Netwerk tegen Armoede krijgt steun in verzet tegen sluiting Werkwinkels

2/5/2013
De VDAB plant 43 werkwinkels te sluiten, dit zou werkzoekenden uit maar liefst 86 gemeentes treffen. Bij de bekendmaking van dit plan, heeft het Netwerk tegen Armoede zich geïnformeerd bij de VDAB. We hebben toen een toelichtingsnota ontvangen van de VDAB. Het Netwerk tegen Armoede heeft dit met de nodige aandacht bestudeerd en blijft de sluiting van de werkwinkels een misser met vergaande gevolgen vinden die een ernstige armoedetoets nooit zou doorstaan.  De lokale werkwinkel vormt nu het contactpunt met de minste drempels waar kwetsbare groepen (mensen in armoede, kortgeschoolden, langdurig werkzoekenden, anderstaligen, ...), die moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt, een beroep op kunnen doen.  Het plan om daarin te snoeien, zal net die groep dus het zwaarst treffen.
 
De sluiting van de werkwinkels kan waarschijnlijk niet meer tegengehouden worden, toch wil het Netwerk tegen Armoede zijn bekommernissen delen met de VDAB en enkele aandachtspunten naar voren schuiven. Het Netwerk is hier trouwens niet alleen in, onze aanklacht wordt ook gesteund door Welzijnszorg, het Minderhedenforum en Uit De Marge. U kunt onze bekommernissen en bedenkingen over dit plan uitgebreid lezen in een uitgebreide nota. We hebben deze twee weken geleden bezorgd aan Dhr. Kris Peeters, Vlaams minister-president, Mevr. Ingrid Lieten, Vlaams minister van Armoedebestrijding, Dhr. Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk en Dhr. Fons Leroy, Gedelegeerd Bestuurder van VDAB. Samen hopen we dat deze aandachtspunten alsnog worden meegenomen in de verdere uitvoering van de plannen zodat werkzoekenden met een kwetsbare (arbeidsmarkt)positie kunnen blijven rekenen op de dienstverlening en accommodatie die noodzakelijk is in hun traject naar werk.


Lees hier de uitgebreide nota.