Jongeren zetten beleidswerk verder met focus op meerderjarigheid

9/10/2014
Sinds 2011 verenigen de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede zich om de stem van jongeren in armoede te versterken in het beleid. Een groep van 20 tot 30 jongeren komt al 4 jaar regelmatig bij elkaar om ervaringen te verzamelen, standpunten te bepalen en in dialoog te gaan met het beleid. De jongeren leren elkaar kennen, merken dat ze niet alleen staan met hun problemen en versterken elkaars vaardigheden.

De groep ging al in gesprek met de voormalige Minister van Jeugd en Onderwijs Pascal Smet en met de hoofden van de onderwijskoepels. Naar aanloop van de verkiezingen in mei 2014 stelden de jongeren in een videomemorandum hun 17 eisen voor aan de nieuwe regering. Hun aandacht gaat vooral naar onderwijs, wonen, werken, vrije tijd en de overgang van minder- naar meerderjarigheid voor jongeren in armoede.
 
Zo willen ze dat jongeren in armoede beter en langer ondersteund worden in het regulier onderwijs ipv doorverwezen naar buso, dat er meer mogelijkheden worden geboden om terug te keren naar het ASO, TSO of BSO, zodat de jongeren met een volwaardig diploma op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Verder moet er in het onderwijs meer tijd besteed worden aan zaken die jongeren echt kunnen gebruiken om zelfstandig te leven, zoals kennis over solliciteren, hulpverlening, de woonmarkt, fiscaliteit…
Een vertrouwenspersoon op school moet vermijden dat jongeren zich isoleren en afhaken.
 
Verder moeten hulpverlening en diensten zich meer outreachend organiseren en informatie en hulp bieden op vraag en maat van de jongere zelf. Jongeren hebben nood aan figuren die hen begrijpen, zicht hebben op de complexiteit van hun leven en sámen met hen op zoek gaan naar oplossingen.
 
De volledige tekst bij het videomemorandum vind je hier.
 
De 25 jongeren uit Eeklo, Roeselare, Gent, Antwerpen en Wetteren zetten ook dit jaar nieuwe stappen om hun standpunten te verdedigen bij het beleid. Zaterdag 3 oktober nodigden ze organisaties uit die de belangen van jongeren verdedigen, zoals het kinderrechtencommissariaat, de Ambrassade, de Jeugdraad en de scholierenkoepel. We gaan op zoek naar manieren hoe de stem van jongeren in armoede ook in hun kanalen sterker kan klinken.
 
Het beleidsparticipatietraject van jongeren in armoede kadert in de opdracht van het Netwerk tegen Armoede om rechtstreekse beleidsdialoog op te zetten tussen beleidsmakers en mensen in armoede. Ook jongeren moeten hierin hun stem krijgen! De komende maanden zal de groep zich buigen over de moeilijkheden die jongeren in armoede ondervinden in de overgang naar meerderjarigheid. Thema’s als jeugdhulp, werk zoeken, alleen gaan wonen.. zullen worden uitgediept.