.

“We zien helaas ook maatregelen die net de andere richting uitgaan en rechten net minder toegankelijk maken”, zegt coördinator David de Vaal. De voorwaarde van lokale binding bijvoorbeeld zal net de meest kwetsbare gezinnen uit de sociale huisvesting duwen. Dat geldt zowel voor gezinnen van Belgische origine als met een migratieachtergrond. Mensen in armoede verhuizen, vaak noodgedwongen, veel vaker dan gemiddeld. Wegens betalingsproblemen, slechte woonkwaliteit, veranderende gezinssituatie, … Dat maakt dat zij heel moeilijk kunnen voldoen aan de voorwaarde van lokale binding (minimum aantal jaar in een gemeente wonen).

De beleidsplannen van de Vlaamse regering wekken ook veel ongerustheid bij mensen in armoede. De verplichte gemeenschapsdienst zien mensen in ruim drie kwart van onze verenigingen als een maatregel die hen viseert zonder dat dit hen dichter bij de arbeidsmarkt brengt. Wel integendeel. Een gemeenschapsdienst is stigmatiserend en hindert mensen om op zoek te gaan naar een volwaardige job.

Verder zien mensen twee grote uitdagingen, enerzijds voor de Vlaamse en anderzijds voor de federale regering: de wachtlijsten voor sociale woningen terugdringen en inkomens en uitkeringen optrekken tot boven de armoedegrens. Sociaal woonbeleid moet effectief het aanbod uitbreiden en niet mensen uit de statistieken wegduwen. Inkomens boven de armoedegrens is een belofte die opeenvolgende federale regeringen deden, maar even vaak ook gebroken hebben.
 

Lees meer over "Mensen in armoede: "Vlaamse regering kan werk maken van betere rechtentoekenning""
Steun Netwerk tegen Armoede tijdens de Warmste Week

Steun Netwerk tegen Armoede tijdens de Warmste Week

13/12/2019
De Warmste Week staat voor de deur en daarbij kunt u opnieuw de strijd tegen armoede een stevige duw in de rug geven. Zet een actie op of vraag een plaat aan ten voordele van Netwerk tegen Armoede. Zo helpt u mensen in armoede uit hun isolement breken, sterker worden en zelf oplossingen bedenkingen die de armoede en sociale uitsluiting terugdringen.

Steun Netwerk tegen Armoede.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal over Rudi Vranckx als vrijwilliger bij onze Mechelse vereniging De Lage Drempel.


Lees meer over "Steun Netwerk tegen Armoede tijdens de Warmste Week"
Inspiratiegids: Diva's in diversiteit - Samen tegen armoede

Inspiratiegids: Diva's in diversiteit - Samen tegen armoede

10/12/2019
Als vrouwen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, ontkiemt er iets moois! Drie jaar lang al ontmoeten vrouwen met een migratieachtergrond en KVLV-leden elkaar binnen het project DIVA’s Samen tegen Armoede. Samen zetten ze in op de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

De DIVA’s-inspiratiegids is een must-read voor iedereen die het verenigingsleven meer inclusief wil maken en zich wil engageren voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
In de inspiratiegids worden de ervaringen van de vrouwen gebundeld en krijgt de lezer tips and tricks om zelf aan de slag te gaan om een samenwerking op poten te zetten. De publicatie toont de kracht van ontmoeting tussen vrouwen. Daarnaast lees je ook hoe vrouwen elkaar kunnen versterken en zich samen kunnen verenigen tegen armoede en sociale uitsluiting. Hoe kan een vereniging armoede bespreekbaar maken? De inspiratiegids daagt de lezer uit om stil te staan bij de toegankelijkheid van de eigen vereniging. Concrete tips en laagdrempelige gespreksmethoden helpen de lezer op weg.

Elhasbia Zayou van de Geelse vereniging Indimaj Vrouwen aan het woord:
“Wij hebben niet getwijfeld om in het project te stappen. Omdat we merken dat er veel vrouwen zijn van andere origine die KVLV niet kennen. Binnen onze eigen vereniging zetten we heel hard in op in dialoog treden en anderen leren kennen. We zagen dit als een opportuniteit om elkaar te leren kennen, om samen activiteiten te doen. Ook om de vooroordelen die er zouden zijn weg te werken op deze manier. Want dat kan je alleen maar doen als je met elkaar praat en elkaar ook de kans geeft om elkaar te leren kennen.”

Wat voorafging…
In 2016 namen het Minderhedenforum, KVLV Vrouwen met Vaart, Netwerk tegen Armoede en Cera samen initiatief om het thema vrouwen en armoede sterker op de kaart te zetten. We riepen het DIVA’s-project in het leven om tegemoet te komen aan twee belangrijke noden die we op het terrein zagen.
 1. We zien een bruisend verenigingsleven in Vlaanderen. Er zit beweging in de vele etnisch-culturele verenigingen én in de Vlaamse vrouwenverenigingen zoals KVLV Vrouwen met Vaart. Gedreven vrouwen alom. Toch zijn er vaak weinig onderlinge contacten tussen deze verenigingen. Er is de wil om elkaar te ontmoeten. Maar ze weten niet altijd hoe elkaar te ontmoeten. Waar elkaar te vinden. Wat met elkaar te ondernemen. Het DIVA’s-project zocht drie jaar lang naar manieren om lokaal laagdrempelige ontmoeting te stimuleren.
 2. We stellen vast dat vrouwen uit etnisch-culturele minderheden meer armoederisico’s lopen. Armoede onder personen die geboren werden buiten de EU ligt vier keer hoger dan bij personen geboren in België. Vooral vrouwen met een migratieachtergrond zijn kwetsbaar, omwille van onder andere discriminatie en een arbeidsmarkt die hen naar deeltijds en precair werk toeleidt. Het DIVA’s-project wil aan community building doen. Samen staan mensen sterker. Als verenigingen samenwerken kunnen ze het netwerk van vrouwen in armoede vergroten en hen zo uit hun isolement tillen. Tegelijkertijd is het een kans voor verenigingen om te reflecteren over hoe toegankelijk zij zijn voor mensen in armoedesituaties, en wat hun rol kan zijn in het bestrijden van sociale uitsluiting. Het DIVA’s-project ondersteunt verenigingen om bottom-up manieren te ontwikkelen om het thema armoede en sociale uitsluiting te betrekken in hun activiteiten. En samen tot actie over te gaan.

In Vlaanderen kwamen op verschillende locaties samenwerkingen tot stand tussen vrouwen uit etnisch-culturele verenigingen en KVLV-groepen: onder andere in Beringen, Geel, Westerlo, Diest, Kortrijk en Dilbeek.

Download hier de inpiratiegids.

Lees meer over "Inspiratiegids: Diva's in diversiteit - Samen tegen armoede "
Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week

Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week

22/11/2019

De dagen worden korter en kouder. Dat betekent dat De Warmste Week in aantocht is. In heel Vlaanderen worden her en der acties gevoerd om de Goede Doelen te ondersteunen door extra geld in het laatje te brengen.

Dit jaar gaat De Warmste Week echter verder, en roepen we iedereen op om wat tijd te geven; voor en tijdens De Warmste Week en zo kennis te maken met het vrijwilligerswerk. De mogelijkheden zijn bijna oneindig en erg divers: je kan gaan voorlezen, weides winterklaar maken, zorg dragen voor mensen met een beperking, een sportactiviteit begeleiden,…. voor elk wat wils.

Het hele palet aan mogelijkheden vindt u op www.dewarmsteweek.be

In elke organisatie staat er iemand klaar om je te ontvangen: een peter of een meter, die vrijwilliger of medewerker die ervoor zorgt dat jij je meteen thuis voelt.

Niet aarzelen, maar doen, en laat zien dat de Vlaming een warm hart heeft die met plezier een deel van zijn schaarse tijd geeft om goed te doen.

Meer informatie vind je hier.


Lees meer over "Zet je in als vrijwilliger tijdens De Warmste Week"
Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig

Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig

21/11/2019
Het Netwerk tegen Armoede steunt het protest tegen de besparingen in het sociale middenveld en cultuur. Dit zet veel kwetsbare mensen én honderdduizenden vrijwilligers in de kou, terwijl vzw's en cultuurorganisaties ook een hefboom zijn voor tewerkstelling en maatschappelijk engagement. Dat krijgt nu zware klappen. Op 5 december komt een grote manifestatie tegen deze besparingen, die ook de openbare omroep treffen. In die week zullen organisaties van zich laten horen, met acties, manifestaties en optredens onder het motto 'Vuurwerk', want een warme samenleving heeft een sterk middenveld nodig.

Lees de open brief in De Morgen.

Alle info over de campagne vindt u hier.
Lees meer over "Vuurwerk: Warme samenleving heeft sterk middenveld nodig"
Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken

Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken

13/11/2019
Hoe betrekt een lokale overheid kwetsbare burgers bij haar lokale hulp- en dienstverlening? De VVSG bundelde 10 praktijken die hun aanbod afstemmen op de noden en verwachtingen van gebruikers zelf. Netwerk tegen Armoede verzorgde samen met De Zuidpoort, een van onze Gentse verenigingen, de uitleiding.

Download hier de publicatie.
Lees meer over "Kwetsbare burgers betrekken bij lokale dienstverlening: 10 praktijken"
Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!

Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!

6/11/2019
Good Gifts pakt dit eindejaar uit met een originele geschenkformule, waarbij u aan uw dierbaren een origineel cadeau schenkt én een goed doel steunt. Netwerk tegen Armoede is een van de goede doelen die uw steun kunnen krijgen.

Hoe werkt het?

Via de website (www.goodgift.be) bestelt u een Goodgift voor een bedrag naar keuze. U ontvangt de Goodgift als digitale bon (gratis) die u zelf print, of in een mooie cadeauverpakking die u per post ontvangt (voor de meerprijs van €5). Geef deze aan de gelukkige ontvanger en zij/hij/hen kiest zelf een goed doel dat zij/hij/hen belangrijk vindt. Achteraf stort u, als gever, het bedrag rechtstreeks aan dit gekozen goed doel. Het goed doel ontvangt de volledige donatie. Goodgift rekent geen extra kosten aan.

We zijn blij en dankbaar dat Good Gift ook de structurele strijd tegen armoede in de verf wil zetten door ons als goed doel naar voor te schuiven. Uw steun kunnen we goed gebruiken om het beleid wakker te schudden, rechten van mensen in armoede juridisch af te dwingen of samenwerkingen met bedrijven op te zetten om zowel consumenten als werknemers in armoede vooruit te helpen.

Alle info over onze initiatieven vindt u op www.netwerktegenarmoede.be.

Een Good Gift bestellen? Surf naar www.goodgift.be
Lees meer over "Een origineel eindejaarscadeau? Steun Netwerk tegen Armoede via Good Gifts!"
Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger

Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger

15/10/2019
Guy Malfait en Marijke Decuypere van ATD Vierde Wereld schreven een boek over het leven aan de onderkant van de armoedegrens. Waar mensen voortudrend op drempels en obstakels botsen en tegen muren aanlopen. Maar ook veel veerkracht en creativiteit een de dag leggen om toch te kunnen overleven in armoede. Zoals Kevin, die op school de foto's van zijn bezoek aan de Kalmthoutse Heide toont en zegt dat hij op safari naar Kenia is geweet. Of Lucy, die ondanks haar eigen miserie Emiel aan een referentieadres helpt en zelfs nog geld voor een straatbibliotheek weet in te zamelen. Maar het boek gaat ook en vooral hoe de grondrechten van deze mensen voortdurend met voeten worden getreden. Een schending van mensenrechten waar we ons niet mogen bij neerleggen.

Bestel het boek hier.

Beluister het interview met Guy Malfait en ervaringsdeskundige Francine Van Beneden in De Ochtend op Radio 1.
Lees meer over "Boek: Aan de onderkant ligt de lat altijd hoger"
Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede

Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede

1/10/2019
Het Netwerk tegen Armoede kan niet anders dan teleurgesteld zijn over het regeerakkoord dat N-VA, Open VLD en CD&V na lange onderhandelingen afklopten. Armoedebestrijding lijkt verworden tot een strijd tegen mensen in armoede. Met deze plannen lijkt hooguit een groep mensen uit de statistieken te verdwijnen, zonder dat armoede teruggedrongen wordt. “Deze regering heeft meer dan ooit nood aan de stem van mensen in armoede”, zegt coördinator David de Vaal. “Hoog tijd om hun kennis en ervaring mee te nemen in het beleid.”

Armoedebestrijding als prioriteit lijkt totaal afwezig in dit regeerakkoord en ook in de verschillende beleidsdomeinen ligt de ambitie om armoede terug te dringen, bijzonder laag. Positief is wel dat de regering de schooltoelagen meer in verhouding wil brengen tot de reële kosten per studierichting. Het Netwerk tegen Armoede voert nog tot 17 oktober campagne voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Om alle leerlingen te doen excelleren, moet je onderwijs betaalbaar maken. Dat kan via een maximumfactuur, een vast bedrag in de eerste graad en een aangepast bedrag per richting in de tweede en derde graad. Wij zullen dit voorstel blijven op tafel leggen.

De geleidelijke uitdoving van de woonbonus schept perspectieven om meer te investeren in de sociale en private huurmarkt. Ook daar ontbreekt het de regering jammer genoeg aan ambitie.. We zien geen verhoging van het bouwritme voor sociale woningen, hoewel de wachtlijsten jaar na jaar blijven groeien. Wel zien we dat bepaalde doelgroepen, de drempel naar sociale huisvesting drastisch zien verhogen. Als nieuwkomers 10 jaar moeten wachten op een sociale woning, belanden ze quasi zeker in armoede. Bovendien treft de voorwaarde van 5 jaar lokale binding ook kwetsbare Vlaming, die noodgedwongen vaak verhuizen.
De Vlaamse regering belooft om de energieprijzen niet verder te laten stijgen. Voor mensen in (energie)armoede klinkt dat als een pleister op een houten been. Duizenden Vlamingen kampen met energieschulden of moeten zich verwarmen en verlichten met een budgetmeter. Zij hebben er weinig aan dat de prijzen niet stijgen. Energie is voor hen nu al onbetaalbaar.

In de Vlaamse sociale bescherming lijkt het erop dat de persoonsvolgende financiering (nu voor mensen met een beperking) doorgetrokken wordt naar veel andere zorgsectoren. Het is onduidelijk welk budget daar tegenover staat. Wij vragen garanties dat de factuur voor het terugdringen van de wachtlijsten niet bij de zorgbehoevende terecht komt, in de vorm van een hogere persoonlijke bijdrage. Voor zorgbehoevenden met een laag inkomen vragen we volwaardige sociale correcties. Voor nieuwkomers worden nog extra drempels ingebouwd in de vorm van extra wachttijd. Dit zal de integratie bemoeilijken en mensen bij voorbaat in een precaire situatie duwen, zeker gecombineerd met de drempels voor sociale huisvesting.

Het hardvochtige beleid ten aanzien van werkzoekenden dat deze regering naar voor schuift, met onder andere een verplichte gemeenschapsdienst, nochtans een maatregel waarvan in het buitenland al gebleken is dat hij niet werkt. Volwaardige jobs creëren, ook en vooral in de sociale economie, daarmee kunnen mensen stappen vooruit zetten in hun leven. Helaas, ook hier stellen we een gebrek aan ambitie vast.

Het is positief dat de beloofde evaluatie van het groeipakket (kinderbijslag) in het regeerakkoord staat. Wij betreuren echter dat eventuele vrijgekomen middelen niet naar een versterking van de sociale toeslagen gaat of naar groepen die in het groeipakket achteruit gaan ten opzichte van de vroegere kinderbijslag. Nochtans was dat gevraagd in de armoedetoets op het groeipakket. Dat men dit niet doet, is een gemiste kans in de strijd tegen kinderarmoede.

Deze regering voorziet veel te weinig structurele maatregelen in de strijd tegen armoede en focust teveel op de individuele verantwoordelijkheid van mensen. Wie armoede echt wil terugdringen, maakt andere keuzes: maximumfactuur in het secundair onderwijs, voldoende betaalbare huisvesting en kwaliteitsvolle jobs.

Beluister het interview in De Ochtend op Radio 1.

Lees het opiniestuk in Knack.

Lees meer over "Armoedebestrijding wordt vooral een strijd tegen mensen in armoede"
DIVA's: de kracht van lokale ontmoeting tussen culturen

DIVA's: de kracht van lokale ontmoeting tussen culturen

25/09/2019
Hoe kunnen lokale ontmoetingen tussen vrouwen uit verschillende culturen mensen sterker maken en armoedebestrijding op de agenda zetten? Dat onderzochten Cera, Minderhedenforum, KVLV-Vrouwen met Vaart en Netwerk tegen Armoede in verschillende gemeenten. Tijdens ontmoetingsavonden in Geel, Beringen en Diest in november brengen ze hun bevindingen samen.

Inschrijven kan tot 4 november. Alle info vindt u hier.https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Kalender/2019/20191112_DIVAs_Geel
Lees meer over "DIVA's: de kracht van lokale ontmoeting tussen culturen"
Zonder middenveld zijn mensen op zichzelf aangewezen

Zonder middenveld zijn mensen op zichzelf aangewezen

4/09/2019
Een brede coalitie van 78 middenveldorganisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, doen een warme oproep om te blijven investeren in dat Vlaamse middenveld. Zonder organisaties die mensen ondersteunen en voor hun belangen opkomen, zijn mensen op zichzelf aangewezen wanneer hun rechten geschonden worden. Dat zal leiden tot een kille, harde samenleving waar er veel minder ruimte is voor solidariteit en verbondenheid.

Lees de open brief in De Morgen.
Lees meer over "Zonder middenveld zijn mensen op zichzelf aangewezen"
Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei

Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei

25/06/2019
Ons Centrum, een bruisende Vereniging Waar Armen het Woord Nemen uit Leopoldsburg, speelde op 28 april hun nieuwe theatervoorstelling ‘Groei’ in het CC Leopoldsburg. Deze voorstelling was het derde sociaal artistiek project waarin mensen uit de vereniging samenwerkten met regisseuse Ingrid Dullens. Het resultaat was een ontroerende voorstelling gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van de spelers en kaderde in het 10- jarig bestaan van Ons Centrum. 
 
Op vrijdag 21 juni kwamen de spelers van ‘Groei’ naar Brussel om hun stuk ook een keer op te voeren voor de medewerkers van het Permanent Armoedeoverleg. De voorstelling was echt een succes en de spelers kregen tijdens de nabespreking heel veel complimenten. 
Lees meer over "Ons Centrum krijgt veel bijval voor theatervoorstelling Groei"
Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop

Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop

11/06/2019
De jongeren van Recht-Op werkten hard! Samen met een ervaren fotograaf gingen ze de voorbije maanden aan de slag met fotografie. Ze leerden de technische en artistieke aspecten van het medium kennen en onderzochten hoe fotografie taal kan bieden aan hun ervaringen en verhalen kan vertellen over hun leefwereld.
 
Samen zochten de jongeren naar thema’s die voor hen belangrijk zijn en manieren waarop ze die wilden (ver)beelden. Het resultaat is een fotoreeks die licht werpt op de hoop én wanhoop van jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

Iedereen welkom op de opening van de tentoonstelling op 29 juni om 15 uur in De Blikfabriek, Krugerstraat 232, 2660 Hoboken.
Lees meer over "Recht-Op Jongeren brengt fotoreeks over hoop en wanhoop"
Inzicht in armoede: het verhaal van Cindy

Inzicht in armoede: het verhaal van Cindy

8/06/2019
"Vandaag groeien in ons land nog steeds duizenden kinderen op in armoede. Dat is onaanvaardbaar. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan, en ik ben vastbesloten om te blijven groeien in mijn job, zodat ik kan opkomen voor hen die het door omstandigheden zelf niet kunnen."

Een krachtig statement van Cindy, als ervaringsdeskundige aan de slag bij Netwerk tegen Armoede. In Libelle legt ze uit hoe een vereniging waar armen het woord nemen het leven van mensen op het juiste spoor kan brengen.

Lees het interview in Libelle.
Lees meer over "Inzicht in armoede: het verhaal van Cindy"
De Schakel uit Puurs wint Prijs Armoede Uitsluiten van jubilaris Welzijnszorg

De Schakel uit Puurs wint Prijs Armoede Uitsluiten van jubilaris Welzijnszorg

7/06/2019
Andermaal een mooie erkenning voor een van onze verenigingen waar armen het woord nemen. De Schakel uit Puurs werd bekroond met de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg, goed voor een bedrag van €20.000. De Schakel krijgt de prijs voor hun jarenlange samenwerking tussen mensen met en zonder armoede-ervaring en bovenal voor het structurele werk dat ze verrichten rond armoedebestrijding. De vereniging brengt mensen samen, haalt hen uit hun sociaal isolement en gaat met hen aan de slag rond thema's die voor mensen in armoede een groot verschil maken, zoals vroeger vrijetijdsparticipatie en recenter mobiliteit. Een grote uitdaging voor mensen die niet in een van de grotere centrumsteden leven. 

Langs deze weg wensen wij Welzijnszorg ook nog eens van harte proficiat met hun vijftigste verjaardag. Onder meer met hun jaarlijkse adventscampagnes en de ondersteuning van armoedeorganisaties in heel Vlaanderen maken zij elke dag het verschil voor mensen in armoede. Wij hopen ook de komende 50 jaar samen verder de strijd aan te binden tegen armoede en sociale uitsluiting.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel op Mo*.
Lees meer over "De Schakel uit Puurs wint Prijs Armoede Uitsluiten van jubilaris Welzijnszorg"
#komafmetarmoede: schud politici wakker met een concreet voorstel

#komafmetarmoede: schud politici wakker met een concreet voorstel

29/05/2019
Deel & steun mee de #Komafmetarmoede campagne!

Hoe doe je dat?
Ga naar www.komafmetarmoede.be
Kies een voorstel en daarna de kandidaat die je wilt wakker schudden. 
Zo dagen we onze verkozen politici uit om minstens één voorstel te adopteren.
Maak zo mee duidelijk dat jij komaf wil maken met armoede!

Inspiratie nodig bij je keuze? Onze #stemmentegenarmoede helpen je verder.
Lees meer over "#komafmetarmoede: schud politici wakker met een concreet voorstel"
De Zuidpoort en ATD Vierde wereld winnen Federale Prijs Armoedebestrijding

De Zuidpoort en ATD Vierde wereld winnen Federale Prijs Armoedebestrijding

22/05/2019
De Zuidpoort en ATD Vierde Wereld werden vandaag allebei bekroond met de Federale Prijs Armoedebestrijding. Een mooie erkenning waar beide verenigingen terecht trots op zijn. De financiële beloning die eraan verbonden is, zullen beide organisaties goed kunnen gebruiken in hun dagelijkse strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Dat hiermee de kennis en ervaring van mensen in armoede in de verf gezet wordt als basis voor armoedebestrijding, is ook een belangrijk maatschappelijk signaal. Toch zijn beide organisaties niet onverdeeld gelukkig met deze prijs. Niet uit ondankbaarheid, wel uit bezorgdheid over het uitblijven van een structureel beleid dat armoede echt terugdringt.
 
Daarom dragen beide organisaties hun prijs op aan de 1,5 miljoen mensen die vandaag in België onder de armoedegrens leven. Omdat hun kennis en ervaring nog altijd niet voldoende ernstig genomen wordt door het beleid.
 
De Zuidpoort en ATD Vierde Wereld zijn beide lidorganisaties van het Netwerk tegen Armoede. Ze hebben, samen met de 57 andere verenigingen waar armen het woord nemen, met elkaar gemeen dat mensen in armoede centraal staan in hun werking. In de acties die ze ondernemen, de standpunten die ze innemen en in hun kijk op armoede. Die kijk gaat resoluut in tegen het individuele schuldmodel, waarbij de verantwoordelijkheid bij mensen in armoede zelf gelegd wordt.
 
De verenigingen waar armen het woord nemen wijzen net op de structurele maatschappelijke oorzaken van armoede. Inkomens die ver onder de armoedegrens liggen, gezondheidszorg die ontoegankelijk en onbetaalbaar is voor een grote groep mensen in armoede. Het gebrek aan kwaliteitsvolle, betaalbare huisvesting voor honderdduizenden Belgen. Het federale beleid heeft op dat vlak de voorbije vijf jaar grandioos gefaald. De belofte om uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens werd gebroken en opnieuw van onder het stof gehaald in aanloop naar de verkiezingen van nu zondag. 1 op 8 mensen in armoede stelt nog altijd gezondheidszorg uit om financiële redenen. Op de koop toe werden steeds meer mensen uit de sociale zekerheid geduwd. Het zet de ‘dalende werkloosheidscijfers’ meteen in perspectief, want tegelijk breekt het aantal leefloners record na record, net als het aantal mensen die een beroep moeten doen op de Voedselbank. 
 
Dat alles maakt dat deze Federale Prijs geen reden tot vieren is voor beide laureaten. Erkenning voor het werk van mensen in armoede in de strijd tegen sociale uitsluiting is toe te juichen, maar onvoldoende om de armoedecijfers terug dringen. Daarvoor zal het beleid echt moeten luisteren naar de vele zinvolle aanbevelingen die mensen in armoede doen en dat luisterend oor ook omzetten in concreet beleid: uitkeringen boven de Europese armoedegrens, investeringen in wijkgezondheidscentra en veralgemening van de derdebetalersregeling en ambitieuze plannen inzake sociale woningbouw. Het zou al een goed begin zijn.

Lees het artikel in Knack.
Lees meer over "De Zuidpoort en ATD Vierde wereld winnen Federale Prijs Armoedebestrijding"
Studiedag 22 november (nieuwe datum!): Dialoog versterken in tijden van wantrouwen

Studiedag 22 november (nieuwe datum!): Dialoog versterken in tijden van wantrouwen

10/05/2019
Hoe versterk je de dialoog met en tussen kwetsbare mensen in een tijd waarin het wantrouwen onze samenleving tekent? De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen zoekt naar antwoorden op die vragen tijdens een studiedag naar aanleiding van de 35ste verjaardag van de vereniging. Meteen wil ze daarmee voor zichzelf een aantal uitdagingen voor de toekomst formuleren. Hoe werkt de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vandaag? Hoe kijkt zij naar de toekomst? Welke sterktes neemt ze mee? Welke valkuilen moet ze vermijden?

Denk mee over de uitdagingen om armoede en uitsluiting verder te bestrijden.

Een studiemoment voor mensen die zich vrijwillig of professioneel engageren in de armoedebeweging, voor sociaal werkers, docenten en voor beleidsmakers uit administratie en politiek. Gastsprekers zijn Koen Hermans (KU Leuven), Wim Van Lancker (KU Leuven) en Heidi Degerickx (UGent).

Afspraak op 22 november van 9 tot 12.30 uur. Alle info vindt u hier.


Inschrijven (voor 10 mei) kan via deze link.
Lees meer over "Studiedag 22 november (nieuwe datum!): Dialoog versterken in tijden van wantrouwen"
Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

5/04/2019





De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en federale regering armoede terugdringen, zullen ze daar het grote verschil moeten maken. Monique, Rita, Yves, Cindy en Tessa zeggen de komende weken waar het op staat. Met een sprekende kijk op armoedebestrijding die hun individuele verhaal overstijgt.

Bekijk hier onze voorstellen rond betaalbaar wonen.

Bekijk hier onze voorstellen rond inkomen.

Alle info vindt u hier.
Lees meer over "Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede"
De stressweg: vorming voor sterke hulpverleningsgesprekken

De stressweg: vorming voor sterke hulpverleningsgesprekken

25/03/2019
Mensen in armoede ervaren heel wat stress in (hulpverlenings)gesprekken. Terwijl die gesprekken helpend bedoeld zijn, hebben ze vaak het omgekeerde effect. De mensen van onze vereniging De Zuidpoort in Gent doken in het thema, maakten er theatervoorstellingen rond en hebben nu ook een vormingspakket uitgewerkt. Op maat. Ga op dachtocht, met de bus of zelfs met een raket of stippel je originele parcours uit samen met De Zuidpoort. Het zet je allemaal op weg naar sterke gesprekken met mensen in armoede.

Hier vind je alle info.
Lees meer over "De stressweg: vorming voor sterke hulpverleningsgesprekken"
DIVA's: Meer begrip voor armoede bij vrouwen met migratieachtergrond door ontmoeting en dialoog

DIVA's: Meer begrip voor armoede bij vrouwen met migratieachtergrond door ontmoeting en dialoog

19/03/2019
Het Minderhedenforum, KVLV Vrouwen met vaart en het Netwerk tegen Armoede bundelden hun expertise voor meer sensibilisering rond armoede bij vrouwen met een migratieachtergrond. Het Cera-project ‘DIVA’s Samen tegen armoede’ realiseerde, in vier Vlaamse gemeenten, ontmoetingsmomenten tussen KVLV-vrijwilligers en vrouwen met heel verschillende achtergronden. Meer dan zestig dames vonden elkaar rond armoede, sociale uitsluiting en kwetsbaarheid. Dat zorgde voor veel wederzijds begrip. Een cruciale  stap voor het samenleven in een superdiverse maatschappij. 80 vrouwen kwamen vandaag samen voor ontmoeting en dialoog. Het werd een zeer verrijkende en inspirerende dag.
 
Op 4 plaatsen in Vlaanderen, waar diversiteit vandaag  een realiteit is, werden vrijwilligers van KVLV samengebracht met vrouwen met een migratieachtergrond. Op sommige plaatsen ging het om nieuwkomers terwijl het in andere gemeenten ging om vrouwen die reeds decennia in Vlaanderen gevestigd zijn.   
 • In Geel kwamen KVLV vrouwen van Winkelomheide samen met vrouwen van de Marokkaanse vrouwenvereniging Indimaj.
 • In het iets verder gelegen Westerlo ontmoetten KVLV vrouwen verbonden aan het OCMW-projecthuis De Dreef, vrouwen uit Tsjetsjenië, Irak, Libanon, Syrië, Bulgarije en Congo.
 • In Diest en Beringen, die door hun mijnverleden van oudsher immigratie kenden uit de Middellandse Zee-regio, ging KVLV de samenwerking aan met de Turkse vrouwenvereniging Vuslat (Diest) en ’t Vonkje verbonden aan de Turkse Unie van België (Beringen).
Tijdens de Meeting met de DIVA’s op 19 maart keken we terug naar het traject dat werd afgelegd op het terrein en de kansen en krachten van het project Diva’s Samen Tegen Armoede. De vrijwilligers uit de verschillende co-creaties  getuigden over hun ervaringen met lokaal bruggen bouwen en hun eerste stappen om elkaar te leren kennen en armoede en uitsluiting te benoemen.
Lees meer over "DIVA's: Meer begrip voor armoede bij vrouwen met migratieachtergrond door ontmoeting en dialoog"
Internationale Vrouwendag: Ook vrouwen in armoede blijven strijden voor rechten

Internationale Vrouwendag: Ook vrouwen in armoede blijven strijden voor rechten

8/03/2019
Heeft een Internationale Vrouwendag nog zin, vraagt journaliste Inge Vrancken zich af op de VRT-podcast Podvis. Ja, zo blijkt, de kloof tussen mannen en vrouwen is nog niet gedicht, ook niet als het over armoede gaat. Vrouwen zijn extra kwetsbaar voor armoederisico, bijvoorbeeld als ze alleenstaande ouder worden. Onze ervaringsdeskundige, Cindy Van Geldorp, aan het woord over vrouwenrechten en armoede.

Beluister hier de nieuwste aflevering van Podvis op vrtnws.be.
Lees meer over "Internationale Vrouwendag: Ook vrouwen in armoede blijven strijden voor rechten"
Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting

Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting

9/01/2019
Inkomen en huisvesting. Dat zijn de twee basisbehoeften waar mensen in armoede zich het meeste zorgen om maken. Die conclusie komt uit de jaarlijkse bevraging die het Netwerk tegen Armoede rond de jaarwisseling houdt bij zijn 58 verenigingen waar armen het woord nemen. Niet toevallig zijn dat ook de twee thema’s die het Netwerk naar voor schuift in aanloop naar de komende regionale en federale verkiezingen op 26 mei. In 2018 kregen verenigingen meer mensen over de vloer, maar de financiële ondersteuning groeide niet mee. Dat zet de verenigingen verder onder financiële druk.
 
