Vrijwilligerswerk moet vrijwillig blijven en is geen vervanging voor volwaardige jobs

13/2/2017
Vrijwilligerswerk is pas waardevol als het vrijwillig blijft en mag geen eindstation of vergeetput worden voor mensen die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. Dat benadrukt het Netwerk tegen Armoede in de discussie over het Vlaams vrijwilligersbeleid.
 
Op 26 februari 2016 keurde de Vlaamse regering de conceptnota ‘gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid’ goed. De conceptnota schetst de doelstellingen en aanpak om tot een eenvoudiger en ondersteunend kader te komen voor vrijwilligerswerk in Vlaanderen. Naar aanleiding van het Verticaal Permanent Armoede Overleg over de conceptnota hebben we, samen met enkele verenigingen en ons bestaand materiaal, enkele gemeenschappelijke standpunten geformuleerd.
 
Op basis van deze nota trokken we op vraag van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk naar enkele lokale besturen en OCMW’s, waarbij we het hadden over de inschakeling van kwetsbare doelgroepen in het vrijwilligersbeleid. Ook zij komen onder druk te staan door het grote aantal aanvragen vanuit diverse hoeken (gevangenissen, psychiatrische centra, vdab, gtb, …). Meer en meer wordt vrijwilligerswerk ingeschakeld als opstap naar sociale of economische activering, wat in principe geen slecht idee is.  Alleen ontstaat hierdoor het risico dat mensen hierin ongewild blijven zitten, als een soort eindstation of vergeetput. Vrijwilligerswerk mag ook niet dienen als vervanging voor volwaardige jobs, in het kader van besparingen. Dit tast de kern van het vrijwilligerswerk aan, namelijk vrije keuze en engagement.
 
Als vervolg hierop namen we op vraag van het Steunpunt deel aan een horizontaal overleg met verschillende departementen van de Vlaamse overheid en de Verenigde Verenigingen. Tijdens dit overleg benadrukten we nogmaals de meerwaarde, maar ook de knelpunten en voorwaarden van vrijwilligerswerk voor mensen in armoede. Ook daar kon onze visie rekenen op een warm onthaal.  Alle betrokken actoren luisterden aandachtig naar onze aanbevelingen en wij rekenen erop dat, samen met hen, onze visie gedragen en meegenomen wordt in het verder uit te werken kader.
 
Lees hier onze standpunten over vrijwilligerswerk kan je hier nalezen