Netwerk tegen Armoede verzet zich tegen sluiting werkwinkels

15/2/2013
De VDAB heeft plannen om tientallen werkwinkels te sluiten. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters op een parlementaire vraag van Lydia Peeters (Open VLD). Werkwinkels zijn laagdrempelige contactpunten waar net de meest kwetsbare groepen (mensen in armoede, kortgeschoolden, langdurig werkzoekenden, anderstaligen, ...), die heel moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt, vaak een beroep op doen. Het plan om daar zwaar in te snoeien, zal net die groep het zwaarst treffen. Het Netwerk tegen Armoede vindt dergelijke besparingsmaatregel onbegrijpelijk in een tijd waarin men het voortdurend heeft over activering. De sluiting van de werkwinkels zou gecompenseerd worden met nieuwe ondersteuningsvormen via sociale media, videogesprekken en skypesessies en door meer in te zetten op het elektronisch dossier 'Mijn Loopbaan'. Daarmee gaat men helemaal voorbij aan de digitale kloof die heel wat mensen in armoede nog ervaren. Ze hebben vaak geen internetaansluiting of deftige computer, en/of missen de vaardigheden om hier mee te werken.

De sluiting van werkwinkels zal de zoektocht naar werk nog meer bemoeilijken dan al het geval was, terwijl de activeringsdruk op langdurig werkzoekenden alsmaar toeneemt. Onbegrijpelijk dus. Het gaat nog maar om plannen. Er is nog niets beslist, stelt de VDAB uitdrukkelijk. Het Netwerk tegen Armoede vraagt dan ook dat deze zoveelste besparing op kap van de meest kwetsbaren ingetrokken wordt.

Lees hier het artikel in Het Belang van Limburg.