“Dat inkomen en huisvesting als grote zorgen naar boven komen in onze bevraging, hoeft niet te verbazen”, zegt coördinator David de Vaal van het Netwerk tegen Armoede. “Veel mensen in armoede moeten rondkomen met een uitkering die ver onder de Europese armoedegrens ligt. Toegang tot de arbeidsmarkt blijft problematisch voor wie in armoede leeft en kort geschoold is. En zelfs wie werk vindt, geraakt niet zomaar uit de armoede. Mensen komen vaak in precaire jobs terecht, die tijdelijk en/of deeltijds zijn en slecht betaald worden.”
 
Ook huisvesting doet mensen in armoede wakker liggen. “Onze bevraging bevestigt de Vlaamse wooncrisis, met 135.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning, een zeer krappe private huurmarkt met veel woningen die grote gebreken vertonen. Mensen wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen met veel vochtproblemen. Nefast voor de energiefactuur én voor de gezondheid.”
 
Wij vroegen aan onze verenigingen ook wat mensen in armoede verwachten van de nieuwe regionale en federale regeringen. Voor de federale regering staat één eis centraal: inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens. Een belofte van de huidige/vorige federale regering die helaas niet ingelost is. Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat er bij de volgende regeringsonderhandelingen een concreet plan op tafel komt, mét budget. Anders wordt dit andermaal een loze belofte. Samen met andere organisaties zijn wij overigens binnen BMIN al zelf zo’n plan aan het voorbereiden.
 
Van de Vlaamse regering verwachten we massieve investeringen in het sociale woonaanbod. Op termijn moeten daarom middelen uit de Vlaamse woonbonus geheroriënteerd worden richting de huurmarkt. Nu gaan zeer veel subsidies naar eigendomsverwerving, die in de praktijk resulteren in hogere koopprijzen, niet noodzakelijk in beter toegankelijke koopwoningen. Ondertussen blijft de huurmarkt verder verkommeren.
 
Daarnaast pleiten wij heel nadrukkelijk voor praktijktesten om discriminatie op de woonmarkt tegen te gaan. Daarbij moet ook discriminatie op basis van inkomensstatuut meegenomen worden.
 
In Brussel blijft dakloosheid en het grote gebrek aan betaalbare woningen een bijzonder grote uitdaging. Daarmee samenhangend moet ook de federale regering zijn verantwoordelijkheid nemen en niet, zoals tot voor enkele weken, de dakloosheid organiseren door mensen de toegang te weigeren tot de asielprocedure. Dat is zowel juridisch als moreel ontoelaatbaar. Mannen, vrouwen en kinderen willen nillens de straat opsturen lost geen enkel probleem op.
 
Opvallend, na een relatieve stagnatie in 2017, zagen onze verenigingen het aantal hulpvragen in 2018 nagenoeg overal stijgen. Een trend die volgens onze verenigingen verschillende redenen heeft. Mensen vinden makkelijker de weg naar onze verenigingen, zoals mensen met een migratie-achtergrond (zowel erkende vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf als mensen die al langer in België verblijven). Maar tegelijk zien we een aantal groepen binnenkomen die nergens anders nog terecht kunnen. Vooral voor mensen met een psychische problematiek zijn de verenigingen waar armen het woord nemen vaak nog de enige plek waar ze terecht kunnen voor hulp en sociale contacten.
 
Dat zet ook onze verenigingen voor een grote uitdaging, want het stijgend aantal hulpvragen gaat niet gepaard met een stijging van de financiële middelen. Wel integendeel. Vlaams bleven subsidies gelijk, terwijl we lokaal vaak een vermindering zien van de financiële ondersteuning van onze verenigingen.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.
Lees meer over "Mensen in armoede liggen wakker van inkomen en huisvesting"
Music For Life - De Warmste Week: Steun de strijd tegen armoede

Music For Life - De Warmste Week: Steun de strijd tegen armoede

24/12/2018
De Warmste Week van Music For Life staat stilaan voor de deur. Van 18 tot 24 december wordt weer massaal geld ingezameld voor het goede doel. Een unieke kans om de strijd tegen armoede de broodnodige duw in de rug te geven. Uw steun aan ons betekent zoveel meer dan een gift. Het Netwerk tegen Armoede en zijn verenigingen maken mensen in armoede sterker en openen voor hen de deur naar een toekomst.

Mensen zelf laten spreken, hen een stem geven en handvaten aanbieden waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Daar draait het om in de 58 verenigingen waar armen het woord nemen. Goede en slechte ervaringen delen en daar lessen uit trekken voor de toekomst. Armoede bestrijden kun je alleen met mensen in armoede zelf.

Het voorbije jaar zetten we lokaal sociaal beleid op de agenda naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober en de Wereldag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober. Gemeenten en Ocmw's hebben immers veel instrumenten in handen om in de praktijk mensen in armoede vooruit te helpen: door rechen beter toe te kennen, sociale huisvesting te voorzien of de toegang tot eerstelijnszorg te verbeteren. Ook in 2019 gaan we op zoek naar partnerschappen met bedrijven voor duurzaam werk en toegankelijke producten en proberen we drempels richting justitie weg te werken. Onderbescherming blijft immers een grote uitdaging voor mensen in armoede.

Wij kunnen dit enkel doen dankzij uw steun. Kies daarom voor Netwerk tegen Armoede of een van onze verenigingen als goed doel tijdens de Warmste Week. Een overzicht:

- Netwerk tegen Armoede

- Brussels Platform Armoede 

- Al-arm (Geel)

- De Moazoart (Lokeren)

- T' AnTWOORD (Turnhout)

- Open Armen (Halle)

- Sivi (Gent/Sint-Amandsberg)

- Centrum Kauwenberg (Antwerpen)

- Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (Gent)

- Uze Plekke (Brugge)

- Recht-Op (Antwerpen)

- Wijkcentrum De Kring (Eeklo)

- Buurtwerk 't Lampeke (Leuven)

- Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen (Oostende)

- De Ruimtevaart (Leuven)

- A'kzie (Kortrijk)

- Filet Divers (Antwerpen)

- Warm Hart (Houthalen)

- De Vrolijke Kring (Ronse)

- De Keeting (Mechelen)

- De Zuidpoort (Gent)

- Samen Divers (Oostende)

- Vrienden van het Huizeke (Brussel)

- Ons Centrum (Leopoldsburg)

- Bij Ons/Chez Nous (Brussel)

- Pigment (Brussel)

- Den Draai (Heist-op-den-Berg)

- PSC Open Huis (Antwerpen)

- De Lage Drempel (Mechelen)

- De Springplank (Sint-Niklaas)

- Wieder (Brugge)

- T'Hope (Roeselare)

- Welzijnsschakels 

- Welzijnsschakel Ommekeer (Erpe-Mere)

- Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen (Aalst)

- De Lage Drempel (Mechelen)

- Betonne Jeugd (Antwerpen)

- De Fakkel (Herentals)

- PWO (Wetteren)


Lees meer over "Music For Life - De Warmste Week: Steun de strijd tegen armoede"
Overbruggen richting kwetsbare gezinnen

Overbruggen richting kwetsbare gezinnen

27/11/2018
Vandaag stelde Buurtwerk 't Lampeke de documentaire en het rapport van het project 'Overbruggen' voor, een onderzoek naar de rol van brugfiguren en brugorganisaties om bruggen te slaan naar de buitenwereld. Die bruggen blijken een cruciale rol te spelen om mensen de kans geven om hun grondrechten te realiseren.

Het project 'Overbruggen' wil inspireren en kapstokken bieden aan organisaties om de rol van burgorganisatie op te nemen en structureel mee te werken aan het bouwen van bruggen in de strijd tegen armoede en de realisatie van grondrechten. Overbruggen is een samenwerking tussen Buurtwerk 't Lampeke, de Wissel, CAW Oost-Brabant, Amber, Huis van het Kind Leuven, UCLL, Hiva, Netwerk tegen Armoede en Sint-Jansschool.

Alle info vindt u hier.

Bekijk hier het gesprek met Samira Wymeersch van het Gentse brugfigurenproject en voorzitter Peter Adriaenssens van het Kinderarmoedefonds in De Afspraak op Canvas.

Bekijk hier de reportage op ROB-TV.


Lees meer over "Overbruggen richting kwetsbare gezinnen"
Sociale rechten zijn mensenrechten

Sociale rechten zijn mensenrechten

19/10/2018
Richting de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen lanceert Hart Boven Hard (het samenwerkingsverband van middenveldorganisaties waar ook Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt) een oproep om terug te gaan naar sociale grondrechten van mensen, want die worden al te vaak vergeten in het debat. Sociale rechten zijn mensenrechten: werk, sociale bescherming, gezondheid, huisvesting, ... Hopelijk zal het politieke debat daarover gaan. Hoe zorgen we ervoor dat deze rechten gegarandeerd zijn voor elke inwoner van dit land.

Lees de tekst in De Standaard.
Lees meer over "Sociale rechten zijn mensenrechten"
17 oktober: Oproep voor #lokaalsociaal beleid dat armoede vermindert

17 oktober: Oproep voor #lokaalsociaal beleid dat armoede vermindert

17/10/2018
17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, stond dit jaar in het teken van lokaal sociaal beleid, niet toevallig na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Betaalbaar wonen, rechtentoekenning en toegankelijke gezondheidszorg zijn domeinen waar lokale besturen grote stappen vooruit kunnen zetten voor mensen in armoede. Overal in Vlaanderen kwamen de verenigingen waar armen het woord nemen naar buiten met een oproep voor een lokaal sociaal beleid dat werk maakt van armoedebestrijding.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Metro.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad over voedselwoestijnen.

Lees het opiniestuk in Knack over de Vlaamse wooncrisis.

Lees de kijk van ervaringsdeskundige Cindy op de gemeenteraadsverkiezingen.

Bekijk de reportage over de actie in Oostende op Focus-WTV.

Bekijk de reportage over de actie in Ronse op AVS.

Bekijk de reportage over de acite in Mechelen op RTV.

Bekijk de reportage over de actie in Genk op TV Limburg.

Bekijk de reportage over de actie in Brussel op Bruzz.

Lees het artikel over de actie in Leuven in Veto.

Lees het persbericht van de vakbonden over versnelde daling werkloosheidsuitkeringen.
Lees meer over "17 oktober: Oproep voor #lokaalsociaal beleid dat armoede vermindert"
'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'

'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'

10/10/2018
Cindy Van Geldorp, jonge moeder die opgroeide in armoede, blikt vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Ze hoopt op een lokaal bestuur dat werk maakt van rechtentoekenning, betaalbaar wonen en respect voor en vertrouwen in mensen. "Hopelijk blijft het niet bij dat gekleurde bolletje, beste politici. Ga na 14 oktober in gesprek met mij en andere mensen met armoede-ervaring. We hebben nog veel van elkaar te leren."

Lees hier het opiniestuk van Cindy.
Lees meer over "'Hou mensen in armoede niet gevangen in hun rol van hulpbehoevende'"
Vaarwel, Christian

Vaarwel, Christian

5/10/2018
Gisteren overleed Christian Boone op 87-jarige leeftijd. Zijn overlijden kwam onverwachts en laat de Brusselse verenigingen en mensen van het Netwerk tegen Armoede verweesd achter. Christian was tot op het laatste moment een zeer gedreven vrijwilliger. Bedankt, Christian, voor je tomeloze inzet in de strijd tegen armoede.

Christian was een vaste waarde op de overleggroep onderwijs. Hij kwam 'bij leven en welzijn' (zoals hij zelf altijd zei) zo vaak hij kon - vaak wat te laat want hij werd dan onderweg vanuit Molenbeek opgehouden ofwel door het openbaar vervoer of vaker nog door mensen die hem voor iets nodig hadden - en deelde zijn ervaringen rond huiswerkbegeleiding bij de vadergroep van Het Anker, én de verhalen van toen zijn kinderen nog jong waren. Altijd van alles op de hoogte had hij steevast een variapunt voor de agenda klaar. Hij stak nieuwe mensen een hart onder de riem en leefde op bij het praatje bij de boterham 's middags. We zullen ons Christian altijd herinneren als een lieve man met een enorm groot hart, vol verhalen en altijd bereid om mee aan de kar te trekken. 

Lees meer over "Vaarwel, Christian"
#lokaalsociaal Beleidsparticipatie van mensen in armoede - ook lokaal

#lokaalsociaal Beleidsparticipatie van mensen in armoede - ook lokaal

18/09/2018
Een lokale armoedetoets, het armoedebeleid bij de burgemeester leggen, armoedeorganisaties mandaat geven om op tafel te kloppen,... Deze en andere voorstellen kwamen aan bod in De Morgen...  Het is goed dat men ook lokaal wilt stilstaan bij wat het effect is van beleidsmaatregelen op armoede.  Ook is het goed dat men daarin de stem van mensen in armoede zelf een plaats wilt geven.  Op basis van de vele lokale ervaringen in onze verenigingen weten we dat er niet 1 wonderinstrument is. Het zijn de randvoorwaarden die maken of het instrument 'pakt'.  Bijvoorbeeld door in overleg te beslissen waarover participatie relevant is en te streven naar kwaliteit (tijdig in het beleidsproces, bewust de kritische stemmen opzoeken, voldoende tijd voorzien,…). 

Lees het artikel in De Morgen.

Lees meer over "#lokaalsociaal Beleidsparticipatie van mensen in armoede - ook lokaal"
#lokaalsociaal: Mijn stem telt

#lokaalsociaal: Mijn stem telt

30/08/2018
In samenwerking met verschillende armoedeorganisaties, waaronder Netwerk tegen Armoede, werd een applicatie ontwikkeld die verduidelijkt wat de politieke partijen in de verschillende gemeenten willen ondernemen in de strijd tegen armoede. De app laat je in de schoenen van mensen in armoede stappen en keuzes maken op lokaal vlak. Neem ik een slecht betaalde, onregelmatige job aan of geef ik toch de voorrang aan zorg voor de kinderen? Huur ik een huis of doe ik met mijn laatste geld een noodkoop? Betaal ik de schoolfactuur of de energiefactuur? Op het einde van de rit blijkt dat goede keuzes vaak onmogelijk zijn en dat leven in armoede een dagelijkse strijd is om te overleven.

Maak hier kennis met Mijn stem telt.
Lees meer over "#lokaalsociaal: Mijn stem telt"
#lokaalsociaal: Filet Divers ging op zoek naar de sociale stem

#lokaalsociaal: Filet Divers ging op zoek naar de sociale stem

20/06/2018
Kiezen was het centrale thema bij de jaarlijkse Open Poortdag van onze Antwerpse vereniging Filet Divers. Niet toevallig een verwijzing naar het lokale beleid met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht. Negen mensen uit de werking namen de rol van burgemeester op zich en verdedigden hun grote lokale droom. Recht op werk, toegang tot cultuur en vrije tijd, zelf kunnen kiezen wat je 's avonds kunt eten of meer sociale verbinding in de buurt. Dat en heel wat andere thema's kwamen aan bod. Bezoekers kregen een ronleiding en konden tijdens de Open Poortdag hun voorkeur uitspreken. Een heuse verkiezingsdag als het ware! Welke keuzes maakt Filet Divers in zijn werk met en voor mensen in armoede? Waarvoor kiezen bezoekers van Filet Divers? Hoe kunnen mensen keuzes maken in de organisatie?

Tijdens de dag kwamen een 250 tal mensen langs om (opnieuw) kennis te maken met de werking. Ze werden rondgeleid door een 7 tal gidsen. Op die manier kreeg men zicht op de werking en het onthaal, de sociale kruidenier, Filet Divers Sport, de e-inclusie, de kinderwerking, de Nederlandse conversatie, het groepswerk (bezoekersgroep, Mezopa, themagroep en verhalenvanger), de sociale dienst van Bond zonder Naam, Filet Divers Kompas en het kookproject.
De rode draad waren de keuzes die Filet Divers maakt en de adviezen van de 9 burgemeesters. Elke bezoeker kreeg na afloop de vraag om zijn steun te betuigen aan één of meer van deze burgemeesters.

In aanloop naar de Open Poortdag waren de medewerkers van het kookproject in de weer om allerlei hartige en zoete snacks te bereiden, die de bezoekers konden nuttigen. Filet Divers blikt tevreden terug op een druk bijgewoonde opendeurdag. Het openstellen van de werking blijft steeds zinvol om nieuwe banden te smeden met organisaties, buurtbewoners en geïnteresseerden. Het geeft de mogelijkheid aan mensen in armoede om de samenleving meer te betrekken bij hun situatie, leefwereld en ervaringen.

De verzuchtingen van de 9 burgemeesters neemt Filet Divers mee in de gesprekken met het lokale beleid.
Lees meer over "#lokaalsociaal: Filet Divers ging op zoek naar de sociale stem"
#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking

#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking

14/06/2018
Onze verenigingen in 1000 Brussel, die deel uitmaken van het Brussels Platform Armoede, hebben hun eisenbundel klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ze mikken op vier prioriteiten: meer betaalbare woningen, dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf, tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument en schoolpoortwerking. Een duidelijk programma waarvan ze hopen dat het de Brusselse politiek kleur doet bekennen.

Meer betaalbare woningen:
In Brussel heerst een groot tekort aan betaalbare woningen. De huurprijzen stijgen jaar na jaar, terwijl het aanbod slinkt. Het maakt dat steeds meer Brusselse gezinnen in een zeer precaire huisvestingssituatie moeten overleven en dat het aantal daklozen stelselmatig toeneemt. De verenigingen vragen een transparante toewijzing van sociale woningen. Bovendien met het aandeel publieke woningen met sociaal karakter dringend opgevoerd worden, van 16 naar 25 % voor de Brusselse Grondregie.

Fiscale maatregelen en tegemoetkomingen voor verhuurders moeten gelinkt worden aan referentiehuurprijzen. Zo worden eigenaars gestimuleerd om betaalbare huurprijzen aan te bieden in ruil voor financiële stimulansen. Verder moet de stad als schakel dienen tussen eigenaars en renovatieprojecten. Eigenaars hebben vaak nood aan financiële ondersteuning, omdat ze zelf onvoldoende middelen hebben om huurwoningen kwaliteitsvol te renoveren.

Garantie op dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf:
Toegang tot dringende medische hulp is een van de weinige rechten die mensen zonder wettig verblijf hebben. Het OCMW mag hier geen bijkomende administratieve drempels opwerpen. De toekenning van dringende medische hulp verloopt nu al zeer problematisch door onwil en onwetendheid bij administratie en zorgverleners. Mensen moeten veel administratie doorlopen en worden soms geconfronteerd met lange wachttijden waardoor velen niet eens hulp durven vragen of noodgedwongen op de spoeddiensten een beroep doen, met een hogere kost als gevolg voor patiënt én samenleving. De toekenning moet zo eenvoudig en transparant mogelijk verlopen.

Tijdelijke bezetting als sociaal wooninstrument:
De verenigingen vragen dat het stadsbestuur anders omgaat met tijdelijke bezettingen als noodoplosing voor de wooncrisis. Momenteel heerst er een enorme krapte op de Brusselse huurmarkt. De wooncrisis stelt er zich zo mogelijk nog scherper dan in Vlaanderen. In Brussel werden in 2017 ruim 4.000 daklozen geteld, terwijl er tussen de 15.000 en 30.000 wooneenheden, verspreid over 300.000 adressen, leeg staan. Wanneer die mensen huisvesting vinden via tijdelijke bezetting, wordt daar vaak repressief tegen opgetreden.

Schoolpoortwerk als hefboom voor ouderbetrokkenheid op school:
De schoolpoortwerking van Vrienden van het Huizeke in Brussel en Schaarbeek is bijzonder succesvol gebleken in het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. Door letterlijk aan de schoolpoort aanwezig te zijn en zich toegankelijk op te stellen komen veel vragen naar boven: over school, maar ook over andere levensdomeinen. De werkers en ervaringsdeskundigen van Vrienden van het Huizeke fungeren als brugfiguur, bieden een luisterend oor en gaan met die vragen aan de slag. Ze brengen de ouders in contact met de school, waardoor drempels wegvallen om problemen op tafel te leggen en oplossingen te zoeken: rond schoolfacturen, opvolging van de kinderen, leerproblemen, ... Meer en meer helpt de vereniging ouders ook hun weg te vinden bij andere diensten: stad, Ocmw, hulpverlening, gezondheidszorg, ...

Zo worden ouders die moeilijk bereikbaar zijn (door taalbarrières, wantrouwen of opeenstapeling van problemen) toch meegenomen in een traject dat het sociaal isolement moet doorbreken voor leerlingen én ouders.

Lees hier het volledige memorandum.

Lees meer over "#lokaalsociaal in Brussel: Betaalbaar wonen, dringende medische hulp en schoolpoortwerking"
Lezen is leuk

Lezen is leuk

5/06/2018
Buurtwerk 't Lampeke wil ouders en kinderen deze zomer opnieuw aan het lezen zetten. Het boek 'Lezen in de zomer is leuk' is nog steeds verkrijgbaar, maar dit jaar wordt daar ook een digitaal luik aan gekoppeld: www.lezenisleuk.be. Met tips, nieuwtjes en nuttige links. Omdat lezen leuk is.
Lees meer over "Lezen is leuk"
ABVV schenkt €5.000 aan Netwerk tegen Armoede op slotdag van congres

ABVV schenkt €5.000 aan Netwerk tegen Armoede op slotdag van congres

1/06/2018
Het ABVV schonk €5.000 aan het Netwerk tegen Armoede op de slotdag van zijn congres. Een mooie steun in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting én tegelijk een belangrijk maatschappelijk signaal dat grondrechten van mensen in armoede moeten gerespecteerd worden: recht op werk, recht op inkomen, recht op gezondheidszorg, recht op betaalbaar wonen, ... Het Netwerk tegen Armoede zal het bedrag aanwenden voor de verdere ondersteuning van de 59 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel.
Lees meer over "ABVV schenkt €5.000 aan Netwerk tegen Armoede op slotdag van congres"
Vera, een eerbetoon aan armoedeverenigingen in Shoppingcenter Gent-Zuid

Vera, een eerbetoon aan armoedeverenigingen in Shoppingcenter Gent-Zuid

31/05/2018
Vier studenten interieurarchitectuur (Lies Bert, Tom Vanrobaeys, Paulien Callebaut en Britt De Roost) van de KU Leuven (campus in Gent) creëerden in het kader van een schoolopdracht een origineel sculptuur, dat de naam Vera meekreeg, wat staat voor VErenigingen ARmoede. Een eerbetoon dus aan al die organisaties die elke dag op het terrein de strijd aangaan met armoede en sociale uitsluiting. Netwerk tegen Armoede en onze Gentse verenigingen De Zuidpoort en Sivi verbonden graag hun naam aan dit originele ontwerp.

Vera is een universeel ontwerp, dat los staat van leeftijd, geslacht of cultuur. Op die manier willen de ontwerpers benadrukken dat armoede ons allemaal aangaat. Vera telt een aantal vakken die het logo of de naam dragen van een armoedeorganisatie, om ook de diversiteit van mensen in armoede en hun werkingen in beeld te brengen.

Vera is nog tot na de examens te bewonderen in Shopping Center Gent-Zuid. Een tekenend contrast tussen shoppers en mensen in armoede, hopelijk ook een aanleiding om mensen hierover te laten nadenken en dichter bij elkaar te brengen. Nadien reist Vera verder door Vlaanderen.
Lees meer over "Vera, een eerbetoon aan armoedeverenigingen in Shoppingcenter Gent-Zuid"
De RuimteVaart genomineerd voor Federale Prijs Armoedebestrijding 2018

De RuimteVaart genomineerd voor Federale Prijs Armoedebestrijding 2018

22/05/2018
Onze Leuvense vereniging De RuimteVaart is genomineerd voor de Federale Prijs Armoedebestrijding 2018. Ter gelegenheid van de tiende editie van de prijs wordt de laureaat gekozen uit de 80 genomineerden en laureaten die al de revue passeerden. Er wordt 1 winnaar bekroond per gewest.

De RuimteVaart werd genomineerd voor het parcours dat ze aflegden met kwetsbare gezinnen. Door het oprichten van zowel Inloopteam de Mobil als gezinswerking Wijland zorgden ze ervoor dat kwetsbare gezinnen een plek kregen om zich goed te voelen, om met het gezin net dat te doen wat door armoede niet altijd evident is: samen lachen, spelen, praten en genieten. 
 
 

Lees meer over "De RuimteVaart genomineerd voor Federale Prijs Armoedebestrijding 2018"
Aftrap van de spelmakers

Aftrap van de spelmakers

7/05/2018
Een voetbalploeg zonder middenveld is geen ploeg, net zoals een samenleving zonder middenveldorganisaties geen samenleving is. Dit is de centrale boodschap van De Spelmakers, een campagne van tal van middenveldorganisaties in Vlaanderen. De campagne wil in aanloop naar de verkiezingen verenigingen op een positieve manier in beeld brengen en hun rol als trekkers in de samenleving in de spots zetten. Want ze zijn met zeer velen, de organisaties in Vlaanderen die – drijvend op vrijwillig engagement – mensen samenbrengen rond wat hen bezighoudt. Omdat het leuk is of omdat ze leren van elkaar. Of omdat ze samen, en op verschillende manieren, iets willen realiseren of veranderen. Soms worden ze op handen gedragen, dan weer worden ze weggelachen of lijken ze te roepen in de woestijn.
Allemaal samen kleuren ze niet alleen onze samenleving, ze zijn ook broodnodig. Ze werken aan de zaken die ertoe doen en die de mensen bezig houden. Ze dribbelen, houden ballen in de lucht, geven voorzetten en maken onze samenleving tot wat ze is. Maak kennis met enkele van deze ‘spelmakers’ op www.despelmakers.be.
Lees meer over "Aftrap van de spelmakers"
Hoe is het nog met de provinciale welzijnsmiddelen?

Hoe is het nog met de provinciale welzijnsmiddelen?

4/05/2018
Verenigingen waar armen het woord nemen kregen tot voor kort steun vanuit welzijnsmiddelen bij de provincies. Belangrijk, omdat daar waardevolle initiatieven mee gefinancierd werden, onder andere rond participatie, wonen en bredere sensibilisering. De Vlaamse regering besliste vorig jaar om de provincies af te slanken, en met name persoonsgebonden materies (waaronder welzijn) werden van het provinciale niveau weggenomen. Verenigingen waar armen het woord nemen stellen vast dat zij de vroegere steun niet altijd meer krijgen. Nochtans was verzekerd dat lopende engagementen zouden overgenomen worden door de Vlaamse overheid. 

Er bestaat veel onduidelijkheid over deze overgang. Welke middelen zijn doorgegeven naar een ander beleidsniveau's, wat hebben provincies toch gehouden en wat is er gebeurd met provinciale projectfondsen waar verenigingen konden op intekenen? Vragen waar nog geen antwoord op kwam. Wij hopen hier snel duidelijkheid rond te krijgen, want te vrezen valt dat dit de facto een besparingsoperatie is. 

Lees meer over "Hoe is het nog met de provinciale welzijnsmiddelen?"
Afscheidnemend coördinator Frederic Vanhauwaert: "Politici moeten hun nek durven uitsteken"

Afscheidnemend coördinator Frederic Vanhauwaert: "Politici moeten hun nek durven uitsteken"

25/04/2018
"Herverdelen betekent dat rijk een beetje meer bijdraagt om mensen in armoede omhoog te trekken. Daar ontbreekt blijkbaar de politieke moed voor." Dat zegt onze afscheidnemende coördinator Frederic Vanhauwaert in zijn afscheidsinterview in Knack. Volgende week wordt hij opgevolgd door David de Vaal, die overkomt van Logo Antwerpen.

12 jaar was Frederic aan de slag bij het Netwerk tegen Armoede. In die periode is de armoede stabiel gebleven, maar staat het thema wel veel nadrukkelijker op de agenda, zowel in de politiek als in media en publieke opinie. "De recepten liggen klaar. Politici moeten hun nek durven uitsteken om ze uit te voeren en niet blijven hangen in voedselhulp en liefdadigheid. Armoedebestrijding gaat over het garanderen van rechten: op een waardig inkomen, op werk, op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, op gezondheidszorg, op toegang tot vrijetijdsaanbod. Zolang het beleid daar niet veel sterker op inzet, zal de armoede niet dalen."

Vanuit het team van het Netwerk tegen Armoede willen we Frederic uitdrukkelijk bedanken voor zijn gedrevenheid, engagement en collegialiteit. Hij heeft het Netwerk en de 60 verenigingen waar armen het woord nemen nadrukkelijk op de agenda gezet. Het beleid kan vandaag niet meer wegkijken van de grote uitdagingen op vlak van armoede en sociale uitsluiting.

Vanaf volgende week neemt David de Vaal het roer over. Hij komt over van Logo Antwerpen en verdiende eerder al zijn sporen op het terrein van integratie. Hij weet met andere woorden wat het betekent om te werken met kwetsbare groepen. We hopen en zijn ervan overtuigd dat hij mensen in armoede en hun verenigingen blijvend een stem kan geven.

Lees het interview in Knack.
Lees meer over "Afscheidnemend coördinator Frederic Vanhauwaert: "Politici moeten hun nek durven uitsteken""
Impactgericht werken in de social profit

Impactgericht werken in de social profit

20/04/2018
Op vrijdag 20 april was Netwerk tegen Armoede te gast op de door Cera en de Sociale InnovatieFabriek georganiseerde inspiratiesessie "Impactgericht werken in socialprofitorganisaties'. Impactgericht werken betekent dat je als organisatie je beoogde resultaten formuleert en de juiste acties naar voor schuift om de meeste impact te bereiken. 
 
Daarom is het Netwerk tegen Armoede voor het beleidsdomein huisvesting een 'Theory of Change' aan het ontwikkelen. Een veranderingstheorie lijst achtereenvolgens op: de input (middelen om je activiteiten uit te voeren), activiteiten, output (tastbare kenmerken van activiteiten zoals aantal deelnemers, bezoekers van een activiteit, gepresteerde uren), outcome (leereffecten van een activiteit zoals 'wat heb je geleerd bij een vorming') en impact (het uiteindelijke effect of de verandering die je realiseert).
 
De 'Theory of Change' is nog in ontwikkeling, maar het geeft ons nu al inzichten omtrent onze eigen focus, welke avitiviteiten tot de meeste resultaten leiden, waar er blinde vlekken zijn en welke keuzes we best maken. Het geeft een heldere kijk op welke acties je allemaal doet of zou kunnen doen en welk effect die hebben en met die vaststelling mochten we andere Cera-partners inspireren.
Lees meer over "Impactgericht werken in de social profit"
30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen

30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen

18/04/2018
Premier Michel en de minister-presidenten van de gewesten en gemeenschappen krijgen vandaag een brief, ondertekend door meer dan 30 organisaties: verenigingen waar armen het woord nemen (samen met het Netwerk tegen Armoede), OCMW’s, vakbonden, ziekenfondsen, sociale diensten en onderwijsinstellingen uit het noorden en zuiden van het land. Allemaal waren ze betrokken bij de totstandkoming van het negende tweejaarlijks verslag ‘Burgerschap en Armoede’ dat het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting begin 2018 heeft uitgebracht.
Dit is niet zomaar een verslag. Het Steunpunt maakt al meer dan 20 jaar werk van een originele benadering die aanbevolen werd door het Algemeen Verslag over de Armoede. Mensen in armoede, die gewoonlijk uitgesloten zijn van het publieke debat leveren er een bijdrage, en dit in dialoog met geëngageerde vrijwilligers en beroepskrachten van diverse organisaties en instellingen.

Dit verslag is goed doorvoed door levenservaring, analyses, strijd en ambities van een bevolkingsgroep die grotendeels onder de radar blijft. De omstandigheden waarin ze moeten leven, geven hen een unieke en onvervangbare kijk op onze samenleving. Ze tonen de straatjes zonder einde, maar wijzen ook op de uitwegen, en dit op vele vlakken, bijvoorbeeld: huisvesting, gezinsleven, het statuut ‘samenwonende’ en vervangingsinkomens, de toegenomen voorwaardelijkheid van rechten, inbreuken op het privéleven, werk en vrijwilligerswerk, politieke participatie etc.

De brief wijst op het belang van dit verslag Burgerschap en Armoede, alsook het uitzonderlijke werk dat het Steunpunt verricht voor dit verregaande en constructieve overleg. De ondertekenaars vragen de ministers dan ook om er een werkinstrument van te maken op alle beleidsniveaus, “omdat mensen in armoede het verdienen om als burger erkend te worden en rechten nodig hebben om hun verantwoordelijkheden op te nemen. Het is de samenleving als geheel die erbij zou winnen.” (uit het Verslag Burgerschap en Armoede, p. 129).

Bekijk hier de brief en de lijst van ondertekenaars.
 
