Uitzendarbeid, een opstap voor mensen in armoede?

27/4/2012
Uitzendwerk wordt vaak naar voren geschoven als een kans voor mensen in armoede om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Bovendien gaat men er prat op dat uitzendarbeid een opstap is naar duurzame tewerkste! lling. Toch leren we uit de ervaringen van mensen in armoede dat uitzendwerk geen antwoord biedt. Het Vlaams Netwerk vond een aantal centrale oorzaken die verklaren waarom uitzendarbeid voor hen vaak geen soelaas brengt.

Wij vragen dan ook dat de toeleiding naar uitzendwerk gebeurt met de nodige zorg en voorzichtigheid. Men moet erkennen dat niet iedereen terecht kan in uitzendarbeid en niet iedereen het meest gebaat is met uitzendarbeid. Voor die mensen moet gezocht worden naar alternatieven.

Bovendien moeten mensen die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt kunnen rekenen op begeleiding, ondersteuning en vorming,  zodat zij op korte en lange termijn de vruchten van uitzendwerk kunnen plukken. Dit vraagt zowel van de arbeidsmarktbemiddelaar, de uitzendsector, de gebruikers en de overheid (op vlak van regulering) de bereidheid om extra inspanningen te doen. Het Vlaams Netwerk biedt alvast enkele adviezen tav de verschillende actoren en is steeds bereid om hierover in dialoog te gaan. Voor meer info: samira.castermans@netwerktegenarmoede.be

Lees hier onze beleidsnota.