Meer dan 120 mensen in armoede schieten nieuw meerjarenplan Netwerk tegen Armoede op gang

28/1/2016
Op een druk bijgewoond kick-off nieuwjaarsevent in de Koninklijke Bibliotheek schoten meer dan 120 mensen uit de verenigingen waar armen het woord nemen het nieuwe meerjarenplan van het Netwerk tegen Armoede op gang. Het Netwerk, dat een 60-tal verenigingen groepeert, zal de komende 5 jaar verder inzetten op grondrechten, met een focus op inkomen en lokaal beleid. Verder wil het Netwerk tegen Armoede hard blijven streven naar respect en luisterbereidheid voor en inzicht in mensen in armoede.