Perscontact: Vanessa Joos, coördinatie voor de ondertekenaars. ATD Vierde Wereld, Victor Jacobslaan 12, 1040 Brussel. 02-650.0870. 

E-mail: burgerarmoede.citoyenpauvrete@gmail.com
Lees meer over "30 organisaties sporen regeringen aan om mensen in armoede als volwaardige burgers te behandelen"
Buurtwerk 't Lampeke lanceert fietstaxi

Buurtwerk 't Lampeke lanceert fietstaxi

21/02/2018
Voor mensen in armoede is het niet altijd vanzelfsprekend om milieubewuste keuzes te maken. Vaak zijn er heel wat financiële en andere drempels. Buurtwerk 't Lampeke ging de uitdaging aan startte vier jaar geleden het project De Groene Ridder, met steun van de Nationale Loterij. Belangrijk is dat milieuvriendelijke initiatieven uitgingen van mensen in armoede zelf.

Praktijkvoorbeelden in de eigen werking kregen een voorbeeldfunctie en werden ruimer toegepast: buurtmoestuin, werken met gezonde en lokale voeding, workshops rond tuinieren en koken, wormenhotel, terrastuintjes, ... Het werd allemaal uitgetest en in de praktijk toegepast. Andere partners binnen het project waren VLM, Give and Gain, Ocmw Leuven, Stad Leuven, Koning Boudewijnstichting en de Sint-Jansschool.

Op 28 februari lanceert Buurtwerk 't Lampeke de fietstaxi en -cargo, nu al te signaleren in de buurt! Afspraak op 28 februari van 10.45 tot 12 uur in en rond de lokalen van kinderwerking Fabota, Riddersstraat 33, Leuven. Daar verneem je ook alle verder info over het project De Groene Ridder.
Lees meer over "Buurtwerk 't Lampeke lanceert fietstaxi"
Taboe op één: een must voor wie clichés over armoede wil doorprikken

Taboe op één: een must voor wie clichés over armoede wil doorprikken

19/02/2018
Het nu al veel gelauwerde één-programma Taboe, van regisseur Kat Steppe met stand-up comedian Philippe Geubbels, dook gisteren in het leven van mensen in armoede. Het Netwerk tegen Armoede werkte mee aan dit programma door mensen toe te leiden en is zeer verheugd over het resultaat, een programma dat doordringt in de realiteit van mensen in armoede. Mensen met geschonden rechten, maar ook met veerkrach en gevoel voor humor. Een prachtig voorbeeld van hoe clichés over kwetsbare groepen doorbroken kunnen worden, namelijk door mensen zelf vrijuit te laten praten en, ja, samen te lachen.

Herbekijk Taboe.

Lees het interview in Humo.
Lees meer over "Taboe op één: een must voor wie clichés over armoede wil doorprikken"
David de Vaal wordt nieuwe coördinator Netwerk tegen Armoede

David de Vaal wordt nieuwe coördinator Netwerk tegen Armoede

19/02/2018
Eind april rond Frederic Vanhauwaert zijn 12-jarig engagement af bij het Netwerk tegen Armoede. Een selectieprocedure werd ondertussen afgesloten en leverde sterke opvolging op. David de Vaal zal vanaf mei de rol van algemeen coördinator opnemen. Hij is momenteel aan de slag als coördinator bij Logo Antwerpen en daarvoor onder meer als directeur bij het Antwerpse Integratiecentrum De8. Wij wensen David alvast een goede start toe en wensen ook Frederic te danken voor zijn jarenlange inzet.
Lees meer over "David de Vaal wordt nieuwe coördinator Netwerk tegen Armoede"
140 mensen in armoede uit 30 verenigingen schieten 2018 op gang

140 mensen in armoede uit 30 verenigingen schieten 2018 op gang

16/01/2018
Deze week schoot het Netwerk tegen Armoede het nieuwe jaar op gang. Het belooft een druk, belangrijk jaar te worden met belangrijke veranderingen. 2018 wordt natuurlijk het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom zullen de verenigingen waar armen het woord nemen in hun gemeente focussen op het lokaal sociaal beleid. Hoe kunnen gemeente en Ocmw armoede en sociale uitsluiting structureel terugdringen. Daarover zullen zij de komende maanden concrete aanbevelingen doen onder het motto #lokaalsociaal. Meer info daarover volgt binnenkort.

Verder gingen de verenigingen op de Startdag dieper in op een aantal onderwerpen, zoals schoolpoortwerking, nieuwe doelgroepen, samenwerking met bedrijven, actie voeren en communicatie. Een ontroerend moment was het afscheid van twee sleutelfiguren in de staf van het Netwerk tegen Armoede. Clusterverantwoordelijke grondrechten Katrien Spruyt en ervaringsdeskundige Swa Schyvens beginnen elk aan een nieuwe periode in hun leven. Katrien trekt naar Congo om daar scholen te ondersteunen. Swa gaat met welverdiend pensioen. We wensen hen allebei veel geluk!

Lees meer over "140 mensen in armoede uit 30 verenigingen schieten 2018 op gang"
Maatschappelijke verandering van onderuit

Maatschappelijke verandering van onderuit

15/01/2018
Een samenleving verander je van onderuit. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting voer je samen met de mensen over wie het gaat, niet voor maar met mensen in armoede. Dat maakt de documentaire van Changez, een videoplatform van Mo en Hart Boven Hard, op een heel tastbare manier duidelijk. Met voorbeelden van onze vereniging De Fakkel, D'Broej in Brussel en Cie Tartaren in Leuven. Deze laatste werken nauw samen met onze vereniging Buurtwerk 't Lampeke.

Bekijk hier de documentaire.
Lees meer over "Maatschappelijke verandering van onderuit"
Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten

Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten

5/01/2018
Voor de lokale besturen ligt er veel werk op de plank om wonen en gezondheidszorg betaalbaar te maken voor mensen in armoede. Dat blijkt uit de eindejaarsbevraging van het Netwerk tegen Armoede bij zijn 60 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel.
 
Jaarlijks peilen we naar de evolutie van het aantal hulpvragen. Na jaarlijkse (sterke) stijgingen in 2014, 2015 en 2016 bleef het aantal hulpvragen in 2017 stabiel. Een kleine helft van de verenigingen stelde een stagnering vast. Iets meer dan de helft zag de hulpvragen nog verder stijgen, zij het licht, en bij enkele verenigingen was er een lichte daling te zien. De stijging van de voorbije jaren was enerzijds gelinkt aan de stijgende armoedecijfers, anderzijds ook aan een betere naambekendheid van het Netwerk en zijn verenigingen.
 
We stellen wel een verschuiving vast in het profiel van de mensen die bij onze verenigingen komen aankloppen. Een aantal groepen komen jaar na jaar meer hulp zoeken: erkende vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, en vooral alleenstaanden (met en zonder kinderen) en mensen met psychische problemen. Die laatste twee groepen stijgen in meer dan de helft van onze verenigingen. In kleinere centrumsteden zien we ook een toename van het aantal (jonge) dak- en thuislozen. Vaak geven deze mensen aan dat ze nergens anders terecht kunnen. Het wijst op toenemende drempels voor kwetsbare groepen om hulp te zoeken en te vinden. Verenigingen waar armen het woord nemen zijn voor hen de enige plekken waar ze nog zonder voorwaarden terecht kunnen.
 
Het Netwerk tegen Armoede peilt ook elk jaar naar de problemen die mensen in armoede aankaarten. Inkomen, huisvesting en medische kosten springen daar torenhoog bovenuit. In nagenoeg al onze verenigingen zijn dat de grootste uitdagingen voor mensen in armoede. Niet toevallig waren dat de voorbije jaren ook onze centrale thema’s op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede. Mensen in armoede krijgen het steeds moeilijker om met een inkomen onder de armoedegrens basisbehoeften zoals huisvesting en zorg te financieren.
 
We vroegen aan onze verenigingen ook waar zij willen dat hun lokaal bestuur meer in investeert. Ook daar komen huisvesting en medische kosten duidelijk als prioriteiten naar boven. Rond huisvesting vragen zijn dat lokale besturen werk maken van sterkere sociale verhuurkantoren, ruimte voor sociale woningbouw en tussenkomsten in de huur voor kwetsbare huurders. Zij vragen dat het lokaal bestuur actie onderneemt bij immokantoren tegen discriminatie op de huurmarkt.
 
Rond medische kosten moeten gemeenten blijven of net meer investeren in wijkgezondheidscentra en in tussenkomsten in medische kosten. Voor mensen zonder wettig verblijf blijft de toegang tot dringende medische hulp een groot probleem.
 
Gevraagd naar succesvolle lokale recepten wordt opnieuw verwezen naar wijkgezondheidscentra. Zij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen doktersbezoek minder uitstellen. Ook de Uitpas wordt zeer positief geëvalueerd in de gemeenten waar hij al ingevoerd is. Met de Uitpas kunnen alle inwoners van een gemeente tickets kopen voor culturele evenementen, maar vaak ook lidgeld voor sportclubs, jeugdwerk en ander vrijetijdsaanbod. Aan de Uitpas is een puntensysteem gekoppeld, waarmee je extra aanbod en kortingen krijgt. Voor mensen met een laag inkomen geldt een specifieke korting (80 %), geïntegreerd in de Uitpas, waardoor stigmatisering vermeden wordt.
 
Het Netwerk tegen Armoede zal hierover in het voorjaar van 2018 de mensen in onze verenigingen verder bevragen.

Lees het artikel op vrtnws.be
Lees meer over "Beleid moet prioritair werk maken van betaalbaar wonen en medische kosten"
Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding

Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding

6/12/2017
In 2018 zal het lokale beleid centraal staan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk gaat daarbij ook veel aandacht uit naar lokaal sociaal beleid, want dat gemeentes en Ocmw's hebben belangrijke sleutels in handen om armoede structureel terug te dringen. Het Netwerk tegen Armoede is dan ook zeer tevreden dat het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting van Oases (Universiteit Antwerpen) daarop focust. Wij schreven ook zelf een hoofdstuk met recepten voor een lokaal sociaal beleid dat armoede kan terugdringen.

Lokaal beleid moet veel verder reiken dan hulpverlening. Het Netwerk tegen Armoede pleit voor een expliciete grondrechtenbenadering. We zien dat lokaal beleid soms sterk focust op allerlei leefstijlprojecten, van tandzorg tot goedkoop koken, bij mensen in armoede. Dergelijke projecten hebben weinig impact zolang mensen in armoede hun grondrechten niet kunnen realiseren: waardig inkomen, degelijke en betaalbare huisvesting, toegang tot gezondheidszorg, ... Nochtans kan het lokaal beleid veel betekenen om die rechten te realiseren.

Hulpverlening zou veel meer kunnen focussen op rechtentoekenning. Een maatschappelijk werker zou systematisch kunnen nagaan welke rechten van zijn cliënt nog niet in orde gebracht zijn: rond huisvesting, verhoogde tegemoetkoming, ... Verder kunnen lokale besturen op heel veel domeinen structurele stappen vooruit zetten: sociale huisvesting stimuleren, veralgemeende derdebetalersregeling ingang doen vinden in eerstelijnszorg, referentieadres toekennen, dringende medische hulp toegankelijk maken, investeren in sociale economie en wijk-werken, correcte toekenning van het leefloon, ...

Wij hopen en zijn ervan overtuigd dat het Jaarboek een waardevolle inspiratiebron kan zijn voor lokale besturen om werk te maken van structureel sociaal beleid. De recepten zijn er alvast.

U kunt hier het Jaarboek downloaden. Het hoofdstuk van het Netwerk tegen Armoede is te lezen op blz. 187-203.
Lees meer over "Lokaal beleid heeft sleutels in handen voor structurele armoedebestrijding"
Welzijnsschakels blikt terug en vooruit na 21 jaar impact op armoede

Welzijnsschakels blikt terug en vooruit na 21 jaar impact op armoede

1/12/2017
Welzijnsschakels staat vandaag stil bij 21 jaar impact op armoede. Een strijd die niet gestreden is en die het Netwerk tegen Armoede samen met hen wil verderzetten. Armoede is een onrecht, waar tegen het nog steeds de moeite waard is om ten strijde te trekken. Proficiat, Welzijnsschakels, en blijf aan de kar trekken!
Lees meer over "Welzijnsschakels blikt terug en vooruit na 21 jaar impact op armoede"
Roulez Roulez: sociaal-artistieke voorstelling van T'hope op tournee

Roulez Roulez: sociaal-artistieke voorstelling van T'hope op tournee

29/11/2017
Aan een razende vaart dendert onze wereld voorbij. De beklemmende leegte waar mensen in armoede trachten te overleven, kruipt via muziek en woord onder je vel. Wie? O, wie kan de tijd even doen zwijgen om dromen mogelijk te maken…
t’Hope, vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, gaat op tournee met zijn vijfde theatervoorstelling: Roulez Roulez.
 
Aan deze voorstelling werd, met een team van mensen in armoede en mensen zonder armoede ervaring, maanden hard gewerkt.
Laat de kans niet voorbijgaan om dit mee te maken.  
 
Roulez Roulez is te bekijken In Gent op zondag 10 december in Tinnenpot (Tinnenpotstraat 21, 9000 Gent). De voorstelling start om 17u.
De inkomprijs bedraagt 5 euro (kaarten Tinnenpot). Voor mensen met de uitpas kunnen we een speciaal tarief van 1,00 EUR voorzien maar deze kaarten kan je enkel reserveren via T’hope zelf.

Verder zijn er nog voorstelling op 3 december in Kortrijk en op 13 december in Ieper.

Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Roulez Roulez: sociaal-artistieke voorstelling van T'hope op tournee"
De grote vraag blijft: Wat na Project Axel?

De grote vraag blijft: Wat na Project Axel?

27/10/2017
Ervaringsdeskundige Swa Schyvens keek met veel belangstelling naar Project Axel, het gloednieuwe Vier-programma waarin Exel Daeseleire aan vijf daklozen 10.000 euro (zonder voorwaarden) en intensieve begeleiding biedt. De daklozen kunnen het geld besteden zoals ze willen en de begeleiding inschakelen volgens hun eigen behoeften. Een interessant experiment, omdat het bewust allerlei drempels richting hulpverlening wil wegwerken, maar welke impact heeft zo'n programma op het leven van de mensen, en wat als Axel en zijn cameraploeg straks vertrokken zijn? Swa blijft alvast kijken, al was het maar om van zijn dubbel gevoel af te raken.

Lees het opiniestuk in Knack.
Lees meer over "De grote vraag blijft: Wat na Project Axel?"

Gezondheid verdraagt geen uitstel

17/10/2017
Ga naar onze actiepagina.



1 op 8 mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen. Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep. In aanloop naar 17 oktober voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten.
 
 1. Werk de financiële drempel naar de huisarts weg via een algemene derdebetalersregeling of forfaitair systeem en breid dit uit naar andere disciplines (tandzorg, kine, …)
 2. Investeer in een sterke ziekteverzekering. Extra verzekeringsproducten zouden overbodig moeten zijn
 3. Stimuleer hulpverlening om meer en beter in te zetten op rechtentoekenning. Bekijk welke rechten meer automatisch toegekend kunnen worden
 4. Investeer in toegankelijke, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder wijkgezondheidscentra
 5. Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit, die ook aansluit bij de noden van mensen in armoede
 6. Investeer in toegankelijke tandzorg door pre-financiering terug te dringen en de tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering te versterken in plaats van hiervoor aanvullende verzekeringen aan te bieden
 7. Zorg dat dringende medische hulp een steviger vangnet wordt, waarbij patiënten, zorgverstrekkers en lokale besturen correct geïnformeerd zijn
 8. Geef mensen met een beperking een volwaardige plaats in de maatschappij door hen echte kansen en een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te geven zonder hen van het kastje naar de muur te sturen
 9. Herwerk de regelgeving rond referentieadres zodat elke dakloze dit kan gebruiken om rechten te openen
 10. Ondersteun eerstelijnsgezondheidszorg – ook financieel -  om duidelijke en relevante taken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie te kunnen opnemen
Alle info over de campagne.

Lees het opiniestuk van Prof. Lieven Annemans (gezondheidseconoom, UGent) en Frederic Vanhauwaert, coördinator van het Netwerk tegen Armoede.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal (item 9) over de actie in Mechelen.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws over de actie in Mechelen.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad over de actie in Antwerpen.

Bekijk de reportage op TV Oost over de actie in Aalst.

Bekijk de reportage in Via Via op WTV-Focus/AVS over de acties in Oostende en Gent.

Bekijk de reportage op ROB TV over de actie in Leuven.

Netwerk tegen Armoede met ATD naar Parijs in het spoor van Joseph Wresinski.




Lees meer over "Gezondheid verdraagt geen uitstel"
Netwerk tegen Armoede met ATD naar Parijs in de sporen van Joseph Wresinski

Netwerk tegen Armoede met ATD naar Parijs in de sporen van Joseph Wresinski

15/10/2017
30 jaar geleden, op 17 oktober 1987 werd onder impuls van de armoedebeweging ATD Vierde Wereld in aanwezigheid van 100.000 actievoerders de eerste gedenksteen tegen armoede ingehuldigd op het Trocadero-plein in Parijs. Enkele jaren later werd die datum door de VN uitgeroepen tot internationale actiedag tegen extreme armoede. Het is ook bij ons elk jaar opnieuw dat mensen in armoede en hun belangenorganisaties de strijd tegen armoede proberen onder de aandacht te brengen op en rond die dag.

30 jaar. Veel reden tot vieren is er niet. Maar voor het Netwerk tegen Armoede was het wel reden genoeg om, bovenop alle lokale acties van haar verenigingen waar armen het woord nemen, eens extra te onderstrepen hoe belangrijk wij de gezamenlijke strijd van de verschillende armoedebewegingen ook in Europa en wereldwijd blijven vinden. En dus stuurden we, samen met ATD Vlaanderen, midden alle 17-oktoberdrukte ook een kleine delegatie naar Parijs, waar ATD Vierde Wereld (dat als beweging zelf ook 60 kaarsjes uitblaast) het hele weekend van 14 en 15 oktober verzamelen had geblazen voor een net iets groter 17-oktoberevenement dan andere jaren. Met een pak debatten, interessante projecten die werden voorgesteld, zang en theater en vooral veel ontmoeting met andere strijdbare mensen. Tussendoor namen we ook een stukje geschiedenis mee, want overnachten deden we even buiten Parijs, in Méry-sur-Oise, waar Joseph Wresinski, die ATD oprichtte, ooit zijn bureau had en de beweging nog altijd een ontmoetingscentrum heeft. De mentor van de vierdewereldbeweging zou dit jaar trouwens 100 jaar geworden zijn, nog een reden om te herdenken.

Yvonne Hunaerts en Stefaan Elias waren erbij

Yvonne: ‘Wat ik belangrijk vind is dat we hier met andere mensen samen konden zijn. We hebben allemaal met íets te maken in ons leven, met armoede, met plaatsing van kinderen… Ge voelt hier heel sterk dat ge niet alleen zijt’.
Stefaan voegt toe: ‘Er waren hier mensen van andere culturen en van andere landen en dat vind ik belangrijk. Bij mij op het werk zijn er ook mensen van overal en we moeten elkaar steunen. Ik heb hier ook gezien dat er dingen mogelijk zijn. Zoals dat project met recyclage van banden, daar geven ze werk aan mensen die anders nooit werk zouden krijgen én er zaten zowel Fransen in als mensen van andere culturen’. 
 
Het werk is niet af, zoveel is zeker, maar Joseph Wresinski toonde ons en vele anderen dat mensen in armoede samenbrengen en hen een stem geven de enige manier is om sociale uitsluiting echt en duurzaam terug te dringen. De weg is lang en moeilijk, maar samen met mensen in armoede blijven we vechten voor een beleid dat zorgt voor meer sociale rechtvaardigheid.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede met ATD naar Parijs in de sporen van Joseph Wresinski"
Expo: Nieuwe blik op armoede in Brugge

Expo: Nieuwe blik op armoede in Brugge

9/10/2017
Wieder, vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, opende in Brugge de fototentoonstelling 'Nieuwe blik op armoede'. In het voorjaar van 2017 leenden een hele resem bekende en minder bekende mensen hun blik aan deze fotoreeks. Bedoeling is om armoede letterlijk dichter bij het blikveld van het brede publiek te krijgen. We kijken allemaal anders naar armoede, maar zien vaak niet de mens achter de problematiek, met zijn of haar talenten, veerkracht, teleurstelling en uitsluiting.

De expo is nog te zien tot 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, in Mijn Brugge, Frank Van Ackerpromenade (Stationsplein) 2, Brugge. 
Lees meer over "Expo: Nieuwe blik op armoede in Brugge"
10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

10 jaar armoedebeleid heeft gefaald

22/09/2017
De armoedecijfers zijn in 10 jaar tijd nauwelijks gedaald. Op sommige domeinen is de situatie voor mensen in armoede zelfs nog slechter geworden. Dat is de trieste balans van 10 Armoedebarometers door Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van sociale organisaties waartoe ook het Netwerk tegen Armoede behoort. Het wordt tijd dat de oplossingen die die organisaties aanreiken ernstig genomen worden en dat de Vlaamse en federale regering daarmee aan de slag gaan.

Er zijn amper 30.000 Vlamingen minder in armoede na 10 jaar (falend) armoedebeleid. Het Decenniumdoel was een halvering, of 346.000 minder mensen in armoede. De kinderarmoede is zelfs fel gestegen tussen 2008 en 2015, van 7 naar 12 %.Het beleid heeft met andere woorden grandioos gefaald, zowel langs links als langs rechts.

Lees meer.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Lees het artikel in Knack.


Lees meer over "10 jaar armoedebeleid heeft gefaald"
Kortfilm van Filet Divers over mensen met migratieachtergrond: 21 september in Antwerpen

Kortfilm van Filet Divers over mensen met migratieachtergrond: 21 september in Antwerpen

29/08/2017
Filet Divers maakte in samenwerking met Vormingplus Antwerpen een kortfilm waarin mensen met een migratieachtergrond hun ervaringen delen. Zij wonen hier, bouwen hier een toekomst uit, maar mensen met en zonder migratieachtergrond kennen elkaar nauwelijks. Daarom deze kortfilm, om elkaar beter te leren kennen.
 
Voorstelling op 21 september, met kans op ontmoeting bij een hapje en een drankje. Afspraak van 17 tot 20 uur op de Dageraadplaats, Antwerpen. Je vindt hier alle info.
Lees meer over "Kortfilm van Filet Divers over mensen met migratieachtergrond: 21 september in Antwerpen"
Margot en Katleen stapten tegen armoede

Margot en Katleen stapten tegen armoede

12/08/2017
Margot Popelier en Katleen Duthoo, dochter en moeder, stapten elk 40 kilometer tijdens de Dodentocht in Bornem. Niet zomaar, want ze lieten zich sponsoren ten voordele van het Netwerk tegen Armoede. Hun wandelexploot leverde al minstens 800 euro op. Een knappe prestatie en een geweldig gebaar. Van harte proficiat en zeer veel dank voor de steun, Margot en Katleen.
Lees meer over "Margot en Katleen stapten tegen armoede"
Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial

Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial

15/06/2017
De vele organisaties in Brussel die werken met dak- en thuislozen vragen om betrokken te worden bij de toekomstige rol die Samusocial zal spelen in de aanpak van dakloosheid. Zij vragen een geïntegreerde benadering die verder reikt dan de winteropvang. Tegelijk kijken ze met verbijstering naar de wanpraktijken binnen de politiek gestuurde vzw. Bij de verenigingen worden alle bestuursmandatan opgenomen zonder enige vergoeding. Zij leveren moeilijk werk met zeer beperkte budgetten. Ze distantiëren zich dan ook ten stelligste van hoe het er bij Samusocial aan toegaat. 

Lees artikel op Bruzz.
Lees meer over "Organisaties van thuislozen willen meedenken over toekomst Samusocial"
Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer

Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer

23/05/2017
Het project Dampoort KnapT OP! is bij de tien genomineerden om de prijs van Radicale Vernieuwer binnen te halen. Het project ondersteunt noodkopers in de buurt rond station Gent-Dampoort om hun woning te renoveren en zo kwaliteitsvol te kunnen wonen. Dat gebeurt met een renovatietoelage van 30.000 euro, die bij een eventuele verkoop van de woning terugkeert naar het project. Zo kunnen nieuwe noodkopers ondersteund worden. Het project is een initiatief van onze vereniging Sivi, Samenlevingsopbouw Gent en Domus Mundi met steunt van Ocmw en Stad Gent.

Lees hier meer over het project.

Stem hier voor Dampoort KnapT OP!
Lees meer over "Stem op Dampoort KnapT OP! als Radicale Vernieuwer"
Ontmoetingsmoment met bestuurders

Ontmoetingsmoment met bestuurders

20/05/2017
Vandaag kwam het Netwerk tegen Armoede, samen met bestuurders van verenigingen waar armen het woord nemen. Op het programma stond een uitgebreide kennismaking met ons ontstaan, de werking, het meerjarenplan en een vooruitblik naar 17/10. Daarnaast stelde Vierde Wereldwerking Ons Huis uit Mol zich voor met specifieke aandacht voor de samenstelling en evolutie van hun raad van bestuur. Daarnaast stonden we stil bij wat de raden van bestuur van verenigingen bezig houdt. Zo hadden we het onder andere over de verschillen in bestuursaanpak, maar er ging ook aandacht naar personeelszaken en moeilijke keuzes waar verenigingen soms mee geconfronteerd worden. Het werd een aangename voormiddag waarbij kennis en ervaringen werden uitgewisseld. We kunnen terugblikken op een geslaagd ontmoetingsmoment.
Lees meer over "Ontmoetingsmoment met bestuurders"
SuperG/Helden omhelzen Brugse (en Vlaamse en Europese) armoede

SuperG/Helden omhelzen Brugse (en Vlaamse en Europese) armoede

19/05/2017

Armoede omhelzen en wie in armoede leeft, recht in de ogen kijken. Dat is in een notendop de boodschap van de dubbelcampagne “SuperG/Helden” en “Nieuwe Blik op Armoede” die vrijdagavond in Brugge werd voorgesteld. De campagne is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen studenten Bachelor Sociaal Werk (Howest Brugge) en vzw Wieder, een vereniging waar armen het woord nemen.

Wieder en de hogeschoolstudenten ontwikkelden samen vier stripfiguren, en lieten tientallen bekende en minder bekende namen poseren voor een foto-expo waarin ogen centraal staan.

“Brugge is een visitekaartje voor de wereld”, onderstreepte Wieder-coördinator Pascale Cockhuyt tijdens een toonmoment vrijdagavond. “Maar veel mensen vergeten dat er achter de schoonheid en trapgevels ook armoede schuilgaat. Het armoederisico treft 8 procent van de Bruggelingen. Die mensen moeten we durven omhelzen, want ze koesteren dezelfde dromen en verwachtingen als elk van ons.”

Om de Bruggeling warm te maken voor het armoedeverhaal, lanceerden de studenten van Howest en Wieder sinds Valentijn al vier stripfiguren in de stad. Ze zijn te zien op flyers, posters en postkaartjes. Marcel Rouffa verzorgde het ontwerp en legde het accent op de verschillende soorten armoede in de samenleving. Parallel met deze campagne werden ook een reeks mensen gefotografeerd voor “Nieuwe Blik op Armoede”. Onder andere Bart Moeyaert, Raymond van het Groenewoud en staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir gingen op de foto. Hun ogen symboliseren de nieuwe blik op armoede. “Niet wegkijken, dat is de boodschap”, onderstreepte student Kevin Christiaens tijdens een debat op het toonmoment. “We hebben de neiging te denken dat armen anders zijn dan wij. Maar als je ze als mens bekijkt en gewoon aan de praat gaat, dan merk je dat we allemaal op elkaar lijken.”

De kritische kijk op armoede konden de aanwezigen vrijdagavond zelf ontdekken tijdens een “unboxing” moment. Op 5 confronterende vragen moesten ze met “ja” of “neen” antwoorden. Daarna kregen ze een interpellatie over hun keuze. Daaruit bleek dat een mens zich vaker eenzaam voelt dan we denken en dat geweld zich ook in Brugse straten en huizen voordoet, terwijl anderen er getuige van zijn. De reacties op de unboxing waren gemengd én doorleefd. Studente Valerie Van Hal: “Dit is wat wilden: het publiek écht laten nadenken over wat er leeft in hun stad. Zo worden ze zicht bewust van de goeie dingen en van prangende problemen zoals armoede.”

Nu het toonmoment erop zit, wil vzw Wieder met “SuperG/Helden” en “Nieuwe Blik op Armoede” ook het Vlaamse en Europese beleid porren. “De boodschap is zo krachtig en universeel, dat je ze in elke samenleving kunt brengen. Brugge gaf de aftrap en we zullen er alles aan doen om Vlaanderen en Europa in die voetsporen te laten treden”, aldus nog Pascale Cockhuyt.

Lees het artikel in de Krant van West-Vlaanderen.

Lees meer over "SuperG/Helden omhelzen Brugse (en Vlaamse en Europese) armoede"
Internet is een grondrecht

Internet is een grondrecht

3/05/2017
De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen. Daarom wil minister Schauvlieghe bij nieuwbouw en verbouwingen opleggen dat standaard de mogelijkheid voor internetaansluiting voorzien wordt. Dat zou internet toegankelijker moeten maken, onder andere ook voor huurders. Op zich is daar niets op tegen, maar om de digitale kloof te verkleinen is (veel) meer nodig. Kwetsbare gezinnen hebben vaak niet de middelen om een computer aan te schaffen of een internetaansluiting te betalen. Bovendien kunnen heel wat mensen, en lang niet alleen ouderen, moeilijk omgaan met allerlei digitaal aanbod, ook bijvoorbeeld vanuit school, gemeente of VDAB.

Dat leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting. Scholen die oudercontacten enkel nog online laten reserveren via tijdslots, VDAB die Werkwinkels sluit en werkzoekenden doorverwijst naar online begeleiding, of De Lijn die het goedkoopste ticket enkel nog aanbiedt via een smartphone-app. Het zijn maar enkele van vele voorbeelden die maken dat mensen hun rechten (nog) moeilijker kunnen opnemen, wegens geen computer, geen internetaansluiting of een gebrek aan digitale vaardigheden. Daarom pleit het Netwerk tegen Armoede voor een breed toegankelijk sociaal tarief voor internet en bijkomende investeringen in openbare computerruimtes, waar mensen onder begeleiding leren omgaan met internet en digitale toepassingen.

Lees het artikel in De Standaard.

Lees onze uitgebreide nota over digitalisering.
Lees meer over "Internet is een grondrecht"
Kerstactie Buy-Aid levert 4.600 euro op voor Netwerk tegen Armoede

Kerstactie Buy-Aid levert 4.600 euro op voor Netwerk tegen Armoede

27/04/2017
Eind 2016 organiseerde Buy-Aid een actie waarbij kerstpaketten verkocht werden en een deel van de opbrengst naar het Netwerk tegen Armoede. Dat leverde in totaal 4.620,81 euro op voor onze organisatie. Netwerk tegen Armoede zal dit bedrag investeren in verdere ondersteuning van zijn 59 verenigingen, waarin mensen in armoede zelf de strijd aanbinden tegen sociale uitsluiting. Een belangrijke steun in de rug voor armoedebestrijding in Vlaanderen.

De actie heeft niet alleen financieel een grote meerwaarde, maar ook sociaal. De paketten worden namelijk samengesteld in een sociale werkplaats zodat dit initiatief ook duurzame tewerkstelling creëert voor kwetsbare groepen. Daardoor steunt Buy-Aid heel uitdrukkelijk structurele armoedebestrijding en kijkt de onderneming verder dan pure liefdadigheid. Een belangrijke boodschap die het Netwerk tegen Armoede volmondig mee uitdraagt. Netwerk tegen Armoede dankt Buy-Aid en haar medewerkers van harte voor de steun en hoopt op een verdere, vruchtbare samenwerking.
Lees meer over "Kerstactie Buy-Aid levert 4.600 euro op voor Netwerk tegen Armoede"
Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding

24/04/2017
Acht Kempense gemeenten engageren zich om de komende jaren nog sterker in te zetten op armoedebestrijding. Ze doen dat onder impuls van Spaak, het samenwerkingsverband tussen de 4 Kempense verenigingen waar armen het woord nemen: Al-arm in Geel, Ons Huis in Mol, De Fakkel in Herentals en T'ANtWOORD in Turnhout. Die hadden de gemeenten in novenber tijdens een debat opgeroepen om hierrond een gemeenschappelijke intentieverklaring te tekenen.

