Netwerk tegen Armoede treedt toe tot NewB

30/4/2013
Het Netwerk tegen Armoede treedt toe tot de coöperatieve NewB. Deze nieuwe organisatie verzamelt momenteel fondsen en aandeelhouders om op termijn een gloednieuwe coöperatieve bank op te richten. Het Netwerk tegen Armoede steunt dit project en wil er tegelijk nadrukkelijk op wegen.

Enerzijds juichen de verenigingen waar armen het woord nemen de oprichting toe, omdat er nood is aan een bank die wil investeren in sociale initiatieven en op een ethische, verantwoordelijke manier omgaat met het spaargeld van haar klanten.We vinden dit niet of nauwelijks terug in het huidige bankenlandschap.

Anderzijds wil het Netwerk tegen Armoede mee werk maken van een basisbankdienstverlening waar ook mensen in armoede terecht kunnen. Wij zullen aangeven waar de knelpunten liggen in het huidige bankenlandschap rond basisdiensten, kredietverlening, toegankelijkheid en andere aspecten. Van de nieuw op te richten bank verwachten wij dat ze de financiële kennis aandraagt om bankproducten te ontwikkelen die zowel voor de bank als voor mensen in armoede een meerwaarde betekenen.