Rechtstoegang wordt moeilijker door Justitieplan

25/9/2015

Binnenkort brengt minister van Justitie Geens een eerste luik van zijn Justitieplan naar het parlement. Verschillende maatregelen worden in een wet gegoten, die binnenkort ter stemming wordt voorgelegd.

Het platform Recht voor iedereen waar BAPN en Netwerk tegen Armoede actief lid van zijn, is van oordeel dat het plan Geens neerkomt op de verdere afbouw van justitie als publieke dienst, de beperking van de rol van de onafhankelijke rechter, een kwaliteitsafname van de rechtspraak en de verhoging van de drempel voor de toegang tot justitie. De maatregelen die het wetsontwerp voorziet, maken de rechtsgang moeilijker voor de burger.

Het platform vraagt een grondig debat over justitie met een toegankelijke en democratische rechterlijke macht met voldoende middelen als uitgangspunt. Wij menen dat een uitgeklede justitie de rechten van de burger niet beter zal beschermen. Integendeel. Ook de gewone burger zal de dupe zijn van het plan Geens.

Hier vindt u het advies dat BAPN schreef voor de commissie justitie.