Vandaag gebeurde dat formeel. In de verklaring engageren de gemeenten zich onder meer om werk te maken van meer en betere sociale en betaalbare huisvesting, toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en loketfuncties die mensen stimuleren om hulp te zoeken en hun rechten waar te maken. De burgemeesters en/of Ocmw-voorzitters van Herentals, Mol, Turnhout en Geel kwamen hun engagement toelichten. Ondertussen hebben ook Dessel,Vorselaar, Olen en Hoogstraten zich hierbij aangesloten. De vier verenigingen binnen Spaak rekenen erop dat dit inspirerend werkt voor nog meer Kempense gemeenten en zullen dit op de voet volgen.

"Bij alle besturen zijn er acties die betrekking hebben op de bestrijding van kinderarmoede", stelt Marthe Rombouts van T'ANtWOORD vast. "We blijven hierbij echter benadrukken dat kinderarmoede op zich niet bestaat. Kinderen groeien op in een gezin. Een integrale aanpak hierbij is belangrijk en daarom vragen wij aan de verschillende lokale besturen om kinderarmoede vanuit dit perpectief te bestrijden."

"Ziek maakt arm en arm maakt ziek, het is een realiteit die we binnen de verenigingen maar al te goed vanuit de praktijk kennen.", zegt Petra Beyens van Ons Huis. "3 van de 4 gemeenten hebben ook op vlak van gezondheid acties uitgewerkt. Dat stemt ons positief, zeker omdat gezondheid het centrale thema is van het Netwerk tegen Armoede in het kader van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede."

"De lokale besturen willen de moeilijkheden die mensen in armoede ervaren op vlak van wonen aanpakken", stelt Patricia Janssen van Al-arm vast. "Wonen is een basisbehoefte en een betaalbare, kwaliteitsvolle woning maakt een groot verschil in het leven van mensen in armoede."

"Armoede in de Kempen stijgt", benadrukt Denise Verhaert van De Fakkel. "Ondanks de geleverde inspanningen wordt de groep van mensen die het moeilijk hebben steeds groter. We hopen dat deze acties een verschil zullen maken. Wij blijven het van dichtbij opvolgen, want armoede is en blijft een schande in onze maatschappij."
Lees meer over "Kempense gemeenten engageren zich voor armoedebestrijding"
Veel werk aan de winkel voor staatssecretaris voor Armoedebestrijding Demir

Veel werk aan de winkel voor staatssecretaris voor Armoedebestrijding Demir

15/04/2017
Het Netwerk tegen Armoede ziet positieve punten in de beleidsbrief van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir, maar ook grote lacunes. Ze profileert zich als 'advocaat van de armen' binnen de federale regering en zo hoort het ook voor iemand in haar functie. Mensen in armoede hopen dat die rol snel en daadkrachtig opneemt, want het is meer dan nodig om haar collega's aan te sporen tot investeringen in mensen in armoede. Wij hopen ook dat de staatssecretaris enkele zeer pijnlijke besparingsmaatregelen kan tegenhouden en/of ongedaan maken. Zo mag ze meteen aan de slag om de blokkering van wijkgezondheidscentra van minister De Block te helpen terugdraaien. Als zij een volwaardige 'advocaat van de armen' wil zijn, is een intensieve dialoog op het terrein met mensen in armoede een absolute noodzaak. De 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede staan klaar om het gesprek aan te gaan.

De staatssecretaris focust in haar beleidsbrief heel erg op de wil van mensen in armoede om kansen te grijpen, met de nodige ondersteuning en motivering. Daarbij gaat ze jammer genoeg voorbij aan het fait dat de laagste inkomensgroepen sinds de start van de Vlaamse en federale regering zich veel kansen zagen ontglippen. Gemiddeld leveren zij €50 per maand in, veel kwetsbare groepen worden zelfs nog zwaarder getroffen.

Mensen die voltijds aan het werk zijn, gaan erop vooruit. Helaas komen mensen in armoede heel vaak terecht in tijdelijke of deeltijdse jobs, die hen niet of nauwelijks uit de armoede halen. Zij krijgen het nog moeilijker, net als mensen die moeten overleven met een uitkering. Zij gaan erop achteruit. Dat vertaalt zich in de recordcijfers van het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Voedselbanken. Dat is een goede graadmeter voor het falende armoedebeleid in Vlaanderen en België. Wie moet aanschuiven bij de Voedselbank, doet dat als ultieme redmiddel, omdat hij anders niet meer kan overleven. Het is jammer dat de staatssecretaris aan die realiteit voorbijgaat  en zegt dat de regering op de goede weg is. Er is nood aan veel meer duurzame en kwaliteitsvolle jobs voor kortgeschoolden, aan uitkeringen boven de Europese armoedegrens, aan meer in plaats van minder wijkgezondheidscentra, ...

Positief is dat mevrouw Demir een aantal projecten, die goed werk leveren in de praktijk, herkent en erkent, zoals de burgfiguren in Kortrijk. Hopelijk blijft het daar niet bij onderzoek alleen en kunnen dergelijk goed werkende initiatieven snel structureel ondersteund worden.
Lees meer over "Veel werk aan de winkel voor staatssecretaris voor Armoedebestrijding Demir"
Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen

Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen

4/04/2017
Bij de tussentijdse rapportage over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA) bracht de Vlaamse overheid de Armoedemonitor 2017 naar buiten. De cijfers tonen aan dat er geen verbetering is wat armoede betreft. Nochtans heeft Vlaanderen voor 2020 stevige ambities naar voor geschoven, niet in het minst de halvering van het aantal kinderen in armoede. Voor juli moet coördinerend minister Homans een evaluatie en bijsturing van dit VAPA aan de Vlaamse Regering voorleggen. Het Netwerk tegen Armoede zet de komende weken volop in om vanuit de dialoog met mensen in armoede tot aanpassingen te komen. Er is nood aan een grondige bijsturing van het plan en aan de nodige budgetten om de ambities waar te maken. De bijsturing zal nodig zijn op verschillende domeinen.
 
In het woonbeleid:
Minister Homans kan in haar eigen bevoegdheden voor veel gezinnen echt het verschil maken. De wooncrisis in Vlaanderen woedt al vele jaren en heeft een grote impact op kwetsbare gezinnen en kinderen. Kinderen die opgroeien in te dure woningen van slechte kwaliteit zijn de generatiearmen van morgen. De minister herhaalde het eerdere engagement (van de vorige Vlaamse regering) om 23.000 extra sociale woningen bij te bouwen. De deadline werd daarvoor al bijgesteld van 2020 naar 2025. We roepen de regering dan ook op tot een ambitieuzer en socialer woonbeleid. Wachtlijsten voor sociale woningen en bij sociale verhuurkantoren blijven groeien, huursubsidies bereiken nog steeds slechts een erg beperkte groep huurders. Ondertussen blijven de betaalbaarheidsproblemen bij die groep toenemen. Er is dringend nood aan een herverdeling van het woonbudget, dat nu voornamelijk eigenaars bereikt.

In sociale correcties:
Decenniumdoelen berekende dat mensen uit de laagste inkomensgroepen gemiddeld minstens 50 euro per maand meer bijdragen sinds de start van de Vlaamse en Federale regering. Deze gezinnen hadden het voordien al heel moeilijk. De regering heeft altijd vooropgesteld dat er sociale correcties  voorzien werden bij besparingsmaatregelen. Het Netwerk tegen Armoede roept op om hier eindelijk werk van te maken zodat de balans omgedraaid wordt, dat er geïnvesteerd wordt in de laagste inkomensgroepen, dat deze mensen er op het einde van de maand op vooruitgaan. De plannen van de Vlaamse regering om de energiefactuur naar beneden te halen bieden een kans om prioritair de meest kwetsbaren een sociale correctie toe te kennen.
 
In de kinderbijslag:
De ambitie om na deze hervorming 1% van de Vlaamse kinderen uit armoede te halen stelt teleur. Binnen het beschikbare budget is veel meer mogelijk. De kinderbijslag is een van de belangrijkste bevoegdheden die Vlaanderen nu zelf in handen heeft om een verschil te maken. Het Netwerk tegen Armoede rekent er dan ook op dat de Vlaamse regering alsnog de kans aangrijpt om alternatieve scenario’s (een lager standaardbedrag en meer budget voor gezinnen die het nodig hebben) te onderzoeken en in werking te zetten.

In rechtentoekenning:
Veel mensen in armoede nemen niet al hun rechten op. Een voorbeeld bij uitstek is het recht op verhoogde tegemoetkoming. Het Netwerk tegen Armoede gelooft sterk in automatisering van rechten en in een proactieve werking van alle hulp- en dienstverleners op de eerste lijn. Net zij dienen bij iedereen die bij hen over de vloer komt sterker in te zetten op rechtentoekenning. We vragen de Vlaamse Regering om iedereen op de eerste lijn hier meer toe aan te zetten. De plannen van minister Vandeurzen rond breed geïntegreerd onthaal zijn hiertoe een goede start.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt om Vlaams Actieplan Armoedebestrijding stevig bij te sturen"
Proficiat aan onze vereniging De Fakkel met 10de verjaardag!

Proficiat aan onze vereniging De Fakkel met 10de verjaardag!

1/04/2017
Vandaag vierde De Fakkel, onze Herentalse vereniging waar armen het woord nemen, haar tiende verjaardag in de Lakenhal. Een feestelijk moment in het volle besef dat de strijd nog lang niet gestreden is. Het goede nieuws is dat De Fakkel de voorbije 10 jaar wel degelijk het verschil gemaakt heeft, lokaal in Herentals, maar ook in Vlaanderen.

De Fakkel is een begrip in Herentals, een tweede  thuis voor veel mensen in armoede. Een thuis waar ze zichzelf terugvonden en geleidelijk aan hun leven terug in handen durfden nemen. Maar De Fakkel mikt nog hoger en bracht mensen ook samen om bij het beleid op tafel te kloppen. Zo werd de schrapping van een aantal buslijnen ongedaan gemaakt, nadat de vereniging duidelijk maakte dat dit de vervoersarmoede verder zou vergroten.

De Fakkel stond ook mee aan de wieg van het wijkgezondheidscentrum in Herentals, want eerstelijnsgezondheidszorg (en de gebrekkige toegang voor mensen in armoede) is altijd een belangrijk thema geweest voor de vereniging, net als de nood aan laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg. Dat wijkgezondheidscentrum maakt dat mensen in armoede niet langer doktersbezoek moeten uitstellen om financiële redenen.

Een vereniging als De Fakkel toont dat een vereniging waar armen het woord nemen op lange termijn het grootste verschil kan maken voor mensen in armoede. Die visie trokken en trekken ze ook door naar het beleidswerk op Vlaams niveau, waar ze al lange tijd een prominente rol spelen binnen het Netwerk tegen Armoede. We kunnen de mensen, met en zonder armoede-ervaring, beroepskrachten en vrijwilligers, die zich dag na dag hiervoor inzetten, alleen maar heel dankbaar zijn. En van harte proficiat wensen voor het geleverde werk.
Lees meer over "Proficiat aan onze vereniging De Fakkel met 10de verjaardag!"
Mensen in armoede aan het woord over lokale loketten, huisdieren en ervaringsdeskundigen

Mensen in armoede aan het woord over lokale loketten, huisdieren en ervaringsdeskundigen

23/03/2017
Hoe kijken mensen in armoede naar veranderingen in de lokale dienstverlening? Waarom hebben mensen in armoede behoefte aan een huisdier? En hoe kunnen we ervaringsdeskundigen op een goede manier aan het werk zetten? Prangende vragen, maar wat is het antwoord van mensen in armoede zelf? Netwerk tegen Armoede zocht het uit op de Overlegdag met verenigingen waar armen het woord nemen.

Bekijk hier het beeldverslag.
Lees meer over "Mensen in armoede aan het woord over lokale loketten, huisdieren en ervaringsdeskundigen"
Aanbevolen voor scholen - Mensen in armoede bundelen de krachten in Krachtenmuur

Aanbevolen voor scholen - Mensen in armoede bundelen de krachten in Krachtenmuur

14/03/2017
Leven in armoede: dat zijn altijd problemen…toch? Maar zien we ook nog de krachten, de inzet of de potenties van gezinnen in armoede? Welzijnsschakel Ommekeer, vereniging binen Netwerk tegen Armoede, lanceerde in oktober 2016 de "krachtenmuur", een muur met meer dan 200 concrete krachten van mensen in armoede die scholen, hulpverlening en Welzijnsschakels samen willen delen. De muur kwam tot stand door een samenwerking van mensen in armoede die actief zijn in de oudergroep van de vereniging, en scholen uit de omgeving.
 
Ze gingen een traject aan rond positief opvoeden, en krachten benoemen werd een van de sterkste punten van deze vorming. Krachten zien, benoemen en samen gebruiken, zorgt voor vertrouwen en een positieve aanpak van problemen. Mensen in armoede krijgen het respect dat ze net als iedereen verdienen. Ze zoeken mee, beslissen mee, organiseren mee aan een beter en menswaardiger leven. Mensen zonder armoede in hun leven, krijgen een positiever beeld. Vooroordelen kunnen wegvallen. Reden genoeg om krachten van mensen in armoede in de kijker zetten.

Deze muur gaat momenteel op tournee langs de verschillende scholen die hebben meegewerkt. De muur wordt opgesteld op de speelplaats of refter van de school.  Aan de krachtenmuur is ook een vorming verbonden voor het schoolpersoneel. Vanuit concrete krachten op de muur en duiding door ouders met armoede-ervaring proberen we samen tot een positieve beeldvorming van armoede op school te komen. Er is ook een lege muur voorzien. De muur is nooit af en kan aangevuld worden. We vragen aan het schoolpersoneel gedurende de periode dat de muur is opgesteld op school op zoek te gaan naar concrete krachten bij ouders met armoede-ervaring en deze op de muur te noteren.  De muur wordt op de scholen goed onthaald omdat scholen hebben bijgedragen aan de inhoud en omwille van de positieve invalshoek. 

Scholen die meer info willen of de Krachtenmuur willen boeken, kunnen terecht bij info@welzijnsschakelommekeer.org of www.welzijnsschakelommekeer.org
Lees meer over "Aanbevolen voor scholen - Mensen in armoede bundelen de krachten in Krachtenmuur"
DiVers Werk(t): de moeilijke zoektocht naar werk voor mensen met migratieachtergrond

DiVers Werk(t): de moeilijke zoektocht naar werk voor mensen met migratieachtergrond

27/02/2017
Mensen met een migratieachtergrond vinden moeilijk werk, ook in Oostende. Samen Divers ging hierover aan de slag met de mensen zelf. Het resultaat is een kunstwerk dat heel duidelijk aantoont waar de knelpunten zitten om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt voor mensen van buitenlandse afkomst.

Elk van hen heeft zijn eigen verhaal, zijn eigen traject, zijn eigen moeilijkheden. Toch komen heel wat ervaringen telkens terug. Een aantal knelpunten blijken bijzonder hardnekkig. Daarover gaat dit kunstwerk. Het is voor hen een manier om de taalbarrière te doorbreken en duidelijk te maken welke drempels zij ondervinden. Hun zoektocht naar werk is als wandelen in een onbekende stad. Een job vinden is als een puzzel, met veel puzzelstukken die vastzitten in knelpunten.

Lees het dossier bij het kunstwerk.

Bekijk de videoreportage.
Lees meer over "DiVers Werk(t): de moeilijke zoektocht naar werk voor mensen met migratieachtergrond"
Laagdrempelige ontmoetingsplek in Nieuw Gent dankzij De Zuidpoort

Laagdrempelige ontmoetingsplek in Nieuw Gent dankzij De Zuidpoort

27/02/2017
In Nieuw Gent konden buurtbewoners de feestelijke opening vieren van Bij Pino, een gloednieuw laagdrempelig ontmoetingscentrum waar ruimte is voor een babbel, een vraag, een klusruimte en binnenkort ook een doorgeefwinkel. Het is een initiatief waarvoor De Zuidpoort, vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, al lang aan de kar trok. Het kwam er door een samenwerking van De Zuidpoort met het  project Voetbal in de stad van KAA Gent, In-Gent en Samenlevingsopbouw. Veel tevredenheid dus bij de mensen van De Zuidpoort. Ze hebben zelfs een strip gemaakt over het ontstaan van Bij Pino.

Lees meer.
Lees meer over "Laagdrempelige ontmoetingsplek in Nieuw Gent dankzij De Zuidpoort"
Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel

Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel

26/01/2017
Om de 2 jaar reikt het Netwerk tegen Armoede de Prijs voor de Laagste Drempel uit aan een vrijetijdsaanbieder die extra inspanningen doet om zijn aanbod toegankelijk te maken voor mensen in armoede. Na een cultuurcentrum (2012) en een gemeentelijk vrijetijdsbeleid (2015), gingen we deze keer voor een evenement. Het Netwerk ging op zoek naar een festival, een expo, een stadsgebeuren.. dat verder denkt dan de financiële drempel om mensen in armoede te betrekken bij hun programma. Er werd gelet op laagdrempeligheid inzake communicatie, aanbod, praktische zaken én sociale drempels.
Uit de ingestuurde kandidaturen werden 3 genomineerden voor de prijs geselecteerd: de Lokerse Feesten, ‘De Tuin der Lusten’ Roeselare en ‘Uitwijken’ Brugge.  Mensen in armoede kregen de kans om te stemmen aan de hand van drie 1-minuutfilmpjes.
 
De culturele karavaan ‘Uitwijken’ uit Brugge kwam als winnaar uit de bus.
Uitwijken wacht niet tot het publiek naar hen toekomt, maar verplaatst zich zelf naar de Brugse wijken. Met een karavaan vol circus en muziek, passeerden ze ondertussen reeds in 40 Brugse wijken. Via workshops en voorbereidingstrajecten betrekken ze de bewoners van de wijk op voorhand. Ze gaan ook op zoek naar moeilijker bereikbare mensen en zorgen er voor dat op de dag zelf alles voor iedereen toegankelijk is. Het festival zelf gaat door in de openbare ruimte en is volledig gratis.
 
Het Netwerk tegen Armoede is blij met ‘Uitwijken’ als winnaar, omdat hun outreachende aanpak de ideale manier is om mensen in armoede te laten kennismaken met cultuur en vrije tijd. Veel gezinnen in armoede leven in wijken buiten het stadscentrum en geraken amper of nooit op de typische festivals of culturele stadsevenementen. Ze zijn te duur, onbekend, geven het gevoel ‘niet voor hen’ te zijn bedoeld. Evenementen als Uitwijken brengen cultuur en vrije tijd tot aan de deur én bieden de kans tot actieve betrokkenheid. Met hoe meer partners dit soort evenementen samenwerkt, hoe makkelijker de brug kan worden gelegd tussen mensen in armoede en het lokale cultuuraanbod. Een terechte winnaar dus.
 
Cultuur van wereld tot wijk
 
Uitwijken is een project van Brugge Plus vzw. De Uitwijkenkaravaan trekt reeds 6 jaar door de Brugse buurten. In 2017 zijn er weer 22 haltes voorzien. Cultuur in al zijn verschijningsvormen is het vertrekpunt voor de samenstelling van het programma van Uitwijken. Het aanbod in de achtertuin van de stad, de voortuin van de buurtbewoners is steeds gratis. Blijven zoeken om de drempel zo laag mogelijk te houden en steeds een ruimer publiek te bereiken is en blijft een uitdaging. “Deze prijs is voor het Uitwijkenteam een fijne erkenning, maar vooral ook een stimulans om hun werk verder te zetten. We streven er naar om Uitwijken de komende jaren nog toegankelijker te maken voor een divers publiek, omdat kunst en cultuur van en voor iedereen is. Brugge is de cultuurstad voor iedereen van wereld tot wijk.” aldus Renaat Landuyt, burgemeester van Brugge en voorzitter van Brugge Plus vzw.
 
Belang van laagdrempelige activiteiten
 
De prijs werd uitgereikt door het kabinet van Minister van Cultuur Sven Gatz. De minister steunt dit initiatief. Vanuit mijn beleid wil ik zoveel mogelijk mensen de kans geven om deel te nemen aan het verenigingsleven of hen de mogelijkheid geven te laten genieten van culturele activiteiten. De UiTPAS is daar een mooi voorbeeld van.  Ondertussen zijn 10 steden of regio’s aan de slag met De UiTPas. Via de Museumpas wil ik ook musea toegankelijker maken voor mensen in armoede.
Naast de financiële en informatiedrempel, is een aangepast aanbod minstens even belangrijk om cultuur binnen het bereik te brengen van iedereen. De 3 laureaten illustreren hoe belangrijk laagdrempelige activiteiten zijn, in het bijzonder voor mensen in armoede.
 
‘Uitwijken’ wint een symbolisch beeldje en een bezoek van een groep mensen in armoede om verder ervaringen uit te wisselen.
 
Bekijk hier het filmpje van het winnende evenement.

Bekijk hier de reportage op Focus-WTV.
Lees meer over "Uitwijken in Brugge wint Prijs van de Laagste Drempel"
Meer dan 150 mensen in armoede zetten druk werkjaar 2017 in gang

Meer dan 150 mensen in armoede zetten druk werkjaar 2017 in gang

26/01/2017
Met meer dan 150 mensen kwam het Netwerk tegen Armoede samen in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel om 2017 af te trappen. Met druk bijgewoonde werksessies bogen mensen in armoede zich over de thema's die ze dit jaar op de agenda willen zetten. De 59 verenigingen waar armen het woord nemen willen de strijd aangaan met clichés en vooroordelen, de samenwerking met bedrijven aanzwengelen, de werking van lokale diensten en zeker van Ocmw's doorlichten, de impact van inkomen en lokale belastingen bestuderen, tewerkstelling van mensen in armoede stimuleren en beleidswerk nog beter aanpakken. Ook de speelfilm die onze Brusselse vereniging Bonnevie zelf draaide over huisvesting viel zeer in de smaak.

Op de Startdag werden onze gloednieuwe co-voorzitters Marc Jans en Ann Milis (foto) voorgesteld en werd uittredend voorzitter Werner Van Maeckelberghe uitgebreid, én welverdiend, in de bloemetjes gezet. Marc en Ann zullen hun voorzitterschap in tandem opnemen om het belang van de kennis en ervaring van mensen in armoede nog meer in de verf te kunnen zetten. Marc Jans werkt als onderzoeker voor de KU Leuven en Socius. Ann Milis werkt als ervaringsdeskundige bij onze Brusselse vereniging Vrienden van 't Huizeke.

Bekijk hier het gesprek met uittredend voorzitter Werner Van Maeckelberghe.

Bekijk hier het gesprek met de nieuwe co-voorzitters Marc Jans en Ann Milis.

Bekijk hier de reacties van deelnemers aan de Startdag uit verschillende verenigingen.
Lees meer over "Meer dan 150 mensen in armoede zetten druk werkjaar 2017 in gang"
Marc Jans en Ann Milis nieuwe co-voorzitters Netwerk tegen Armoede

Marc Jans en Ann Milis nieuwe co-voorzitters Netwerk tegen Armoede

26/01/2017
Op de Startdag werden onze gloednieuwe co-voorzitters Marc Jans en Ann Milis (foto) voorgesteld en werd uittredend voorzitter Werner Van Maeckelberghe uitgebreid, én welverdiend, in de bloemetjes gezet. Marc en Ann zullen hun voorzitterschap in tandem opnemen om het belang van de kennis en ervaring van mensen in armoede nog meer in de verf te kunnen zetten. Marc Jans werkt als onderzoeker voor de KU Leuven en Socius. Ann Milis werkt als ervaringsdeskundige bij onze Brusselse vereniging Vrienden van 't Huizeke.

Hartelijk dank, Werner, voor je jarenlange inzet, gedrevenheid en warme aanwezigheid binnen het Netwerk tegen Armoede.

Bekijk hier het gesprek met uittredend voorzitter Werner Van Maeckelberghe.

Bekijk hier het gesprek met de nieuwe co-voorzitters Marc Jans en Ann Milis.
Lees meer over "Marc Jans en Ann Milis nieuwe co-voorzitters Netwerk tegen Armoede"
Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven

Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven

25/01/2017
N-VA-senator Danny Pieters beweert vandaag in Knack dat mensen in armoede in ons land best wel een 'treffelijk' leven kunnen leiden. Een slag in het gezicht van de honderdduizenden mensen die elke dag moeten vechten om te overleven.

Lees hier onze reactie.
Lees meer over "Armoede is een dagelijks gevecht om te overleven"
De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs

De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs

13/01/2017
De RuimteVaart, de Leuvense vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, en Beschut Wonen Pastya worden bekroond met de allereerste Megafoon-prijs. De prijs is een initiatief van Oikonde Leuven. Met 'Ruimte maken voor mensen: hier, daar en onderweg naar elkaar' werden ze gekozen uit maar liefst 44 initiatieven uit heel Vlaanderen en Brussel. De RuimteVaart en Beschut Wonen Pastya slagen erin mensen in armoede en mensen met psychische moeilijkheden samen te brengen. Ze zorgen volgens de jury voor een plek waar ontmoeting in een vrijblijvende, veilige sfeer aangeboden wordt in een gedeelde visie op kwetsbaarheid, solidariteit en verbondenheid. De centrale rol van de vrijwilliger sprong daarbij vooral in het oog van de juryleden.
 
Naast een mooie erkenning, ontvangen ze een prijs van € 15.000 en een kunstwerk van Roeland Kotsch.  Meer info vindt u hier.

Lees het interview op sociaal.net
Lees meer over "De RuimteVaart wint allereerste Megafoon-prijs"
Hulpvragen aan armoedeverenigingen blijven jaar na jaar stijgen

Hulpvragen aan armoedeverenigingen blijven jaar na jaar stijgen

11/01/2017
Ook in 2016 zien de 59 verenigingen waar armen het woord nemen binnen het Netwerk tegen Armoede het aantal hulpvragen stijgen. 4 op 5 verenigingen noteren een stijging van het aantal mensen en het aantal hulpvragen. Die stijging heeft wellicht verschillende oorzaken: enerzijds blijven de armoedecijfers in 2016 in Vlaanderen verder gestegen en dan vooral de kinderarmoede (12 %), anderzijds hebben onze verenigingen gewerkt aan hun naambekendheid.
 
Ook in de voorbije jaren zagen de verenigingen steeds meer mensen over de vloer komen. Etnisch-culturele minderheden vinden meer dan de voorbije jaren de weg naar onze verenigingen. Voor een stuk heeft dat te maken met het stijgende aantal erkende vluchtelingen. Maar ook mensen met een migratieachtergrond die al langer in ons land verblijven, zoeken meer hulp. De meest opvallende trend is echter dat de groep mensen met psychische problemen jaar na jaar (sterk) blijft stijgen. Vaak geven deze mensen aan nergens anders terecht te kunnen.
 
Het Netwerk tegen Armoede bevroeg de verenigingen ook over welke problemen het meest aangekaart worden. Twee grote problemen treden nadrukkelijk op de voorgrond: het gebrek aan huisvesting en de stijgende medische kosten. De torenhoge energiefacturen zijn al langer een grote zorg voor mensen in armoede en blijven hen tot vandaag parten spelen. Toevallig of niet was huisvesting, met daaraan gelinkt energiearmoede, dit jaar het centrale thema van onze verenigingen op 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede.
 
Recent hebben we beslist om in 2017 campagne te voeren rond toegankelijkheid van eerstelijnsgezondheidszorg, met een sterk pleidooi voor een veralgemeende derdebetalersregeling en de versterking van wijkgezondheidscentra. Voor het eerste heeft minister van Volksgezondheid De Block al stappen vooruit gezet door de derdebetalersregeling automatisch toe te kennen voor de volledige groep van mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming. Een veralgemening naar iedereen zou nog meer effect hebben omdat nu nog een aantal groepen uit de boot vallen (oa mensen met schulden).
 
Wat de wijkgezondheidscentra betreft, stellen we vast dat de minister jammer genoeg enkele grote stappen achteruit gezet heeft, door te besparen en nieuwe erkenningen te bevriezen. Deze centra werken in een forfaitair systeem, waarbij artsen per patiënt en niet per prestatie vergoed worden. Bovendien werken ze multidisciplinair en besteden ze veel aandacht aan preventie. Dat maakt dat ze de ziekteverzekering in verhouding minder kosten dan de klassieke eerstelijnszorg. Voor de patiënt zelf zijn consultaties volledig gratis. Voor mensen in armoede heel belangrijk omdat ze anders gezondheidszorg vaak moeten uitstellen om financiële redenen. 

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in Gazet Van Antwerpen.

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.
Lees meer over "Hulpvragen aan armoedeverenigingen blijven jaar na jaar stijgen"
Schuif zelf eens aan bij de Voedselbank en luister

Schuif zelf eens aan bij de Voedselbank en luister

4/01/2017
Een Voedselbank in Mechelen geeft er de brui aan, onder meer omdat de cliënten te 'kieskeurig' zouden worden en voedsel weigeren of laten staan. Een cliënt uit Tongeren legt zelf uit hoe het voelt om elke maand in de rij te staan en de zoveelste pak rijst of paste te 'moeten' meenemen. Hij vraagt dat men het gesprek zou aangaan met wie aanschuift en probeert te begrijpen waarom mensen de keuze willen hebben over wat ze al dan niet meenemen.

Lees het opiniestuk in De Standaard.
Lees meer over "Schuif zelf eens aan bij de Voedselbank en luister"
Uitwisseling tussen Opvangcentrum Linkeroever en Antwerpse verenigingen

Uitwisseling tussen Opvangcentrum Linkeroever en Antwerpse verenigingen

13/12/2016
Vandaag kwamen de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen en mensen van het opvangcentrum Linkeroever samen. De focus lag dit jaar (vorig jaar lag de focus op elkaar leren kennen) op elkaars organisaties leren kennen. Enerzijds kwamen we te weten wat een opvangcentrum is en hoe een dag voor hen eruit ziet. Anderzijds deden de verenigingen uit de doeken hoe zij aan armoedebestrijding doen. Aan de hand van enkele gesprekstafels en een gezamenlijke, zelf gekookte lunch werd het een zeer boeiende en gesmaakte dag. Het opzet van de uitwisseling was dan ook zeer geslaagd. Als afsluiter werd gekozen voor een quiz en een zelfgemaakt filmpje van Omed Siwaily over zijn leven als vluchteling met Antwerpen als decor.
 
Het filmpje kan je hier bekijken: https://youtu.be/mA631MTUEBk
Lees meer over "Uitwisseling tussen Opvangcentrum Linkeroever en Antwerpse verenigingen"
Forse prijsstijging De Lijn isoleert mensen in armoede nog meer

Forse prijsstijging De Lijn isoleert mensen in armoede nog meer

1/12/2016
De Lijn verhoogt het tarief voor een sms-ticket met 10 % tot bijna 2 euro. Alleen een m-ticket, dat je kunt aankopen via een smartphone-applicatie, behoudt het goedkoopste tarief van 1,80 euro. Daarmee zien mensen in armoede hun mogelijkheden om zich te verplaatsen verder beperkt. De tarieven werden in 2015 al fors opgetrokken en sms-tickets zijn al niet vanzelfsprekend voor mensen in armoede, een smartphone-app al helemaal niet. Velen hebben niet eens een smartphone. Papieren kosten maar liefst 3 euro. De voorbije jaren werd ook het aanbod teruggeschroefd.

Pijnlijk omdat het Netwerk tegen Armoede in een recente armoedetoets had aangegeven dat ook de geplande indexering van alle tarieven, in februari 2017, een slechte zaak zijn voor mensen in armoede. Nu komt daar nog een extra prijsverhoging bovenop. Wij zijn niet tegen digitalisering van de dienstverlening op voorwaarde dat dit geen platte besparing is. Middelen die daardoor vrijkomen, moeten geïnvesteerd worden in betere persoonlijke dienstverlening voor kwetsbare reizigers. Helaas zien we dat hier niet gebeuren.

Lees hier ons standpunt over digitalisering.

