Aandachtspunten voor een toegankelijke VDAB-dienstverlening voor mensen in armoede

16/12/2013
In het voorjaar maakte VDAB haar plannen bekend om 44 werkwinkels te sluiten. Het Netwerk tegen Armoede tekende protest aan tegen deze plannen, zowel bij de VDAB, de Vlaamse regering, de VVSG als enkele lokale besturen. We reikten tal van argumenten aan om toch maar het behoud van de werkwinkels te verdedigen. Verschillende andere organisaties waaronder het Minderhedenforum, Uit De Marge en Welzijnszorg onderschreven dit. Hoewel de plannen zijn bijgestuurd op vraag van lokale besturen en sociale partners en hoewel er enkele actievoorstellen door de VDAB zijn opgenomen, die de afbouw van de werkwinkels moet compenseren, zullen 12 werkwinkels hun deuren moeten sluiten en 29 worden werkwinkelpunten tegen 2015.
 
Het Netwerk tegen Armoede blijft dit een spijtige zaak vinden. Tegelijkertijd heeft de VDAB ons wel verzekerd dat ze lokaal extra acties willen ondernemen opdat werkzoekenden blijvend hun weg vinden naar de dienstverlening van de VDAB. Denk aan zitdagen, huisbezoeken, samenwerking met lokale bibliotheken… Op vraag van de VDAB hebben we nu enkele van deze actievoorstellen onderzocht en hebben we enkele aandachtspunten naar voren geschoven. Hier vindt u het overzicht. Ook Welzijnszorg en het Minderhedenforum steunen dit. We hebben dit advies recent ook overhandigd aan de VDAB. We hopen dat zij, maar ook de lokale besturen, deze nota gebruiken om enkele concrete acties te ondernemen zodat de afbouw van de werkwinkels een minimale weerslag heeft op enerzijds de toegang van de VDAB voor kwetsbare werkzoekenden, anderzijds op de algemene dienstverlening van de VDAB. De afbouw van werkwinkels betekent immers een grotere toestroom in bestaande werkwinkels, maar ook een intensiever gebruik van de Servicelijn, Mijn Loopbaan…