Vrijwilligerswerk en activering

9/3/2012
Tegenwoordig wordt het vrijwilligerswerk meer en meer maatschappelijk erkend en gewaardeerd. Het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen kan deze positieve evolutie alleen maar toejuichen. Vrijwilligerswerk biedt immers heel wat kansen, zowel voor de vrijwilliger als voor verenigingen, organisaties, diensten… die vrijwilligers inzetten. Uit de ervaringen van mensen in armoe! de blijkt we! l dat het vrijwilligerswerk aan enkele voorwaarden moet voldoen, opdat het een meerwaarde kan zijn voor mensen in armoede. Succesfactoren zijn: vrijwilligheid, op maat, waardering en erkenning, groeimogelijkheden, zorg en begeleiding en een menswaardig inkomen.

Naast een groeiende waardering voor vrijwilligerswerk, zien we ook een andere tendens. Vrijwilligerswerk wordt door allerlei diensten almaar vaker gebruikt als instrument voor ‘activering’. Vrijwilligerswerk wordt dan gebruikt met het oog op sociale of economische activering, als middel ter bevordering van maatschappelijke integratie of als een eerste voorbereidende stap richting tewerkstelling. Hoewel dit waarschijnlijk vanuit goede bedoelingen geïmplementeerd wordt, stellen we ons ernstige vragen bij zo’n benadering van vrijwilligerswerk. Die aanpak zet immers de deur open voor heel wat valkuilen. Daarom pleit het Vlaams Netwerk ervoor dat vrijwilligerswerk niet ingezet wordt als ‘activeringstool’, maar dat het op zichzelf erkend en in zijn waarde gelaten wordt.

Lees hier de volledige visietekst van het Netwerk tegen Armoede over ‘Vrijwilligerswerk & Activering’. die tot stand kwam in onze overleggroep werk & sociale economie. Voor meer info, kunt u terecht bij samira.castermans@netwerktegenarmoede.be.