Nieuw beleidskader arbeidszorg roept meer vragen op dan het beantwoordt

13/10/2011
De Vlaamse regering keurde begin juli een nieuw beleidskader goed rond arbeidszorg, samengebracht in de conceptnota 'Van arbeidszorg naar een nieuw geïntegreerd beleidskader W². Dat nieuwe beleidskader was een belangrijk engagement in het Vlaams regeerakoord, zeker ook voor het Vlaams Netwerk. Een eenduidig kader ontbrak immers tot nu toe, met allerlei misvattingen, knelpunten, overlappingen, gebreken, ... tot gevolg. We lazen de conceptnota dus met veel belangstelling. Helaas roept die meer vragen op dan ze beantwoordt.

Het beleidskader reikt veel verder dan de huidige initiatieven binnen de arbeidszorg. Het moet ondersteuning op maat bieden aan personen die niet, nog niet of niet meer in staat zijn betaalde arbeid te verrichten. Einddoel is om die mensen optimaal te laten participeren in de maatschappij, indien mogelijk op de arbeidsmarkt. Daarvoor moeten werk en welzijn nauw samenwerken. Om te bepalen welke ondersteuning iemand nodig heeft, vertrekt men vanuit een participatieladder, met verschillende participatietreden, gaande van isolatie over deelname aan arbeidszorg (of w²-werkvloer) en vrijwilligerswerk, tot betaalde arbeid met en zonder ondersteuning.

Die verruiming van het kader heeft geleid tot nog meer vragen en onduidelijkheden. Onze volledig uitgeschreven reactie vindt als bijlage. Naast arbeidszorg duikt ook vrijwilligerswerk in de nota op als activeringsmiddel. Volgens ons is vrijwilligerswerk per definitie vrijwillig en is het ook veel meer dan 'onbetaalde arbeid'. Wij vrezen dat vrijwilligerswerk met dit kader net dreigt te verwateren tot pure onbetaalde arbeid. Dat kan, juist in het Europees Jaar van de Vrijwilliger, niet de bedoeling zijn. Daarom pleiten wij ervoor om vrijwilligerswerk uit de activering, en dus ook uit dit beleidskader te houden en zijn eigenheid te respecteren. Dit blijft onze bekommernis en we hopen dat we hiervoor voldoende steun vinden bij andere partners.

U vindt ons volledige standpunt hier.