Werk- en zorgdecreet is geen verankering van werk- en welzijnstrajecten

12/3/2014
Vandaag organiseerde de Commissie Werk en Sociale Economie een hoorzitting over het voorstel van decreet ‘de werk-en zorgtrajecten.’ Dit decreet zou de huidige werk- en welzijnstrajecten voor mensen in armoede structureel verankeren. Ook het Netwerk in Armoede was vertegenwoordigd op de hoorzitting om haar standpunt over dit decreet toe te lichten.

Het Netwerk tegen Armoede ziet fundamentele verschillen tussen de huidige werk- en welzijnstrajecten en de nu voorgestelde werk- en zorgtrajecten.  In die zin konden we niet anders dan besluiten dat de Vlaamse overheid zijn belofte in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding om de werk -en welzijnstrajecten voor mensen in armoede structureel te verankeren, niet waarmaakt met dit werk- en zorgdecreet.

Bovendien hebben we fundamentele bedenkingen bij de voorgestelde werk- en zorgtrajecten, die naast MMPP’s bedoeld zijn voor mensen in armoede voor wie betaalde arbeid tijdelijk niet mogelijk is. We zijn niet overtuigd dat het de meest kwaliteitsvolle en effectieve begeleiding biedt om mensen in armoede voor te bereiden op betaald werk.

Lees hier de volledige nota van het Netwerk tegen Armoede.