Lees het artikel in De Standaard.
Lees meer over "Forse prijsstijging De Lijn isoleert mensen in armoede nog meer"
Recht-Op viert 20ste verjaardag met beklijvende tentoonstelling

Recht-Op viert 20ste verjaardag met beklijvende tentoonstelling

18/11/2016
Recht-Op een van de Antwerpse verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede, vierde zijn 20ste verjaardag met een beklijvende tentoonstelling. De expositie toonde het werk dat werd verzet rond toegankelijke grondrechten en een kort, maar krachtig overzicht van de sociaalartistieke projecten. De bezoekers werden overrompeld met foto’s, films en herinneringen. De aanwezigen kregen de kans om door 20 hoogtepunten van Recht-Op te wandelen en werden getrakteerd op een speeddate met deelnemers uit verschillende groepen. 
Lees meer over "Recht-Op viert 20ste verjaardag met beklijvende tentoonstelling"
Inzicht in armoede

Inzicht in armoede

16/11/2016
Mensen in armoede worden voortdurend geconfronteerd met vooroordelen. Ze willen niet werken, hebben de nieuwste gsm, staan met een mooie auto voor de deur van hun sociale woning, ... . Op onze blog Inzicht in Armoede doorprikken we die vooroordelen met verhalen en voorbeelden uit de praktijk Verhalen die de dagelijkse strijd om te overleven van mensen in armoede heel tastbaar maken. De blog moet leiden tot meer respect en luisterbereidheid tegenover mensen in armoede.

Lees ze en laat u de ogen openen.
Lees meer over "Inzicht in armoede"
Impact van de digitale kloof op grondrechten van mensen in armoede

Impact van de digitale kloof op grondrechten van mensen in armoede

8/11/2016
Digitalisering van aanbod is een snel voortschrijdende en alomtegenwoordige evolutie binnen alle levensdomeinen, zowel binnen publieke dienstverlening, commerciële ondernemingen als het persoonlijk leven. De digitale kloof maakt echter dat digitalisering uitsluiting verder in de hand kan werken.
Het Netwerk tegen Armoede bundelt in een nota enkele voorwaarden die moeten vervuld zijn binnen het digitaliseringsproces.

Lees hier de volledige nota.

Enkele weken geleden nog werkte De Lage Drempel, een Mechelse vereniging waar armen het woord nemen, een dossier af met aanbevelingen voor lokale overheden.

Lees hier het dossier van De Lage Drempel.

Lees ons opiniestuk in Knack.
Lees meer over "Impact van de digitale kloof op grondrechten van mensen in armoede"
Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk

Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk

3/11/2016
Wijland, de gezinswerking van de RuimteVaart, is genomineerd voor de Cera-Prijs Jeugdwelzijnswerk Bouwt Bruggen 2017! Wijland is de nieuwe gezinswerking van de RuimteVaart, een Leuvense vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede.

In Wijland komen ouders en kinderen op de basisschoolleeftijd samen om nieuwe dingen te ontdekken, samen te spelen, met elkaar te praten en de onderlinge band te versterken. Bouwen aan de brug tussen kinderen en hun ouders of hun gezin (het eerste levensdomein) staat bij deze gezinswerking centraal. Van daaruit worden bruggen gebouwd naar de andere levensdomeinen.
 
Wijland is ontstaan vanuit de zoektocht naar hoe we ouders dichter bij de speelactiviteiten van kinderen kunnen brengen. De kinderen van Wijland verwoorden het gemis aan ontspanning en leuke vrije tijd doorbrengen met het gezin. Zij willen net als andere kinderen op vakantie gaan, samen iets doen in het weekend, … . Door een gebrek aan fysieke en financiële ruimte, een gebrek aan sociale netwerken en een hoofd vol zorgen, lukt het voor veel gezinnen niet om rustig en aandachtig samen te spelen of samen een uitstap te doen. Samen met ouders en kinderen ontwikkelde de RuimteVaart een nieuwe werking die ruimte en ondersteuning biedt om activiteiten voor elk gezin mogelijk te maken.
 
“Het allerleukste aan het gezinskamp vond ik dat wij met ons eigen gezin samen in één tent mochten slapen. Het was net alsof we op vakantie waren met ons gezin. Ik had dat nog nooit gedaan.”
 
Omdat de Ruimtevaart de doelgroep veranderde van kinderen naar hele gezinnen, , herschoolden ook de jongerenwerkers zich tot gezinswerkers.
De jury prijst de werking omwille van haar intergenerationele en integrale werking. Het is een unieke werking die niet vaak voorkomt binnen het jeugdwelzijnswerk door een opvallende focus. Wijland vraagt namelijk aandacht voor iets wat voor velen vanzelfsprekend lijkt, zoals samen met je ouders op vakantie gaan, maar wat voor vele kinderen geen optie is. Wijland vraagt ook voor deze kinderen en jongeren de nodige aandacht.

Over de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk
Met de Cera-prijs van het Vlaamse Jeugdwelzijnswerk vragen Cera en Uit De Marge aandacht voor de situatie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Jeugdwelzijnswerk kan een belangrijke rol spelen zowel bij het signaleren van risico’s als bij de uitwerking van oplossingen.

Bekijk het filmpje.

Lees meer over "Gezinswerking Wijland van De RuimteVaart genomineerd voor Cera-prijs Jeugdwelzijnswerk"
Samen tegen armoede

Samen tegen armoede

24/10/2016
1 op 7 Belgen leeft vandaag in armoede. Een realiteit die vaak verborgen blijft achter gevels, want de meeste mensen in armoede doen er alles aan om hun problemen zo goed mogelijk te verbergen. Niet verwonderlijk, want ze krijgen te maken met heel veel vooroordelen. 'Het is hun eigen schuld', 'Liever lui dan moe', 'Iedereen heeft het moeilijk', ...

Samen Tegen Armoede, de nieuwe campagne van Welzijnszorg, gaat de uitdaging aan om de taboes te doorbreken en de complexiteit van het armoedeweb zichtbaar te maken. Een echtscheiding, gezondheidsproblemen, jobverlies, of zelf geboren worden in armoede. Het maakt dat armoede geen keuze is, maar een keten van problemen die elkaar versterken en waarin mensen verstrikt raken.  Geen ver-van-mijn-bed-show, maar een verhaal van mensen, vrienden en kennissen. Het kan ook jou, je collega, buurvrouw of winkelier om de hoek overkomen. Vandaag leven 1,7 miljoen Belgen in armoede.

Het Netwerk tegen Armoede is een van de partners van de campagne. Samen met honderden ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, medewerkers beleidsmakers en wetenschappers bouwen we aan een breed solidair draagvlak in België. De opbrengst van de solidariteitscampagnes gaat naar 100 projecten en organisaties die armoede lokaal en structureel wegwerken. Elke actie telt. Ook u kan helpen.

Hier vindt u alle info.
Lees meer over "Samen tegen armoede"
De Zuidpoort in Gent achter tralies

De Zuidpoort in Gent achter tralies

21/10/2016
De Zuidpoort stelde zich vorige week voor bij gedetineerden in De Nieuwe Wandeling. Het werd een aangrijpende infoavond. De gedetineerden waren heel erg onder de indruk en vol bewondering voor de moed van de ervaringsdeskundigen in de armoede die hun verhaal deden.

Lees meer.
Lees meer over "De Zuidpoort in Gent achter tralies"
Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede

Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede

16/10/2016
Kunstwerk.t is een landelijke amateurkunstenorganisatie en wil een aanspreek- en ondersteuningspunt zijn voor alle actieve kunstbeoefenaars. Kunstwerk.t biedt advies over exposities, lessenpakketten, atelierbezoeken…

In 2015 sloegen Kunstwerk.t en het Netwerk tegen Armoede de handen in elkaar voor een (kunst)aanbod op maat voor verenigingen waar armen het woord nemen. 2 kunstenaars gingen aan de slag in 2 verenigingen waar armen het woord nemen. Na een kennismakingsjaar bleken wel meer verenigingen geïnteresseerd in een artistieke insteek voor hun werking, en loopt een voortraject in Eeklo, Oostende en Geel.

Een kunstenaar gaat met een groep mensen in armoede op zoek naar technieken, beelden, vormen.. om hun boodschap over te brengen. Zo wordt momenteel in Oostende met een groep anderstalige mensen in armoede samengewerkt met een jonge kunstenaar rond hun dossier ‘anderstaligheid en werk’.

Het project werd ingediend als participatieproject bij de Vlaamse Overheid. Bij goedkeuring zal een langer traject lopen in minstens 3 verenigingen en zal ook worden gewerkt aan lokale samenwerkingsverbanden (bv met de Kunstacademie) en duurzame kunstbeoefening.
 
Meer info vindt u hier.
Lees meer over "Breedbeeld, een kunstproject voor en door mensen in armoede"
Leren Ondernemen wordt de RuimteVaart

Leren Ondernemen wordt de RuimteVaart

28/09/2016
Leren Ondernemen, onze vereniging waar armen het woord nemen in Leuven, gaat voortaan door het leven als de RuimteVaart. De nieuwe naam verwijst naar de buurt waar de vereniging ingebed is, de Vaart in Leuven. De RuimteVaart wil ook een plek zijn en blijven waar iedereen welkom is en waar geëngageerde mensen de strijd aanbinden met armoede en sociale uitsluiting.

De nieuwe naam werd feestelijk ingehuldigd met een groot feest waar een grote groep vrijwilligers hard aan gewerkt had. Het Netwerk tegen Armoede is verheugd met de nieuwe vlag van de RuimteVaart en wenst het team, de vrijwilligers en de bezoekers een inspiratievolle, geëngageerde en solidaire vaart richting een toekomst zonder uitsluiting!

U vindt alle info op de gloednieuwe website www.deruimtevaart.be
Lees meer over "Leren Ondernemen wordt de RuimteVaart"
Trajecten van hoopverlening

Trajecten van hoopverlening

22/09/2016
Buurtwerk ’t Lampeke lanceert de documentaire Trajecten van hoopverlening. De documentaire werpt een scherpe, verrassende blik op hulpverlening: authentiek zijn, luisteren om tot verbinding te komen, vertrouwen opbouwen en niet in het minst buiten de lijntjes kleuren. Het komt allemaal aan bod in dit werkstuk van Buurtwerk ’t Lampeke, in samenwerking met De Wissel en Amber en met steun van de Nationale Loterij. De productie was in handen van Nieveranst.

U kunt de drie verhalen nu bekijken op www.hoopverlening.be. Vragen of bemerkingen welkom via hoopverlening@lampeke.be


Lees meer over "Trajecten van hoopverlening"
Digitaal puzzelen aan een betere dienstverlening

Digitaal puzzelen aan een betere dienstverlening

22/09/2016
In De Schakel in Puurs werken mensen in armoede al geruime tijd rond het thema ‘dienstverlening’ (wat er fout loopt, wat er anders of beter kan). Ze verzamelden een massa ervaringen rond hulp- en dienstverlening die mank loopt. Deze ervaringen gaan ook over heel uiteenlopende diensten (van vakbond tot OCMW, van scholen tot ziekenhuizen, van sociale huisvesting tot politie,enz..)
 
Ze zochten en vonden een geschikte methodiek om een stem te geven aan mensen in armoede en om het gesprek met dienstverleners aan te gaan.
Het belangrijkste uitgangspunt was dat ze geen ‘klassiek’ dossier of een lijst met tips wilden, en ook dat het een positief verhaal moest worden, iets dat dienstverleners zou ‘triggeren’ om hun aanpak bij te sturen.
 
Samen met Maks vzw uit Kuregem organiseerde De Schakel dit voorjaar 8 workshops ‘digital storytelling’. De 10 deelnemers aan het traject maakten hun eigen digitaal verhaal over hun ervaringen met diensten.  Hoewel niet de eerste doelstelling, was het ook mooi meegenomen dat de deelnemers wegwijs gemaakt werden in het gebruik van de computer.
 
Op 22 september organiseerde De Schakel een toonmoment voor een 25-tal lokale dienstverleners en stafmedewerkers van Welzijnsschakels en het Netwerk tegen armoede.
Mensen van De Schakel en MAKS vzw vertelden over de keuze voor digital storytelling als methodiek,over de samenwerking, het verloop van het project, de ervaringen van mensen in armoede met deze vorm van ‘leren’, de troeven en de aandachtspunten.
Daarna werden de digitale verhalen getoond en was er een boeiend gesprek met de ‘makers’ van de filmpjes.
 
Vanaf het voorjaar van 2017 wil De Schakel deze digitale verhalen van mensen in armoede centraal stellen in een vormingspakket over armoede dat ze aanbieden aan kleine groepen lokale dienstverleners.
De deelnemers willen hun verhalen niet zondermeer op internet zetten, maar ze willen hun verhalen wel tonen en hun ervaringen delen met mensen die zich kunnen en willen inleven in de ruimere context van armoede. Wil u er meer over weten? Contacteer Chris in De Schakel via deschakel.puurs@edpnet.be
Lees meer over "Digitaal puzzelen aan een betere dienstverlening"
Openhartig gesprek over Vijf-programma Nieuwe Buren

Openhartig gesprek over Vijf-programma Nieuwe Buren

15/09/2016
Nieuwe Buren, het Vijf-programma waarbij Karen Damen en James Cooke een maand proberen rondkomen met een leefloon, wekte hevige reacties op bij mensen in armoede. Zij ervaren het als stigmatiserend. Daarop besloten Karen en James het gesprek aan te gaan met Swa Schyvens en Ann Milis, respevtievelijk aan de slag als ervaringsdeskundige bij het Netwerk tegen Armoede en Vrienden van het Huizeke, een van onze verenigingen uit Brussel. Het werd een openhartig gesprek, zonder taboes.

Lees hier het verslag in De Morgen.
Lees meer over "Openhartig gesprek over Vijf-programma Nieuwe Buren"
Jordy

Jordy

5/09/2016
Net als Jordy zijn er velen, zeer velen in onze verenigingen.
Net als Jordy werden ze lange tijd geconfronteerd met jeugdhulp, al dan niet opgelegd aan kind of ouders, al dan niet gevraagd door kind of ouders.
Net als Jordy zijn er velen die op 18 jaar instellings- en hulpverleningsmoe zijn, die niet meer zitten te wachten op controle en nog meer opgelegde hulp.
Niet als Jordy, kunnen zij terecht in een vereniging, in een jongerenwerking, waar men onvoorwaardelijk, niet verplicht en vol vertrouwen kan komen , samen met anderen en waar men van daaruit stappen kan zetten in de wereld op zijn of haar maat.
Onderschat niet het belang van deze plekken ( luister naar de reportage over onze Antwerpse jongerenwerking Betonne Jeugd in Bonus op Radio 1).

Lees hier onze armoedetoets over wat Integrale Jeugdhulp kan doen.
Lees meer over "Jordy"
Muurgedicht van Ramsey Nasr dreigt te verdwijnen

Muurgedicht van Ramsey Nasr dreigt te verdwijnen

23/08/2016
Het muurgedicht van Ramsey Nasr, 'Een minimum', dat nu nog op een buitenmuur prijkt aan het Mechelseplein, dreigt te verdwijnen. Nasr schreef het gedicht voor deze symbolische plek. Het Antwerse Ocmw was er gevestigd en het gedicht kwam tot stand in samenwerking met mensen in armoede, actief binnen onze vereniging Recht-Op. Ondertussen tekende het Ocmw een erfpachtovereenkomst met de Antwerp Management School en die wil het nu grondig renoveren waarbij de muur, én het gedicht, zouden verdwijnen. Recht-Op en Netwerk tegen Armoede roepen Ocmw en stadsbestuur op om dit kunstwerk met grote symbolische waarde niet zomaar te laten verdwijnen en de plek te geven die het verdient.
Lees meer over "Muurgedicht van Ramsey Nasr dreigt te verdwijnen"
Goed Gevoel Stoel - Psycho-educatie voor mensen in armoede

Goed Gevoel Stoel - Psycho-educatie voor mensen in armoede

6/07/2016
Psycho-educatie heeft als doel om personen competenties te laten verwerven die bijdragen tot de geestelijke gezondheid. Dit kan beperkt zijn tot kennisoverdracht, maar kan ook uitgebreid worden tot het aanleren van vaardigheden.

De Goed Gevoel Stoel is een methodiek ontwikkeld voor mensen in armoede die op psychisch vlak een hoge druk ervaren. De methodiek bestaat uit drie à vier praatsessies waarbij er in groep gewerkt wordt aan de draaglast en draagkracht van kwetsbare mensen. Het is een vorm van psycho-educatie om mensen inzichten te bieden in de krachten die achter de lasten schuilen. Op deze manier tracht de methodiek een stevige stoel onder het ‘goede gevoel’ van de mensen te plaatsen.

Recht-Op, een Antwerpse vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, vindt het belangrijk dat mensen in armoede kunnen participeren aan een aanbod psycho-educatie. We weten echter dat, ook al is er een aangepast aanbod, het niet vanzelfsprekend is om de stap te zetten. Om drempels en aanbevelingen in kaart te brengen hebben zij zelf een cursus ‘Goed Gevoel Stoel’ georganiseerd voor mensen in armoede.

Ze maakten een  draaiboek waar ze vanuit deze praktijk tips en aanbevelingen verzamelden om met deze methodiek of andere (psycho-educatie) activiteiten aan de slag te gaan. 

Het draaiboek vindt u hier.
Lees meer over "Goed Gevoel Stoel - Psycho-educatie voor mensen in armoede"
Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk

Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk

4/07/2016
In april 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘sociaal-cultureel volwassenenwerk’ goed. Met de nota wordt de eerste aanzet gegeven tot een nieuw ontwerpdecreet dat in de loop van 2016 moet vorm krijgen.

Het Netwerk tegen Armoede sprak met verenigingen waar armen het woord nemen over de grote lijnen, en adviseert bijvoorbeeld om de integratierol te vervangen door een participatierol, en om bij de beoordeling en subsidiëring van organisaties rekening te houden met specifieke armoedefactoren.

Op die manier hopen we dat méér sociaal-culturele verenigingen voor en door mensen in armoede zullen ontstaan en dat de participatie van mensen in armoede verhoogt.

Het Netwerk tegen Armoede hoopt dat met deze adviezen rekening zal worden gehouden in de opmaak van het ontwerpdecreet, en dat de dialoog zich constructief kan verder zetten in de volgende fasen. 

Inbreng van het Netwerk tegen Armoede.

Meer info over alle armoedetoetsen op Vlaamse beleidsbeslissingen vindt u op www.armoedetoets.be.
Lees meer over "Armoedetoets sociaal-cultureel volwassenenwerk"
Denk aan mensen in armoede en steun hen, in koude én zonnige tijden

Denk aan mensen in armoede en steun hen, in koude én zonnige tijden

30/06/2016
De koude winteravonden zijn verder weg dan ooit. Zomerse zonnige dagen komen er (hopelijk) aan. Het zijn vooral koude en sneeuw die bij veel mensen de solidaire waakvlam doen ontbranden. Helaas verdwijnt de armoede niet met de ijskou. Ook nu, tijdens de zomervakantie worden mensen in armoede geconfronteerd met dekloof die hen scheidt van de rest van de samenleving. 1 op 5 gezinnen kan zich geen vakantie buitenshuis veroorloven (cijfers Steunpunt Vakantieparticipatie). De sociale uitsluiting duurt dus onverminderd voort, ook tijdens de zomermaanden.

Aarzel daarom niet om mensen in armoede ook tijdens deze tijd van vakantiepret te steunen. Het Netwerk tegen Armoede en de 59 verenigingen waar armen het woord nemen proberen de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving te dichten. Door mensen te ondersteunen, een netwerk aan te bieden en hen weer te doen geloven in de toekomst. Door de strijd verder te zetten voor een waardig inkomen boven de armoedegrens, voor een lokaal beleid dat meer rekening houdt met de problemen van mensen in armoede én door in te zetten op toegankelijke vakantieparticipatie. Ook mensen in armoede moeten de kans krijgen om even vrijaf te nemen van de dagelijkse strijd om te overleven.

Daarom, steun Netwerk tegen Armoede. En vergeet niet met volle teugen te genieten van uw eigen welverdiende vakantie.
Lees meer over "Denk aan mensen in armoede en steun hen, in koude én zonnige tijden"
Samen DiVers valt in de prijzen voor inzet in armoedebestrijding

Samen DiVers valt in de prijzen voor inzet in armoedebestrijding

25/06/2016
Laureaat van de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg én een nominatie voor de Federale Prijs Armoedebestrijding. Die eer viel Samen DiVers (SDV) te beurt in een en dezelfde week. Een mooie bekroning van de Oostendse vereniging waar armen het woord nemen, die zich al jaren inzet voor nieuwkomers, vluchtelingen en mensen zonder wettig verblijf. Kwetsbare groepen die het helaas moeilijk hebben om uit de vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting te raken.
 
De Prijs Armoede uitsluiten deelt Samen DiVers met vzw Jakoeboe.
Welzijnszorg is de grootste armoedebestrijdingsorganisatie in Vlaanderen en Brussel. Dit jaar was het thema van de prijs ‘Een toekomst voor mensen op de vlucht’.  Welzijnszorg kaart aan dat de problemen van vluchtelingen niet opgelost zijn na de eerste opvang. Terug een leven opbouwen vraagt tijd. De inzet van tientallen organisaties en vrijwilligers is hierbij belangrijk.
 
Europees commissaris Marianne Thyssen overhandigde de prijs aan de winnaars op zaterdag 25 juni in de Koninklijke bibliotheek.  Beide organisaties kregen een geldprijs van 8.000 euro en een bronzen sculptuur ‘Uit armoede opstaan’ van Agnes Pas.

Samen werken aan een samenleving in diversiteit

Op 29 juni was Samen DiVers ook nog eens één van de 3 Vlaamse genomineerden voor de Federale Prijs Armoedebestrijding. Deze jaarlijkse prijs is bedoeld als erkenning voor mensen, verenigingen, bedrijven of openbare besturen die dagelijks op een originele en effectieve manier bijdragen aan de strijd tegen armoede. Samen DiVers werd door de jury genomineerd omdat de dienst als erkende vereniging waar armen het woord nemen zich specifiek inzet voor gekleurde armoede.  Zoals de naam “Samen DiVers” aangeeft, moet er samen gewerkt worden aan een samenleving in diversiteit.  In aanwezigheid van koningin Mathilde werd de prijs overhandigd.
 
Vzw Samen DiVers werd in 2009 erkend als vereniging waar armen het woord nemen en trad toe tot het Netwerk tegen Armoede, dat 59 van die verenigingen groepeert.  De dienst had al lang aandacht voor armoede bij mensen met een migratieachtergrond, maar kon na de erkenning de armoedewerking sterker uitbouwen en verdiepen.

Laagdrempelige projectwerking
 
Via een laagdrempelige projectwerking willen ze mensen een warm onthaal geven.  Asielzoekers, erkende vluchtelingen, mensen zonder wettig verblijf, … iedereen is er welkom. SDV gelooft dat de manier waarop nieuwkomers worden ontvangen in de samenleving de basis legt voor de latere bijdrage van deze mensen aan onze maatschappij.  Iemand die zich welkom voelt, zal zich actiever inzetten om deel uit te maken van zijn nieuwe samenleving.
 
Elke dag opnieuw zijn de SDV medewerkers er voor hun mensen, om samen met hen oplossingen te zoeken voor problemen, om hen sterker te maken, om hen kansen te bieden bij te leren, om samen Nederlands te praten, om een luisterend oor te bieden, …  Er wordt tijd gemaakt voor elke bezoeker.
Mede door de inzet van heel wat vrijwilligers biedt de dienst een veilige omgeving en een opstapje voor een actieve deelname aan onze samenleving. Deze aanpak kan voorkomen dat mensen in armoede geraken of mensen helpen om uit de armoede te geraken.
 
Bekijk de reportage in het VRT-journaal.
Lees meer over "Samen DiVers valt in de prijzen voor inzet in armoedebestrijding"
80 mensen in armoede uit regio Mechelen wisselen uit over dienstverlening

80 mensen in armoede uit regio Mechelen wisselen uit over dienstverlening

23/06/2016
Een boeiende kruisbestuiving werd het donderdag op de uitwisselingsdag van Map+, de regionale samenwerking tussen verenigingen waar armen het woord nemen in en rond Mechelen. De vijf verenigingen kwamen vanuit hun eigen werking en ervaring toelichten wat de kansen en knelpunten zijn op vlak van maatschappelijke dienstverlening.

De Lage Drempel uit Mechelen belichtte de digitale kloof en kwam met een aantal boeiende beleidsaanbevelingen. Zo pleit de vereniging voor een sociaal tarief voor internet. Dat bestaat nu al bij Telenet, maar de voorwaarden zijn zeer beperkend. Verder is er onder meer nood aan voldoende openbare computerruimtes met begeleiding.

Ons Gedacht uit Lier legde uit hoe afhankelijkheid van het Ocmw mensen elke zin voor initiatief uit handen neemt. Daardoor bepleit de vereniging dat het Lierse Ocmw ook budgetbegeleiding zou organiseren, naast budgetbeheer. Begeleiding legt meer vertrouwen en initiatief in handen van de cliënt. De uitstroom uit bugetbeheer moet in ieder geval beter.

De Schakel uit Puurs gaf enkele mensen met armoede-ervaring om hun eigen persoonlijke verhaal rond dienstverlening letterlijk in beeld te brengen. Ze schreven zelf de tekst uit en zochten beelden die daarbij pasten. Alles gebeurde onder begeleiding van Maks vzw. De vaak indringende verhalen zullen gebruikt worden bij vormingsmomenten. 

Den Draai  uit Heist-op-den-Berg ging dieper in op hun project rond vervoerswegwijzers. Die helpen mensen hun weg te zoeken in het soms ingewikkelde kluwen van openbaar vervoer met dienstregelingen, verschillende tarieven, ...

De Keeting wierp een blik op schuldhulpverlening. Dat loopt niet altijd zoals het moet. Contact tussen cliënt en schuldbemiddelaar is soms moeilijk. Mensen zijn vaak onvoldoende op de hoogte over hun rechten en plichten. De Keeting onderzocht het.


Lees meer over "80 mensen in armoede uit regio Mechelen wisselen uit over dienstverlening"
Contract en gemeenschapsdienst voor leefloners dreigt onze bijstand verder uit te hollen

Contract en gemeenschapsdienst voor leefloners dreigt onze bijstand verder uit te hollen

8/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede is meer dan ongerust over de uitbreiding van ‘GPMI’ –een contract dat nu al geldt voor jongeren- naar alle leefloners en de mogelijkheid om in dat contract een ‘gemeenschapsdienst’ te voorzien. Die zou ‘niet verplicht’ zijn maar eens –onder zachte dwang- in het contract wel afdwingbaar. Het is maar hoe je het bekijkt.
 
Vandaag wordt dit wetsontwerp van minister Borsus besproken in de federale commissie Volksgezondheid. Coördinator Frederic  Vanhauwaert: “Wij stellen vast dat minister Borsus weinig rekening houdt met kritische bedenkingen uit wetenschappelijk onderzoek.  Daaruit blijkt duidelijk dat een draagvlak voor deze maatregelen ook bij de OCMW’s zelf ontbreekt. Dat kan ook niet verwonderen. De gemeenschapsdienst levert geen meerwaarde om mensen aan het werk te krijgen, er is de administratieve rompslomp, de hulpverlener wordt nog meer in de rol van controleur geduwd, er is een ernstig risico op verdere uitsluiting en non take up van rechten”.
 
Het leefloon is een bijstandsuitkering, een vangnet onder onze sociale zekerheid.  Steeds meer mensen moeten een beroep doen op die bijstand (bijvoorbeeld door strengere regels in de sociale zekerheid bij de toegang tot minimumpensioen, wachtuitkering enz.)  Onder het mom van responsabilisering wordt dit noodzakelijke vangnet echter meer en meer uitgehold. Op zich is het leefloon (vanaf 1 juni €867,40 /maand voor een alleenstaande) ook onvoldoende om waardig van te leven. Het ligt nog steeds ruim onder de Europese armoedegrens.
 
Er zijn nu al veel voorbeelden van mensen wiens leefloon wordt gekoppeld aan dwingende voorwaarden die niet altijd haalbaar zijn (een betaalbare woning vinden (met een leefloon???), in eerste zittijd slagen op school,…). Er zijn heel wat stopzettingen van leefloon waarbij vragen te stellen vallen.  We weten ook dat net deze groep mensen hiertegen zelden in beroep zal gaan.  Het valt te vrezen dat die trend zich nu alleen maar verder zal doorzetten.
 
Van mensen in armoede weten we dat ze hulpverlening eerder als controle dan steun ervaren en omwille van vele negatieve ervaringen wantrouwig staan ten aanzien van de samenleving.  De kans dat een contract dit alles versterkt is groot.  De kans is klein dat mensen in armoede echt inspraak krijgen bij het opstellen van dit ‘contract’ en de keuze voor gemeenschapsdienst.  Het valt af te wachten op welke manier de GPMI’s en gemeenschapsdienst lokaal vorm zullen krijgen.  Wetenschappelijk onderzoek en buitenlandse voorbeelden tonen aan dat de gemeenschapsdienst mensen langer of zelfs definitief weghoudt van de echte arbeidsmarkt, ook marktverstorend werkt en echte jobs vernietigt, ook doorwerkt nadien omdat mensen geen rechten opbouwen in sociale zekerheid en niet doorgroeien. Het Netwerk vreest voor een verdere verschraling van het recht op leefloon en roept de lokale besturen dan ook op om omzichtig en met respect voor mensen om te gaan met deze maatregelen.
 
Aan de onderkant van de samenleving – daar waar armoede en uitsluiting zich het scherpst laten voelen – heeft het weinig zin om in te zetten op instrumenten die de uitsluiting versterken.  Hier moet men net investeren in mensen; een leefloon boven de armoedegrens, kansen op waardig werk (betaald dus), degelijke huisvesting enz. 
 
Lees meer over "Contract en gemeenschapsdienst voor leefloners dreigt onze bijstand verder uit te hollen"
Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger

6/06/2016
Op 6 mei namen 134 deelnemers deel aan het live gedeelte van het burgerkabinet Jeugd, een initiatief van Minister van Cultuur en Jeugd Sven Gatz. De eindaanbevelingen zijn nu bekend gemaakt. Het Netwerk tegen Armoede vaardigde 7 personen af vanuit haar jongerenwerkingen. Zij konden putten uit het beleidsparticipatietraject met jongeren in armoede, dat al enkele jaren loopt over verschillende thema’s.

De deelnemende jongeren in armoede waren goed voorbereid en dat was ook nodig, want een volledige dag vergaderen in het Vlaams parlement op een zonovergoten vrijdag was nu niet meteen het meest laagdrempelige concept voor jongeren die minder mondig of belezen zijn.

Ook op andere vlakken vonden we het Burgerkabinet Jeugd een minder geslaagde editie dan haar culturele voorganger.
Ten eerste werd het thema diversiteit al bij voorbaat ingevuld vanuit de doelstelling inclusie en ontmoeting, wat zowel in de moderatie van de tafels als de uitwerking van de aanbevelingen te merken was. Het Netwerk tegen Armoede pleit al jaren voor de erkenning van specifiek jeugdwerk voor jongeren in armoede, maar dit leek een taboe dat zelfs niet mocht worden uitgesproken zonder er in één zin voorwaarden als ‘samenwerking, ontmoeting en integratie’ aan te koppelen. We zijn uiteraard niet tegen samenwerking, maar jongeren in armoede moeten in de eerste plaats een plek krijgen waar ze zichzelf mogen zijn. Vragen naar diversiteit zonder eerst uit te gaan van gelijke rechten, blijft een onrecht.

Ten tweede blijven de aanbevelingen vaag en op de vlakte, wat enigszins begrijpelijk is als met willekeurige vrijwilligers een gesprek wordt aangevat in een halve dag, waar de jeugd(welzijns)sector zelf ondertussen al jaren expertise over heeft. We verwijzen dan ook graag naar de visienota over diversiteit van de Ambrassade, waar vanuit expertise en praktijk heel degelijke aanbevelingen worden gedaan inzake jeugdwerk voor iedereen. We hopen dat de Minister minstens even veel waarde hecht aan deze uitgewerkte adviezen en aan gesprekken met jongeren in armoede zelf, dan aan de eerder vrijblijvende adviezen van het burgerkabinet.
 
Bekijk hier de onderwerpen die de jongeren zelf belangrijk vonden om aan te brengen in het burgerkabinet.
 
Aanbevelingen Burgerkabinet jeugd: 16 concrete ideeën
Eindrapport Burgerkabinet jeugd:  link
Lees meer over "Burgerkabinet Jeugd laat kwetsbare jongeren op hun honger"
Driedaagse vorming over armoede

Driedaagse vorming over armoede

2/06/2016
Het Netwerk tegen Armoede organiseert opnieuw een driedaagse vorming over armoede voor externen. Armoede is een containerbegrip met veel inhouden en gezichten. Volgende thema’s komen zeker aan bod:

-       Stilstaan bij de binnen- en buitenkant van armoede
-       Binding met de maatschappelijke context van armoede
-       ‘De dialoog’ om tot een bredere kijk te komen
-       Hoe kan je ermee aan de slag in de eigen werkcontext

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met armoede te maken heeft en zich hierin wil verdiepen, is van harte welkom. We vertrekken van de ervaringen van deelnemers, brengen theoretische kaders en het leefwereldperspectief van mensen die in armoede leven in.  We creëren een plek waar ieder (cursisten en mensen met armoede-ervaring) op een gelijkwaardige manier eigen kijk en ervaringen met elkaar kunnen delen en bespreken.  

