Graag meer respect en inzicht in armoede

10/1/2013
Alleenstaande ouders zien hun armoederisico zienderogen vergroten. Hun aandeel in het aantal mensen in armoede wordt met de huidige crisis steeds groter. Zeker wanneer ze hun job verliezen, steken ook tal van andere problemen de kop op. Minister van Werk Monica De Coninck haalt haar neus op en verwijst gemakshalve naar Europa. Bovendien gooit ze nog enkele uitspraken de wereld in die beledigend zijn voor mensen in armoede. Op het feit dat 36,9 % van de alleenstaande ouders met een armoederisico kampen, reageert ze als volgt: "Maar cijfers zijn relatief. Geef de één 5.000 euro en op het eind van de maand is alles op, terwijl een ander met 1.000 euro per maand toch rondkomt." Graag wat meer respect en inzicht in armoede.

Lees deze week het artikel in Humo met ook een bijdrage van het Netwerk tegen Armoede.