Netwerk tegen Armoede sceptisch over gemeentelijke autonomie voor lokale diensten

4/6/2015
De Vlaamse regering wil subsidies voor jeugd, sport, cultuur en welzijn onderbrengen in het Gemeentefonds en die middelen niet langer 'oormerken'. Concreet zouden gemeenten het geld kunnen besteden naar eigen goeddunken. Daarmee valt de garantie weg dat ze die zouden inzetten voor vrijetijdsparticipatie, laagdrempelig jeugdwerk of bestrijding van kinderarmoede. Het Netwerk tegen Armoede reageert sceptisch en maakte dat ook duidelijk tijdens de hoorzitting voor de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement. Die kwam er na een succesvolle petitie-actie van Hart boven Hard.

Het Netwerk tegen Armoede vraagt uitdrukkelijk dat er een armoedetoets wordt uitgevoerd op de regeringsplannen. Die vraag werd ook al expliciet gesteld aan minister van Armoedebestrijding Homans. Een antwoord kwam er nog niet.

Verder vragen wij dat er een participatiegarantie komt, met name in de adviesraden die de verschillende beleidsdomeinen lokaal opvolgen vanuit het middenveld. Dat kan door te investeren in de kwaliteit ervan of door een verplicht luik participatie te voorzien in de meerjarenplannen.

Monitoring

Het Netwerk tegen Armoede vraagt dat er minstens een zichtbare toewijzing komt van de middelen, dat ze met andere worden gekoppeld worden aan concrete beleidsdoelstellingen, zelfs als ze niet langer geoormerkt zijn. Een andere piste is om een deel van de middelen te laten beheren door de Vlaamse overheid zelf. Tot slot moet er een doorgedreven monitoring komen van het lokale beleid. Dat betekent dan wel dat lokale beleidsdoelstellingen beter omschreven moeten worden in de BBC.

Lees hier de uitgebreide nota die toegelicht werd tijdens de hoorzitting.

Lees het artikel in DeWereldMorgen.