Impactgericht werken in de social profit

20/4/2018
Op vrijdag 20 april was Netwerk tegen Armoede te gast op de door Cera en de Sociale InnovatieFabriek georganiseerde inspiratiesessie "Impactgericht werken in socialprofitorganisaties'. Impactgericht werken betekent dat je als organisatie je beoogde resultaten formuleert en de juiste acties naar voor schuift om de meeste impact te bereiken. 
 
Daarom is het Netwerk tegen Armoede voor het beleidsdomein huisvesting een 'Theory of Change' aan het ontwikkelen. Een veranderingstheorie lijst achtereenvolgens op: de input (middelen om je activiteiten uit te voeren), activiteiten, output (tastbare kenmerken van activiteiten zoals aantal deelnemers, bezoekers van een activiteit, gepresteerde uren), outcome (leereffecten van een activiteit zoals 'wat heb je geleerd bij een vorming') en impact (het uiteindelijke effect of de verandering die je realiseert).
 
De 'Theory of Change' is nog in ontwikkeling, maar het geeft ons nu al inzichten omtrent onze eigen focus, welke avitiviteiten tot de meeste resultaten leiden, waar er blinde vlekken zijn en welke keuzes we best maken. Het geeft een heldere kijk op welke acties je allemaal doet of zou kunnen doen en welk effect die hebben en met die vaststelling mochten we andere Cera-partners inspireren.