Deze vorming zal begeleid worden door Centrum Kauwenberg in samenspraak met het Netwerk tegen Armoede. Mensen die in armoede leven uit de vereniging onderbouwen vanuit eigen ervaringen en inzichten de vorming.  

Afspraak op donderdag 24 november 2016, donderdag 15 december 2016 en donderdag 12 januari 2017, telkens van 9.30 tot 16 uur, bij Centrum Kauwenberg, Korte Winkelstraat 1, 2000 Antwerpen. Kostprijs: €250, broodjesmaaltijd inbegrepen, verplaatsingskosten niet;

Meer info en inschrijvingen bij Wouter Cox (wouter.cox@netwerktegenarmoede.be, 0492 72 52 39). Hier vindt u alle info.

Lees meer over "Driedaagse vorming over armoede"
Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp

Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp

1/06/2016
Vandaag nam het Netwerk tegen Armoede samen met Centrum Kauwenberg deel aan de hoorzitting in de commissie Welzijn.
Op tafel lag de conceptnota over cliëntenorganisaties en de oprichting van een cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp.
We benadrukten de expertise omtrent dit thema binnen de vereniging en de unieke manier van werken met gezinnen binnen een vereniging. We benadrukten hoe wij participatie zien en wat wij als opportuniteiten en valkuilen zien van de oprichting van een cliëntenforum.

Bekijk hier onze presentatie

Herbekijk de hoorzitting in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement.
Lees meer over "Kansen en valkuilen van cliëntenforum binnen Integrale Jeugdhulp"
Brood en rozen

Brood en rozen

12/05/2016

Wist je dat één Vlaming op tien in armoede leeft? Dat is veel. Toch denken mensen wel eens dat het in hun gemeente niet voorkomt. Armoede blijft in Vlaanderen meestal verborgen. In het boek “Brood én rozen voor iedereen” vertellen mensen die zelf armoede ervaren over de problemen waarmee ze kampen en de vooroordelen waartegen ze moeten opboksen.

Ook hulpverleners en vrijwilligers doen hun verhaal. Deze getuigenissen veranderen je kijk op onze samenleving, op armoede en de oorzaken ervan. Iedereen kan in dit boek nuttige informatie vinden om armoede beter te begrijpen en er dus ook beter mee om te gaan. Een echte aanrader voor wie actief is in de hulpverlening, in de zorgsector, in het onderwijs of in het verenigingsleven.

De opbrengst van het boek gaat naar Welzijnsschakels, een vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede.

Bestel het boek hier.

Lees meer over "Brood en rozen"
Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016

Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016

3/05/2016
Het Netwerk tegen Armoede heeft zijn werkingsverslag voor 2015 afgewerkt en ingediend. Geen jaar om vrolijk van te worden voor mensen in armoede. Het beleid gaf al te vaak niet thuis, maar toch wist het Netwerk tegen Armoede in verschillende dossiers het verschil te maken, werkten mensen in armoede aan concrete beleidsaanbevelingen en werden verenigingen stevig ondersteund, onder andere in vormingen voor externe partners. Meteen werden ook de lijnen uitgezet voor de komende jaren. Vanaf 2016 werkt het Netwerk tegen Armoede aan partnerschappen met het bedrijfsleven en is er een nieuwe, ambitieuze meerjarenovereenkomst met de Vlaamse regering tot 2020.

Hier lees je de blikvangers uit 2015 in een notendop
Lees meer over "Blikvangers uit 2015 en vooruitblik naar 2016"
Vonkje (Turkse Unie) treedt toe tot Netwerk tegen Armoede

Vonkje (Turkse Unie) treedt toe tot Netwerk tegen Armoede

21/04/2016
Het Netwerk tegen Armoede verwelkomt Vonkje, de vereniging waar armen het woord nemen binnen de werking van de Turkse Unie in Beringen, binnen zijn rangen. De vereniging bereikt veel mensen met een (Turkse) migratieachtergrond en kan terugvallen op veel kennis en ervaring rond gekleurde armoede. Zij zijn heel actief in de kansarme buurten van Beringen en werken actief aan betrokkenheid en participatie van mensen in armoede. Hartelijk welkom aan Vonkje!
Lees meer over "Vonkje (Turkse Unie) treedt toe tot Netwerk tegen Armoede"
Netwerk tegen Armoede onderschrijft white paper 'E-inclusie in Vlaanderen'

Netwerk tegen Armoede onderschrijft white paper 'E-inclusie in Vlaanderen'

18/04/2016
Het Netwerk tegen armoede vraagt beleidsmakers en overheden om de White paper e-inclusie met extra aandacht te lezen. De onderliggende visie en bijhorende aanbevelingen getuigen van een eerlijke kijk op de knelpunten en een grote voeling met de praktijk en verschillende doelgroepen. Zo moeten de diverse e-inclusie initiatieven én financieringsstromen in kaart worden gebracht en op elkaar afgestemd dmv gedeelde strategische doelstellingen.

Bij digitalisering van overheidsdiensten moet telkens de reflex gemaakt worden welk doelpubliek beoogd wordt met de dienst en welke profielen problemen zullen ondervinden indien de dienst enkel digitaal beschikbaar wordt (p.20). Op basis hiervan moet bij elke digitaliseringsactie een budget voorzien worden voor e-inclusietrajecten op maat van kwetsbare profielen.
Er moet werk gemaakt worden van betaalbare en kwaliteitsvolle toegang (p.23) dmv een combinatie van een (uitgebreider) sociaal internettarief , gratis draadloze netwerken en investeringen in openbare computerruimtes met aangepaste begeleiding.
Tot slot moet rekening gehouden worden met de specifieke leerdrempels van kwetsbare profielen dmv een vraaggestuurde aanpak, laagdrempelige aanpak, kleine groepen, laag tempo een aangepast lesmateriaal (p.25)
 
We vragen met klem om de gegeven aanbevelingen serieus te nemen en werk te maken van een echt integraal e-inclusie beleid mét aandacht voor de meest kwetsbare doelgroepen.
 
De white paper vindt u hier
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede onderschrijft white paper 'E-inclusie in Vlaanderen'"
Netwerk tegen Armoede bouwt aan partnerschappen met bedrijven

Netwerk tegen Armoede bouwt aan partnerschappen met bedrijven

12/04/2016
Met de steun van Cera zet het Netwerk tegen Armoede de komende drie jaar stevig in op de uitbouw van partnerschappen met bedrijven.
Deze samenwerkingen kunnen verschillende vormen aannemen: ontwikkeling van producten en diensten, coalitievorming om wetgeving aan te passen, advisering rond armoedeproblematieken,…Met deze mogelijke sporen van co-creatie spreekt het Netwerk tegen Armoede bedrijven aan die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, bedrijven die samen met mensen in armoede een structurele, maatschappelijke verandering willen creëren. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met de Corporate Partnerships Manager van Netwerk tegen Armoede via annelies.storme@netwerktegenarmoede.be.

Lees meer over "Netwerk tegen Armoede bouwt aan partnerschappen met bedrijven"
Meer dan 120 mensen in armoede schieten nieuw meerjarenplan Netwerk tegen Armoede op gang

Meer dan 120 mensen in armoede schieten nieuw meerjarenplan Netwerk tegen Armoede op gang

28/01/2016
Op een druk bijgewoond kick-off nieuwjaarsevent in de Koninklijke Bibliotheek schoten meer dan 120 mensen uit de verenigingen waar armen het woord nemen het nieuwe meerjarenplan van het Netwerk tegen Armoede op gang. Het Netwerk, dat een 60-tal verenigingen groepeert, zal de komende 5 jaar verder inzetten op grondrechten, met een focus op inkomen en lokaal beleid. Verder wil het Netwerk tegen Armoede hard blijven streven naar respect en luisterbereidheid voor en inzicht in mensen in armoede. 
Lees meer over "Meer dan 120 mensen in armoede schieten nieuw meerjarenplan Netwerk tegen Armoede op gang"
Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over jeugdwerk en vrijetijdsparticipatie

Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over jeugdwerk en vrijetijdsparticipatie

27/01/2016
Het Netwerk tegen Armoede ging maandag en dinsdag in overleg met Minister Sven Gatz. Maandagavond ging hij in gesprek met een 20-tal jongeren tussen 15 en 25 uit onze jongerenwerkingen. Dinsdag was het de beurt aan de volwassenen.

Een 10-tal verenigingen waar armen het woord nemen, richten zich specifiek op jongeren in armoede. Naast ontmoeting en vrije tijd werken ze ook beleidsmatig rond thema’s die de jongeren zelf belangrijk vinden. Het Netwerk organiseert al sinds 2011 beleidsdialoog op Vlaams niveau over deze thema’s. Zo gingen de jongeren al in gesprek met voormalig Minister van Jeugd Pascal Smet, met de hoofden van de onderwijskoepels, zetten ze een actie op poten rond wonen samen met de Vlaamse Jeugdraad..

Maandag praatten ze met Minister van Jeugd Sven Gatz, over het belang van specifiek jeugdwerk voor jongeren in armoede. In deze jongerenwerkingen kunnen jongeren zich ontspannen en zichzelf zijn, vinden ze ondersteuning  en vrienden en worden ze op weg geholpen bij verschillende problemen.
 
Op dinsdag gingen een 6-tal mensen in armoede in gesprek met dezelfde Minister, deze keer over automatische toekenning van rechten, digitalisering en privacy bij gegevensdeling, dit vooral in het kader van vrijetijdsparticipatie en UiTPAS.
De Minister had absoluut oren naar een meer automatische toekenning van UiTPAS met kansentarief, waarbij we vooral wezen op het belang van de combinatie van administratieve eenvoud én persoonlijke gesprekken. Met het automatische toekennen van rechten alleen, zullen mensen in armoede ze nog niet opnemen. Het is belangrijk om in persoonlijke gesprekken te wijzen op de rechten die ze hebben, de voordelen die kunnen worden opgenomen, de tussenpersonen die hiervoor nodig zijn..
We gaan hierover verder in gesprek, zowel met de Minister als met de projecthouder van het UiTPASproject, Cultuurnet Vlaanderen. 
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede in overleg met minister Gatz over jeugdwerk en vrijetijdsparticipatie"
Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur

Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur

30/12/2015
Bij mensen in armoede heerst zeer grote onrust over de betaalbaarheid van hun energiefactuur. Dat blijkt uit de eindejaarsbevraging van het Netwerk tegen Armoede bij de 59 verenigingen waar armen het woord nemen. In letterlijk alle verenigingen (100 %) maken mensen zich grote zorgen over de stijgende stroomprijzen. Sterker, er zijn nauwelijks nog gezinnen in armoede die  het mogelijk achten om dit te dragen. Ondertussen blijven de hulpvragen bij verenigingen waar armen het woord nemen stijgen, gemiddeld met 10 %. Dat heeft enerzijds te maken met een stijging van het aantal gezinnen dat hulp nodig heeft en anderzijds met een grotere naambekendheid van de verenigingen zelf. Opvallend is dat verenigingen vooral veel meer mensen met psychische problemen over de vloer krijgen. Armoede en een gebrek aan geestelijke gezondheid gaan meer en meer samen.
 
Door opeenvolgende prijsverhogingen door de federale en Vlaamse regering zal de stroomfactuur volgend jaar gemiddeld met €350 stijgen. Dat raakte eerder al bekend. Mensen in armoede wonen echter vaker dan gemiddeld in slecht geïsoleerde woningen en een aanzienlijk deel verwarmt bovendien met elektrische kachels bij gebrek aan centrale verwarming. Zij zullen de prijsstijgingen nog harder voelen dan het gemiddelde Vlaamse gezin.
 
De onbetaalbaarheid van elektriciteit zal nog meer gezinnen nog dieper in de problemen brengen en het voorbije jaar zagen verenigingen (net als de voorgaande jaren) een toename van het aantal hulpvragen. De verwachting is dat dit in 2016 verder zal stijgen. Een andere grote zorg is overigens de duurdere bustickets, waardoor mensen zich zwaar beperkt zien in de mogelijkheden om zich te verplaatsen.
 
Steeds meer mensen die hulp zoeken, kampen ook met psychische problemen. We zien steeds meer mensen die niet terecht kunnen in de geestelijke gezondheidszorg, daardoor verder in de problemen (ook financiële) komen en uiteindelijk nergens anders meer terecht kunnen dan bij verenigingen waar armen het woord nemen, waar geen voorwaarden opgelegd worden om toegang te krijgen. Een belangrijk signaal voor het beleid. Investeer in toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg, want anders zal dit nog veel meer mensen onder de armoedegrens doen belanden.
 
Een aantal verenigingen proberen hier zelf een antwoord op te bieden, soms op eigen kracht, soms met (tijdelijke) projectsteun vanuit de Vlaamse overheid. Een eerstelijnspsycholoog in de vertrouwde omgeving van een vereniging kan de drempel voor geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld al aanzienlijk verlagen. Wij vragen dat de Vlaamse overheid daar veel meer in investeert. De projecten die minister Vandeurzen de voorbije jaren ondersteunde, werpen hun vruchten af.
Lees meer over "Mensen in armoede zeer ongerust over energiefactuur"
Recht-Op Forumtheater: Verboden toegang

Recht-Op Forumtheater: Verboden toegang

6/12/2015
Op 3 en 6 december stonden jongeren in armoede van Recht-Op, vereniging binnen het Netwerk tegen Armoede, op de planken met ‘Verboden toegang’. Mia Grijp van sociaal-artistieke organisatie Sering ging met hen aan de slag. Op basis van verhalen, belevenissen, ervaringen.. van de jongeren, werd een mozaïek van scènes gespeeld, die het publiek confronteren met hun leefwereld. Administratieve doolhoven, appartementen die te klein zijn om in te keren, twintig telefoontjes naar 10 verschillende diensten om iets geregeld te krijgen, een eindeloze reeks stages waarvan noch de begeleider noch de jongere weet waar ze goed voor zijn..

Absurd, grappig, schrijnend.. maar wel de wereld waar deze jongeren zich dagelijks in staande houden.
In de zaal zaten jongeren, diensten, sociaal werkers.. die tijdens de nabespreking aangaven dat de voorstelling, ondanks hun dagelijkse contact met deze doelgroep, toch nog een confronterende blikopener was. Het is en blijft belangrijk dat jongeren in armoede zélf het woord nemen over wat ze mee maken, zodat we samen naar oplossingen kunnen zoeken.
Proficiat aan de jongeren en de werkers van Recht-op!
Lees meer over "Recht-Op Forumtheater: Verboden toegang"
Pakkende kijk op leven in armoede van West-Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen

Pakkende kijk op leven in armoede van West-Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen

18/10/2015
Documentairemaker Lisa Tahon, tevens vrijwilliger, maakte een pakkende documentaire, Tegoare sterker, over het leven van mensen die actief zijn binnen de West-Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen. Een sterk verhaal dat toont waar verenigingen binnen het Netwerk tegen Armoede het verschil maken.
 
Bekijk hier de documentaire.
Lees meer over "Pakkende kijk op leven in armoede van West-Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen"
Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

4/06/2015
De Vlaamse regering wil subsidies voor jeugd, sport, cultuur en welzijn onderbrengen in het Gemeentefonds en die middelen niet langer 'oormerken'. Concreet zouden gemeenten het geld kunnen besteden naar eigen goeddunken. Daarmee valt de garantie weg dat ze die zouden inzetten voor vrijetijdsparticipatie, laagdrempelig jeugdwerk of bestrijding van kinderarmoede. Het Netwerk tegen Armoede reageert sceptisch en maakte dat ook duidelijk tijdens de hoorzitting voor de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Die kwam er na een succesvolle petitie-actie van Hart boven Hard.

Het Netwerk tegen Armoede vraagt uitdrukkelijk dat er een armoedetoets wordt uitgevoerd op de regeringsplannen. Die vraag werd ook al expliciet gesteld aan minister van Armoedebestrijding Homans. Een antwoord kwam er nog niet.

Verder vragen wij dat er een participatiegarantie komt, met name in de adviesraden die de verschillende beleidsdomeinen lokaal opvolgen vanuit het middenveld. Dat kan door te investeren in de kwaliteit ervan of door een verplicht luik participatie te voorzien in de meerjarenplannen.

Monitoring

Het Netwerk tegen Armoede vraagt dat er minstens een zichtbare toewijzing komt van de middelen, dat ze met andere worden gekoppeld worden aan concrete beleidsdoelstellingen, zelfs als ze niet langer geoormerkt zijn. Een andere piste is om een deel van de middelen te laten beheren door de Vlaamse overheid zelf. Tot slot moet er een doorgedreven monitoring komen van het lokale beleid. Dat betekent dan wel dat lokale beleidsdoelstellingen beter omschreven moeten worden in de BBC.

Lees hier de uitgebreide nota die toegelicht werd tijdens de hoorzitting.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten"
Armoede groeit door federaal beleid

Armoede groeit door federaal beleid

24/03/2015
Het beleid van de vorige en huidige federale regering slaagt er niet in om de armoede in België te doen dalen. Integendeel, met de huidige besparingen verwachten we dat het armoedecijfer nog verder de hoogte in gaat. 1 op 7 Belgen leeft vandaag onder de armoedegrens. Voor Vlaanderen is dat 1 op 10. En toch worden de meest kwetsbare mensen (opnieuw) zwaar getroffen. Dat blijkt uit het Jaarboek Armoede in België 2015.

Armoede is schrijnend, ook in België. Van de 15 % Belgen onder de armoedegrens leeft 1/3 in 'ernstige materiële deprivatie'. Dat betekent dat ze onvoldoende inkomen hebben om facturen en huur te betalen, dat ze hun woning niet voldoende kunnen verwarmen en dat ze zich maar om de 2 dagen een warme maaltijd kunnen veroorloven met vlees, kip of vis. Ze hebben ook geen wasmachine, televisietoestel, telefoon of auto.

De vorige regering onder Di Rupo deed het al: overal verkondigen dat de armoede bestreden zou worden, maar tegelijk de uitsluiting verscherpen. Zo verlaagde ze de werkloosheidsuitkeringen, werd de toegang tot SWT, de inschakelingsuitkering verscherpt, werd er al wat gemorreld aan de index… De huidige regering Michel I schakelt nog een versnelling hoger. Niet alleen is er de indexsprong, die dit en volgend jaar de zogenaamde ‘verhoging’ van de laagste uitkeringen volledig teniet doet, in de jaren daarna stijgen die uitkeringen door besparingen zelfs trager dan tot nu het geval was. Van de aangekondigde inhaaloperatie van de laagste uitkeringen tot de armoedegrens is geen sprake, integendeel. De huur wordt wel geïndexeerd, de accijnzen op brandstof stijgen, de remgelden voor de specialist stijgen… Samen met de besparingen van de Vlaamse regering (water, energie, onderwijs, kinderopvang, zorg, ...) gaan zowat alle uitkeringsgerechtigden er vandaag op achteruit in plaats van vooruit. De beloofde sociale correcties zijn minimaal en zullen helemaal niet volstaan om de meest kwetsbaren vooruit te helpen.

Veel werkzoekende, weinig vacatures

Tegelijk wil ook deze regering werkzoekenden (nog) strenger aanpakken. Door hen hun uitkering af te nemen of er het hakmes in te zetten (inschakelingsuitkeringen voor jongeren, inkomensgarantie-uitkering voor onvrijwillig deeltijds werkenden, anciënniteitstoeslag en SWT voor oudere werklozen), door hen extra voorwaarden op te leggen (gemeenschapsdienst, beschikbaarheid). Zelfs invalide en zieke mensen komen steeds meer onder druk te staan. Totaal zinloos, want er zijn niet eens jobs voor deze mensen. Bij de VDAB staan vandaag 99.326 vacatures open, inclusief dubbeltellingen en nepvacatures. In totaal zijn er in Vlaanderen 237.201 werkzoekenden. Van de openstaande vacatures zijn er maar 28.621 die zich richten naar mensen met enkel een diploma secundair onderwijs. Voor wie geen middelbaar diploma heeft, blijven er amper 1.988 jobaanbiedingen over. Wie laaggeschoold is, maakt dus zeer weinig kans op een job, terwijl werkloosheidsuitkeringen verder afgebouwd worden. Dat is de kortste weg richting stijgende armoede.

Staatssecretaris Elke Sleurs reageerde deze morgen op de cijfers van het Jaarboek met de aankondiging van een nieuw federaal armoedebestrijdingsplan. Dweilen heeft natuurlijk weinig zin als men eerst zelf de kraan wijd open heeft gezet. Deze regering jaagt op dit moment zelf grote groepen mensen de armoede in. Hoog tijd voor socialere keuzes dus. 

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Beluister het interview op Radio 2 Antwerpen met Marie-Louise De Croock van Sta-An.
Lees meer over "Armoede groeit door federaal beleid"
Kleurrijk vrijwilligerswerk, ook iets voor jou?

Kleurrijk vrijwilligerswerk, ook iets voor jou?

3/03/2015
Het voorbije jaar werkte Samen DiVers vzw met de deelnemers van een themagroep rond vrijwilligerswerk. Uit deze ervaringsuitwisselingen kwamen enkele opmerkelijkevaststellingen naar boven. Vrijwilligerswerk is in andere culturen een onbekend gegeven. Er is een grote solidariteit binnen families en met buren, vrienden en kennissen. Elkaar helpen vanuit een organisatie is vreemd voor mensen met een migratieachtergrond.
 
Toch staat deze doelgroep heel positief ten aanzien van vrijwilligerswerk. Het betekent voor hen oefenkansen Nederlands, een opstapje naar werk, kennismaking met een nieuw netwerk, … Hoe graag ze ook vrijwilligerswerk willen doen, toch zetten ze de stap niet. Alle interessante verschillen die naar boven kwamen en diverse knelpunten werden gebundeld in een nota, hierin werden ook een aantal tips geformuleerd.

De nota “Kleurrijk vrijwilligerswerk, ook iets voor jou?” kun je hier downloaden.
Lees meer over "Kleurrijk vrijwilligerswerk, ook iets voor jou?"
Bedankt, vrijwilligers!

Bedankt, vrijwilligers!

2/03/2015
Over heel Vlaanderen worden deze week vrijwilligers in de bloemetjes gezet en dan denken wij natuurlijk meteen aan de vele vrijwilligers die actief zijn in de verenigingen. De slogan van de week van de vrijwilliger dit jaar is: ‘je wereld groeit met vrijwilligerswerk’.
 
Als we de vele vrijwilligers met passie horen vertellen waarom zij zich inzetten voor hun vereniging kunnen we dat alleen maar beamen. Verenigingen waar armen het woord nemen zijn plaatsen waar mensen als vrijwilliger heel wat ontdekken, ook hun eigen (verborgen) talenten. ’t Is een plek waar ze andere mensen leren kennen en banden smeden voor het leven. Vanuit de verenigingen groeit ook de kijk op de wereld rondom en het lef om samen de stap naar buiten te durven zetten om hun stem te laten horen.
 
Wij geloven ook dat het omgekeerde waar is, dat de wereld een beetje groeit door jullie vrijwilligerswerk. De wereld groeit een beetje meer naar een solidaire plek, biedt meer plaats voor mensen die zo vaak aan de kant worden geschoven, krijgt meer inzicht in armoede. Dankzij jullie inzet krijgen de groeischeutjes voor een warmere samenleving mee een kans.
 
Beste vrijwilligers, heel erg bedankt daarvoor – ’t is kei-hard nodig!
Lees meer over "Bedankt, vrijwilligers!"
Netwerk tegen Armoede vraagt armoedetoets voor inkanteling ocmw's en hervorming gemeentefonds

Netwerk tegen Armoede vraagt armoedetoets voor inkanteling ocmw's en hervorming gemeentefonds

27/02/2015
Netwerk tegen Armoede heeft in een brief aan Vlaams minister voor Armoedebestrijding Homans aangedrongen op een armoedetoets op de plannen voor de inkanteling van de ocmw's in de gemeentebesturen en voor de veranderingen die gepland zijn aan de middelen voor het Gemeentefonds. Een armoedetoets moet zowel wetenschappelijke kennis inbrengen als de ervaring van mensen in armoede. Via de betrokken verenigingen waar armen het woord nemen zal het Netwerk tegen Armoede alvast beginnen met de opmaak van de inbreng van mensen in armoede.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede vraagt armoedetoets voor inkanteling ocmw's en hervorming gemeentefonds"
Mensen in armoede denken na over toekomst van Netwerk tegen Armoede

Mensen in armoede denken na over toekomst van Netwerk tegen Armoede

27/02/2015
Met meer dan 160 mensen in armoede, vrijwilligers en beroepskrachten dachten de verenigingen waar armen het woord nemen na over de toekomst van het Netwerk tegen Armoede. Later dit jaar wordt een nieuw meerjarenplan vastgelegd voor 2016-2020. Het was dus een heel belangrijke forumdag, met geanimeerde discussies en gedachtewisselingen, onder meer over hoe we in de toekomst actie kunnen en willen voeren, hoe we ons nog onafhankelijker kunnen opstellen tegenover de overheid of wat de kerntaken zijn van een vereniging waar armen het woord nemen.

Alle inbreng wordt nu samengebracht in een uitgebreid verslag dat de leidraad zal zijn bij de opstelling van het meerjarenplan. De talrijke opkomst was alvast veelbeloven voor de toekomst van het Netwerk tegen Armoede
Lees meer over "Mensen in armoede denken na over toekomst van Netwerk tegen Armoede"
Welkom aan Sta-An (vroeger Apga) in het Netwerk tegen Armoede

Welkom aan Sta-An (vroeger Apga) in het Netwerk tegen Armoede

13/01/2015
Het Netwerk tegen Armoede heet Sta-An, het vernieuwde Antwerpse armoedenetwerk, van harte welkom.

STA-AN staat voor “Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk”.
 
STA-AN bestaat op dit ogenblik uit vijf verengingen waar armen het woord nemen:
·         Betonne Jeugd
·         Centrum Kauwenberg
·         Filet Divers
·         PSC – Open Huis
·         Recht-Op
 
STA-AN heeft al een lange weg afgelegd en ging tot nu door het leven als APGA, soms met succes, soms met tegenslag.
Vanaf vandaag wil STA-AN die weg resoluut verder zetten en tegelijk kiezen voor vernieuwing met engagement, volharding en solidariteit. Samen strijden we verder voor een meer rechtvaardige maatschappij.
 
STA-AN staat in de eerste plaats voor Samen.
Samen betekent met mensen in armoede en hun kennis en ervaring, met verengingen waar armen het woord nemen, met andere mensen en organisaties, die armoedebestrijding hoog op de agenda hebben staan en onze ambities mee onderschrijven.
 
STA-AN gaat ook de strijd aan Tegen Armoede, tegen uitsluiting, tegen de groeiende inkomensongelijkheid.
STA-AN stelt vast dat niet iedereen in staat is dezelfde kansen op dezelfde manier te benutten en vindt dat dit geen reden is om veroordeeld te worden tot armoede en uitsluiting.
STA-AN ijvert voor gelijke kansen voor iedereen, met respect voor de individuele kwaliteiten,, voor het recht op een waardig inkomen voor iedereen, voor een menswaardig bestaan voor iedereen.
STA-AN onderschrijft de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, voor iedereen, zonder uitzondering.
 
STA-AN wil in Antwerpen bruggen slaan naar andere spelers en de samenwerking in de strijd tegen armoede bevorderen en uitbreiden.
 
In naam van mensen in armoede, verenigingen waar armen het woord nemen, de medewerkers en het bestuur van STA-AN.
Lees meer over "Welkom aan Sta-An (vroeger Apga) in het Netwerk tegen Armoede"
Armoede is geen keuze

Armoede is geen keuze

11/01/2015
Armoede is geen keuze, dat maken de Gentse armoedeorganisaties duidelijk met een indringend documentaire. Ondanks de dagelijkse strijd om te overleven en om uit de armoede te geraken, blijven veel mensen vast zitten in een web van sociale uitsluiting. Het is beleid (lokaal, Vlaams en federaal) dat de keuze moet maken om armoede structureel te bestrijden en verder te kijken dan liefdadigheid. Het draaiboek en de interviews werden uitgewerkt door mensen in armoede uit de verenigingen waar armen het woord nemen en andere armoedeorganisaties. Victoria Deluxe bewerkte het materiaal tot een indringende reportage.

Bekijk de video.
Lees meer over "Armoede is geen keuze"
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement

27/11/2014
Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement,
 
Vandaag bespreken jullie de beleidsnota armoedebestrijding. Naar aanleiding hiervan willen wij als Netwerk tegen Armoede (die 60 organisaties van mensen in armoede verenigt in Vlaanderen en Brussel) een positieve oproep doen. Mensen in armoede zijn bijzonder ongerust over hoe hun situatie de komende maanden zal evolueren. Er ligt immers een heel sterke nadruk op besparingen, waarvan duidelijk is dat ze ook mensen in armoede of mensen die nu net rondkomen zullen raken. Anderzijds horen we veel te weinig waar echt in armoedebestrijding zal geïnvesteerd worden de komende jaren.
Daarom volgende oproep:
1.     Wij vragen de parlementsleden om mee toe te zien op het consequent en degelijk uitvoeren van armoedetoetsen op beleidsmaatregelen, en met de resultaten dan ook rekening te houden. In de praktijk merken we dat er al heel wat beslissingen genomen werden (bv. optrekken maximumfactuur in het onderwijs, optrekken van de tarieven van De Lijn, …) waar deze armoedetoets niet op uitgevoerd werd.
2.     Vlaanderen beschikt met de 6de staatshervorming over heel wat meer hefbomen inzake armoedebestrijding. Terecht stelt het regeerakkoord dat er bij alle nieuwe bevoegdheden moet bekeken worden welke impact ze op armoedebestrijding hebben en dat deze dan ook maximaal moeten ingezet worden in de strijd tegen armoede. Wij roepen de parlementsleden op om deze doelstelling uit het regeerakkoord in alle commissies en bij alle beleidsnota’s nadrukkelijk op de voorgrond te plaatsen. Inzake kinderbijslag, woonbonus, aspecten binnen het werkgelegenheidsbeleid, de eerstelijns juridische hulpverlening, … zijn er cruciale hefbomen om de situatie van mensen in armoede structureel te verbeteren en zo de armoededoelstellingen van het Pact 2020 waar te maken.
3.     We roepen op om de problematiek van ‘gekleurde armoede’  meer aandacht te geven.
4.     Tot slot roepen we parlementsleden (naast de Vlaamse Regering uiteraard) op om op het terrein naar de grote ongerustheid van mensen in armoede te luisteren en hen antwoorden op hun vragen te geven. Deze dialoog is bovendien van grote waarde in het verder vorm geven van beleid.
 
Alvast dank en een goede bespreking toegewenst en uitkijkend naar een stevig armoedebestrijdingsbeleid de komende jaren,
Lees meer over "Beste leden van de commissie armoedebestrijding van het Vlaams Parlement"
Welkom aan Ons Centrum uit Leopoldsburg als 60ste vereniging waar armen het woord nemen

Welkom aan Ons Centrum uit Leopoldsburg als 60ste vereniging waar armen het woord nemen

23/10/2014
Ons Centrum uit Leopoldsburg is de 60ste vereniging die toetreedt tot het Netwerk tegen Armoede. De vereniging werkt vooral rond gezondheid, energie en beweging en heeft ontmoetingsmomenten, eetdagen, creamomenten en computerworkshops om mensen in armoede uit hun isolement te halen. Samen met hen willen ze de hoge armoedecijfers in Leopoldsburg terugdringen. Het Netwerk tegen Armoede heet hen van harte welkom.
Lees meer over "Welkom aan Ons Centrum uit Leopoldsburg als 60ste vereniging waar armen het woord nemen"
Vernieuwde Raad van Bestuur zet strijd verder tegen armoede en sociale uitsluiting

Vernieuwde Raad van Bestuur zet strijd verder tegen armoede en sociale uitsluiting

23/10/2014
De Algemene Vergadering van het Netwerk tegen Armoede koos een nieuwe Raad van Bestuur. Opvallendste nieuwkomer is Ann Demeulemeester, voormalig algemeen secretaris van het ACW en momenteel vice-voorzitter van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die waakt over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Ze brengt een pak ervaring uit het middenveld binnen, want ze was voordien onder meer ook voorzitter van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en van de Verenigde Verenigingen, waarvan ze mee aan de wieg stond. Het Netwerk tegen Armoede heet Ann van harte welkom en is ervan overtuigd dat met haar kennis en ervaring de stem van mensen in armoede nog krachtiger en nog meer onderbouwd zal weerklinken. De vernieuwde Raad van Bestuur, waar logischerwijs ook mensen in armoede sterk vertegenwoordig zijn, zal de missie van armoedebestrijding met mensen in armoede meer dan ooit verderzetten, ook in deze moeilijke tijden van economische crsisi en besparingen.
Lees meer over "Vernieuwde Raad van Bestuur zet strijd verder tegen armoede en sociale uitsluiting"
Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid

Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid

9/10/2014
Sinds 2011 verenigen de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede zich om de stem van jongeren in armoede te versterken in het beleid. Een groep van 20 tot 30 jongeren komt al 4 jaar regelmatig bij elkaar om ervaringen te verzamelen, standpunten te bepalen en in dialoog te gaan met het beleid. De jongeren leren elkaar kennen, merken dat ze niet alleen staan met hun problemen en versterken elkaars vaardigheden.

