Netwerk tegen Armoede bekroond met Prijs voor de Democratie

21/7/2013
Met vreugde en trots melden wij dat het Netwerk tegen Armoede dit jaar de Prijs voor de Democratie krijgt. De prijs is een initiatief van Democratie 2000 en wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Gentse Feesten. Democratie 2000 ontstond na Zwarte Zondag op 24 november 1991 en wil initiatieven, organisaties en personen bekronen die zich op hun terrein inzetten voor de democratie.

Wij delen de bekroning met Manuel Chiguero, pionier bij Chez Nous/Bij Ons in Brussel en een alom gewaardeerde, kritische stem binnen de verenigingen waar armen het woord nemen. De jury bekroont het Netwerk tegen Armoede voor haar jarenlange strijd tegen de armoede vanuit de kennis en ervaring van mensen in armoede. De jury zegt daar het volgende over:

"Ze hebben intussen meer guts gekregen, maken regelmatig een stevige vuist, en zijn actief op alle fronten waar het er toe doet voor armen. Goed is ook dat de leden zelf steeds combattiever worden: kritischer tav het beleid, meer politiek georiënteerd, en ook kritischer tegen hun eigen organisatie ! Ze eisen bv als de echte ervaringsdeskundigen steeds meer hun plek op.

Na 20 jaar Prijs voor de Democratie is de strijd tegen de armoede nog nooit gelauwerd terwijl het een noodzaak is om eindelijk deze strijd – die tevens een strijd tegen sociale ongelijkheid en sociale onrechtvaardigheid is – als belangrijke component te erkennen van een globale strijd voor sociale rechtvaardigheid zowel mondiaal, Europees, nationaal als op stedelijk niveau.
De sociale beweging tegen armoede is meer dan ooit politiek actueel (niet voor de politique politicienne waar veel eden worden gezworen zonder veel resultaten) want de armoede daalt niet maar stijgt. Met elke nieuwe besparingsronde volgt ook een afbraak van sociale middelen (zoals de Werkwinkels) want de verzorgingsstaat krimpt en de armsten zijn het eerste en grootste slachtoffer.

Er bestaat geen sociale democratie waarin 15% van de bevolking sociaal, economisch, cultureel uitgesloten is.
Het netwerk tegen armoede verleent aan de uitgeslotenen een politieke en sociale stem.

We hopen dat de bekroning met de Prijs voor de Democratie die stem luider zal weerklinken."

Lees het artikel in Het Nieuwsblad.

Lees het artikel op deredactie.be.

Lees het interview in Mo Magazine

Lees het artikel op DeWereldMorgen.