Ontmoetingsmoment met bestuurders

20/5/2017
Vandaag kwam het Netwerk tegen Armoede, samen met bestuurders van verenigingen waar armen het woord nemen. Op het programma stond een uitgebreide kennismaking met ons ontstaan, de werking, het meerjarenplan en een vooruitblik naar 17/10. Daarnaast stelde Vierde Wereldwerking Ons Huis uit Mol zich voor met specifieke aandacht voor de samenstelling en evolutie van hun raad van bestuur. Daarnaast stonden we stil bij wat de raden van bestuur van verenigingen bezig houdt. Zo hadden we het onder andere over de verschillen in bestuursaanpak, maar er ging ook aandacht naar personeelszaken en moeilijke keuzes waar verenigingen soms mee geconfronteerd worden. Het werd een aangename voormiddag waarbij kennis en ervaringen werden uitgewisseld. We kunnen terugblikken op een geslaagd ontmoetingsmoment.