De groep ging al in gesprek met de voormalige Minister van Jeugd en Onderwijs Pascal Smet en met de hoofden van de onderwijskoepels. Naar aanloop van de verkiezingen in mei 2014 stelden de jongeren in een videomemorandum hun 17 eisen voor aan de nieuwe regering. Hun aandacht gaat vooral naar onderwijs, wonen, werken, vrije tijd en de overgang van minder- naar meerderjarigheid voor jongeren in armoede.
 
Zo willen ze dat jongeren in armoede beter en langer ondersteund worden in het regulier onderwijs ipv doorverwezen naar buso, dat er meer mogelijkheden worden geboden om terug te keren naar het ASO, TSO of BSO, zodat de jongeren met een volwaardig diploma op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Verder moet er in het onderwijs meer tijd besteed worden aan zaken die jongeren echt kunnen gebruiken om zelfstandig te leven, zoals kennis over solliciteren, hulpverlening, de woonmarkt, fiscaliteit…
Een vertrouwenspersoon op school moet vermijden dat jongeren zich isoleren en afhaken.
 
Verder moeten hulpverlening en diensten zich meer outreachend organiseren en informatie en hulp bieden op vraag en maat van de jongere zelf. Jongeren hebben nood aan figuren die hen begrijpen, zicht hebben op de complexiteit van hun leven en sámen met hen op zoek gaan naar oplossingen.
 
De volledige tekst bij het videomemorandum vind je hier.
 
De 25 jongeren uit Eeklo, Roeselare, Gent, Antwerpen en Wetteren zetten ook dit jaar nieuwe stappen om hun standpunten te verdedigen bij het beleid. Zaterdag 3 oktober nodigden ze organisaties uit die de belangen van jongeren verdedigen, zoals het kinderrechtencommissariaat, de Ambrassade, de Jeugdraad en de scholierenkoepel. We gaan op zoek naar manieren hoe de stem van jongeren in armoede ook in hun kanalen sterker kan klinken.
 
Het beleidsparticipatietraject van jongeren in armoede kadert in de opdracht van het Netwerk tegen Armoede om rechtstreekse beleidsdialoog op te zetten tussen beleidsmakers en mensen in armoede. Ook jongeren moeten hierin hun stem krijgen! De komende maanden zal de groep zich buigen over de moeilijkheden die jongeren in armoede ondervinden in de overgang naar meerderjarigheid. Thema’s als jeugdhulp, werk zoeken, alleen gaan wonen.. zullen worden uitgediept. 
Lees meer over "Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid"
Maak van armoedebestrijding een echte topprioriteit

Maak van armoedebestrijding een echte topprioriteit

22/05/2014
De voorbije jaren kreeg armoede (terecht) heel veel aandacht. Diverse politici en ook de voltallige Vlaamse Regering riepen armoedebestrijding uit tot topprioriteit. Helaas zagen we weinig maatregelen waar die topprioriteit echt in omgezet werd. Meer nog, met maatregelen als het versneld degressief maken van de werkloosheidsuitkeringen, het sluiten van werkwinkels, het moeilijker maken van de toegang tot justitie, … werd voor de omgekeerde weg gekozen. Nochtans is er nood aan echte herverdeling, met bijkomend in het achterhoofd de analyse van professor Cantillon dat we in de goede economische periode voor de crisis geen daling van het aantal mensen in armoede konden realiseren. Tijd dus om een aantal cruciale dossiers, voorstellen die mensen in armoede al langer vragen en die hun waarde bewezen hebben, in de partijprogramma’s onder de loep te nemen.

Lees het volledige opiniestuk van het Netwerk tegen Armoede in Samenleving en Politiek.
Lees meer over "Maak van armoedebestrijding een echte topprioriteit"
De armoedige aanpak van armoede

De armoedige aanpak van armoede

22/05/2014
Alle partijen werken zich in het zweet om zich van hun sociaalste kant te tonen. Met een lijst sterk  uiteenlopende maatregelen trekken ze ten strijde tegen armoede en willen ze de welvaarstaat vrijwaren. Apache.be sprak met specialisten ter zake (een professor, armoedeorganisaties en ja, ook mensen die armoede aan den lijve ondervonden) maar die zijn allerminst onder de indruk: zolang armoede als een individueel in plaats van maatschappelijk probleem benaderd wordt, schieten maatregelen hun doel voorbij, stellen ze.

Lees het volledige artikel op Apache.be
Lees meer over "De armoedige aanpak van armoede"
Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici

Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici

6/05/2014
Waar liggen maatschappelijk kwetsbare jongeren wakker van? Waar hopen ze op na 25 mei? Jongeren in armoede zijn niet met politiek bezig? Misschien stelt u niet de juiste vragen…. In een videoboodschap doen jongeren dat wel. Op 6 mei werd hij in Gent voorgesteld aan pers en publiek.

De video is geen stoffig memorandum, maar een scherpe, heldere visie met concrete voorstellen voor onze politici waarmee ze na 25 mei aan de slag kunnen. Ze is het resultaat van een beleidsparticipatietraject, waarbij jongeren in armoede tussen 14 en 26 jaar geregeld samenkomen. Ze vertegenwoordigen 8 jeugdwerkingen voor jongeren in armoede, verspreid over Vlaanderen.
 
Dialoog
 
Ze komen samen om elkaar te leren kennen, maar vooral om hun stem te laten horen, hun standpunten te bepalen over onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden. Een paar keer per jaar gaan ze in dialoog met beleidsmakers, onderwijskoepels, ministers… rond deze thema’s.
De sterkte van dit beleidsparticipatietraject is dat het niet ad hoc en van boven af komt, maar op lange termijn wordt aangepakt, op het tempo van de jongeren, op basis van hun interesses, met veel ruimte voor groepsvorming, eigen inbreng en ontspanning.

Het volledige memorandum vindt u hier.

Bekijk hier de korte versie.

De lange versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Lees hier het artikel op DeWereldMorgen.

Bekijk hier de reportage in het VRT-journaal.

Beluister het interview in Bonus op Radio 1.

Het videomemorandum werd mogelijk gemaakt door: 


 
 
Lees meer over "Jongeren in armoede tonen videoboodschap aan politici"
Arm in Arm treedt toe tot Netwerk tegen Armoede

Arm in Arm treedt toe tot Netwerk tegen Armoede

24/04/2014
Het Netwerk tegen Armoede verwelkomt met trots en blijdschap Arm in Arm uit Antwerpen als 59ste vereniging waar armen het woord nemen. In 2005 zag de werking het levenslicht als project van Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad. De doelgroep waarmee Arm in Arm werkt zijn Marokkaanse gezinnen in armoede. Arm in Arm bestaat voorlopig uit 2 deelwerkingen: een mannengroep die werkt rond het recht op huisvesting en een een vrouwengroep AVA (Allochtone Vrouwen in Armoede) die vooral rond maatschappelijke dienstverlening en verstaanbare taal werkt.

Meer info over de werking van Arm in Arm vindt u hier.
Lees meer over "Arm in Arm treedt toe tot Netwerk tegen Armoede"
Verkiezingen 2014: Investeer in de stem van mensen in armoede in het beleid

Verkiezingen 2014: Investeer in de stem van mensen in armoede in het beleid

23/04/2014
Momenteel telt het Netwerk tegen Armoede 59 verenigingen waar armen het woord nemen. Daarvan krijgen er 54 structurele steun vanuit de Vlaamse overheid als erkende vereniging. Ze zijn lokaal heel sterk ingebed en werken volgens 6 criteria die garanderen dat mensen in armoede actief betrokken worden bij de werking van de vereniging. Zij zijn er de dragende krachten van.
 
Kortom, participatie, om het met een jargonterm te zeggen. Een term die veel ladingen dekt, maar hier werkt het. Mensen komen samen, treden uit hun sociaal isolement, en, dat is het allerbelangrijkste, ze versterken elkaar. Ze bundelen bovendien hun ervaring en expertise om de strijd met armoede aan te gaan. Daarmee komen ze tot zeer concrete en effectieve beleidsaanbevelingen, op lokaal vlak en op Vlaams niveau.
 
Verenigingen bundelen hun kennis en gaan in dialoog met de organisaties in de samenleving en met diverse overheden. Het zijn mensen in armoede die precies weten waarom goedbedoelde maatregelen toch niet werken. Ze ijveren bijvoorbeeld al jaren voor een veralgemeende derdebetalersregeling, voor de automatische toekenning van de schooltoelage of de invoering van de Uitpas in heel Vlaanderen. Voorstellen die sterk onderbouwd zijn en uitgaan van de dagelijkse realiteit van een leven in armoede.
 
Het aantal verenigingen waar armen het woord nemen is de voorbije jaren gegroeid en ook hun middelen zijn toegenomen. 54 erkende verenigingen waar armen het woord nemen in 36 gemeenten en steden (naast de 7 Nederlandstalige verenigingen in Brussel), het is veel en weinig. Veel mensen in armoede hebben geen laagdrempelige vereniging in hun buurt waar ze terecht kunnen, het  woord kunnen nemen, … Om (nog meer) kwetsbare mensen goed te kunnen bereiken moet de overheid meer investeren in verenigingen waar armen het woord nemen en andere laagdrempelige werkingen voor (en door) mensen in armoede. In meer verenigingen zodat wij in nog meer gemeenten, wijken en buurten mensen kunnen samenbrengen. Maar ook in meer steun voor elke vereniging. Nu ligt die op slechts 46.000 euro per jaar. Om een vereniging goed te laten draaien, nieuwe mensen te bereiken, de vele vrijwilligers te coachen en alle taken goed uit te voeren, is minstens een voltijdse beroepskracht nodig. Dat komt neer op een verhoging van de steun tot 60.000 euro per jaar.
 
Dat is broodnodig, zeker als we de moeilijkst bereikbare doelgroepen ook bij de verenigingen waar armen het woord nemen betrekken: mensen van buitenlandse afkomst, alleenstaande ouders, ex-psychiatrische patiënten, … Allemaal groepen met een zeer groot armoederisico en met nood aan bijkomende ondersteuning en begeleiding.
 
Onze verenigingen hebben in het verleden al bewezen dat ze die investering meer dan waard zijn. Kijk naar het structurele overleg met de Vlaamse overheid, de beleidsvoorstellen op lokaal en op Vlaams niveau. Vlaamse overheid, investeer dus in verenigingen waar armen het woord nemen. Het beleid en de persoonlijke situatie van elke persoon in armoede kan er  maar wel bij varen.
Lees meer over "Verkiezingen 2014: Investeer in de stem van mensen in armoede in het beleid"
Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen

Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen

31/03/2014
Het Netwerk tegen Armoede deed in De Tijd een oproep om al in de onderhandelingen voor een nieuwe Vlaamse en federale regering budget en maatregelen te voorzien voor armoedebestrijding. De voorbije jaren is gebleken dat het te moeilijk is om tijdens de legislatuur daarvoor een draagvlak te vinden. Prioriteiten zijn onder meer de verhoging van inkomens en uitkeringen boven de armoedegrens en sociale bijsturing van de bevoegdheden die naar Vlaanderen komen, zoals de kinderbijslag en de woonbonus.

Lees hier het artikel in het verkiezingsmagazine van De Tijd.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede wil budget voor armoedebestrijding bij start nieuwe regeringen"
Middenveld houdt lentetop in aanloop naar verkiezingen

Middenveld houdt lentetop in aanloop naar verkiezingen

29/03/2014
Op 24 april pakken de Verenigde Verenigingen uit met een lentetop van het brede middenveld in aanloop naar de verkiezingen'. Verenigingen zijn het kloppend hart van Vlaanderen. Dagelijks zetten allerhande verenigingen zich in voor de welvaart, het welzijn en geluk van mensen. Ze maken mee de samenleving, stellen mensen centraal en vragen dat andere samenlevingsmakers dat ook doen. Zo maken verenigingen het verschil in Vlaanderen en bouwen ze aan een samenleving waar 'hart boven hard' staat. Op 24 april maken vele harten voor één keer een vuist.

U vindt hier alle info.
Lees meer over "Middenveld houdt lentetop in aanloop naar verkiezingen"
Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne

Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne

21/03/2014
Het aantal gezinnen dat in België moeilijk rondkomt, blijft stijgen. Deze cijfers zijn gepubliceerd in het Federaal Jaarboek Armoede en sociale uitsluiting. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is 1 op 5, in Brussel 1 op 3. Staatsecretaris Maggie De Block reageert op deze schrijnende cijfers met een ware reclamecampagne voor haar 'Nationaal Kinderarmoedeplan'. Bij mensen in armoede roept dit wrange gevoelens op.


Lees het gezamelijke opiniestuk van Netwerk tegen Armoede en BAPN.
Lees meer over "Het nationale kinderarmoedeplan heeft alles van een doorsnee reclamecampagne"
Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen

14/03/2014
Vandaag besliste de Vlaamse Regering, op initiatief van minister Lieten, de armoedetoets definitief te verankeren in het Vlaams beleid.  De armoedetoets moet ervoor zorgen dat mensen in armoede niet meer gediscrimineerd worden door nieuwe regelgeving. 

Tijdens het draaien van de armoedetoets wordt er een dialoog opgestart tussen mensen met ervaringskennis uit armoedeorganisaties en de actoren uit het wetenschappelijke veld. Het Netwerk tegen Armoede en het Vlaams Steunpunt Armoedebestrijding (VLAS) spelen hierbij een cruciale rol. Concreet wordt de input van die beide soorten ‘kennis’ bijeengebracht in een document dat bij het voorstel van beslissing wordt gevoegd, zodat de toets mee onderwerp wordt van het publieke debat.

Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator van het Netwerk tegen Armoede, is blij dat deze belangrijke prioriteit uit het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding helemaal afgerond is.  “Met het structureel maken van de armoedetoets gaan beleidsmakers reeds voor het nemen van de beslissing weten of hun maatregel effectief armoedebestrijdend is.”

Lees het artikel in De Morgen.
Lees meer over "Armoedetoets houdt dicriminerende regelgeving voor mensen in armoede tegen"
Jeugdwerk voor jongeren in armoede

Jeugdwerk voor jongeren in armoede

11/03/2014
Op 11 maart presenteerde Uit de Marge het boek ‘kwetsbare vrije tijd; uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid’.
Het boek schetst een beeld van de evenwichtsoefening voor jeugdwerk tussen de jongeren, hun vrije tijd en de onvrije tijd die moet worden ingevuld.
Carolien Patyn (Netwerk tegen Armoede) en Jan Deduytsche (Uit de Marge) schreven een artikel over het beleidsparticipatietraject met een 20-tal jongeren in armoede.
 
Jeugdwerk voor jongeren in armoede

Jongeren in armoede zijn meestal ondervertegenwoordigd in het mainstream jeugdwerk zoals jeugdbewegingen. Werken met jongeren in armoede vereist een andere benadering. Veel verenigingen waar armen het woord nemen, doen ook een aanbod aan kinderen en jongeren. Uit sommige van die initiatieven groeiden specifieke jongerenwerkingen voor jongeren in armoede.  
 
De jongeren hebben vaak een gelijkaardige achtergrond, en vinden en herkennen elkaar in de jongerenwerking. De meesten volgen beroeps- of buitengewoon onderwijs maar voelen zich er niet op hun plaats. Sommigen worden gepest op school. Degenen die niet meer schoolplichtig zijn, hebben het moeilijk om werk te vinden of moeten zich tevreden stellen met tijdelijke jobs. Ook thuis hebben ze het niet gemakkelijk. Enkelen moeten geregeld een ander onderkomen zoeken. Bovenal worden ze vaak geconfronteerd met vooroordelen, zowel van sommige dienst- en hulpverleners als van doorsnee mensen die ze kruisen op straat of in de winkel.

Ankerpunten
 
De specifiek op hun noden afgestemde jongerenwerking blijkt vaak één van de weinige ankerplaatsen die overblijven voor kinderen en jongeren in armoede. Er wordt niet alleen naar hen geluisterd maar ze ontmoeten er ook anderen die gelijkaardige ervaringen hebben. Ze mogen er zichzelf zijn, kunnen er op hun ritme een bijdrage leveren en zelfvertrouwen opbouwen. Deze opdracht stopt niet aan de deur van de werking of binnen de vrije tijd van de jongeren. Kinderen en jongeren ondersteunen zodat ze hun leefomgeving mee vorm kunnen geven, betekent ook hen helpen om bruggen te slaan naar andere diensten en organisaties. Dit is belangrijk opdat ze het aanbod mee kunnen bepalen en zich opnieuw verbonden voelen met de samenleving waarin ze opgroeien.
 
Vanaf het voorjaar 2009 tot eind 2013 ondersteunde de Vlaamse overheid een achttal jeugdwerkingen met kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Sinds 2014 zijn deze werkingen aangewezen op lokale middelen, waarvoor verwezen wordt naar de gestegen trekkingsrechten voor jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare jeugd. Niet alle werkingen werden echter overgenomen door de lokale besturen, en bovendien zijn de noden veel groter dan het tiental werkingen die nu met veel moeite en engagement het hoofd boven water proberen te houden.
 
 Beleidsdialoog met jongeren in armoede?
 
Sinds 2011 gaan een 20-tal jongeren uit 6 verschillende werkingen in rechtstreekse dialoog met verschillende beleidsmakers. Dit traject wordt ondersteund door het Netwerk tegen Armoede en Uit de Marge, en kadert in het Permanent Armoede
Overleg, een opdracht van het Netwerk tegen Armoede.
 
Kinderen en jongeren vertellen jeugdwerkers die hun vertrouwen genieten verhalen over wat ze meemaken. Sommige kinderen en jongeren worden in hun vrije tijd, op school of op zoek naar werk keer op keer geconfronteerd met negatieve ervaringen, waardoor ze zich onbegrepen en uitgesloten voelen. Jongerenwerkers willen iets doen met de signalen die ze binnenkrijgen, jongeren willen hun stem laten horen.

Ontmoetingen met ministers en onderwijskoepels
 
In de loop van 2 jaar werden binnen het traject standpunten, eisen en voorstellen verzameld van jongeren in armoede over diverse thema’s die ze zelf naar voor schoven als belangrijk; onderwijs, werk, wonen, gezondheid, eenzaamheid, vrije tijd, stress.. Er vonden rechtstreekse ontmoetingen plaats met de Minister van Jeugd en Onderwijs, de onderwijskoepels. Hun eisen worden binnenkort gebundeld in een videoboodschap, waar de verschillende jongerenwerkingen mee aan de slag kunnen in hun dialoog met het beleid. 
 
Het bijzondere aan dit traject is dat de jongeren zélf nog steeds vragende partij zijn om het verder te zetten. Te vaak worden nieuwe participatietrajecten en -structuren in het leven geroepen, die ondanks goede bedoelingen een kort leven beschoren zijn. Te vaak doet men een beroep op dure theorieën en methodieken in plaats van kinderen en jongeren op te zoeken in hun leefwereld, naar hen te luisteren en met hen in gesprek te gaan. Het permanent verticaal armoede-overleg Jeugd is rechttoe rechtaan. De jongeren willen in eerste instantie ernstig genomen worden als gesprekspartner. Het bijeenbrengen van de jeugdwerkingen binnen het opzet van het permanent verticaal armoede-overleg blijkt te werken.
De jongeren vinden het belangrijk om te vertellen over hun ervaringen en standpunten. Ze zijn zich ervan bewust dat er veranderingen nodig zijn om dienst- en hulpverlening beter te laten aansluiten bij hun vragen en noden.

Van een oor bieden naar een stem geven
 
Het traject illustreert de troef van jongerenwerkingen voor jongeren in armoede, ingebed of in partnerschap met verenigingen waar armen het woord nemen. De stap van jongeren een oor bieden naar jongeren een stem geven, is dan snel gezet.
 
Meer info over het beleidsparticipatietraject: carolien.patyn@netwerktegenarmoede.be
 
Boek ‘Kwetsbare vrije tijd’ bestellen: http://www.uitdemarge.be/p527
Lees meer over "Jeugdwerk voor jongeren in armoede"
Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor

21/02/2014
In een dialoogdag van het Netwerk tegen Armoede en De Link kregen mensen in armoede de kans om rechtstreeks in gesprek te gaan met politici. De stijgende armoede, ook in Vlaanderen, blijft bovenaan de politieke agenda staan. Dat vinden Netwerk tegen Armoede en De Link een goede zaak. Alleen vertaalt die aandacht zich nog veel te weinig in politieke daadkracht. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zetten beide organisaties politici en mensen in armoede rond dezelfde tafel. Voor een keer gingen politici niet in debat met elkaar, maar dwongen we hen om te luisteren naar wie dagelijks armoede aan den lijve ondervindt. Vandaag overhandigen Netwerk tegen Armoede en De Link ook hun respectievelijke memoranda voor de komende verkiezingen.
 
Aan 8 gesprekstafels maakten mensen in armoede zelf duidelijk welke prioriteiten zij naar voor schuiven voor de verkiezingen van 25 mei. Volgende thema’s kwamen aan bod: cultuur en vrije tijd, onderwijs, werk en inkomen, gezondheid, wonen, Opleiding tot ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting, werken met ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, participatie van mensen in armoede.
 
Mensen in armoede uit beide organisaties zetten een aantal concrete eisen op de agenda van de aanwezige politici:
 
 • Inkomens moeten verhoogd worden tot boven de Europese armoedegrens.
 • Veralgemeende derdebetalersregeling in gezondheidszorg
 • Tewerkstelling van opgeleide ervaringsdeskundigen bij overheid en diensten om de kloof met mensen in armoede te overbruggen.
 • Toeleiding naar volwaardige arbeid op maat van mensen in armoede
 • Uitpas over heel Vlaanderen
 • Maximumfactuur in het secundair onderwijs
 • Versnelde realisatie van sociale woningen om de wachtlijst van 70.000 gezinnen weg te werken
 • Meer en sterker uitgebouwde wijkgezondheidscentra
 • Voldoende hoog budget voor opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen
 • Studiebeurzen in het volwassenenonderwijs voor beroepsgerichte opleidingen voor mensen met een laag inkomen
 
Panelleden in het plenaire gedeelte waren Wouter Van Besien (Groen), Karin Temmerman (SP.A), Piet De Bruyn (N-VA), Peter Gysbrechts (Open VLD) en Mie Branders (PVDA). Allemaal erkenden ze dat de gesprekken met mensen in armoede zeer verrijkend waren. Ze toonden zich tevreden dat ze voor een keer niet met elkaar in debat moesten, maar in de diepte met mensen in dialoog konden gaan.

Lees het volledige memorandum.

Beluister de reportage in het VRT-radionieuws.

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Mensen in armoede gingen in gesprek met politici en stelden hun eisen voor de verkiezingen voor"
20 % meer mensen zoeken steun bij verenigingen waar armen het woord nemen

20 % meer mensen zoeken steun bij verenigingen waar armen het woord nemen

27/12/2013
20 % meer mensen deden in 2013 een beroep op de diensten van verenigingen waar armen het woord nemen. Mensen in armoede voelen besparingen in gemeenten en ocmw’s aan den lijve. Dat blijkt uit een rondvraag van het Netwerk tegen Armoede bij de 58 verenigingen waar armen het woord nemen in Vlaanderen en Brussel. De verenigingen zelf zien hun toelagen en subsidies dalen, maar ook de mensen die bij hen over de vloer komen worden getroffen. Ze krijgen te maken met hogere tarieven en retributies voor lokale diensten en krijgen veel moeilijker toegang tot aanvullende financiële steun.
 
Die laatste conclusie wordt bevestigd door cijfers van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Ocmw’s krijgen meer steunaanvragen (van 65.000 in 2011 naar 74.800 in 2012), maar het totale bedrag aan aanvullende steun (€50,6 miljoen) is gelijk gebleven. Dat betekent dat meer mensen minder steun krijgen. Uit onze rondvraag blijkt dat die selectiviteit sindsdien nog toegenomen is. De cijfers wijzen er eens te meer op dat uitkeringen in ons land veel te laag zijn om mee rond te komen. Daardoor zien ocmw’s de aanvragen voor aanvullende steun jaar na jaar toenemen.
 
Bij heel wat ocmw’s worden bijkomende voorwaarden opgelegd voor het toekennen van aanvullende steun. Tussenkomsten voor medische kosten of huurtussenkomsten worden bijvoorbeeld een stuk strenger bekeken dan vroeger. Ook voor de toekenning van het leefloon zelf worden soms bijkomende voorwaarden opgelegd, zoals werkbereidheid aantonen, studerende ocmw-cliënten worden verplicht of sterk aangemaand om een studentenjob te zoeken, …
 
Ook andere besparingen duiken op, zoals de afschaffing van de klusjesdienst bij het ocmw, of toenemende digitale dienstverlening, gekoppeld aan verminderde loketuren.
 
Ook de gemeente voert vaak besparingen door die mensen in armoede treffen zoals hogere retributies. Opvallend is dat huisvuilzakken in veel gemeenten duurder worden (4 op 10 gemeenten waar onze verenigingen actief zijn), net als de toegang tot het containerpark (3 op 10 gemeenten). In een aantal gemeenten komt daar nog een forfaitaire afvaltaks bovenop. Vaak wordt ook gesnoeid in de stadslijnen voor het openbaar vervoer.
 
Dat maakt dat steeds meer mensen steun zoeken bij verenigingen waar armen het woord nemen. Maar gemeenten besparen ook vaak op de werking van verenigingen zelf, waardoor de meest kwetsbaren nog eens extra getroffen worden. Maar liefst de helft ziet zijn toelages en subsidies verminderen. Vaak wordt hen ook bijkomende taken opgelegd zonder bijkomende middelen.
 
Het Netwerk tegen Armoede stelt vast dat zowel federaal, Vlaams als lokaal meer en meer een beleid gevoerd wordt dat de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving vergroot. Federaal kampen langdurig werkzoekenden nog altijd met de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen tot op het niveau van het leefloon. Dat doet heel wat mensen onder de armoedegrens duiken, waardoor ze effectief een beroep moeten op het ocmw om te kunnen overleven.

Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Beluister het interview in De Ochtend op Radio 1.

Bekijk de reportage in het VRT-journaal.

Bekijk de reportage in het VTM-nieuws.

Lees het interview met Peter Adriaenssens.
Lees meer over "20 % meer mensen zoeken steun bij verenigingen waar armen het woord nemen"
Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?

Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?

16/09/2013
Het Netwerk tegen Armoede zet de zaken op scherp in aanloop naar de nieuwe Vlaamse begroting. De uitkomst zal bepalend zijn voor de topprioriteit armoede van deze Vlaamse Regering

Lees het opiniestuk op knack.be
Lees meer over "Armoedebestrijding: Wat heeft Vlaanderen ons beloofd?"
Betonne Jeugd viert 10 jaar met eigen documentaire

Betonne Jeugd viert 10 jaar met eigen documentaire

13/09/2013
Betonne Jeugd, de Antwerpse jeugdwerking voor en door jongeren in kansarmoede, viert binnenkort zijn tiende verjaardag. Om dat te vieren pakt ze op 11 oktober uit met een pakkende documentaire over de leefwereld van haar jongeren, geregisseerd door Joke Nyssen. Meteen gooit de jongerenwerking ook haar deuren open.

De filmvoorstelling vindt plaats op 11 oktober om 20 uur in Cultureel Ontmoetingscentrum Sint-Andries, Sint-Andriesplaats 24, 2000 Antwerpen. De toegang is gratis, maar u moet wel inschrijven via famke@betonnejeugd.be.
Lees meer over "Betonne Jeugd viert 10 jaar met eigen documentaire"
Chillax, de gloednieuwe jongerenwerking van PWO Wetteren

Chillax, de gloednieuwe jongerenwerking van PWO Wetteren

29/08/2013
PWO Wetteren lanceert een gloednieuwe jongerenwerking, waar jongeren met en zonder armoede-ervaring welkom zijn.De organisatie wordt gedragen door jonge vrijwilligers. Iedereen jonger dan 35 is welkom.

Samen ontspannen, gezellig babbelen, spelletjes spelen, nieuwe vrienden maken, eventuele problemen vergeten of er net over praten met iemand die geen vooroordelen heeft, op een aangename manier nieuwe vaardigheden aanleren,… Kortom positieve ervaringen opdoen in een veilige omgeving.

Grote opening

Op vrijdag 6 september is het de grote opening, vanaf 19u is iedereen welkom voor een hapje en een drankje. Op deze avond worden ook de winnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd op de markt.

Wie wil meewerken, kan contact opnemen via chillax@pwo-wetteren.be of via de Facebook-pagina van de vereniging.
Lees meer over "Chillax, de gloednieuwe jongerenwerking van PWO Wetteren"
Netwerk tegen Armoede bekroond met Prijs voor de Democratie

Netwerk tegen Armoede bekroond met Prijs voor de Democratie

21/07/2013
Met vreugde en trots melden wij dat het Netwerk tegen Armoede dit jaar de Prijs voor de Democratie krijgt. De prijs is een initiatief van Democratie 2000 en wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Gentse Feesten. Democratie 2000 ontstond na Zwarte Zondag op 24 november 1991 en wil initiatieven, organisaties en personen bekronen die zich op hun terrein inzetten voor de democratie.

Wij delen de bekroning met Manuel Chiguero, pionier bij Chez Nous/Bij Ons in Brussel en een alom gewaardeerde, kritische stem binnen de verenigingen waar armen het woord nemen. De jury bekroont het Netwerk tegen Armoede voor haar jarenlange strijd tegen de armoede vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede. De jury zegt daar het volgende over:

"Ze hebben intussen meer guts gekregen, maken regelmatig een stevige vuist, en zijn actief op alle fronten waar het er toe doet voor armen. Goed is ook dat de leden zelf steeds combattiever worden: kritischer tav het beleid, meer politiek georiënteerd, en ook kritischer tegen hun eigen organisatie ! Ze eisen bv als de echte ervaringsdeskundigen steeds meer hun plek op.

Na 20 jaar Prijs voor de Democratie is de strijd tegen de armoede nog nooit gelauwerd terwijl het een noodzaak is om eindelijk deze strijd – die tevens een strijd tegen sociale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid is – als belangrijke component te erkennen van een globale strijd voor sociale rechtvaardigheid zowel mondiaal, Europees, nationaal als op stedelijk niveau.
De sociale beweging tegen armoede is meer dan ooit politiek actueel (niet voor de politique politicienne waar veel eden worden gezworen zonder veel resultaten) want de armoede daalt niet maar stijgt. Met elke nieuwe besparingsronde volgt ook een afbraak van sociale middelen (zoals de Werkwinkels) want de verzorgingsstaat krimpt en de armsten zijn het eerste en grootste slachtoffer.

Er bestaat geen sociale democratie waarin 15% van de bevolking sociaal, economisch, cultureel uitgesloten is.
Het netwerk tegen armoede verleent aan de uitgeslotenen een politieke en sociale stem.

We hopen dat de bekroning met de Prijs voor de Democratie die stem luider zal weerklinken."

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees het artikel op deredactie.be.

