#lokaalsociaal Beleidsparticipatie van mensen in armoede - ook lokaal

18/9/2018
Een lokale armoedetoets, het armoedebeleid bij de burgemeester leggen, armoedeorganisaties mandaat geven om op tafel te kloppen,... Deze en andere voorstellen kwamen aan bod in De Morgen...  Het is goed dat men ook lokaal wilt stilstaan bij wat het effect is van beleidsmaatregelen op armoede.  Ook is het goed dat men daarin de stem van mensen in armoede zelf een plaats wilt geven.  Op basis van de vele lokale ervaringen in onze verenigingen weten we dat er niet 1 wonderinstrument is. Het zijn de randvoorwaarden die maken of het instrument 'pakt'.  Bijvoorbeeld door in overleg te beslissen waarover participatie relevant is en te streven naar kwaliteit (tijdig in het beleidsproces, bewust de kritische stemmen opzoeken, voldoende tijd voorzien,…). 

Lees het artikel in De Morgen.