Recordcijfers vakantieparticipatie geen reden tot vieren

21/1/2013
Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois maakte deze week de laatste cijfers bekend van het Steunpunt vakantieparticipatie op hun jaarlijks forum. Trots kondigde hij een stijging van het aantal vakantiegangers aan van vijf procent, resulterend in een recordjaar met 104.931 deelnemers in 2012. Deze cijfers zijn allerminst een reden tot vieren voor het Netwerk tegen Armoede: het toont vooral aan dat steeds meer mensen de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen.  Een toeristisch aanbod aan sociaal tarief is een belangrijk vangnet voor deze mensen. Maar we beschouwen de cijfers van het Steunpunt dus als een zoveelste illustratie van de stijgende inkomensongelijkheid in ons land, en vragen aan alle bevoegde ministers om werk te maken van een structureel armoedebeleid.