Lees het interview in Mo Magazine

Lees het artikel op DeWereldMorgen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede bekroond met Prijs voor de Democratie"
10 jaar Netwerk tegen Armoede, een overweldigend succes

10 jaar Netwerk tegen Armoede, een overweldigend succes

24/06/2013
Een kleine 1.000 mensen daagden afgelopen vrijdag op in The Egg in Brussel  voor de tiende verjaardag van het Netwerk tegen Armoede. Het werd een overweldigend succes. Met een pittig panelgesprek en een geanimeerd politiek debat werd kritisch teruggeblikt en vooruit gekeken naar de armoedebestrijding in Vlaanderen. Conclusie? Het Netwerk tegen Armoede heeft de voorbije jaren veel werk verzet om mensen in armoede een stem te geven. Ze worden meer gehoord dan ooit, maar moeten nog meer de kans krijgen om door te groeien in hun verenigingen en in het Netwerk zelf.

De grote afwezigen waren Vlaams minister van Armoedebestrijding Ingrid Lieten en federaal Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Maggie De Block. Ze waren nochtans van harte welkom, maar stuurden ter elfder ure hun kat, wat het Netwerk ten zeerste betreurde. Ook Antwerps OCMW-voorzitter Liesbeth Homans liet verstek gaan. Jammer, want de verenigingen hadden veel vragen voor haar over de keiharde besparingen die ze aan sociale organisaties in de stad oplegt.

Tijdens het politiek debat wist het Netwerk tegen Armoede al enkele opvallende verkiezingsbeloftes in de wacht te slepen.
 • Mieke Vogels (Groen) wil de woonbonus (vanaf volgend jaar een Vlaamse bevoegdheid) afschaffen voor de allerhoogste inkomens en die middelen gebruiken voor een veralgemeende huurpremie
 • Mie Branders (PVDA) wil een vermogensbelasting gebruiken om de versnelde bouw van sociale woningen te financieren
 • Els Ampe (Open VLD) wil de terugbetaling van dringende medische zorg voor mensen zonder papieren ook in de toekomst blijven garanderen
 • Piet De Bruyn (N-VA) toont zich een voorstander van een veralgemeende derdebetalersregeling, al blijkt dat nog niet uit het stemgedrag van de N-VA-fractie in De Kamer. Alleen Open VLD wil hier nog geen duidelijk standpunt innemen.
 • Cindy Franssen (CD&V) wil de structurele steun verder doortrekken in de armoedebestrijding
 • Bart Van Malderen (SP.A) wil meer middelen voor Brussel, op voorwaarde dat het gewest efficiënter bestuurd wordt.


De groeiende participatie van mensen in armoede heeft zich vooralsnog niet vertaald in beleid. De Vlaamse regering schiet schromelijk tekort, hoewel ze (dankzij het denkwerk van mensen in de verenigingen waar armen het woord nemen) perfect weet wat haar te doen staat. Daarom is die tiende verjaardag iets om trots op te zijn, maar geen reden tot vieren. De armoede is de voorbije tien jaar niet gedaald. Nog steeds leeft 1 op 10 Vlamingen in armoede. De kinderarmoede is in dezelfde periode zelfs verdubbeld en loopt nu ook op tot bijna 10 %.

Dat weerhield het Netwerk er niet van om een spetterend feest te organiseren voor alle vrijwilligers (met en zonder armoede-ervaring) uit de verenigingen. Het was meer dan verdiend.

Lees het interview in Knack.

Lees het persbericht van het Netwerk tegen Armoede.

Lees het opiniestuk op knack.be

Lees het artikel in De Standaard.

Lees het artikel in De Morgen.

Bekijk de foto's van 10 jaar Netwerk tegen Armoede.

Bekijk de beeldcompilatie van 10 jaar Netwerk tegen Armoede.

Lees de openingstoespraak van voorzitter Werner Van Maeckelberghe van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "10 jaar Netwerk tegen Armoede, een overweldigend succes"
Armoede neemt niet af in ons land

Armoede neemt niet af in ons land

19/06/2013
Nu vrijdag viert het Netwerk tegen Armoede zijn tiende verjaardag. Maar veel reden om te feesten is er niet. De armoede neemt niet af en vaak blijken maatregelen zelfs een stap achteruit voor mensen in armoede. Kijk maar de versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen of de sluiting van Werkwinkels.

Lees het interview in Knack met coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Armoede neemt niet af in ons land"
Jongeren in armoede vallen uit de subsidieboot

Jongeren in armoede vallen uit de subsidieboot

5/06/2013
“We zijn nu al tien jaar bezig met jongeren in armoede, maar we bijten onze tanden stuk op een overheid die geen oog voor ons heeft.” Het verdict van de Antwerpse vzw Betonne Jeugd is hard. Net als enkele andere jeugdarmoedeorganisaties vrezen ze dan ook het slachtoffer te worden van een beleid dat haaks staat op hun dagelijkse realiteit. Kortlopende projectsubsidies en hokjesdenken dreigen hen de das om te doen.

Lees het volledige interview met de mensen van Betonne Jeugd op DeWereldMorgen. Betonne Jeugd is een vereniging waar armen het woord nemen die zich specifiek richt op kwetsbare jongeren in Antwerpen. Sinds kort is deze jongerenwerking ook lid van het Netwerk tegen Armoede.
Lees meer over "Jongeren in armoede vallen uit de subsidieboot"
Netwerk tegen Armoede krijgt extra middelen voor regionale ondersteuning

Netwerk tegen Armoede krijgt extra middelen voor regionale ondersteuning

1/06/2013
De Vlaamse Regering voorziet, op voorstel van minister Vandeurzen, in een extra subsidiering voor het Netwerk tegen Armoede. Het Netwerk kan hiermee de verenigingen regionaal ondersteunen.
 
Het Netwerk tegen Armoede is een belangrijke partner in het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid. De verenigingen waar armen het woord nemen kunnen voor ondersteuning van hun werking een beroep doen op het team van het Netwerk tegen Armoede. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen in armoede maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en de publieke opinie. Het Netwerk Tegen Armoede verenigt 58 verenigingen waar armen het woord nemen.
 
Het lokaal ondersteunen en stimuleren van de afstemming en samenwerking tussen deze verenigingen, was tot en met 2012 een opdracht voor verenigingen die ingedeeld werden in een bepaalde categorie. Naar aanleiding van de evaluatie van de erkenning en subsidiëring van de verenigingen is het onderscheid in subsidiecategorieën opgeheven. In plaats daarvan is geopteerd om binnen het Netwerk Tegen Armoede regionale ondersteuning voor verenigingen uit te bouwen.
De Vlaamse Regering voorziet in een extra subsidiëring waardoor het Netwerk 1,8 voltijdse krachten, de regionale ondersteuners,kan inzetten.
 
De ondersteuning situeert zich op volgende domeinen:
 • ondersteuning op maat bieden aan de verenigingen;
 • afstemming en uitwisseling tussen verenigingen faciliteren;
 • uitwisseling van goede praktijken tussen de verschillende regio’s;
 • gemeenschappelijke activiteiten stimuleren en ondersteunen;
 • ondersteunen van het kwaliteitsbeleid van de verenigingen;
 • samenwerking met het algemeen welzijnswerk, samenlevingsopbouw en andere lokale of regionale actoren faciliteren en stimuleren.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede krijgt extra middelen voor regionale ondersteuning"
Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse

Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse

23/05/2013
De cijfers van de jongste Armoedebarometer van Decenniumdoelen tonen het eens te meer aan. Het beleid slaagt er niet in om de armoede te doen dalen. 1 op 10 Vlamingen leeft nog steeds in armoede. De kinderarmoede blijft zelfs nog stijgen naar een nieuwe recordhoogte van 9,7 %. Decenniumdoelen, een samenwerkingsverband van 12 sociale organisaties waaronder het Netwerk tegen Armoede, publiceert jaarlijks de evolutie inzake armoedebestrijding op vlak van inkomen, gezondheid, werk, wonen, onderwijs en participatie.

Alleen de kloof tussen arm en rijk in de gezondheidszorg lijkt op het eerste zicht te verkleinen, maar ook dat is geen goed nieuws. De kloof wordt kleiner omdat meer mensen boven de armoedegrens even goed problemen ondervinden om medische kosten te betalen.

Het aantal gezinnen waar niemand werkt, blijft ondertussen stijgen. Ook wonen blijkt een zware last voor mensen in armoede. 1 op 3 huurders ondervindt betalingsproblemen en maar liefst 4 op 10 huurders leeft in een woning van gebrekkige kwaliteit. In het onderwijs blijft de laaggeletterdheid gelijk. Mensen in armoede participeren tegelijk steeds minder aan het verenigingsleven.

Weinig opbeurende cijfers dus. Dit zou het ultieme signaal moeten zijn voor de Vlaamse regering om van armoedebestrijding alsnog een topprioriteit te maken. Met volgend jaar verkiezingen in zicht moet het beleid dringend een versnelling hoger schakelen.

Lees het volledige persbericht.

Beluister hier het interview in Vandaag op Radio 1 met Irene van onze vereniging De Brug in Hasselt.
Lees meer over "Armoedebarometer: armoedebestrijding trappelt ter plaatse"
150 mensen in armoede debatteren over herverdeling

150 mensen in armoede debatteren over herverdeling

23/05/2013
Herverdeling, dat is het jaarthema waarrond verenigingen waar armen het woord nemen sinds begin dit jaar op focussen. In tijden van crisis een keuze die niet vanzelfsprekend is, maar die tegelijk broodnodig is om onze samenleving op de rails te houden. Zonder herverdeling neemt de armoede, die de voorbije jaren ook in Vlaanderen hoge toppen blijft scheren, onmiskenbaar toe. Om het thema verder te verdiepen gingen 150 mensen in armoede in gesprek met vakbondsmensen op een druk bijgewoonde Forumdag van het Netwerk tegen Armoede.

Welke herverdelingsmechanismen zijn er? Hoe werkt de sociale zekerheid? Hoe herverdelend is ons belastingssysteem? Belastingen en sociale zekerheid werken wel degelijk herverdelend in ons land, zo blijkt, maar lang niet voor iedereen. Heel wat mensen in armoede merken maar heel weinig van de herverdelingsmechanismen in ons sociaal model. Uitkeringen blijven vaak ver onder de armoedegrens. Sociale zekerheid en fiscaliteit zitten in België bovendien bijzonder ingewikkeld in elkaar. Dat maakt het heel ondoorzichtig voor veel mensen.

Een even groot probleem is de onderbescherming. Mensen krijgen hun rechten vaak niet gerealiseerd. Door de ingewikkelde papiermolen, omdat ze slecht geïnformeerd zijn of omdat de voorwaarden zeer ingewikkeld zijn. Een doorgedreven automatische toekenning van rechten, zoals bijvoorbeeld het OMNIO-statuut, moet daarom dringend op de agenda komen van de verschillende overheden, zowel Vlaams als federaal.

De komende maanden gaat het Netwerk tegen Armoede en zijn verenigingen verder aan de slag met dit thema
Lees meer over "150 mensen in armoede debatteren over herverdeling"
Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp helpt jongeren niet vooruit

Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp helpt jongeren niet vooruit

15/05/2013
Vandaag debatteert het Vlaams parlement over het jaarverslag van Jongerenwelzijn. Daaruit blijkt dat steeds meer jonge kinderen (onder de 10 jaar) in de bijzondere jeugdzorg terechtkomen. Tegelijk is een nieuw decreet Integrale Jeugdhulp in de maak, dat de zorg voor jongeren gerichter en laagdrempeliger zou moeten maken. Het Netwerk tegen Armoede liet zich eerder al kritisch uit over het ontwerpdecreet tijdens de hoorzitting in de Commissie Welzijn. Het decreet zoals het nu voorligt, zal jongeren geen kwalitatieve zorg garanderen. Wel integendeel.

Voor ons zijn volgende overwegingen belangrijk:

 • Een armoedesituatie is niet noodzakelijk hetzelfde als een problematische leefsituatie
 • Het gaat dikwijls over veel meer dan opvoedingsproblemen, een open kijk op hulpverlening dringt zich op: geen symptoombestrijding, maar structurele aanpak van structurele problemen zoals huisvesting, werk, gezondheid.
 • Preventief kan al heel wat gebeuren als de vraag goed gehoord wordt, er minder wachtlijsten zijn en er een aangepaste en goedkope (omnio-gerelateerd  ook voor psychologen en psychiaters) hulpverlening bestaan.
 • Ouderrechten kunnen duidelijker geëxpliciteerd worden.
 • Het ingebakken wantrouwen tegenover hulpverlening en plaatsing is alom tegenwoordig en vraagt aandacht van alle hulpverleners..
 • Langdurige hulpverlening, daar waar nodig, moet mogelijk blijven, zonder daarom in een gedwongen circuit terecht te komen.
Een trajectbegeleider (uit welke sector dan ook) is noodzakelijk als kompas voor het gezin. Geef de hulpverlener die het vertrouwen geniet van het gezin hier ook de mogelijkheid toe!
 • Neem participatie ernstig op alle niveaus, in het individuele gezin, in de voorzieningen en op beleidsniveau: investeer erin, maak voldoende tijd en ruimte om echt samen met gezinnen aan de slag te gaan.
 • Verzeker een goede toegang tot de jeugdhulp.
 • Maak duidelijk wie voor wat verantwoordelijk is binnen de jeugdhulpverlening


Lees het interview in De Standaard (15/05/2013) met coördinator Frederic Vahauwaert van het Netwerk tegen Armoede.
 
Lees ons volledige advies hier.
Lees meer over "Nieuw decreet Integrale Jeugdhulp helpt jongeren niet vooruit"
Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020

Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020

1/05/2013
Samen met tientallen andere organisaties herbevestigde het Netwerk tegen Armoede afgelopen dinsdag zijn engagement in VIA/Pact 2020. Frederic Vanhauwaert, algemeen coördinator, somde in zijn toespraak hiervoor drie redenen op:
 • De mensen in armoede uit onze verenigingen zijn dag in dag uit bezig met armoedebestrijding en de doelstellingen van het Pact 2020. Ze geven vorming, sommen knelpunten op, geven beleidsadviezen,...
 • De doelstellingen moeten dringend gereaiseerd worden: minstens de halvering van de kinderarmoede tegen 2020 terwijl de cijfers nog altijd stijgen, Vlaanderen in een koppositie brengen op vlak van armoedebestrijding in Europa, …
 • De voorbije jaren is al heel wat werk verzet. Enerzijds staat rond kinderarmoede alles klaar om de zaken structureel te verankeren, zodat we verder kunnen gaan dan losse (en tijdelijke) projecten. Anderzijds zijn in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding duidelijke prioriteiten gekozen door de Vlaamse Regering, de SERV en het Netwerk tegen Armoede. Een aantal van die prioriteiten zitten in de goede richting (de toepassing van een armoedetoets, de Uitpas, een beleidsrelevant wetenschappelijk steunpunt voor armoede), bij een aantal andere moet er dringend een versnelling hoger geschakeld worden (structurele verankering van de werk-welzijnstrajecten voor mensen in armoede, investeringen in wijkgezondheidscentra, uitbreiding van de huursubsidies voor wachtenden op een sociale woning, kostenbeheersing in het secundair, …).  Met de uitvoering van deze plannen kunnen we stevige stappen richting de doelstellingen in Pact 2020 zetten.
De tussenkomst vanuit het Netwerk tegen Armoede werd ook opgepikt door het VRT-radionieuws.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede herbevestigt engagement in VIA/Pact 2020"
Netwerk tegen Armoede treedt toe tot NewB

Netwerk tegen Armoede treedt toe tot NewB

30/04/2013
Het Netwerk tegen Armoede treedt toe tot de coöperatieve NewB. Deze nieuwe organisatie verzamelt momenteel fondsen en aandeelhouders om op termijn een gloednieuwe coöperatieve bank op te richten. Het Netwerk tegen Armoede steunt dit project en wil er tegelijk nadrukkelijk op wegen.

Enerzijds juichen de verenigingen waar armen het woord nemen de oprichting toe, omdat er nood is aan een bank die wil investeren in sociale initiatieven en op een ethische, verantwoordelijke manier omgaat met het spaargeld van haar klanten.We vinden dit niet of nauwelijks terug in het huidige bankenlandschap.

Anderzijds wil het Netwerk tegen Armoede mee werk maken van een basisbankdienstverlening waar ook mensen in armoede terecht kunnen. Wij zullen aangeven waar de knelpunten liggen in het huidige bankenlandschap rond basisdiensten, kredietverlening, toegankelijkheid en andere aspecten. Van de nieuw op te richten bank verwachten wij dat ze de financiële kennis aandraagt om bankproducten te ontwikkelen die zowel voor de bank als voor mensen in armoede een meerwaarde betekenen.
Lees meer over "Netwerk tegen Armoede treedt toe tot NewB"
Beter luisteren naar adviesraden in plaats van ze te kortwieken

Beter luisteren naar adviesraden in plaats van ze te kortwieken

17/04/2013
De Vlaamse regering geeft zelf aan dat ze te weinig rekening houdt met de strategische adviesraden. De oplossing van minister Bourgeois? De schaar erin! Begrijpe wie kan. Zonder overleg met en advies van het georganiseerde middenveld krijg je een democratie zonder hart. Net de expertise vanuit het middenveld kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming gevoelig verhogen. Maar dan moet de regering die deskundigheid wel ernstig nemen.

Het Netwerk tegen Armoede is een van de kernleden van de Verenigde Verenigingen (samenwerkingsverband van middenveldorganisaties) en steunt volmondig het opiniestuk dat men van daar uit publiceerde op DeWereldMorgen.

Lees het opiniestuk hier.
Lees meer over "Beter luisteren naar adviesraden in plaats van ze te kortwieken"
Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken

Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken

16/04/2013
Vandaag maakt de Vlaamse regering de cijfers bekend van de Armoedemonitor. Het Netwerk tegen Armoede is absoluut niet verbaasd over die cijfers. Ze bevestigen de evolutie waar armoedeverenigingen al jaren op wijzen. Kinderarmoede stijgt en de globale armoede daalt evenmin. Een goed jaar voor de moeder aller verkiezingen is het nu of nooit voor de Vlaamse regering. Bij haar aantreden riep ze armoedebestrijding uit tot absolute topprioriteit. Als ze die ambitie nog voor de verkiezingen wil waarmaken, dient het nu te gebeuren.
 
De Vlaamse regering bespreekt nu vrijdag de voortgang inzake armoedebestrijding bij de evaluatie van het voortgangsrapport van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding voor 2012. Een ideaal moment om de daad bij het woord te voegen. De voorbije jaren is hard gewerkt aan projecten, studies en plannen. Ook de prioriteiten werden samen met ons vastgelegd in 2011. Nu is het tijd om dit te vertalen naar concrete en structurele maatregelen voor alle vastgelegde prioriteiten. Wij zijn alvast verheugd dat minister Lieten vandaag al een Kinderarmoedefonds in het vooruitzicht stelt. Daarmee kunnen langlopende inspanningen van organisaties en lokale besturen op vlak van de strijd tegen kinderarmoede ondersteund en opgevolgd worden. Dit gaat een stuk verder dan tijdelijke projectsteun en is een echte wens van organisaties op het terrein. Zo kan er echt een verschil gemaakt worden.
 
Het Netwerk tegen Armoede vraagt verder de uitbreiding van het proefproject rond de Uitpas in Aalst en omliggende gemeenten. De Uitpas is een vrijetijdskaart voor iedereen, maar geeft vooral extra kansen aan mensen in armoede om deel te nemen aan culturele en recreatieve activiteiten. Dat helpt om mensen uit hun isolement te halen, hun sociaal netwerk uit te breiden en hun zelfvertrouwen te vergroten. Ook de strijd tegen vereenzaming maakt essentieel deel uit van de strijd tegen armoede. Het plan was om de Uitpas over heel Vlaanderen uit te rollen. Wij vragen dat er voldoende budget vrijgemaakt wordt om in minstens 2 andere regio’s van start te gaan.

Gezondheidszorg
 
De armoedemonitor toont ook aan dat meer mensen gezondheidszorgen uitstellen. De Vlaamse regering moet  daarom een structureel budget uittrekken om nieuwe wijkgezondheidscentra op te richten en de bestaande een duw in de rug te geven. Dit is één van de prioriteiten die de Vlaamse Regering zelf naar voor schuift binnen haar actieplan armoedebestrijding en die ook in het Regeerakkoord staat. Wijkgezondheidscentra bieden betaalbare, toegankelijke en integrale gezondheidszorg aan de brede bevolking en zeker ook aan mensen die financieel kwetsbaar zijn.
 
De Vlaamse regering moet dus een versnelling hoger schakelen. De voorbije begrotingscontrole was op dat vlak een gemiste kans. Tegelijk stellen we vast dat ook maatregelen genomen worden die armoede net in de hand werken. Het uitblijven van een automatische toekenning van de schooltoelage is daar een van. Naast de 3.000 ouders die hun toelage te laat aanvroegen, blijft ook een groep ouders die de toelage niet aanvraagt: uit onwetendheid of omwille van de complexe procedure. Een automatische toekenning moet daarom volgend schooljaar al komen en niet vanaf 2014-2015, zoals de regering het gepland heeft. Onze petitie-actie daarrond blijft nog doorlopen.

Werkwinkels sluiten
 
Bovendien moet de VDAB tientallen Werkwinkels sluiten als gevolg van besparingen van diezelfde Vlaamse regering. Dit maakt het net voor de meest kwetsbare mensen nog moeilijker om een job te vinden. Onbegrijpelijk voor een regering die armoedebestrijding als topprioriteit heeft.
Lees meer over "Armoedemonitor - Nu of nooit voor Vlaamse regering om topprioriteit armoedebestrijding waar te maken"
7 op 10 mensen in armoede vindt moeilijk werk door beperkte mobiliteit

7 op 10 mensen in armoede vindt moeilijk werk door beperkte mobiliteit

16/02/2013
67 % van mensen in armoede geeft aan dat mobiliteit een grote drempel vormt in de zoektocht naar werk. Ook vrijetijdsactiviteiten, boodschappen, medische zorg en familiebezoek lijden onder de beperkte mogelijkheid om zich te verplaatsen. Dat blijkt uit een onderzoek van Mobiel 21 en het Netwerk tegen Armoede in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits. Het onderzoek maakt deel uit van het actieprogramma 'Mobikansen - Duurzame mobiliteit voor mensen in armoede'. Mobikansen is een project om de mobiliteit van mensen in armoede te vergroten.

153 organisaties (verenigingen waar armen het woord nemen, OCMW's, CAW's, enz.) namen deel aan een online enquête om de noden en behoeften van mensen in armoede in kaart te brengen. Het onderzoek werd aangevuld met een tiental diepte-interviews, veel overlegrondes binnen het Netwerk tegen Armoede en een reeks individuele en collectieve gesprekken.

Wat de vervoermiddelen zelf betreft, gaan de meeste vragen van mensen in armoede over het gebruik van de bus (84 %), de trein (46 %), de fiets (41 %) en de auto (39 %). De helft van de vragen gaat over financiële aspecten (vb. 'Ik heb geld nodig voor de bus'), terwijl de andere helft van de vragen betrekking heeft op administratie (vb. 'Hoe vraag ik een abonnement aan'), informatie (vb. 'Ik begrijp de tijdstabel van de bus niet') of advies op maat (vb. 'Hoe moet ik naar ... gaan?').
De beperkte mogelijkheden om zich te verplaatsen, duwen mensen in armoede nog meer in de marge en dat heeft negatieve gevolgen voor hun welzijn en zelfbeeld. Mobikansen start dit voorjaar met 5 concrete demonstratieprojecten in Vlaanderen:
 1. 'Er op Uit' in Erpe-Mere en omstraken (Oost-Vlaanderen), in samenwerking met Ommekeer: verbetering van deelname aan vrijetijdsactiviteiten in het kader van de Uitpas door een beter vervoersaanbod.
 2. 'Beter Bereik' in Zarren (West-Vlaanderen), in samenwerking met 't Schoederkloptje: aanpakken van vervoersarmoede in de Westhoek met focus op de (bel)bus en de mindermobielencentrale (MMC).
 3. 'Meer OV en MMC' in Houthalen-Helchteren (Limburg) in samenwerking met Warm Hart: verbeteren en stimuleren van deelname aan het openbaar vervoer via vorming en informatie.
 4. 'Voluit voor fietsen' in Deurne-Noord (Antwerpen), in samenwerking met Recht-Op: uitbreiden en structureel verankeren van lopende en succesvolle fietsinitiatieven aangevuld met themawerking rond mobiliteit en gezondheid.
 5. 'De weg naar werk' in Brugge (West-Vlaanderen), in samenwerking met Wieder: verhoging van de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen in armoede door een verbeterde mobiliteit van en naar het werk (alle vervoersmodi).
De demonstratieprojecten starten in het voorjaar van 2013 en zullen gemiddeld anderhalf jaar duren. In het voorjaar van 2014 zulen de eerste resultaten beschikbaar zijn.
Lees meer over "7 op 10 mensen in armoede vindt moeilijk werk door beperkte mobiliteit"
Recordcijfers vakantieparticipatie geen reden tot vieren

Recordcijfers vakantieparticipatie geen reden tot vieren

21/01/2013
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois maakte deze week de laatste cijfers bekend van het Steunpunt vakantieparticipatie op hun jaarlijks forum. Trots kondigde hij een stijging van het aantal vakantiegangers aan van vijf procent, resulterend in een recordjaar met 104.931 deelnemers in 2012. Deze cijfers zijn allerminst een reden tot vieren voor het Netwerk tegen Armoede: het toont vooral aan dat steeds meer mensen de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen.  Een toeristisch aanbod aan sociaal tarief is een belangrijk vangnet voor deze mensen. Maar we beschouwen de cijfers van het Steunpunt dus als een zoveelste illustratie van de stijgende inkomensongelijkheid in ons land, en vragen aan alle bevoegde ministers om werk te maken van een structureel armoedebeleid.
Lees meer over "Recordcijfers vakantieparticipatie geen reden tot vieren"
Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok

Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok

9/01/2013
Armoede blijft toenemen in ons land. In België leeft 15 % van de inwoners op of onder de armoedegrens. In Vlaanderen is dat ruim 1 op 10. De kinderarmoede is de laatste tien jaar verdubbeld. Vandaag wordt 1 op 12 Vlaamse kinderen in armoede geboren. Hallucinante cijfers voor een regio die nog altijd tot de rijkste ter wereld behoort. Hoe komt het dat de armoedebestrijding in Vlaanderen en België geen kentering teweeg brengt? De crisis? Die speelt zeker een rol, maar ook voor 2008 (toen de financiële crisis nog moest uitbreken) daalde de armoede niet. Armoedebestrijding is duidelijk nog veel te weinig een prioriteit bij de verschillende overheden in dit land. En net in crisistijd zou je verwachten dat de inspanningen opgevoerd worden.

Netwerk tegen Armoede doet in De Geus, het tijdschrift van het Oost-Vlaamse Vrijzinnig Centrum - Geuzenhuis, een krachtige oproep voor een doorgedreven beleid inzake armoedebestrijding.
Lees meer over "Armoedebestrijding: het verhaal van de wortel en de stok"
Cultuurcentrum De Kollebloem heeft de laagste drempel

Cultuurcentrum De Kollebloem heeft de laagste drempel

7/12/2012
Vandaag presenteerden een tiental verenigingen waar armen het woord nemen hun cultuurparticipatieprojecten aan een publiek van cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en welzijnspartners. Meteen ook het moment om de Prijs voor de Laagste Drempel uit te reiken aan Cultuurcentrum De Kollebloem in Puurs. Het zijn mensen in armoede uit de verenigingen van het Netwerk tegen Armoede die de laureaat verkozen. De nadruk lag op samenwerking mét mensen in armoede.

Nog teveel cultuurprojecten worden van bovenaf gemaakt voor onze achterban. De Kollebloem krijgt lof voor structurele samenwerking met mensen in armoede op alle niveaus; er zijn  bijvoorbeeld heel wat acties om drempels te verlagen (rondleidingen, toelichting bij het programma door medewerkers van het CC, voorverkoop aan verlaagde prijzen..). Daarnaast loopt er in 2012-2013 een uitgebreide programmatie met armoede als rode draad. Het project ‘Om-armen’ bood bv voorstellingen met armoede als thema, een ontbijt, een fototentoonstelling.. En ten slotte wordt vooral de menselijke en hartelijke omgang van al het personeel geprezen, waardoor een samenwerking met een vereniging een plezier wordt.

Kloof tussen cultuurhuizen en mensen in armoede

Verenigingen waar armen het woord nemen bieden vaak zelf laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten aan, maar zijn evengoed partners in sociaal-artistieke projecten, verstrekkers van advies of vorming, deelnemers aan het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.. Redenen te over om een toonmoment te organiseren voor een publiek van beleidsmakers en cultuuraanbieders. We deden dit samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie, partner in vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Meteen ook het moment om de kloof tussen cultuurhuizen en mensen in armoede bloot te leggen …én te tonen dat het anders kan.

In 2013 staan we op de drempel van heel wat nieuwe lokale beleidsontwikkelingen, die ook voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bepalend zullen zijn. Er is het project van de UITpas, een proefproject dat nagaat of het mogelijk is om een Vlaamse UITpas uit te rollen vanaf 2014. Er zijn de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie waarin stadsdiensten, ocmw’s en sociale organisaties afspraken maken over het vrijetijdsparticipatiebeleid in hun stad, die vernieuwd moeten worden eind 2013. Er is de nieuwe strategische meerjarenplanning voor steden en gemeenten waarbij ook het vrijetijdsbeleid een plaats krijgt.

Bekijk hier de fotoreportage op onze Facebook-pagina.
Lees meer over "Cultuurcentrum De Kollebloem heeft de laagste drempel"
Nederlandse belangstelling voor participatie-aanpak Netwerk tegen Armoede

Nederlandse belangstelling voor participatie-aanpak Netwerk tegen Armoede

29/11/2012
Een delegatie van Netwerk tegen Armoede en De link was deze week te gast in het Nederlandse Tilburg. Het stadsbestuur wilde meer te weten komen over onze visie op armoedebestrijding en vooral de participatie van mensen in armoede. Blijkt dat in Vlaanderen veel zwaarder ingezet wordt op grondrechten. Het principe van verenigingen waar armen het woord nemen, als gesprekspartner maar ook als uitdager van het beleid, is in Nederland nog onontgonnen terrein. Onze noorderburen waren alvast heel enthousiast over de aanpak van armoedebestrijding die vertrekt van uit mensen in armoede zelf.

Lees hier het artikel op tilburgers.nl.
Lees meer over "Nederlandse belangstelling voor participatie-aanpak Netwerk tegen Armoede"

Vrijwilligerswerk is geen tool!

7/03/2011
In de week van de vrijwilliger werden vrijwilligers volop in de bloemetjes gezet. Verdiend! Heel wat organisaties, verenigingen, buurthuizen, diensten hangen in belangrijke mate af van de inzet van vrijwilligers. Ook de vele mensen in armoede die zich vrijwillig inzetten, ondermeer binnen verenigingen waar armen het woord nemen, willen we bij deze uitdrukkelijk danken voor hun inzet!
Het is een goede zaak dat het vrijwilligerswerk tegenwoordig in de kijker wordt geplaatst. Zo is 2011 uitgeroepen tot het Europees jaar van het Vrijwilligerswerk. We kunnen dit alleen maar toejuichen. Tegelijkertijd zien we dat vrijwilligerwerk niet alleen erkend wordt in zijn waarde maar als maar meer door allerlei diensten gebruikt wordt als instrument, ook in naam van armoedebestrijding. Het Vlaams Netwerk stelt zich hier vragen bij. Vrijwilligerswerk is immers geen tool maar waardevol op zichzelf. U vindt ons volledige standpunt in bijlage.
Lees meer over "Vrijwilligerswerk is geen tool! "

Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009

1/01/2009
Volgende punten werden meegegeven met het memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 2009:

Een participatieproces op maat voor mensen in armoede en verenigingen binnen het lokaal sociaal beleid
- het stimuleren van gemeenten tot een duidelijk engagement voor een volgehouden participatieproces op maat van mensen in armoede en de verenigingen

Aandacht door de overheid voor niet-elektronische dienstverlening 
- garantie dat alle dienstverlening naar de burger ook via niet-elektronische weg beschikbaar blijft

Een effectief Vlaams e-inclusiebeleid
- het werken aan het verkleinen van de digitale kloof vanuit de overheid mag niet enkel gebeuren binnen het activeringsbeleid
- inspanningen op vlak van toegankelijkheid voor een computer en internet 
- continuering en uitbreiding van de e-inclusieprojecten in Vlaanderen
- de realisatie van een beleid rond digitale inclusie dat goed afgestemd is met andere overheden, verenigingen en organisaties
Lees meer over "Memorandum Vlaamse Verkiezingen 2009"