Drop-outs hebben inschakelingsuitkering net het hardst nodig

8/6/2015
Het Netwerk tegen Armoede blijft zich verzetten tegen de logica dat uitkeringen schrappen mensen activeert. In die zin kunnen wij onmogelijk delen in de vreugde die vandaag in de pers leek te ontstaan rond een zgn. ‘sociale correctie’ van de federale regering op de laatste verstrenging in de regelgeving op de inschakelingsuitkeringen. De vorige regering had die al afgenomen aan iedereen ouder dan 30 jaar en beperkt tot maximum 3 jaar (een ramp voor vele werklozen die van het ene interimcontractje naar het andere sukkelden en daardoor jaren aan een stuk geen ‘volwaardige’ werkloosheidsuitkering konden krijgen, opnieuw het geval van veel alleenstaande ouders). Deze regering beperkte dit verder tot -25 jaar (waardoor, als deze maatregel op volle kracht komt, er nog eens 10.000en jongeren hun uitkering zullen verliezen en in de armoede zullen verzeilen), en voerde bovendien een bijkomende beperking in. Wie tussen zijn 18e en 21e verjaardag nog van de uitkering wil ‘genieten’ zou vanaf september een diploma moeten hebben.
 
Vandaag kwam dan het ‘goede nieuws’ dat ook getuigschriften en bepaalde andere kwalificaties aan die voorwaarde zullen voldoen, waardoor alvast jongeren die afstuderen in het beroepsonderwijs of buitengewoon secundair onderwijs hun recht op een inschakelingsuitkering niet zomaar zouden verliezen. Elke jongere die gespaard wordt bij deze slechte hervorming is er natuurlijk een gewonnen, maar voor het Netwerk is dit absoluut onvoldoende.
 
Maar liefst 1 jongere op de 8 verlaat ieder jaar de schoolbanken zonder enige kwalificatie. Het valt perfect te voorspellen wat er met hen zal gebeuren indien de regering bij haar plannen blijft: of zij worden opnieuw afhankelijk van hun ouders (als de ouders al klaar (kunnen) staan, betekent dat een hypotheek op de ruimte voor een jongere om verder zijn weg te zoeken, druk op het gezin, financiële gevolgen voor de ouders…), of zij verdwijnen onder de radar (nog wat meer dakloze jongeren binnenkort…) of zij komen in het ‘beste’ geval bij het OCMW terecht, met ook daar financiële onzekerheid, veel voorwaarden (zijn die wel altijd haalbaar), veel druk om op korte termijn tot een alternatief te komen, wat niet altijd de beste garantie is op een stabiele toekomst…

Diplomavoorwaarde herzien
 
Het Netwerk tegen Armoede blijft daarom hopen dat men de diplomavoorwaarde wil herzien en ook voor de niet-gekwalificeerde ‘drop outs’ de inschakelingsuitkering zal blijven toestaan. Net zij hebben die inschakelingsuitkering het hardst nodig. Meer fundamenteel roepen wij op om het beleid voor niet-actieven op een andere leest te schoeien en te vertrekken van sterktes van mensen en het geven van kansen. Een stabiel inkomen op een minimumniveau dat een menswaardig leven garandeert is daarbij voor ons onontbeerlijk. Dat is trouwens een belofte van deze regering!
 
Ondertussen blijft men wel het pad bewandelen van vermindering of schrapping van uitkeringen, want de inperking van de inschakelingsuitkering past in een hele reeks besparingen op kap van de meest kwetsbaren. ‘Als werklozen merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen.’ Deze uitspraak van Kamerlid Zuhal Demir (NVA) van een tijd geleden kon weliswaar op weinig bijval rekenen en werd ook in een andere context gedaan (het kamerlid pleitte voor de beperking in de tijd van de werkloosheidsuitkeringen, waar vooralsnog geen politiek draagvlak voor lijkt te bestaan, gelukkig maar), in de feiten lijkt het beleid van de federale regering al geruime tijd geïnspireerd door dit idee.

Besparingen op kap van meest kwetsbare groepen
 
Onder de vorige regering trok vooral de versterkte degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen de aandacht, met voor langdurig werklozen een inkomen in de buurt van het leefloon en dus ver onder de armoedegrens. Onder deze regering wordt dat pad verder bewandeld. Denken we aan de verdere beperkingen van het recht op SWT (waardoor veel oudere werklozen hun extra van de werkgever verliezen) en het intrekken van de anciënniteitstoeslagen in de werkloosheidsuitkering voor werklozen die langer dan 20 jaar hebben gewerkt. Denken we aan de herberekening van de werkloosheidsuitkering (niet meer op het loon van de laatste 6 maanden, maar op dat van het laatste jaar). Aan de herberekening van de Inkomens Garantie Uitkering, de bijpassing vanuit RVA voor onvrijwillig deeltijds werklozen, waar niet voor niets vorige week nog zo zwaar tegen geprotesteerd werd door de vrouwenbeweging (sinds de nieuwe regeling op 1 januari zijn voorbeelden waarbij iemand plots tot 140 euro per maand moet inleveren geen uitzondering, we houden ons hart vast als de regering vasthoudt aan haar plan om deze uitkering straks te halveren, dat zijn geheid opnieuw enkele 10.000en die in de armoede verzeilen).  Ook andere ‘inactieven’ staan onder druk: een andere berekening van de ziekte- en invaliditeitsuitkering, binnenkort nieuwe richtlijnen voor adviserend geneesheren, het overlevingspensioen dat zwaar werd ingeperkt voor jongere weduwen… Het Netwerk tegen Armoede volgt dit met argusogen en vindt de bijsturing in de beperking van de inschakelingsuitkering om alle bovenstaande redenen absoluut geen reden tot juichen.
 

Beluister de reactie van het Netwerk tegen Armoede in het VRT-radionieuws.